Rüyada Karın Görmek

Rüyada karın görmek kişinin ehlini, malını ve sırrı­nı ihtiva eden şeylerle, bir yerde beraber yattığı kimselere ve karnın­dan çıkanlara delâlet eder.

Rüyada Karın Görmek Ne Anlama Gelir?

Karın hapishane, kabir, kuyu, sıhhat, hastalık, dost ve emanet mala delâlet ettiği gibi, rüyayı görenin din ve ibadeti üzerine de delâ­let eder. Bundan dolayı karnın yarıldığım gören kimsenin mülkü var­sa o mülkten menfaatinin kesileceğine işarettir.

Eğer mülkü yoksa ailesi için sakladığı malından onları güçlükle geçindirmeye çalışması ile tabir edilir. Yahut sırrı meydana çıkar, ya da hanımını kaybeder. Hanımı hamile ise çocuk doğurur.

Sarsaklarından veya başka azalarından bir şey çıktığını görse ha­piste kimsesi varsa kurtulur. Yoksa, kamından olan bir hastalıktan dolayı şikâyetçi ise hastalığı iyi olur ve şikâyetten kurtulur.

  • Karnını kaybettiğini görse, dostu, velisi ve malının sahibi v.s. gi­bi bir kimsesi ölür. Bazen de züht, takva ve ibadete dalarak yeme ve içmeyi terk eder.
  • Karnından ateş çıktığını gören, yetim malı yemekten tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören kimse, haram olan kaplardan yemek yiyorduysa bunu terk etmesine delâlet eder.
  • Karnı üzerine, yürüdüğünü görse fakirlik ve ihtiyaçlı olduğuna ve insanlar arasında karnını doyurmak için gayret etmesine delâlet eder. Karınla, derenin içerisi de Murad edilir. Tabirde karın, bazen ki­şinin aşiret ve kabilesine ve birbirine hısımlıkları yakın olan kimsele­re işarettir. Karın görmek, bazen de tokluğa delâlet eder.
  • Karnın içine girdiğini görmek yolculuğa, hapse girmeye veya uzaklaşıp ayrıldığı bir yere tekrar dönmesine işarettir.
  • Karnında irin ve büyük çıban çıktığını gören kimse yiyeceğinden, veya hanımlardan kendisi üzerine haram olan bir şeye arzu ve isteği­nin olması ile tabir edilir.

Karnının güzelleştiğini, nefret ve çirkinlik vermeyecek şekilde bü­yüdüğünü görmesi, ilim ve reislikle şerefli bir insan olacağına delâlet eder. Bazı kere karın rüyası, dinen gizli olan kin, kibir, riya v.s. gibi şeyler ile tabir edilir. Karın, gizli ve aşikâre olan mal ve evlâda da alâ­mettir. Bundan dolayı bir kimse karnını bulunduğu halden küçülmüş görse, karnının küçüldüğü miktarca mal ve evlat veya halkı azalır. Aynı şekilde büyüdüğünü görse o nispetle de malı, evlâdı, ev halkı ço­ğalır.

Bir kimse karnını boş olarak görse, fakat asıl şeklinden bir nok­sanlık olmasa mal ve çocuğu noksanlaşır. Bazı tabirciler, karnın boş olarak görülmesini, içerisine haram maldan bir şeyin girmediği ile tabir ederler. Bazıları ise, «karın, kişinin gemisidir,» derler. Dolayısıyla karnında meydana gelen hâdiseler, gemisinde meydana gelir.

Kendisini anasının karnında gören kimse memleketinde değilse memleketine döner. Eğer hasta ise ölür ve yere defnedilir. Sıhhati ye­rinde ise hapse girer.

Karın insanın ev, binek ve hayvanlarına delâlet eder. İnsanın ka­raciğeri ve kalbi erkek çocuğudur. Akciğer de hizmetçi veya kızıdır. İnsanın işkembesi, cüzdanı, boğazı da hayatı ve masumiyetidir.

Karnında hastalık olan bir kimse, evinin, yahut odasının yıkıldı­ğını görse ölür. Bir kimse ev yapmaya veya evini tamir ettirmeye baş­lasa hastalığı iyileşir. (Eğer binayı tamamladıysa,) şayet tamamlamadıysa binadan kalan miktarca ömrünün geri kaldığına delâlet eder.

İnsanın karnı, gemisi ile tabir edildiği zaman başı, geminin kalbi, boğazı geminin kaptanı ve kaburgaları da geminin duvarı ve kenarıdır. Binaenaleyh, bir kimse karnının yırtıldığını ve bağırsaklarının sarkık ve kaburga kemiklerinin dağıldığını görse, o kimsenin gemisi helâk ve te­lef olur. Eğer rüyayı görenin gemisi yoksa, geçim kaynağı olan dük­kânı telef olur ve onlarla olan menfaattarı kesilir. Karnın büyük ola­rak görülmesi, faiz yemesine, karnın üzerine yürüdüğünü görmesi, mal ve mülküne güvenmesine delâlettir.

Rüyada Karın Görmek Danyel (a.s.)’m yorumu:

Rüyada karın görmek, Karnın içi de, dışında mala işaretle yorumlanmıştır. Buna göre, kişinin Rüyada karnının büyüdüğünü ve güzelleşmiş olduğunu görmesi, Rüya sahibinin malının artmasına ve zenginleşmesine zengin ise, daha da zenginleşeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır demiştir. Küçüldüğünü veya çirkinleştiğini görmek ise, bu yorumun tersiyle yorumlanmıştır. Yani malın azalması ve fakirleşmeye işarettir demek olur.

Rüyada Karın Görmek ibn-i Şirin’in yorumu:

Rüyada karın görmek evlada işaretle yorumlamıştır. Rüyada karnın büyümesi ve güzelleşmiş olarak görülmesini, evlat sayısının çoğalmasına, Rüyayı görenin evladının adedinin çoğalarak artmasına işaretle yorumlamıştır.

Rüyada Karın Görmek Kirmani’nin yorumu:

Rüyada görülen karın akrabaya işaretle yorumlanır demiştir. Rüyada karnın büyümesi ve güzelleşmesini görmek, Rüya sahibinin akrabasının çoğalmasına işarettir. Karnının küçülmesi veya şeklinin bozulup çirkinleşmesini görmek, Rüya sahibinin akrabasının azalacağına işaret eder şeklinde yorumlamıştır.

• Bir kimsenin Rüyada karnının yarılıp yıkandığını görmesi, Cenap-ı Hakkın hoşnutluğuna ermeye ve yardımına mazhar olmaya, doğru yola yönelmeye, dünya ve ahirette selamet bulmaya, şeytan şerrinden ve düşmanından kurtulmaya işarettir şeklinde yorumlamıştır.

• Bir kimsenin Rüyada karnının yarılıp içinden kız veya erkek çocuğu çıktığını görmesi, hayırlı bir evlada kavuşmaya, rüya sahibinin hayırlı bir evladı olacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Karın Görmek Cabir’il Mağribi’nin yorumu:

Bir kimsenin Rüyada karnının şiştiğini görmesi, mala işarettir. Bir başka yoruma göre, meşakkate, sıkıntıya veyahut musibete, felakete işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Karın Görmek İsmail-i Eş’as’m yorumu:

Rüyasında karnının delinmiş olduğunu görmek, iyi değildir. Rüya sahibinin karısından emin olmadığına işaret eder. Rüyasında karnında yiyecek bir şeyin bulunduğunu görmek, Rüya sahibinin karısı, kocasının (Rüya sahibinin) malından bir şeyler çaldığına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

• Bir kimsenin Rüyada karnında bir eksiklik olmadığı halde, karnını boşmuş olduğunu görmesi, ibadete, oruç tutmaya ve malından zarar etmeye işarettir demiştir. Rüyasında karnının ağrıdığını gören kişi, ailesi ve akrabaları tarafından sevilir ve sevileceğine işarettir.

Rüyada Karın Görmek Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Bir kimsenin Rüyada karın görmesi şu cihetlere işaretle yorumlanır:

1. İlim,

2. Hazine,

3. İş,

4. Evlat.

Rüyasında karnındaki yaralardan kan ve irin aktığını görmek, iyi değildir. Bu Rüyayı gören alim biri ise, ilmiyle
amel etmediğine ve halktan biri ise, ailesinden birinin hastalanacağına, zengin biri görse, malından kaybedeceğine (zarar edeceğine), fakir biri görmüşse, sıkıntısının, fakirliğinin daha da artacağına bu yaralardan kan ve irin akmadığını görürse, bu sayılan üzüntü ve sıkıntıların daha az ve hafif geçeceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Karnında Ot Çıkması

Rüyada Karnında Ot Çıkması, Bir kimsenin rüyada karnı üzerinde ot bittiğini görmesi, ölümüne delâlet eder. Bedeninin diğer yerlerinde çok olmayarak bedene zarar vermeden bitse, o sene içerisin­de ucuzluk ve bolluğa nail olur. Biten ot kulağını ve gözünü örtse, bu durum dininin zayıflığına delâlet eder. Bedeninde kanat bittiğini gör­se, mala yahut yün elbiseye nail olur. Bazen de yolculuğa çıkar. Vü­cutta biten şeyler zenginlikle de tabir edilir. Otun göz içi gibi insana zarar verecek yerde bitmesi çirkindir. Ancak rüya sahibi hasta ise ölür.

Rüyada Karın Guruldaması

Rüyada karın guruldaması, öt­mesi ev halkı, çoluk – çocuğu arasında meydana gelecek münakaşa ve mücadeleye ve akrabaları arasında meydana gelecek kıskançlığa delâ­let eder.

Rüyada Karnın Yumuşak Yerini Görmek

Rüyada karnın yumu­şak yerini görmek, bedenin kuvvetli olduğuna ve mülke delâlet eder. Bunların birisinde rüyada meydana gelen ağrı ve acı rüya sahibinin hastalığına ve fakirliğine delâlet eder.

 

Rüyada Karınca Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu