Rüyada Deniz Görmek

Rüyada Deniz Görmek; Rüyada mavi deniz görmenin manası farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Eğer deniz temiz ve sakin ise:

 • Rüyasında deniz gören kişi eğer bekar ise yakın zamanda iç huzurunu bulacağına ve iç huzurunu bulduktan sonra ruh eşine kavuşacağı anlamına gelmektedir.
 • Rüyasında deniz gören kişi eğer erkek ise yakın zamanda tüm dertlerinin biteceğine ve refaha kavuşacağına işaret etmektedir.
 • Rüyasında deniz gören kişi eğer evli ve çocuklu ise sağlık durumlarının düzeleceğine ve ailenin üzerindeki kara bulutların dağılacağına işaret etmektedir.
 • Rüyayı gören kişi uzun süredir sıkıntıda ise geçeceğine işaret eder.

Rüyada Deniz Görmek Rüya Tabiri Diyanet ve İhya Yorumları

Rüyada deniz görmek , rüyayı gören kişinin muradına ereceğine , sıkıntılardan kurtulup feraha kavuşacağına , üzüntüsünün gideceğine , malının çoğalacağına ve rızkının geniş olacağına işaret eder.

Bunun yanı sıra arzu ettiğiniz ve istemiş olduğunuz şeylerin hepsi gerçekleşeceğine yorulur.

Bazı rüya yorumcularına göre , yeni kazanç kapılarının açılacağına , hem dünyaya hem de dünyanın garip hallerine delalet ederler.

Aynı zaman da kısa süre içerisinde başka bir ülkeden evinize misafir geleceğine ya da devlet başkanı olarak yorumlanır.

Bu rüya genel olarak iyiye yorumlanır fakat bazı durumlarda kötüye de yorumlanır.

Özellikle kişinin hapse gireceğine yorulur.

Rüyada deniz görmek, (Nablûsî’nin yorumuna göre) kişinin, arzu ve isteğinin yerine gelmesine (muradına ermesine) işarettir şeklinde tabir olunmuştur.

• Rüyada deniz görmek, bazen de, kuvvete işarettir. Ticaret erbabı (tüccar) olan bir kimsenin Rüyada denizi görmesi, çok mal ve kazanca, zenginliğe işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Deniz Görmek İmam Nablusi yorumu:

Rüyasında denize girdiğini gören kimse, deniz gibi büyük unvan ve şöhreti olan bir devlet başkanının huzuruna gireceğine işaretle tabir edilir.

• Rüyasında denizin bütün suyunu içtiğini gören kimse, dünyaya sahip olur ve ömrü uzun olup çok ömür süreceğine işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında denizin suyundan içip kaçtığını gören kişi, büyük bir mülk sahibi olarak zengin olacağına ve uzun bir ömür yaşayacağına ve kuvvet sahibi olarak ömür süreceğine işarettir şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında denizden su almak istediğini gören kişi, almak istediği su miktarınca devlet hizmetinde bulunmayı arzu edeceğine ve o nispette de bu arzusuna kavuşur şeklinde yorumlanır.

Bazı tabir ve yorumcular, Rüyada içilen su, içildiği miktarca ilim ve edep öğrenmeye işaret eder demişlerdir.

• Rüyasında denizi geçtiğini gören kişi, düşmanın malından ganimet payı alacağına işaret olarak yorumlanır. Bunun dayanağı, Hz. Musa’nın himâyesindeki Benî İsrail, denizi geçip Firavunun malını ganimet olarak almışlardır.

• Bir kimse, Rüyasında denizin suyunun bir şehre girdiğini ve o yerin halkına zarar verdiğini görse, bu Rüyası, oraya (şehre) devlet başkanı girer (gelir) ve oranın halkı da devlet başkanı tarafından verilen mal ve rızka, geniş maişete kavuşurlar şeklinde tabir olunur.

• İmam-ı Nablûsî’nin naklettiğine göre, bazı yorumcular, Rüyasında denizi uzaktan gören kimse, sıkıntı, fitne ve belâya düşer şeklinde yorumlamışlardır.

• Rüyasında denize küçük abdestini (sidiğini) yaptığını, denize işediğini gören kişinin bu Rüyası, onun hata ve kusur yapıp günaha gireceğine işaret eder.

• Rüyasında denizin suyunun azaldığını, hatta kıyı ve kenarlarının susuz kaldığını ve kuruduğunu görmek, devlet başkanı tarafından o bölgeye veyahut hazineye gelecek bir belâya (musibete) veya o bölge şehirlerinde kıtlığın, ekonomik sıkıntının meydana çıkacağına işaretle tabir olunur.

• Bir kimse, Rüyasında denizi bir baştan diğer bir başa kadar yardığını (böldüğünü) görse, onun üzüntü ve kederi gider ve selâmete, huzura kavuşur şeklinde tabir olunur.

• Hasta bir kişi, Rüyasında denizde yıkandığını ve abdest aldığını görmüş olsa, bu Rüyası onun, şifa bulacağına, hastalığından kurtulacağına işarettir. Aynı Rüyayı borçlu olan görse, borcundan kurtulacağına, borcunu ödeyeceğine, üzüntüsü, sıkıntısı olan biri görse, üzüntü ve sıkıntısından kurtulacağına, korkan biri görse, korktuğu şeylerden emin olacağına ve eğer hapishanede tutuklu bulunan biri görse, hapisten kurtulacağına ve hayra ereceğine işaret eder.

• Rüyasında denizde su üzerinde gezindiğini gören kişinin, iyi niyetli, akidesi (inancı) sağlam olduğuna işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Bazı yorumlarda, deniz Rüyası, ıstırap veren ve helâk eden bir fitneye işaret edilmiştir.

Bazı yorumlarda, deniz Rüyası cehenneme de işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

• Ölmüş bir kimseyi Rüyada denizin içinde görmek, o görülen kimsenin cehennemde olduğuna işaret olarak tabir edilir.

• Hasta bir kimseyi denizin içinde görmek, onun hastalığının artacağına işarettir. Eğer o hasta kişinin denize battığı görülse, onun o hastalığından ölümüne (öleceğine), o hastalıktan kurtulamayacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

• Yine Nablûsî’nin nakline göre: Bazı tabirciler, deniz üzerinde yürümek, gizli ve saklı olan bir şeyin açığa çıkacağına, bazıları da, tehlikeye veya tevekküle işarettir demişlerdir.

• Yolculukta (seferde) olan bir kimse, Rüyasında denizin dalgalarının birbirine vurup suların taştığını görse, bu Rüyası onun, yolculukta zorluğa ve korkuya düşeceğine işarettir.

• Rüyada denizi gören, muradına erer, istek ve arzusuna kavuşur.

• Denize girdiğini gören, büyük bir makam ve mevkie erer.

• Deniz suyunun çekildiğini ve kuruduğunu görmek, o memlekete gelecek bir felâket ve musibete işaret eder.

• Deniz üzerinde durduğunu görmek, beklemediği bir makam ve mevkie erer.

• Rüyasında suyu bulanık ve çamurlu denizde battığını görmek, felâket ve musibete uğramaya işarettir. Bu durumdaki denizde yüzmeye çalıştığım görmek, çetin (zor) bir işi başarıp tamama erdireceğine işarettir.

Rüyada Deniz Görmek

Rüyada Deniz Görmek Danyel (a.s.)’m yorumu:

Rüyada deniz görmek, mutlaka, devletin en büyüğüne (devlet başkanına) veya fazilet sahibi, en değerli bir âlime işaret olarak tabir olunur.

• Rüyada denizi saf (berrak), şakin (serilmiş hah misali) durgun ve dalgasız bir şekilde görmek, adaletli bir devlet reisine (en büyük idarecisine) işaret olarak tabir olunur.

• Rüyada denizi coşkun (dalgalı), çırpıntılı ve bulanık görmek zalim ve cebir (zor) kullanan bir devlet başkanına en büyük idareciye işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Deniz Görmek îbn-i Şirin’in yorumu:

Rüyasında kendisinin denize girip karnına kadar battığını ve kumlara gömüldüğünü gören kişinin bu Rüyası, kendisine hükümet tarafından ve devletin en üst idarecisi tarafından bir zarar geleceğine Rüya sahibinin hükümetten bir sıkıntıya uğrayacağına işaret eder.

• Rüyasında kendisinin denize girdiğini ve yüzemediğini görmek, iyi değildir, hapse girmeye işarettir. Yani bu Rüyayı gören kişinin hapse atılacağını görmüş olduğu bu Rüyası haber ve işaret veriyor demek olur.

• Rüyasında deniz üzerinde yürüdüğünü fakat ayaklarının ıslanmadığını görmek, Rüya sahibinin cehennem ateşinden kurtulacağına ve dünyada iyilik üzere olan dürüst kimselerden olduğuna işaret olarak tabir olunur.

Rüyada Deniz Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Rüyasında denizden su içtiğini ve suyun da soğuk olduğunu görmek, Rüya sahibinin biriyle düşmanlığı olup mahkemelik olacağına işarettir. Eğer rüyayı gören ilim sahibi biri ise (âlimse), ilminin artacağına veya devlet reisinin yakın adamlarından ise, onun itimat ve güvenine mazhar olur şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında denizden sıcak su içtiğini (içtiği suyun sıcak olduğunu) görmek, Rüya sahibinin, musibete veya üzüntü, kedere, sıkıntıya düşeceğine işarettir.

• Rüyasında denizden içtiği suyun tadı ve kokusu kötü olduğunu görmek, düşmanının galip (üstün) geleceğine, Rüyayı görenin mağlup olacağına (yenilgiye uğrayacağına) işarettir.

Diğer bir yoruma göre de Rüyayı gören kişi, hükümetten zarar görür ve geçim şartları zorlaşır şeklinde tabir edilir.

Rüyada Deniz Görmek Cafer-i Sadık yorumu:

Rüyada deniz görmek, altı cihete işaret olarak yorumlanır demiştir:

1. Devlet başkanı, en büyük idareciye işaretle,

2. Önemli şahıs ve reis (baş) olan birine işaretle,

3. Âlim (ilim sahibi) birine işaretle,

4. İlme ve bilgiye işaretle,

5. Mal ve servete işaretle,

6. İşe işaret olarak tabir olunur demiştir.

• Cafer-i Sadık (r.a.)’m nakline göre, bazı yorumcular: Rüya da deniz görmek, kadri yüce, cömert, hayır sahibi bir şahsiyete işaret olarak tabir olunur demişlerdir.

Rüyada Deniz Görmek Cabir-il Mağribî’nin yorumu:

Rüyada denizin kuruduğunu görmek, devletin başı olan reisin (başkanının) vefatına (öleceğine) işaret eder veyahut ordusundaki eksilmeye (askerinin azalmasına) veyahut da siyasi gücünün azalmasına ve dolayısıyla mağlubiyetine işaret eder.

• Rüyasında denizin suyunu bir damla bile bırakmamacasına içip bitirdiğini görmek, Rüya sahibi kişi, eğer ehil ve lâyık bir kimse ise, çok büyük bir mülk ve saltanata ereceğine, eğer buna ehil ve lâyık bir mertebede değilse, (yani büyük işler başaracak kapasitede değilse, halktan biriyse), kendi işlerinde ve iş hayatında başarılı bir kişi olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

• Rüyada denizden maden, mücevher ve tiksinilmeyecek (iğrenilmeyecek) bir şey çıkardığını görmek, büyük hayır ve menfaate işarettir. Denizden çıkardığı madde çirkin bir şey ise, Rüya sahibi, düşmana galip (üstün) geleceğine, eğer ilim ile uğraşıyorsa, ilminin artacağına işarettir.

Rüyada denizden zararlı bir şey çıkardığını görmek, düşmanların, memleketini istilâ edeceğine işarettir.

Rüyada Deniz Görmek Ebu Sâid’il Vâiz’in yorumu:

Rüyada suyu tatlı olan bir denizin (veya gölün) kuruduğunu (suyunun tamamen çekilmiş olduğunu) görmek, devlet reisinin (başkanının) vefatına (öleceğine) işarettir şeklinde tabir olunur.

Rüyada denizin küçülüp bir göl, bir haliç haline geldiğini görmek, hükümet başkanının siyasetinin, idareciliğin zayıflayıp gücünü kaybedeceğine, idarecilikten atılacağına ve halkın selâmete çıkacağına ve hayra kavuşacaklarına işarettir denmiştir.

Rüyasında deniz üzerinde yürüdüğünü gören kimse, sefere (yolculuğa) çıkacağına, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağına ve hayra ereceğine işaretle tabir olunur.

 • Bazı Rüya tabir ve yorumcularına göre: Rüyada denizde boğulduğunu görmek, büyük bir servete (zenginliğe) ve diğer dünya nimetlerine kavuşmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında bir şey çıkarmak maksadıyla denize daldığını gören kimse, bir makam elde etmek, bir mevki kapmak veya bir işi ele geçirmek için çaba sarf eder, isteğini elde etmek için büyük uğraşı verir şeklinde tabir olunmuştur.

Eğer denizde aradığını bulup çıkarabildiğini görmüş olursa, istediğini elde edeceğine, maksadına kavuşacağına işaret olarak yorumlanmıştır.

• Rüyada deniz suyunun çamurlu suya kan ve irin gibi kötü bir şeye dönüştüğünü görmek, bir devlet başkanı adına hayırlı değildir.

• Rüyada denizdeki akıntının durduğunun görülmesi, iyi değildir. Bu Rüya devlet başkanının veya hükümetin işlerinin bozulduğunu ve durduğunu gösterir şeklinde tabir olunur.

Rüyada Deniz Görmek Diyanet

Rüyada deniz görmek , rüyayı gören kişinin muradına ereceğine, sıkıntılardan kurtulup feraha kavuşacağına , üzüntüsünün gideceğine , malının çoğalacağına ve rızkının geniş olacağına işaret eder.

 • Bunun yanı sıra arzu ettiğiniz ve istemiş olduğunuz şeylerin hepsi gerçekleşeceğine yorulur.
 • Bazı rüya yorumcularına göre , yeni kazanç kapılarının açılacağına , hem dünyaya hem de dünyanın garip hallerine delalet ederler.
 • Aynı zaman da kısa süre içerisinde başka bir ülkeden evinize misafir geleceğine ya da devlet başkanı olarak yorumlanır.
 • Bu rüya genel olarak iyiye yorumlanır fakat bazı durumlarda kötüye de yorumlanır.
 • Özellikle kişinin hapse gireceğine yorulur.

Rüyada Deniz Görmek

Rüyada Deniz Görmek İhya

Rüyada deniz görmek diyanet yorumu genel olarak oldukça hayırlı olmaktadır. Kişi sıkıntı olduğu günlerde deniz görmektedir. Bu rüya dertlerinin kaybolacağına dair manevi bir destek alınacağına işaret etmektedir. Cabir ül Mağribi (r.a) yorumuna göre; rüyasında deniz gören kişinin yakın zamanda tüm dertlerinden kurtulacağına ve hayatının düzene gireceğine işaret etmektedir. Rüyasında deniz gören kişi birçok zorlukla savaşıyor olsa bile yakın zamanda bu sorunlarından kurtulacağına dair işaret olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Deniz Görmek Psikolojik Yorumu

Rüyada deniz görmenin psikolojik anlamı rüyada görülen denizin yapısına göre değişmektedir:

 • Eğer deniz sakin ve güzel ise, hava güneşli ise kişinin oldukça huzurlu ve sakin olduğuna ya da sakinliğe ihtiyaç duyduğuna işaret etmektedir. Bu kişi eğer gerçek hayatı zorluysa bile içten içe etkilenmediğine ve güçlü durduğuna işaret etmektedir.
 • Deniz sisli ve yağmurlu ya da koyu bir hava hakim ise kişinin kafa karışıklığı yaşadığına ve zorlu dönemlerden geçtiğine işaret etmektedir.
 • Deniz kişinin iç dünyasını yansıtmaktadır. Kişi denizi nasıl görüyorsa, iç dünyası da bu şekildedir. Genellikle bu tür yorumlar, kişinin kendini analiz etmesi için önem teşkil etmektedir.

Rüyada Deniz Görmek Neye Yorumlanır?

Rüyada aydınlık deniz görülmesi Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre oldukça hayırlı olmaktadır. Deniz; yakın zamanda kişinin aydınlanacağına ve refaha kavuşacağına işaret etmektedir.

 • Eğer rüyasında deniz gören kişi evli ise ve deniz parlak ve güzelse kişinin mutlu ve uzun bir evliliğinin olacağına işaret eder. Eşinin sadık ve sevecen olduğuna işaret etmektedir.
 • Rüyasında deniz gören kişi eğer bekar ise yakın zamanda aşkı bulacağına işaret etmektedir.
 • Rüyasında deniz gören kişi eğer iş arıyorsa, yakın zamanda çok güzel fırsatlar ile karşılaşacağına işaret etmektedir.
 • Rüyasında denizi çok güzel gören ve çalışan kişiler, yakın zamanda iş değiştirebilir.

Rüya yorumcularından deniz Rüyası ile ilgili kısa yorumlara özet bir bakış:

• Rüyada kışın denizde yüzdüğünü görmek, kedere veya hapisliğe ya da bir tehlike ile karşılaşmaya işarettir.

• Rüyada denizde battığını görmek, selâmetle yapılacak bir yolculuğa işarettir.

• Denize dalıp içinde kaldığını görmek, hapisliğe veya ölüme işarettir.

• Denizden sıcak su içtiğini görmek, üzüntü ve kedere işarettir.

• Denizin azması, çıldırmasını görmek, fitneye ve sıkıntıya, kedere işarettir.

• Rüyada kandan bir deniz görmek, savaşa ve harbe işarettir.

• Rüyada denizin kuruduğunu (suyunun çekildiğini) görmek, geçim darlığı, sıkıntı, zorluk veya işten çıkarılmaya işarettir.

• Yolculukta denizin kendisi ile gideceği yer arasında bir engel olduğunu görmek, üzüntü ve kedere düşmeye ve maksadına, muradına eremeyeceğine işarettir.

• Rüyasında deniz suyunu içip bitirdiğini görmek, servete, mal, mülk sahibi olmaya ve uzun bir yaşama (uzun ömürlü olmaya) işarettir.

• Rüyada deniz üstünden geçtiğini görmek, faydalı ve yararlı bir yolculuk yapmaya işarettir.

• Rüyasında denizden yiyecek bir şey çıkardığını görmek, bol rızka ermeye işarettir.

• Rüyada deniz suyunu bir kaba doldurduğunu görmek, mal ve servete kavuşmaya işarettir.

• Rüyada deniz üstünde durduğunu görmek, hükümetten mal elde etmek ve menfaat sağlamaya işarettir.

• Denizden temiz deniz suyu içtiğini görmek, hükümetten mal elde etmek ve faydalanmaya işarettir.

• Denizden cevher ve maden çıkardığını görmek, hayırlı helâl kazanç ve menfaat elde etmeye işarettir.

• Rüyada denizden bir şey çıkardığını görmek, ilim sahibi olmaya ve muradına kavuşmaya işarettir.

• Rüyasında denizden su aldığını görmek, mal elde etmeye veya devlet memuru olmaya, hükümete maaşlı eleman olmaya işarettir.

• Rüyada denizde yüzdüğünü görmek, mutluluğa, para elde etmeye, şifa bulmaya ve ticaret erbabı için kazançlı ticarete işarettir.

• Rüyasında deniz suyundan kana kana (doyuncaya kadar) içtiğini görmek uzun ömürlü olmaya ve hükümetten menfaat elde etmeye işarettir.

• Rüyada denizde battığını ve öldüğünü görmek, murada ermek, maksadına kavuşmaya işarettir.

• Rüyada denizi sakin bir halde görmek, dalgalı görmekten yorumu daha iyidir. Bu görülen Rüya hayra ve iyiliğe işarettir.

• Rüyada denizden içtiği suyun acıymış olduğunu görmek, haram mala, haramdan kazanılan para ve kazanca işarettir.

• Rüyada denizi saf ve berrak, ışıl ışıl parladığını görmek, adâlet sahibi devlet başkanına (Âdil bir hükümdara) işarettir.

• Rüyada denizden soğuk su içtiğini görmek, düşmanın ortaya çıkmasına işarettir.

• Rüyada deniz içinde boğulduğunu görmek, Rüya sahibinin günah işlediğine veya ölümünün pek yakın olduğuna işaretle yorumlanır.

• Rüyada denizin taşıp her yeri ve evleri bastığını görmek, büyük fesat, büyük karışıklık ve bozgunculuğa işarettir.

• Rüyada bulanık denizden su içtiğini görmek, büyük bir yerden gelecek büyük bir zarara işarettir.

• Rüyada denize batıp kaybolduğunu görmek, Rüya sahibinin ölümüne işarettir.

• Rüyada denizin fena halde koktuğunu görmek, geçim darlığına veya (düşman tarafından) yenilgiye işarettir.

• Rüyasında denize battığını, sonra da kurtulduğunu görmek, Rüya sahibinin dünya işlerine daldığına ve dünya gösterişine çok hevesli olup ahiretini unuttuğuna işarettir.

• Rüyasında denizden çıkıp vapura bindiğini görmek, hastalığın geçmesi, iyileşmek, şifa bulmaya veya evlenmeye ve üzüntülerden, kederlerden kurtulmaya işarettir.

• Rüyada denize girip çıktığını görmek, hükümet tarafından menfaat gelmesine ve üzüntüden, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.

• Rüyasında denizin suyunun azaldığını görmek, kuvvetin gitmesi, gücün azalmasına ve acizliğe düşmeye işarettir.

Rüyada Berrak Deniz Görmek

Rüyada Berrak Deniz Görmek

Rüyada berrak deniz görmek Caferi Sadık (r.a) yorumuna göre oldukça hayırlı ve güzel anlamlar taşımaktadır. Buna göre yeni bir hayatın başlayacağına ve eski günahlardan arınacağına işaret etmektedir. Kişi yeni fırsatlarla karşılaşacak ve eski hayatının kötülüklerinden kurtulacaktır. Yeni ve temiz hayata başlayacağına yorumlanmaktadır. Mavi deniz her zaman temizliğe ve sevgiye işaret etmektedir. Kişinin yakın zamanda bir yolculuğa çıkacağına ve bu yolculukta hayatını değiştirecek deneyimler yaşayacağına işaret etmektedir.

Rüyada berrak bir deniz görmek , ülkenin adil olan bir başbakan tarafından yönetileceğine işaret eder. Bunun haricinde amaçlarınıza erişeceğinize , sıkıntılarınızı geride bırakıp artık önünüze bakacağınıza ve feraha kavuşacağınıza yorulur.

Rüyada Berrak Deniz Görmek İhya

Rüyada berrak deniz görmek , ülkenin adil olan bir başbakan tarafından yönetileceğine işaret eder. Bunun haricinde amaçlarınıza erişeceğinize , sıkıntılarınızı geride bırakıp artık önünüze bakacağınıza ve feraha kavuşacağınıza yorulur.

• Rüyada sakin ve berrak, pırıl pırıl bir denizden su içtiğini görmek, adâlet sahibi devlet reisinden veya yardımcısından hayır ve menfaat görmeye işarettir.

Rüyada Mavi Denize Bakmak

Rüyada denize bakmak yakın zamanda mutlu bir hayatın başlayacağına işaret etmektedir. Özellikle yeni, sakin ve temiz hayatın özlemini çeken kişiler için bu durumun başlayacağına işaret etmektedir. Bu kişilerin zihnini ve bedenini temiz tutması, kendine ve maneviyatına inançlı olması neticesinde yeni ve temiz hayatının başlayacağına ve izlediği deniz kadar sakin olacağına işaret ettiği söylenmektedir. Deniz görmek her zaman için hayra yorulmamaktadır. Eğer deniz oldukça dalgalı ve koyu ise kişinin çözmesi gereken sorunlarla karşılaşacağına delalet etmektedir. Denizin dalgalı ve sisli olması büyük bir kargaşanın yaşanacağına ancak bu kargaşanın yakın zamanda geçeceğine işaret etmektedir. Bu rüya yorumuna göre yaşanan olumsuzlukların yeni bir hayırlı kapı açmak için yaşanması gerektiğine işaret etmektedir.

Rüyada Denize Girmek

Rüyada denize girmek, Yeni gelecek sevindirici haberlere ve değişikliklere işaret eder. Hedeflerine ulaşacağına ve bu doğrultuda hayırlı işler yaparak hayır dualar alacağına delalettir.

Bazı yorumculara göre rüyada denize girmek, Rüyada denizin içine girdiğini görmek, hastalığın şiddetlenmesi (artması)’na veya devlet işine girmek, hükümet idaresine (emrine) girmeye işarettir demişlerdir.

Rüyada Denizde Yüzmek

Rüyada Denizde Yüzmek

Rüyada denizde yüzmek, Kişinin Azimli ve Hırslı biri olduğuna işarettir. Kişinin bu özelliklerinden dolayı hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşacağına ve hayalini kurduklarına erişeceğine delalet eder. Görülen denizin temizlik ve pis olması durumlarına göre bu rüya tabiri değişiklik göstermektedir.

• Denizde batıp çıktığını görmek (yüzmek) servete (zenginliğe), devlet ve mutluluğa kavuşmaya işarettir.

Rüyada Denizde Yüzmek İhya

Rüyasında denize girip daldığını görmek, devlet başkanının emrine mukabele eder (karşılıkta bulunur). Rüyayı gören kişinin şayet hastalığı bulunuyorsa, hastalığı şiddetlenir (artar) şeklinde tabir olunur. Eğer denizden çıktığını görse, hastalığının iyileşeceğine işaret olarak yorumlanır.

 • Rüyasında denizde yüzdüğünü gören kişi, devlet idarecisi yüzünden sıkıntıya düşeceğine veya hastalanacağına işarettir.
 • Rüyasında denizde yüzmekten (yüzerek) çıktığını gören kişi, üzüntü ve kederden, sıkıntılarından kurtulacağına, hasta ise, şifaya kavuşacağına işarettir şeklinde tabir olunur.
 • Rüyasında denizi bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçtiğini (bir sahilden diğer sahile ulaştığını) gören kimse, kurtuluşa ve selâmete ereceğine ve sıkıntılarından kurtulacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Masmavi Deniz Görmek

Rüyada masmavi deniz görmek ne anlama gelir İmamı Gazali (r.a) yorumunda; oldukça hayırlı olarak anlatılmaktadır. Temiz deniz kişiye yakın zamanda para geleceğine işaret etmektedir. Kişi yakın zamanda zenginlik ve bereket içinde yaşayacağına işaret etmektedir. Temiz denizde yüzdüğünü gören kişiye yakın zamanda manevi bir işaret de gelecektir. Temiz denize ayaklarını soktuğunu gören kişi yakın zamanda oldukça mutlu olacaktır. Rüyada deniz görmek; kuvvetli ve adil olunacağına işaret etmektedir. Özellikle mal ve mülk kazanılacağına işaret etmektedir. Eğer kişi kendini denizde çırpınırken görüyorsa, kötü zamanlar geçirdiğine ve nefes almak için biraz uzaklaşması gerektiğine işaret etmektedir. Su, bütün dertleri götüren bir yapıdadır. Bundan dolayı denizde boğulduğunu gören kişinin kendini akışına bırakması ve en hayırlısı için dua etmesi gerekmektedir.

Rüyada Engin Deniz Görmek

Rüyada engin bir deniz gördüyseniz , hayatınızla ilgili başarılar elde edeceğinize , hem mutlu hem de huzurlu bir yaşam süreceğinize alamet eder.

Rüyada Denizin Dibini Görmek

Rüyada denizin dibini temiz görmek tüm dertlerin ortadan kalkacağına, yakın zamanda bolluk, bereket ve huzura kavuşulacağına işaret etmektedir. Denizin derinliklerine inip çıkmak ise dünya nimetlerine ve dünya nimetlerinden sonuna kadar faydalanmaya işaret etmektedir. Denizden kum çıkarmak ise uzun ömürlü çocuğa işaret etmektedir. Denizi baştan sonra gezmek ise esenliğe ve huzura ulaşmaya işaret etmektedir. Özellikle denizin dibi temiz ise kişinin yakın zamanda huzura kavuşacağına işaret etmektedir. Mala ve paraya, mülke işaret etmektedir. Denizden su alan kişiler ise Allah’tan gelecek olan ihsana işaret etmektedir.

Rüyada Dalgalı Deniz Görmek

Rüyada Dalgalı Deniz Görmek

Rüyada dalgalı deniz görmek özellikle kişinin yakın zamanda bir dert ile boğuşacağına ancak bu dertlerden tez zamanda kurtulacağına işaret etmektedir.

 • Eğer dalgalı ve koyu renkli deniz gören kişi evli ise, evliliği için bazı sorunların meydana gelebileceğine ancak kısa zamanda hayırlı bir şekilde çözüleceğine işaret etmektedir.
 • Dalgalı deniz bazı durumlarda denizi temizlemek için gereklidir. Rüyasında bunu gören kişi de yakın zamanda tüm dertlerinden ve tasalarından arınacağına işaret etmektedir.
 • Rüyada simsiyah kararmış dalgalı deniz görmek, iyi değildir. Fesadın yayılmasına ve savaşa işarettir.

Rüyada taşkın (dalgaları yükselen) bir deniz görmek, gam ve kedere, fitneye (azgınlık ve karışıklığa), haksızlıkların, zulmün artacağına işaret olarak tabir olunur.

Rüyada Deniz Kenarında Olmak

Rüyada deniz kenarında olmak, Yaşamının sakinlik ve mutluluk içerisinde geçeceğine delalet eder. Rüyada deniz kenarında yürümek, yaşamının sağlıklı güzel günler içerisinde geçeceğine işaret eder.

• Deniz kenarında yattığını veya oturduğunu gören, devlet hizmetine girer veyahut memur olur şeklinde yorumlanır.

• Bir dalgıç Rüyasında kendisini denizin kenarında olduğunu görse, bu Rüyası, onun ölümüne (öleceğine) işarettir. Rüyayı gören dalgıç, eğer bir hastalığı bulunuyorsa, bu Rüyası, onun iyileşeceğine, hastalığından şifa bulacağına işarettir.

Rüyada Deniz Kenarında Ev Görmek

Rüyada Deniz kenarında ev görmek aile özleminin ve mutluluk özleminin yakın zamanda sona ereceğine işaret etmektedir. Özellikle zorlu bir dönemden geçen kişilerin gördüğü deniz kenarında ev görmek; yeni girişimlere ve iç huzurun yakın zamanda bulunacağına işaret etmektedir. Kişinin içinde bulunduğu sorunlara ve problemlere karşı çözüm bulacağına da işaret etmektedir. Kişinin hayatı ile ilgili değişiklikler yapacağına; sevinç ve mutluluk duyacağına işaret eder.

Rüyada Gri Deniz Görmek

Rüyada yağmur yağarken deniz görmek kişinin yaşadığı tüm dertlerin bir sebep yüzünden olduğuna işaret edilmektedir. Kişi, yaşadığı tüm sorunlardan sonra oldukça hayırlı bir kapıya ulaşacaktır. Rüyasında deniz gören kişiler genellikle kısa sürede maddi anlamda da berekete ve bolluğa ulaşacaktır. Dünyevi kazançların yanı sıra kişinin maneviyatına da düşmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Deniz rüyası birçok farklı şekilde yorumlanmaktadır. Ancak su her zaman temiz ve tüm kargaşayı götüren bir anlam taşır. Rüyasında deniz gören kişilerin yakın zamanda iyi olacağına ve hayırlı haberler alacağına delalet etmektedir.

Rüyada Hırçın Deniz Görmek

Rüyada hırçın deniz görmek, genel olarak hem adaletsiz hem de zalim olan bir yöneticiye işaret eder. Rüyasında dalgalı ve hırçın deniz gören kişi eğer bekar ise yakın zamanda bekarlık sebebiyle sorunlar yaşayacağına ve yaşadığı sorunların onu en kısmetli eşine yönlendireceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Fırtınalı Deniz Görmek

Rüyada fırtınalı deniz görmek, hayatınızı tamamen değiştireceğinize , sürekli olarak sıkıntılarla uğraşacağınıza fakat ileride bu sıkıntılardan kurtulup tekrarda mutlu olacağınıza delalet eder.

Rüyada Durgun Deniz Görmek

Rüyada hem sakin hem de durgun bir deniz gördüyseniz , sıkıntılarınızdan kurtulup feraha kavuşacağınıza , hem huzur hem de mutluluk bulacağınıza alamet eder.

Rüyada Deniz Suyu İçmek

Rüyada deniz suyu içmek, kişi hem maddi olarak hem de manevi olarak ferahlığa kavuşur. Gelir sıkıntısı çeken kişinin geliri artar, ev içinde huzur yoksa geri gelir ve gönül ilişkilerinde sorun varsa çözülür.

Şayet denizin bütün suyunu içtiğinizi gördüyseniz bu sizin bilgeliğe erişeceğinize delalet eder. Bunun için bilginizi artıracak çeşitli faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Eğer içmiş olduğunuz denizin suyu kirli ise, bazı olaylar sizi kaygılandırabilir.

Fakat acı ya da tuzlu ise başında bulunduğunuz kişilere karşı cimrilik yapacağınıza işaret eder. Akrabalara karşı yenik düşeceğine de yorulabilir. İçtiğiniz deniz suyu sıcak ise, daha önce işlediğinin günahlardan dolayı başınıza bir iş geleceği ile tabir olunur.

Rüyada Denizden Su Almak

Rüyada denizden su almak, Denizden su aldığınızı görmeniz, herhangi bir yere yatırım yapacağınıza işaret eder. Bu sebeple para biriktirebilirsiniz. Eğer rüyanızda aldığınız deniz suyunu bir yere doldurduysanız ileride doğacak olan çocuğunuzun uzun ömürlü olacağına işaret eder.

Rüyada Denizde Yürümek

Rüyada Denizde yürümek, Denizde yürüdüğünüzü görmeniz, imanın artmasına işarettir. Yani dünya işlerinden elinizi eteğinizi çekeceğinize ve kendi içinize yönelerek huzuru orada bulacağınıza yorulur. Bir başka tabire göre ise denizde yürümek sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.

Rüyada Denizi İkiye Bölmek

Rüyada Denizi ikiye bölmek, Rüyasında denizin ikiye bölündüğünü gören kişi rahata kavuşur. Tüm sıkıntılarından beraat eder. Aklına takılan sorulara çözüm bulur.

Rüyada Denizde Oturmak

Rüyada denizde oturmak, Denizde oturduğunuzu görmeniz Üst rütbedeki bir zat ile görüşme sağlayacağınıza işaret eder. Bu görüşme sizin faydanıza olacaktır.

Rüyada Denizde Durmak

Rüyada denizde durmak, Denizin içinde ne yapacağınızı bilemez halde durduğunuzu görmek, çalıştığınız iş yerindeki ya da idare ettiğiniz yerdeki belirsizliklere işaret eder.

Rüyada Denizi Geçmek

Rüyada denizi geçmek, Rüyada denizi geçtiğinizi görmek herhangi bir hukuki süreciniz var ise kararın sizin lehinize sonuçlanacağına işaret eder. Eğer bu hukuksal süreç mal elde etmek için ise mücadeleyi sizin kazanacağınıza işaret eder. Eğer böyle bir rüya gördüyseniz ev ya da araba gibi taşınmaz mal alabilirsiniz.

Rüyada Denizde Yıkanmak

Rüyada denizde yıkanmak, Denize girerek vücudunuzu yıkamanız geçmiş günahlarınızdan tövbe edeceğinize işaret eder. Ruhsal ya da bedensel rahatsızlığı olan kişiler şifa bulur. Herhangi bir borcunuz var ve ödemekte sıkıntı çekiyorsanız kısa zamanda ödeyip rahata kavuşursunuz. Rüyayı gören kişi kısa zaman içinde işlediği günahların farkına varır ve bir daha yapmamak üzere tövbe eder.

Rüyada Denizin Taşması

Rüyada denizin taştığını görmek, Rüyada denizin taştığını gören kimsenin çıkacağı yolda çeşitli engellerle karşılaşacağına işarettir.

 

Rüyada Su Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu