Kaynaklarımız

logo ruya

Sitemizdeki Rüya Yorumlarında Kullanılan Kaynaklar

 

Bizim sitemizde diğer rüya yorumu yapan siteler gibi kaynaksız, mesnetsiz rüya yorumları bulunmuyor.

1- Peygamberler:

Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Muhammed

2- Sahâbe-i Kirâm:

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Abdullah b.Abbas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Selam, Ebû Zer-i Gifârî, Enes b. Mâlik, Hz.Âişe, Hz. Esma.

3- Tâbiîn:

Said b. Müseyyeb, Hasan-ı Basrî, Ata b. Ebî Rebah, Sâbi, Zührî, İbrahimen-Nehaî, Ömer b. Abdilaziz, Katâde, Mücâhid, Tavus, Saîd b. Cübeyr.

4- Fâkihler:

Ebû Sevr, Evzaî, Süfyân-ı Servî, Şâfî, Ebû Yusuf, İbni Ebî Leyla,Ahmed b. Hanbel, İshak b. Râhûye, Buveytî, Mansur b. el-Mutemir.

5- Zâhidler:

Muhammed b. Vasî, Temîm ed-Dârî, Şakîk-i Belhî, Mâlik b. Dirâr,Süleyman et-Teymî, Yahya b. Muaz.

6- Tabir İlminde Eser Yazanlar:

İbni Sîrîn, İbrahim b. Abdullah b. Kirmânî, Abdullah b. Müslim el-Kuteybe, Ebû Ahmed Halef b. Ahmed er-Râzî.

7- Filozoflar:

Eflâtun, Mihradiris, Aristoteles, Batlamyus, Yakup b. İshak el-Kindîve Ebû Zeyd el-Belhî.

8- Tabibler:

Calinus, Bukrat, Bahtişar, Ahran, Muhammed b. Zekeriyya er-Râzî.

9- Yahudilerden:

Yahya b. Ahdıb, Ka’b b. Eşref, Musa b. Yakub.

10- Hıristiyanlardan:

Huneyn b. İshak, Ebû Mihlet, Zeynu’t-Taberî.

11- Mecusilerden:

Hürmüz b. Esrir, Mihr b. Mahdikan, Adıl Mâlik Nûşirivân,Hesimur ve Camasip.

12- Arap Müşriklerinden:

Ebû Cehl b. Hişâm, Abdullah b. Ubey, Nevfel b.Abdullah, Ömer b. Abdüvüb, İbn-i Zebârî, Ebu Asi.

13- Kâhinlerden:

Şatıh, Sak Hazreci Evzece, Katamî, Ebû Zurâre.

14- Sihirbazlardan:

Abdullah b. Hilal, Kırad b. Zeyd el-İblî.

15- Feraset Sahibi Olanlar:

Said b. Sinan, İlyah b. Muâviye b.Gülsüm .

16- Bilim Adamaları:

S. Freud, F. Alan Wolf, F. August Kekule, R. Stickgold, C. Gusatav Jung

 islamiruyalar.org  yukarıdaki kaynaklardan (aslına özenle uyarak) derleme yapmaktadır.


Yükleniyor...
Başa dön tuşu