Rüyada Kar Görmek

Rüyada kar görmek, ilgili şuana dek olumsuz bir yorum ya da rivayet bulunmamaktadır. Kar gören kişi eğer bekar ise, masum ve mutlu bir aşkın yolda olduğuna işaret etmektedir. Eğer kar gören kişi evli ise yakın zamanda aileye yeni bir üyenin bereketi ile geleceğine de delalet etmektedir.

Rüyada Kar Görmek Ne Anlama Gelir?

Normal şartlarda kişinin rüyasında kar görmesi, iyiye işaret olur. İyi bir durum olacağına, varsa eğer hastalıktan kurtulacağına, güzel bir haber alacağına delalet eder.

Rüyada Kar Görmek İhya

Kar görmek manası İslam yorumcularına göre hayırlı şekilde yorumlanmaktadır. İmamı Gazali (r.a) yorumuna göre rüyasında kar gören kişilerin yakın zamanda Allah’tan hayırlı bir işaret ve yardım alacağına yorumlanmaktadır. Kişinin ibadetlerini aksatmamasına ve hayırlı işler yapmasına da yorumlanmaktadır. Kar her zaman temizlik ve bereketi simgelemektedir.

Rüyada görülen kar manası oldukça hayırlıdır. Kar, temizliğe ve refaha işaret etmektedir. Özellikle uzun süre hasta olan kişilerin rüyasında kar görmesi, kısa sürede iyileşmeye ve hastalıklardan kurtulacağına işaret etmektedir.

  • Eğer kar, kış mevsiminde rüyada görülüyorsa, her şeyin yolunda olduğuna ve güzel haberler alınacağına işaret etmektedir.
  • Kar yağdığı yerin bembeyaz olduğunu görmek kısa sürede bolluk ve bereketin geleceğine işaret etmektedir.
  • Karın üzerinde uyuduğunu gören kişilerin yasal olmayan işlere bulaşabileceğine ve dikkatli, gözü açık ve tedbirli olması gerektiğine işaret etmektedir.

Rüyada Kar Görmek Diyanet

Rüyada kar manası İbni Şirin (r.a) tabirine göre; yakın zamanda çocuk sahibi olacağına işaret etmektedir. Kar gören kişilerin:

Rüyasında kar gören kişi eğer bekar ise yakın zamanda evleneceğine delalet edilir.

Rüyasında kar gören kişi çalışıyorsa, yakın zamanda terfi alacağına ve maaşının artacağına işaret etmektedir.
Rüyasında kar gören kişi eğer kadın ise özellikle kadınsal hastalıkların yakın zamanda geçeceğine ve iyileşeceğine işaret etmektedir.

Çocuklu kişilerin rüyasında kar görmesi; çocuğun yaşadığı okul ya da sağlık sorunların düzeleceğine ancak sabırlı olunması gerektiğine işaret etmektedir.

Rüyada Kar Görmek İmam Nablusi

İmam Nablusi’ye göre rüyada kar görmek özellikle kıtlığa işaret etmektedir. Kar altında ezilen ya da kardan üşüyen kişilerin işine dikkat etmesi ve bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Kıtlık ya da paraya sıkışmaya işaret etmektedir. Özellikle bu kişilerin temkinli olması ve parayı daha sıkı bir şekilde harcama yapması gerekmektedir. Kar kıtlığa ve sıkıntıya da işaret edebilmektedir. Ama yağan kar eğer temizse ve rüya gören kişi, rüyasında üşümüyorsa, bolluğa ve berekete de işaret etmektedir. Özellikle rahmet ve murada yorulmaktadır.

Rüyada kar görmek, rızıklara ve menfaatle şeylere ve so­ğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye delâlet eder. Özellikle rüyayı görenin geçimi kardan olursa. Bazen kar ile ateşi bir yerde görmek, ülfet ve muhabbete delâlet eder. Zira ateş kan eritmemiş ve kar da ateşi söndürmemiştir.

Karın mevsiminde görülmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, düş­manını kahredip ona galip gelmesine delâlet eder. Karın mevsimsiz görülmesi, soğuk algınlığı hastalıklara, felç illetine ve müzmin hasta­lıklara, bazen de yolculuğun ertelenmesine, yolcu ve kiracıların ka­zanç ve menfaatlerinin mümkün olmamalarına delâlet eder.

Rüyada görülen fazla kar, sultanın maiyetine azap etmesine, on­ların mallarını almakla cefa edip, onlara kötü söz söylemesine delâlet eder. Çünkü Allah’ın (C.C.) «Biz de o zalimlerin üstüne gökten mur­dar bir azap indirmiştik» (*) ayeti kerimesindeki «zecr» kelimesini ba­zı müfessirler kar ile tefsir etmişlerdir.

  • Kar az olup yağdığı yerin halkına menfaat getirirse, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.
  • Karın üzerinde uyuduğunu gören hapsedilir.
  • Karın süpürülmez derecede çok olması, o şehir halkı için gelecek azaba ve düşmanın hücumundan dolayı üzüntü ve kedere delâlet eder.
  • Bir yere mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişli­ğine, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. Bir kimseye kış veya yaz günün­de kar soğuğunun isabet etmesi fakirliktir.

Yaz gününde yüküyle kar satın aldığını gören kimse kendisini ra­hata kavuşturacak mala kavuşmasına yahut güzel söz veya bir dua sebebiyle üzüntü ve kederden müsterih olmasına delâlet eder.

Yağan karın halka zarar vermemesi ve çabuk erimesi geçecek sı­kıntı, üzüntü ve kaygıya delâlet eder.

Ekilmiş ve kuru bir yer üzerine yağan kar, yağmur hükmündedir ve o yer halkına gelecek, rahmet, bereket, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Bir kimsenin üzerine rüyada kar düşmesi, düşmanın ondan nail olacağı bir şeye delâlet eder.

Bazen çok kar, çiçek, kızamık, veba ve taun gibi salgın hastalık­lara, bazen de harbe, çekirgeye, hayvan kıran hastalık ve çeşitli has­talıklara, bazı kere de ucuzluk, bolluk ve zenginliğe delâlet eder.

Ekin ekilip ziraat yapılan ve yağması faydalı bir zamanda karın yağıp o araziyi kapladığını görmek, arazinin karla kaplandığı gibi, ne­batat, hububat ile de kaplanmasına çok ucuzluk ve bolluğun olmasına delâlet eder.

Yerin kardan faydalanamayacağı bir zamanda yağması, sultanın zulmüne ve arazi vergisini toplayan memurların çalışmasına delâlet eder.

Mevsimli veya mevsimsiz karın yağıp bütün binaları, ağaçlar ve insanlar üzerine galip gelmesi o yerin halkı ve malları üzerine gelecek zulme ve afete delâlet eder.

Kar’ı mahallinin gayrinde ev, hücre v.s. gibi yerlerin içerisinde görmek, azaba, belâya ve hastalıklara delâlet eder. Bazen de bu rüya, acizliğe, yolculuk ve maaş talebinden gaflete delâlet eder.

Kişinin Rüyada ister mevsiminde olsun, ister mevsimin dışında olsun çok kar yağmış olduğunu, öyle ki, binaların üzerleri, ağaçlar, dağların üzerlerini karın kaplamış olduğunu görmeyi, iyi saymamıştır. O bölge halkına gelecek belâ ve musibete gelecek zulüm ve afete işarettir demiştir.

Yaz günü rüyada karcı görmek, refah ve sevince, kı­şın görmek, üzüntü ve kaygıya delâlet eder.

Rüyada Kar Görmek İhya Rüya Tabirleri

Rüyada kar görmek, talihsizliğinizin düzeleceğine, yani talihsizlikten kurtulacağınıza işaretle yorumlanır.

• Rüyada kar yediğini görmek, eğer mevsim kar mevsimi ise, rızkınızın bol artacağına işaretle tabir edilmiştir.

• Görülen kar mevsiminde değil ise, keder ve üzüntüye delâlet eder.

Bazı yorumcular, Rüyada görülen kar, eğer mevsiminde ise, rızka işaretle yorumlamışlardır. Mevsimi dışında görülen kar pek iyi sayılmaz. Kışın yağması alışılmış bir karın yağdığını görmek, nimettir, rızıktır demişlerdir.

• Kişinin Rüyada bir karın üzerinde yürüdüğünü görmesi, beklemediği bir yerden bir nimet ve menfaat göreceğine
(elde edeceğine) işarettir demişlerdir.

• Rüyasında mevsiminde kar alıp sattığını görmek, iyiliğe, eğer hasta ise, iyileşeceğine, şifa bulacağına işarettir denilmiştir. Karın üzerinde yuvarlandığını görmek zenginliğe, rızık bolluğuna işaret eder denilmiştir.

• Rüyasında kızakla kar üzerinde kaydığını gören kişi, para kazanmak için bir yolculuğa (seyahate) çıkar ve çıkacağına işaret eder denilmiştir.

• Kişinin Rüyada karda üşüyüp ateş yaktığını ve ısındığını görmesi, sevdiği biriyle evleneceğine işaret eder.

• Mevsiminde görülen kar, sıkıntılardan kurtuluşa, düşmanları ve rakipleri varsa, onlara galip geleceğine işarettir.

Mevsimi dışında kar görmek, hastalığa, soğuk algınlığına bazılarına göre ise, uzak bir yolculuğa çıkmaya işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada Kar Görmek Cabir ül Mağribî’nin yorumu:

Rüyada görülen kar Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; özellikle devletten alınacak bir yardıma işaret etmektedir. Haktan gelecek bir huzur ve yardıma işaret etmektedir. Ancak kar eğer çamurlu ya da pisse, etrafta pis bir fitnenin gezindiğine işaret etmektedir. Karı gören kişi eğer kar soğuğunu hissediyorsa, yakın zamanda para anlamında sıkışıklık yaşayabilir, dikkatli olması salık verilir.

Kişinin Rüyada bahar mevsiminde kar görmesi, iyi değildir. Rüya sahibinin mağlûbiyetine, yenilgiye uğramasına işarettir demiştir.

Rüyasında temiz kar yağdığını ve üşümediğini gören kişiler manevi anlamda korunduğu anlamına gelmektedir.

Rüyada Kar Görmek Rüya Tabirleri

Rüyasında her yerin kar olduğunu gören kişi yakın zamanda zahmetsiz şekilde para kazanacaktır.

Eğer rüyasında kar gören kişi evli ise yakın zamanda hayırlı haberler alacağına ve eşinin bir sürpriz hazırlayacağına işaret etmektedir.

Rüyasında kar altına kalan kişi ise gerçek hayatta yaşadığı dertlerden kolay şekilde kurtulacağına işaret etmektedir.

Kar, her zaman için temizlik ve masumiyete yorumlanmaktadır.
Çamurlu kar görmek, kişinin yakın zamanda kötü bir şeyler yapma riskinin olduğuna delalet etmektedir.

Rüyada Kar Görmek Cafer-i Sadık yorumu:

Kişinin Rüyada kar görmesi, şu cihetlere işaretle yorumlanır:

1. Bol rızka işaretle,

2. îyi bir yaşam ile,

3. Büyük bir servete işaretle,

4. Ucuzluk, bolluk ve askere işaretle.

• Rüyada kar bulunmaması gereken yerlerde (ev, oda ve benzeri yerlerde) ve bu yerlerin içerisinde kar görmek, iyi değildir.

Belâya, musibet ve azaplara, hastalıklara işaret eder demiştir. Bazıları da bu Rüyayı, acizliğe, yolculuk ve gaflete
yorumlamışlardır.

Rüyada Beyaz Kar Görmek

Rüyada görülen kar, genel anlamıyla rüya sahiplerinin saflığına, temizliğine ve iyilik dolu bir kalbe sahipliğine yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin yakın bir zaman içinde çok hayırlı işler başaracağı ve bu başarılarının da ömürleri boyunca daim olacağı yorumu yapılmıştır. Eğer rüya sahipleri, gerçekte kış mevsiminde ve kar yağmamış bir zamanda bu rüyayı görmüşlerse, çok para kazanacakları delalet edilmiştir. Kış haricindeki tüm mevsimlerde yaşanırken kişilerin rüyalarında kar yağdığını görmeleri kişilerin hanelerinden çıkacak paralara yorumlanmıştır. Bazı tabircilere göre, eğer rüya sahipleri bu rüyayı bir yerden haber beklerken görmüşlerse haberin çok yakın bir zamanda ve kendi istedikleri yönde geleceği şekilde yorumlamıştır.

Rüyada Yazın Kar Görmek

Rüyada yaz aylarında yağan kar, genellikle bereketsizlik olarak yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin borçları varsa artabilir, sağlık sorunları varsa da uzunca bir süre iyileşme haberi alamazlar. Bazı tabirciler, bu rüyayı kişilerin hayatlarının tepetaklak olmasının habercisi olduğunu söylemişlerdir. Eğer kişiler kendi hayatlarıyla ilgili bir karar alacaklarsa, bu kararın veriliş zamanını ertelemelerini tavsiye edilmiştir. Rüya sahipleri yanlış karar alacak, hayatlarını daha iyi bir hale getirme çabalarını sürdürürken ellerindeki her şeyi kaybedeceklerdir. Eğer kişiler, yaşadıkları şehrin tümüne yaz ayında kar yağdığını görüyorlarsa deprem veya sel gibi felaketler meydana gelebilir. Bazı din alimleri, şehre çok vicdansız bir komutanın geleceği yorumunda da bulunmuşlardır.

Rüyada Yerde Kar Görmek

Rüyada yerlerin karla kaplanması, genellikle rüya sahiplerinin yardıma ihtiyaç duymaları nedeniyle birinden almalarına yorumlanmıştır. Bu ihtiyaç duyulan yardım hem maddi hem de manevidir. Rüya sahiplerinin yardım görecekleri bu kişiler, onlara iş bulmaları konusunda yardımcı olabilir. Özellikle sağlık konusunda sıkıntı yaşayan kimseler, bu vefalı arkadaşlarının tanıdıkları sayesinde iyileşecek tedaviyi görebileceklerdir. Eğer rüya sahipleri, yere yağmış karın üstünde yürüdüklerini görüyorlarsa, kişiler tüm sıkıntılarından kurtulacaklardır.

Rüyada Mevsimsiz Kar Görmek

Rüyada kış mevsimi dışında kar yağması, genellikle rüya sahiplerinin zarar etmesine ve başlarına çok hayırsız olaylar gelmesine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri kendilerine verilen çok değerli bir kolye veya saati kaybedebilir veya çaldırabilir. Eğer eşyaları çalınırsa, rüya sahiplerinin çevresinde devamlı olarak var olan kişilere karşı dikkatli olması gerektiği yorumu yapılmıştır. Rüya sahibi eğer, mevsimsiz yağmış olan karın hızlıca eridiğini ve bittiğini görüyorsa çevrelerinde dolaşan hırsızı suçüstü yakalayabilir ve insanlara rezil edebilirler.

Rüyada Çok Kar Görmek

Rüyada çok fazla kar yağması, bazı rüya tabircileri için kişilerin ceplerine girecek paraların bol ve bereketli olmasına yorumlanmıştır. Baz tabircilere göreyse, kişilerin yaşam tempolarının yoğunluğuna, bu yoğunluk nedeniyle de hiç kendilerine zaman ayıramamalarına yorumlanmıştır. Kişiler yalnız kalmak ve çevrelerindeki herkesten uzun bir süre ayrı kalkma isteyebilir. Kişiler kısa süreli bir dinlence tatiline çıkabilir ve ruhunu biraz da olsa dinlendirme fırsatını yakalayabilirler. Eğer rüya sahipleri, çok fazla yağmış ve birikmiş karları temizlediklerini görüyorlarsa, hayatlarında kendilerine zarar verdiklerini hissettikleri her şeyden uzak duracaklardır.

Rüyada Kar Yediğini Görmek

Rüyada kar yediğini görmenin anlamı mevsimine göre yorumlanır. Rüya sahibi yazın kar yediğini görürse, bazı sorunlardan yorulacağı anlamına gelir. Kışın kar yemek mutlu bir olay olarak kabul edilir.

Kar yağışında kar yemek zengin ve ucuzdur. Kış aylarında kar yağması, iş hayatınızın iyi gelişeceği ve kısa sürede çok fazla gelişme alınacağı anlamına gelir.

Rüyada kar yemek hayatın güzel olacağını gösterir. Genel anlamı helal yiyecek alınacağıdır. Yaz aylarında kar yemek zengin ve faydalı olarak kabul edilir. Kışın kar yemek iyi değildir, bu da sorun olduğunu gösterir. Rızıklar ve menfaatli şeyler olarak yorumlanır.

Mevsiminde kar yemek, iş hayatının iyi gelişmesi demektir. Mevsime göre anlam da değişir. Kış mevsimine doğru kar yemek mutlu bir olay olacağı olarak kabul edilir. Kar yağışında kar yemek, bolluk ve ucuzluk demektir.

Rüyada Kar Yediğini Görmek İhya

Rüyasında kış mevsiminde kar yediğini gören kişinin, yakın zaman içinde mutlu bir haber alıp sevineceği şeklinde yorumlanır. Rüyasında yaz mevsiminde kar yediğini gören rüya sahibi için, hayatında bazı problemlerle karşılaşacağı anlamına gelir.

Rüyada Çığ Düşmesi Görmek

Rüyasında çığ düştüğünü gören kişinin, çevresindeki dostları ya da akrabaları gibi bir takım kimselerin sebebiyet vermesiyle, üzüntü yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyasında çığ düştüğünü gören kişi, beklemediği bir anda ve beklemediği bir kişiden, aniden şaşırılacak bir haber alacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Karda Uyuduğunu Görmek

Rüyasında karın üzerinde uyuduğunu görmek ya da uyurken üzerine kar yağdığını gören kişinin, insanlarla olan bağlantısının zayıfladığı, yeni evreye ve yeni dostluklara ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

Farklı bir rivayete göre, rüyasında karda uyuyan ya da uyurken üzerine kar yağan kişinin tutsak olacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Karda Yürüdüğünü Görmek

Rüyasında karın üzerinde yürüdüğünü gören kişinin, hedefine ulaşması için aşılması gereken engelleri kolayca aşacağına, sıkıntıların ve problemlerin engelleri aştığında biteceğine, verilen bu mücadeleden sonra itibar ve kazanç sağlayacağına ve varsa eğer sağlık problemlerini atlatacağına işaret eder.

Rüyada görülen kar manası oldukça hayırlıdır. Kar, temizliğe ve refaha işaret etmektedir. Özellikle uzun süre hasta olan kişilerin rüyasında kar görmesi, kısa sürede iyileşmeye ve hastalıklardan kurtulacağına işaret etmektedir.

Eğer kar, kış mevsiminde rüyada görülüyorsa, her şeyin yolunda olduğuna ve güzel haberler alınacağına işaret etmektedir.

Karın üzerinde uyuduğunu gören kişilerin yasal olmayan işlere bulaşabileceğine ve dikkatli, gözü açık ve tedbirli olması gerektiğine işaret etmektedir.

Rüyada Evin İçinde Kar Görmek

Rüyada eve kar yağması hayırlı bir şekilde yorumlanmaktadır. Evin içine bereket ve bolluk geleceğine delalet olarak kabul edilmektedir.

Kişinin karla ıslandığını görmesi ise işlerine zarar gelmeyeceğine ve sağlıklı olacağına işaret etmektedir.

Rüyada karın az yağdığını görmek; bereket ve bolluk ifade etmektedir.

Rüyasında her yerin karla kaplandığını gören kişi ise geleceğin parlak olduğuna ve farklı fırsatların ortaya çıkacağına işaret etmektedir.

Rüyada Evin İçinde Kar Görmek İhya

Rüyada evde kar görmek yine mevsime göre değişik anlamlara gelir. Kışın kar yağışı, bereket ve nimet demektir. Vaktinde ve az kar yağışının dışında kar yağıyorsa üzüntü, hastalık ve işkence ile yorumlanır. Evde kar olması, o evin başına bir bela veya felaketin geleceğini gösterir.

İbni Sirin (r.a) tabirine göre; rüyada evin içine kar yağması sıkıntılı bir duruma delalet eder. Ailenizin veya yakın çevrenizin karşılaştığı bazı zorlukları ifade eder. Karın erimesi, bu sorunların geçici sorunlar olduğuna işaret eder.

Rüyada Kar Tanesi Görmek

Rüyada kar damlası görmek özellikle hayırlı şekilde yorumlanmaktadır. Rüyasında kar gören kişi kar tanelerini görebiliyorsa, oldukça hayırlı bir haber alacağına işaret etmektedir. Rüyada kar görmek:

Rüyada kar görülmesi, kişinin rızkının aratacağına delalet etmektedir.
Kişinin kar üzerinde yürüdüğünü görmesi ise beklemediği bir yerden menfaat göreceği anlamına gelmektedir.
Bir kimsenin kar yağarken üşüdüğünü ve ısınmak için ateş yaktığını görmesi için sevdiği kişi ile evleneceğine yorulmaktadır.

Kederli ve sıkıntılı olan birinin kar yağdığını görmesi yolculuğa çıkacağına ve yeni fırsatlar yakalayacağına işaret etmektedir.

Kişinin mevsim dışında kar yağdığını görmesi ise uzun soluklu bir yolculuğa çıkacağına işaret eder.

Rüyada Sonbaharda Kar Görmek

Rüyada mevsim dışı kar görmek kişinin hastalanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi eğer rüyasında mevsim dışında kar görüyorsa ve ısınmak için ateş yakıyorsa, sevdiği kişiyle evleneceği anlamına gelmektedir. Ancak eğer rüyasında kardan kurtulduğuna ve karların eridiğine şahit oluyorsa, bir düşmandan kurtulacağına işaret etmektedir. Kar yediğini gören kişi ise yaz mevsiminde ise bereket ve bolluk yaşayacağına eğer kış zamanında rüyasında kar yiyorsa kötü olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Kar Küremek

Rüyada görülen kar küremek, karları temizlemek, hayra da, şerre de işaret eder. Kış mevsiminde Rüyasında kar küreyerek temizlik, karları atmak hayırdır, bolluk ve berekete işarettir. Yaz mevsiminde karları küreyerek temizlemek ise, iyi değildir. Bir belâ ve musibetin ortaya çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Kar Satan Birini Görmek

Rüyada kar satan birini görmek, yaz mevsimi ise, iyidir.

Bolluk ve sevince işaret eder. Kış mevsiminde ise karcı, kar satan birini görmek iyi değildir. Gam, keder ve üzüntüye işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Kartopu Görmek

Rüyada mevsiminde kartopu görmek, hayırla yorumlanır. Rüya sahibi birtakım evlenme, düğün dernekle meşgul olacağına işaret eder. Bekarsa kendisi evlenir, değilse, ailesinden, çocuklarından birini evlendirir ve evlendireceğine işarettir denilmiştir. Rüyasında kartopu oynadığını görmek, sevinçli ve müjdeli bir haber alacağına işaret eder şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Rüyada Kırağı Görmek

Bir kimsenin Rüyada ağaç yapraklarının üzerine kırağı ve çiğ yağdığını görmesi, cömert ve hayır sever bir zatın o bölge halkına (insanlarına) hayır ve yardım yapacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Kırağı ve çiğ Rüyası hayırla yorumlanır. Çünkü çiğ ve kırağı ekinleri ve sebzeleri kurumaktan korur ve onları nemli bir halde tutar denilmiştir.

• Kişinin Rüyada çiğ ve kırağı toplayıp içtiğini görmesi, nimete ve bol rızka kavuşmasına, servet ve nimet sahibi olmasına işarettir. Üstü başı çiğ ve kırağı ile ıslanmış olduğunu gören kimse, zengin kimselerden büyüklerden yardım görür ve yardım göreceğine işarettir denilmiştir.

Rüyada Kış Görmek

Rüyada kış olduğunu, kış mevsiminde bulunduğunu görmek, eğer kışın zamanı ve vakti (mevsimi) ise, bu rüya hayırlı bir rüyadır. Yani mevsiminde kış görülmesi iyidir. Kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret olarak yorumlanmıştır. Mevsimsiz kış görmek, soğuk algınlığına ve planlanan yolculuktan vaz geçmeye, yolculuğu ertelemeye işaret eder denilmiştir.

• Mevsiminde rüyada şiddetli bir kış olduğunu görmek, sağlık ve afiyette olmaya, bazı fayda ve menfaatler elde etmeye işaret eder şeklinde yorumlanır demişlerdir.

• Bazı yorumcular, kış mevsiminin ilk gününde görülen rüyalar, aynen gerçekleşir, görüldüğü gibi çıkar demişlerdir.

• Bir kimsenin Rüyasında kışın geldiğini ve her tarafın karla örtülü olduğunu görmesi, (eğer mevsiminde ise) bol rızka ve bol nimete işaretle yorumlanır denilmiştir.

Rüyada Kedi Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

4 Yorum

  1. Ruyama baraj sulari yükselmiş köyümüz çığ altinda kalmış ve çığ uzerime dogrue geliyordu nedemek

  2. Ruyama baraj sulari yükselmiş köyümüz çığ altinda kalmış ve çığ uzerime dogrue geliyordu nedemek

  3. selam.ben 12haftalik hamileyim.ve ruyamda evimin bahcesine kar yagmis bende disaridayim.zaten kis mevsimi.ruyamdada kis mevsimi oldugunu goruyorum.havanin soguklugunu hiss ediyorum.Bebegimle ilgili endisem var.Sizce bir alakasi ola bilirmi gorduyum bu ruyanin?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu