K Harfi Rüya TabirleriRüya Tabirleri

Rüyada Kar Görmek

Rüyada Kar Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kar görmek, ilgili şuana dek olumsuz bir yorum ya da rivayet bulunmamaktadır. Ancak, normalde kar yağmaması gereken mevsimde kar yağdığını gören kişinin rüyası, iyiye yorumlanmaz.

Normal şartlarda kişinin rüyasında kar görmesi, iyiye işaret olur. İyi bir durum olacağına, varsa eğer hastalıktan kurtulacağına, güzel bir haber alacağına delalet eder.

Rüyada Kar Görmek İslami

Kar görmek manası İslam yorumcularına göre hayırlı şekilde yorumlanmaktadır. İmamı Gazali (r.a) yorumuna göre rüyasında kar gören kişilerin yakın zamanda Allah’tan hayırlı bir işaret ve yardım alacağına yorumlanmaktadır. Kişinin ibadetlerini aksatmamasına ve hayırlı işler yapmasına da yorumlanmaktadır. Kar her zaman temizlik ve bereketi simgelemektedir. Kar gören kişi eğer bekar ise, masum ve mutlu bir aşkın yolda olduğuna işaret etmektedir. Eğer kar gören kişi evli ise yakın zamanda aileye yeni bir üyenin bereketi ile geleceğine de delalet etmektedir.

Rüyada görülen kar manası oldukça hayırlıdır. Kar, temizliğe ve refaha işaret etmektedir. Özellikle uzun süre hasta olan kişilerin rüyasında kar görmesi, kısa sürede iyileşmeye ve hastalıklardan kurtulacağına işaret etmektedir.

 • Eğer kar, kış mevsiminde rüyada görülüyorsa, her şeyin yolunda olduğuna ve güzel haberler alınacağına işaret etmektedir.
 • Kar yağdığı yerin bembeyaz olduğunu görmek kısa sürede bolluk ve bereketin geleceğine işaret etmektedir.
 • Karın üzerinde uyuduğunu gören kişilerin yasal olmayan işlere bulaşabileceğine ve dikkatli, gözü açık ve tedbirli olması gerektiğine işaret etmektedir.

Rüyada Kar Görmek Diyanet

Rüyada kar manası İbni Şirin (r.a) tabirine göre; yakın zamanda çocuk sahibi olacağına işaret etmektedir. Kar gören kişilerin:

Rüyasında kar gören kişi eğer bekar ise yakın zamanda evleneceğine delalet edilir.

Rüyasında kar gören kişi çalışıyorsa, yakın zamanda terfi alacağına ve maaşının artacağına işaret etmektedir.
Rüyasında kar gören kişi eğer kadın ise özellikle kadınsal hastalıkların yakın zamanda geçeceğine ve iyileşeceğine işaret etmektedir.

Çocuklu kişilerin rüyasında kar görmesi; çocuğun yaşadığı okul ya da sağlık sorunların düzeleceğine ancak sabırlı olunması gerektiğine işaret etmektedir.

Rüyada Kar Görmek İmam Nablusi

İmam Nablusi’ye göre rüyada kar görmek özellikle kıtlığa işaret etmektedir. Kar altında ezilen ya da kardan üşüyen kişilerin işine dikkat etmesi ve bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Kıtlık ya da paraya sıkışmaya işaret etmektedir. Özellikle bu kişilerin temkinli olması ve parayı daha sıkı bir şekilde harcama yapması gerekmektedir. Kar kıtlığa ve sıkıntıya da işaret edebilmektedir. Ama yağan kar eğer temizse ve rüya gören kişi, rüyasında üşümüyorsa, bolluğa ve berekete de işaret etmektedir. Özellikle rahmet ve murada yorulmaktadır.

Rüyada kar görmek, rızıklara ve menfaatle şeylere ve so­ğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye delâlet eder. Özellikle rüyayı görenin geçimi kardan olursa. Bazen kar ile ateşi bir yerde görmek, ülfet ve muhabbete delâlet eder. Zira ateş kan eritmemiş ve kar da ateşi söndürmemiştir.

Karın mevsiminde görülmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, düş­manını kahredip ona galip gelmesine delâlet eder. Karın mevsimsiz görülmesi, soğuk algınlığı hastalıklara, felç illetine ve müzmin hasta­lıklara, bazen de yolculuğun ertelenmesine, yolcu ve kiracıların ka­zanç ve menfaatlerinin mümkün olmamalarına delâlet eder.

Rüyada görülen fazla kar, sultanın maiyetine azap etmesine, on­ların mallarını almakla cefa edip, onlara kötü söz söylemesine delâlet eder. Çünkü Allah’ın (C.C.) «Biz de o zalimlerin üstüne gökten mur­dar bir azap indirmiştik» (*) ayeti kerimesindeki «zecr» kelimesini ba­zı müfessirler kar ile tefsir etmişlerdir.

 • Kar az olup yağdığı yerin halkına menfaat getirirse, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.
 • Üzerine kar yağdığını gören uzak yere yolculuk yapar. Bazen de bu rüyadan zarar hâsıl olur.
 • Karın üzerinde uyuduğunu gören hapsedilir.
 • Karın süpürülmez derecede çok olması, o şehir halkı için gelecek azaba ve düşmanın hücumundan dolayı üzüntü ve kedere delâlet eder.
 • Bir yere mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişli­ğine, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder. Bir kimseye kış veya yaz günün­de kar soğuğunun isabet etmesi fakirliktir.

Yaz gününde yüküyle kar satın aldığını gören kimse kendisini ra­hata kavuşturacak mala kavuşmasına yahut güzel söz veya bir dua sebebiyle üzüntü ve kederden müsterih olmasına delâlet eder.

Yağan karın halka zarar vermemesi ve çabuk erimesi geçecek sı­kıntı, üzüntü ve kaygıya delâlet eder.

Ekilmiş ve kuru bir yer üzerine yağan kar, yağmur hükmündedir ve o yer halkına gelecek, rahmet, bereket, ucuzluk ve bolluğa delâlet eder.

Kar yağdığını fakat kendisini şemsiye v.s. gibi şeylerle koruyup kardan müteessir olmadığını gören kimse, işlerinde itiyat ve temkin­li olması ve kendisini koruması ile korkusuz olarak yaşamasına delâlet eder.

Mevsimsiz bir şehirde fazla kar yağdığını görmek, o şehirde sultan veya Haktan gelecek bir azaba veya içlerinde bir fitnenin çıkmasına delâlet eder. Karın, kıtlık seneye delâlet edeceğini söyleyen tabirciler de vardır.

Bir kimsenin üzerine rüyada kar düşmesi, düşmanın ondan nail olacağı bir şeye delâlet eder.

Bazen çok kar, çiçek, kızamık, veba ve taun gibi salgın hastalık­lara, bazen de harbe, çekirgeye, hayvan kıran hastalık ve çeşitli has­talıklara, bazı kere de ucuzluk, bolluk ve zenginliğe delâlet eder.

Ekin ekilip ziraat yapılan ve yağması faydalı bir zamanda karın yağıp o araziyi kapladığını görmek, arazinin karla kaplandığı gibi, ne­batat, hububat ile de kaplanmasına çok ucuzluk ve bolluğun olmasına delâlet eder.

Yerin kardan faydalanamayacağı bir zamanda yağması, sultanın zulmüne ve arazi vergisini toplayan memurların çalışmasına delâlet eder.

Mevsimli veya mevsimsiz karın yağıp bütün binaları, ağaçlar ve insanlar üzerine galip gelmesi o yerin halkı ve malları üzerine gelecek zulme ve afete delâlet eder.

Kar’ı mahallinin gayrinde ev, hücre v.s. gibi yerlerin içerisinde görmek, azaba, belâya ve hastalıklara delâlet eder. Bazen de bu rüya, acizliğe, yolculuk ve maaş talebinden gaflete delâlet eder.

Kişinin Rüyada ister mevsiminde olsun, ister mevsimin dışında olsun çok kar yağmış olduğunu, öyle ki, binaların üzerleri, ağaçlar, dağların üzerlerini karın kaplamış olduğunu görmeyi, iyi saymamıştır. O bölge halkına gelecek belâ ve musibete gelecek zulüm ve afete işarettir demiştir.

Yaz günü rüyada karcı görmek, refah ve sevince, kı­şın görmek, üzüntü ve kaygıya delâlet eder.

Rüyada Kar Görmek İhya Rüya Tabirleri

Rüyada kar görmek, talihsizliğinizin düzeleceğine, yani talihsizlikten kurtulacağınıza işaretle yorumlanır.

• Rüyada kar yediğini görmek, eğer mevsim kar mevsimi ise, rızkınızın bol artacağına işaretle tabir edilmiştir.

• Görülen kar mevsiminde değil ise, keder ve üzüntüye delâlet eder.

Bazı yorumcular, Rüyada görülen kar, eğer mevsiminde ise, rızka işaretle yorumlamışlardır. Mevsimi dışında görülen kar pek iyi sayılmaz. Kışın yağması alışılmış bir karın yağdığını görmek, nimettir, rızıktır demişlerdir.

• Kişinin Rüyada bir karın üzerinde yürüdüğünü görmesi, beklemediği bir yerden bir nimet ve menfaat göreceğine
(elde edeceğine) işarettir demişlerdir.

• Rüyasında mevsiminde kar alıp sattığını görmek, iyiliğe, eğer hasta ise, iyileşeceğine, şifa bulacağına işarettir denilmiştir. Karın üzerinde yuvarlandığını görmek zenginliğe, rızık bolluğuna işaret eder denilmiştir.

• Rüyasında kızakla kar üzerinde kaydığını gören kişi, para kazanmak için bir yolculuğa (seyahate) çıkar ve çıkacağına işaret eder denilmiştir.

• Kişinin Rüyada karda üşüyüp ateş yaktığını ve ısındığını görmesi, sevdiği biriyle evleneceğine işaret eder.

• Mevsiminde görülen kar, sıkıntılardan kurtuluşa, düşmanları ve rakipleri varsa, onlara galip geleceğine işarettir.

Mevsimi dışında kar görmek, hastalığa, soğuk algınlığına bazılarına göre ise, uzak bir yolculuğa çıkmaya işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Mağribî’nin yorumu:

Rüyada görülen kar Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; özellikle devletten alınacak bir yardıma işaret etmektedir. Haktan gelecek bir huzur ve yardıma işaret etmektedir. Ancak kar eğer çamurlu ya da pisse, etrafta pis bir fitnenin gezindiğine işaret etmektedir. Karı gören kişi eğer kar soğuğunu hissediyorsa, yakın zamanda para anlamında sıkışıklık yaşayabilir, dikkatli olması salık verilir. Eğer ekilmiş toprağa kar yağıyorsa, oldukça faydalı ve bereketli olmaktadır. Bolluğa ve berekete işaret etmektedir. Kardan korunduğunu gören ve şemsiye tuttuğunu gören kişi geçecek olan sıkıntı ve kaygılara işaret etmektedir. Kişinin korkusuz şekilde işe kalkışmasına ve cesaretli olmasına işaret etmektedir.

Kişinin Rüyada bahar mevsiminde kar görmesi, iyi değildir. Rüya sahibinin mağlûbiyetine, yenilgiye uğramasına işarettir demiştir.

Rüyasında temiz kar yağdığını ve üşümediğini gören kişiler manevi anlamda korunduğu anlamına gelmektedir.
Rüyada Kar Görmek Rüya Tabirleri

Rüyasında her yerin kar olduğunu gören kişi yakın zamanda zahmetsiz şekilde para kazanacaktır.
Rüyasında kar yağdığını ve üşüdüğünü gören kişi; yaşadığı parasal zorlukları yakın zamanda atlatacaktır.
Eğer rüyasında kar gören kişi evli ise yakın zamanda hayırlı haberler alacağına ve eşinin bir sürpriz hazırlayacağına işaret etmektedir.

Rüyasında kar altına kalan kişi ise gerçek hayatta yaşadığı dertlerden kolay şekilde kurtulacağına işaret etmektedir.

Kar, her zaman için temizlik ve masumiyete yorumlanmaktadır.
Çamurlu kar görmek, kişinin yakın zamanda kötü bir şeyler yapma riskinin olduğuna delalet etmektedir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’m yorumu:

Kişinin Rüyada kar görmesi, şu cihetlere işaretle yorumlanır:

1. Bol rızka işaretle,

2. îyi bir yaşam ile,

3. Büyük bir servete işaretle,

4. Ucuzluk, bolluk ve askere işaretle.

• Kişinin Rüyasında yaz mevsiminde kar yağdığını görmesi, iyi değildir. Hastalığa işarettir demiştir Cafer-i Sadık (r.a.) hazretleri.

• Rüyada kar bulunmaması gereken yerlerde (ev, oda ve benzeri yerlerde) ve bu yerlerin içerisinde kar görmek, iyi değildir.

Belâya, musibet ve azaplara, hastalıklara işaret eder demiştir. Bazıları da bu Rüyayı, acizliğe, yolculuk ve gaflete
yorumlamışlardır.

• Rüyasında kar yağdığını fakat, üzerinde yağmurluk ve şemsiye gibi kendisini koruyan bir şeyi olduğunu ve ıslanmadığını görmek, iyidir. Rüya sahibinin, işlerini iyi idare eden, iyi yöneten bir kişi olduğuna korkusuz olarak yaşayacağına ve hiçbir zarar görmeyeceğine işaret eder.

Rüyada Kar Yağdığını Görmek

Rüyasında üzerine kar yağdığını gören kişinin, çevresinde üzücü bir durumla karşılaşacağı, fakat bu durum karşısında rüyayı gören kişinin tepki vermeyeceğine işaret eder.

Rüyada kar yağdığını görüp kendini koruyan kimsenin, bundan sonraki hayatında atacağı adımlarda daha dikkatli olacağı anlamına gelir.

Rüyada Kar Yediğini Görmek

Rüyasında kış mevsiminde kar yediğini gören kişinin, yakın zaman içinde mutlu bir haber alıp sevineceği şeklinde yorumlanır.

Rüyasında yaz mevsiminde kar yediğini gören rüya sahibi için, hayatında bazı problemlerle karşılaşacağı anlamına gelir.

Rüyada Çığ Düşmesi Görmek

Rüyasında çığ düştüğünü gören kişinin, çevresindeki dostları ya da akrabaları gibi bir takım kimselerin sebebiyet vermesiyle, üzüntü yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyasında çığ düştüğünü gören kişi, beklemediği bir anda ve beklemediği bir kişiden, aniden şaşırılacak bir haber alacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Karda Uyuduğunu Görmek

Rüyasında karın üzerinde uyuduğunu görmek ya da uyurken üzerine kar yağdığını gören kişinin, insanlarla olan bağlantısının zayıfladığı, yeni evreye ve yeni dostluklara ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.

Farklı bir rivayete göre, rüyasında karda uyuyan ya da uyurken üzerine kar yağan kişinin tutsak olacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Karda Yürüdüğünü Görmek

Rüyasında karın üzerinde yürüdüğünü gören kişinin, hedefine ulaşması için aşılması gereken engelleri kolayca aşacağına, sıkıntıların ve problemlerin engelleri aştığında biteceğine, verilen bu mücadeleden sonra itibar ve kazanç sağlayacağına ve varsa eğer sağlık problemlerini atlatacağına işaret eder.

Rüyada görülen kar manası oldukça hayırlıdır. Kar, temizliğe ve refaha işaret etmektedir. Özellikle uzun süre hasta olan kişilerin rüyasında kar görmesi, kısa sürede iyileşmeye ve hastalıklardan kurtulacağına işaret etmektedir.

Eğer kar, kış mevsiminde rüyada görülüyorsa, her şeyin yolunda olduğuna ve güzel haberler alınacağına işaret etmektedir.
Kar yağdığı yerin bembeyaz olduğunu görmek kısa sürede bolluk ve bereketin geleceğine işaret etmektedir.
Karın üzerinde uyuduğunu gören kişilerin yasal olmayan işlere bulaşabileceğine ve dikkatli, gözü açık ve tedbirli olması gerektiğine işaret etmektedir.

Rüyada Evin İçinde Kar Görmek

Rüyada eve kar yağması hayırlı bir şekilde yorumlanmaktadır. Evin içine bereket ve bolluk geleceğine delalet olarak kabul edilmektedir.

Eğer rüyasında kar yağdığını gören kişi kar ile temizliyorsa, kişinin işlerinin oldukça sağlam ve bereketli olacağına yorumlanmaktadır.

Eğer mevsimsiz şekilde kar yağdığını görüyorsa; keder ve hastalık kapıda olabilir, kişinin dikkatli olması salık verilmektedir.

Kişinin karla ıslandığını görmesi ise işlerine zarar gelmeyeceğine ve sağlıklı olacağına işaret etmektedir.

Rüyada karın az yağdığını görmek; bereket ve bolluk ifade etmektedir.

Rüyasında her yerin karla kaplandığını gören kişi ise geleceğin parlak olduğuna ve farklı fırsatların ortaya çıkacağına işaret etmektedir.

Rüyada Kar Yağdığını Görmek

Rüyada kar yağması kişinin şifa bulacağına işaret etmektedir. Özellikle mevsiminde yağan kar ile ıslandığı gören bir kişi, beklemediği bir yerden para alacaktır. Kişinin işlerini sağlama alması gerektiğine de yorulan kar yağması, nimet ve bolluğa işaret eder. Kişi rüyasında bahar mevsiminde kar yağdığını görüyorsa, yenilgiye maruz kalacağı anlamına gelmektedir. Rüyada soğuk yerlerde kar yağdığını görmek için hayır ve berekete işaret etmektedir.

Rüyasında sıcak yerlerde kar olduğunu gören kişilerin ise kıtlık ve keder ile karşılaşacağına işaret etmektedir. Eğer rüyasında kar gören kişi tutuklu ise kişinin suçsuz olduğunun anlaşılmasına ve yakın zamanda tahliye edileceğine işaret etmektedir.

Rüyada Kar Tanesi Görmek

Rüyada kar damlası görmek özellikle hayırlı şekilde yorumlanmaktadır. Rüyasında kar gören kişi kar tanelerini görebiliyorsa, oldukça hayırlı bir haber alacağına işaret etmektedir. Rüyada kar görmek:

Rüyada kar görülmesi, kişinin rızkının aratacağına delalet etmektedir.
Kişinin kar üzerinde yürüdüğünü görmesi ise beklemediği bir yerden menfaat göreceği anlamına gelmektedir.
Bir kimsenin kar yağarken üşüdüğünü ve ısınmak için ateş yaktığını görmesi için sevdiği kişi ile evleneceğine yorulmaktadır.

Kederli ve sıkıntılı olan birinin kar yağdığını görmesi yolculuğa çıkacağına ve yeni fırsatlar yakalayacağına işaret etmektedir.

Kişinin mevsim dışında kar yağdığını görmesi ise uzun soluklu bir yolculuğa çıkacağına işaret eder.

Rüyada Sonbaharda Kar Görmek

Rüyada mevsim dışı kar görmek kişinin hastalanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişi eğer rüyasında mevsim dışında kar görüyorsa ve ısınmak için ateş yakıyorsa, sevdiği kişiyle evleneceği anlamına gelmektedir. Ancak eğer rüyasında kardan kurtulduğuna ve karların eridiğine şahit oluyorsa, bir düşmandan kurtulacağına işaret etmektedir. Kar yediğini gören kişi ise yaz mevsiminde ise bereket ve bolluk yaşayacağına eğer kış zamanında rüyasında kar yiyorsa kötü olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Mart Ayında Kar Yağdığını Görmek

Rüyada kar görmek berekete ve bolluğa işaret eder. Rüyasında kar yağdığını gören kişiler eğer rüyada üşümüyorsa:

Evli olan kişilerin uzun ve sağlıklı bir evlilik hayatlarının olacağına işaret etmektedir.
Rüyasında kar yağdığını gören kişi eğer bekar ise korkusuz olarak yaşayacağına ve hayırlı haberler alacağına işaret etmektedir.

Kar soğuğunu hisseden kişilerin ise yakın zaman kıtlık ve fakirlikle boğuşacaklarına ancak yakın zamanda bu sorunların geçeceğine işaret etmektedir.

Üzerine kar yağan kişi ise yolculuğa çıkacaktır.

Rüyada Kar Küremek

Rüyada görülen kar küremek, karları temizlemek, hayra da, şerre de işaret eder. Kış mevsiminde Rüyasında kar küreyerek temizlik, karları atmak hayırdır, bolluk ve berekete işarettir. Yaz mevsiminde karları küreyerek temizlemek ise, iyi değildir. Bir belâ ve musibetin ortaya çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Kar Satan Birini Görmek

Rüyada kar satan birini görmek, yaz mevsimi ise, iyidir.

Bolluk ve sevince işaret eder. Kış mevsiminde ise karcı, kar satan birini görmek iyi değildir. Gam, keder ve üzüntüye işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Kartopu Görmek

Rüyada mevsiminde kartopu görmek, hayırla yorumlanır. Rüya sahibi birtakım evlenme, düğün dernekle meşgul olacağına işaret eder. Bekarsa kendisi evlenir, değilse, ailesinden, çocuklarından birini evlendirir ve evlendireceğine işarettir denilmiştir. Rüyasında kartopu oynadığını görmek, sevinçli ve müjdeli bir haber alacağına işaret eder şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Rüyada Kırağı Görmek

Bir kimsenin Rüyada ağaç yapraklarının üzerine kırağı ve çiğ yağdığını görmesi, cömert ve hayır sever bir zatın o bölge halkına (insanlarına) hayır ve yardım yapacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Kırağı ve çiğ Rüyası hayırla yorumlanır. Çünkü çiğ ve kırağı ekinleri ve sebzeleri kurumaktan korur ve onları nemli bir halde tutar denilmiştir.

• Kişinin Rüyada çiğ ve kırağı toplayıp içtiğini görmesi, nimete ve bol rızka kavuşmasına, servet ve nimet sahibi olmasına işarettir. Üstü başı çiğ ve kırağı ile ıslanmış olduğunu gören kimse, zengin kimselerden büyüklerden yardım görür ve yardım göreceğine işarettir denilmiştir.

Rüyada Kış Görmek

Rüyada kış olduğunu, kış mevsiminde bulunduğunu görmek, eğer kışın zamanı ve vakti (mevsimi) ise, bu rüya hayırlı bir rüyadır. Yani mevsiminde kış görülmesi iyidir. Kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya işaret olarak yorumlanmıştır. Mevsimsiz kış görmek, soğuk algınlığına ve planlanan yolculuktan vaz geçmeye, yolculuğu ertelemeye işaret eder denilmiştir.

• Mevsiminde rüyada şiddetli bir kış olduğunu görmek, sağlık ve afiyette olmaya, bazı fayda ve menfaatler elde etmeye işaret eder şeklinde yorumlanır demişlerdir.

• Bazı yorumcular, kış mevsiminin ilk gününde görülen rüyalar, aynen gerçekleşir, görüldüğü gibi çıkar demişlerdir.

• Bir kimsenin Rüyasında kışın geldiğini ve her tarafın karla örtülü olduğunu görmesi, (eğer mevsiminde ise) bol rızka ve bol nimete işaretle yorumlanır denilmiştir.

Rüyada Kedi Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

4 Yorum

 1. Ruyama baraj sulari yükselmiş köyümüz çığ altinda kalmış ve çığ uzerime dogrue geliyordu nedemek

 2. Ruyama baraj sulari yükselmiş köyümüz çığ altinda kalmış ve çığ uzerime dogrue geliyordu nedemek

 3. selam.ben 12haftalik hamileyim.ve ruyamda evimin bahcesine kar yagmis bende disaridayim.zaten kis mevsimi.ruyamdada kis mevsimi oldugunu goruyorum.havanin soguklugunu hiss ediyorum.Bebegimle ilgili endisem var.Sizce bir alakasi ola bilirmi gorduyum bu ruyanin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu