Rüyada Et Görmek (çiğ)

Rüyada çiğ et görmek, etin pişmiş veya pişmemiş olduğuna göre farklı şekilde yorumlanır. Eğer pişmemiş bir et gördüyseniz o zaman hem olumsuz hem de hayırsız şeylerle karşılaşacağınıza , aile içinde yaşayacağınız sıkıntılara, maddi anlamda zorluk çekeceğinize , her yerde borçlanacağınıza ve hasta olacağınıza işaret eder. Taze et ölüm ve gıybet habercisidir.

Rüyada Et Görmek ve Yemek Ne Anlama Gelir?

Eğer pişmiş bir et gördüyseniz , mal ve mülk sahibi olacağınıza , işlerinizi her geçen gün büyüteceğinize , yoksulluktan kurtulup zengin birisi olacağınıza alamet eder.

Rüyada Et Görmek Diyanet

Rüyada görülen et, sinirli bir kişinin sakinleşmesine alamet eder. Et hastalıklardan şifa bulmaya, problemlerin sıkıntıların ve üzüntülerin gitmesine alamet eder.

Meçhul et helâk olmuş kimselerin geriye bıraktıkları mallarına delâlet eder.

Rüyada Et Görmek Caferi Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyada et görmek dört farklı şekilde tabir edilir.

 1. Mal elde etmeye
 2. Miras
 3. Hüzün ve Keder
 4. Bela ve musibetlere işaret eder.

Rüyada Parça Et Görmek Ne Demek?

Rüyada parça et görmek , gerçek yaşam da dost sanmış olduğunuz kişilerin aslında düşman olduğuna , sizin her zaman kötülüğünüzü isteyen , kıskanan kişilerin varlığına yorulur.

Size zarar vermek için sizin en zayıf anınızı bekleyecektir ve bunun için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Parçalanmış olarak görülen et hayırlı ve olumlu olarak yorumlanmaz.

Rüyada Et Yemek Görmek Ne Demek?

Rüyada et yediğinizi gördüyseniz , yakın zaman içerisinde zengin birisi olacağınıza , malınızın ve mülkünüzün artacağına , her konuda çok başarılı olacağınıza , işlerinizi büyüteceğinize ve en sonunda işinizin patronu olacağınıza delalet eder.

Bunun yanı sıra elde etmiş olduğunuz başarılar sayesinde yüksek miktarda kazanç elde edeceğinize ve yaşam standardınızı yükselteceğinize işaret eder.

Rüyada çiğ et yediğinizi gördüyseniz , hasta olup huzursuz olacağınıza ve birisinden alacağınız kötü haber ile üzüleceğinize yorulur.

Rüyada Kasaptan Et Aldığını Görmek

Rüyada kasaptan et aldığını görmek hayra yorulan bir rüya değildir. Sıkıntılı zamanlara üzüntüye ve problemlere işaret eder.

Rüyada İnsan Eti Görmek

Rüyada insan eti görmek, eti görülen kişi hakkında dedikodu edeceğine işaret eder. İnsan eti, düşmana galip gelmektir. Tanınmayan et ve kan gör­mek, galip gelmeye ve fitneye delâlet eder.

İnsan eti kişinin kazancından sıhhat ve hastalığından veya malından yahut ticaret edecek şeyinden veyahut din ve takvasında yahut helâl ve harama bakmasından ve­yahut yumuşak ve sinirli, kederli ve sevinçli olmasından ve kendisine gelecek belâ ve ayıptan ibarettir. Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan ve harcanmayan bir mal satın alır.

Rüyada İnsan Eti Yemek

Rüyada insan eti yediğini görmek, mala zenginliğe işaretle yorumlanır denmiştir. Rüyasında bir insanın etin-
den yediğini gören kişi, o kişinin malından yiyeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır demişlerdir.

Rüyada Kendi Etini Yemek

Rüyada kendi etini yemek, kişinin ömrü boyunca kazandıklarından yiyip savuracağına alamettir. Rüyada bir kadın diğer bir kadının etini yediğini görse o kişi ile ilişki içerisine girer. Rüyada kendi etini yiyen kişi haram yolla cinsel ilişkide bulunur.

Bir kimsenin Rüyada kendi etinden yediğini görmesi, onun büyük bir servete, sayısız bir mala kavuşacağına işaret eder demişlerdir.

Rüyada Kendi Etini Görmek

Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yolu­na girer. Eğer o kimse hasta ise, kurtulur. Bir kimse kendi etinin nok­san olduğunu görse, o kimsenin işlerinin durgunluğuna veya hastalı­ğına yahut kendi durumunun veyahut kölesinin ya da ticaretinin nok­sanlığına delâlet eder. itaatkar ve Fedakar bir kimse rüyada kendi etinin fazla olduğunu gör­se, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur, kendi etini eksik görmesi, yukarda geçen tabirin aksinedir.

Devletli olan bir kimse rüyada kendi etinde fazlalık görse, o kişinin icraatı şöhret bulur. Malı çoğalır. Bazen çok sinirli olur. Bazen de insanın etinin fazlalığı sevince, noksan­lığı da üzüntü, keder ve sıkıntılara delâlet eder.

Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte yahut parça parça kesilip yere düştüğünü görse, o kimseye arız olacak şiddetli bir azaba veya tutulacağı bir hastalığa delâlet eder. Bazen bu rüyayı gö­renin gemisi açılır, ya da yorgan veya yastığı kesilir.

Bir kimse rüyada kendisinde gördüğü fazla eti yerse, o kimse ma­lının kazancını yer. Sermayesini bırakır. Rüyada kendisinin fazla ol­mayan etini yediğini gören kimse, sermayesini zayi eder, veya bir iş yaptığından dolayı pişman olur.

Rüyada Sarı Sığır Eti Görmek

Rüyada sarı bir sığırın etini gören kimse için bu hastalığa işarettir.

Rüyada Sığır Eti Görmek

Rüyada sığır eti görmek, zahmetsiz ve az iş yapmaya işaret eder.

Rüyada Yırtıcı Hayvan Eti Görmek

Rüyada yırtıcı hayvan eti görmek, kişinin devlet büyükleri tarafından gelecek mala kavuşacağına delalet eder. Her türlü yırtıcı hayvanın eti için bu tabir geçerlidir. Yırtıcı kuşlar dahil olmak üzere.

Rüyada Koç Eti Görmek

Rüyada koç eti görmek, kişi bu eti kendi evinde parçalanmış derisiz bir şekilde görse, tanışık olmadığı birisiyle buluşur, yemek verir tanımadığı bir güruh veya kişileri bu ziyafete davet eder veyahut önceden tanımadığı bazı dostlar edinerek bunları davet eder. Eğer bu et derisi alınmış ama parçalanmamışsa, ansızın başına gelecek problemlere ve sıkıntılar alamettir. Görülen etin yağlı olması durumunda bir mirasa konar kuru yağsız bir et olması durumunda ise bu mirastan hak sahibi olamaz.

Rüyada Çiğ Et Yemek

Rüyada çiğ et yemek, rüyayı gören kimse için iyi bir rüyadır ancak çiğ eti görüp yemezse iyi değildir.

Rüyada Kebap Yapılmış Sığır Eti Görmek

Rüyada kebap yapılmış sığır eti görmek, kişinin korkularından emin olduğuna işaret eder. Rüyayı gören çocuk bekliyorsa doğacak çocuk erkektir.

Bazı tabircilere göre kebap yapılmış sığır eti, bol rızık ve ucuzluk olarak delalet eder derler. Rüyada sığır veya öküz eti yediğini gören kişi mahkemeye çıkar.

Danyel (a.s.)’ın yorumuna göre; rüyada kebap edilmiş bir et görmek ya da yediğini görmek, yorgunluğa ve meşakkate düşmeye işarettir.

Rüyada Kuş Eti Görmek

Rüyada kul eti görmek, kişinin yolculuğunda menfaatler elde edeceğine işaret olur.

Kuş etleri pişmiş veya ke­bap yapılmış olduğu halde bir kadın tarafından hile ve zulümle el­de edilecek rızık ve maldır. Eğer iyice pişmemişse, rüya sahibinin bir kadını zalim olduğundan gıybet etmesine delâlet eder.

Rüyada yenmesi helâl olmayan kuş etini yediğini gören kimse, hilekâr ve zalim bir kavmin malını yer. Ördek eti, erkeklerden mü­tedeyyin ve Salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaat de­lâlet eder. Kebap edilmiş veya kızartılmış kuş yavruları, zahmet ve me­şakkat içinde kazanılacak bir maldır

Rüyada Et Dilimleri Görmek

Rüyada görülen et dilimleri, açık ve zararlı bir şeye delâlet eder. Bazen da zahmetsiz meydana gelen bir şeye, peşin rızka, şehvetin harekete gelmesine ve insanın gizlemek is­tediği bir şeyin açığa çıkmasına delâlet eder.

Rüyada Et Kütüğü Görmek

Rüyada kütük görmek, insanları birbirine kışkırtıp uğraştırmayı, düşmanlık ve münakaşa gibi şeylerin arasına sokulmayı arzu eden münafık bir kimseye delâlet eder.

Rüyada Et Parçalayıcı Görmek

Rüyada et parçalayıcıyı görmek, şerre, düşmanlığa, harbe, toplu şeyleri dağıtmağa, helâh haram ile karıştırmağa, faize ve ihtiyaçları gidermeğe delâlet eder.

Rüyada Et Yemeği Görmek

Rüyada et ile pişmiş yemeği görmek, fakir için zenginliğe, etsiz pişmiş yemeği görmek, ihtiyaç veya ibadete de­lâlet eder. Karışık şeylerle pişmiş yemeği görmek, hastalıktır.

Rüyada güzel bir yemek pişirdiğini gören kimse, o yemek miktarınca şöhrete erişir ve fakirlikten sonra zengin olur. Eğer kendisi için başka birisinin pişirdiğini görse, bazen da o adam o kimse hakkında hile yapmasından korkulur. Bazen da o kimse maksat ve arzusuna kavuşmak için yardım görür.

Et veya pirinç ile pişirilmiş süt ve bunlardan başka şeyler ferah­lık, sevinç, akit, ilim ve faydalı rızıklara delâlet eder. Bakla, kabak ve bunlara benzeyen sebzelerle pişirilen süt soyca olan karışıklığa ve gü­zel görülen yemeklere delâlet eder.

Rüyada Bazı Hayvanların Etleri

 • Rüyada görülen ceylan eti, asaletli bir kadından gelecek mala işarettir.
 • Rüyada at eti görmek, izzet, şeref, makam ve büyüklerden gelecek mala işaretle yorumlanır.
 • Rüyada kaz ve ördek eti görmek, mal ve nimete işarettir
 • Rüyada deve kuşu eti görmek, sahradan elde edilecek mala işaretle yorumlanır.
 • Rüyada kaplan eti görmek, şeref ve makama işaret eder
 • Rüyadaki fil eti, büyük bir zattan elde edilecek bol mala işarettir denmiştir.
 • Rüyada katır eti görmek, hastalığa, bazen mala işarettir.
 • Rüyada sığır eti görmek, sağlık ve ucuzluğa işaret eder.
 • Rüyada görülen deve eti, düşmandan gelen mala işarettir.
 • Rüyada görülen ceylan eti, asaletli bir kadından gelecek mala işarettir.
 • Rüyada görülen küçük kuşların eti, gaddar bir adamın malına işarettir.
 • Rüyadaki tavuk, horoz ve benzeri kuşların eti, mal ve refaha işarettir.

Rüyada Pişmiş Et Görmek

2 Yorum

 1. Eğer sabrederseniz mala refaha kavuşacağınıza delalet.

 2. Selamun aleyküm rüyamda bir restorant gibi bir yerdeydim herkes pişmiş et yiyordu ben başka bir şeyle oylanırken en son kendim için sordum bana kalmadı denildi sonra rüyamda bir adam benim için bakarken bir kişilik daha kalmış bana doldururken suyundan koymazsanız sevinirim demiştim bir tabağa pişmiş et koydu ve yemeye başladım. Ondan sonra rüyamda bir tane adam başka birini dövüyordu ben ayırmaya çalıştım neredeyse benide dövecekti. Sonra bana yanina 10 tl al sigara al arabaya binicez falan dedi garip bir rüyaydı sizce anlamı nedir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu