Rüyada Deve Görmek

Rüyada deve görmek kimi yorumcular için olumlu yorumlanırken kimi yorumcular için de olumsuz olarak yorumlanmaktadır. Rüyasında deve eğer dişi ise bu bekar bir kimsenin evlenmek istediğine işaret edecektir.

Rüyasında dişi deve ve yavruları olduğunu görmek bir erkeğin çocuklu bir kadın ile evleneceğini bir kadının ise çocuklu bir erkek ile evleneceğini ifade ermektedir. Rüyada devenin hörgücünün düz olarak görülmesi sıkıntıların ve engellerin aşılacağı anlamına gelir. Rüyasında bir binek devesi görmek, geçimini temin edebilmeye, çalışmaya, muradına erebilmek için çok çalışıp zahmet ve meşakkate göğüs germesi lâzım geldiğine ve muradına ereceğine işarettir.

Rüyada Deve Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada deve görmek, çeşitli şekillere işaret olarak yorumlanır. Bir kimse, Rüyasında kendisine ait birkaç tane (birtakım) dişi develeri varmış olduğunu görse, bu Rüyası onun, sözü geçer bir kişi olduğuna, otorite sahibi bir insan olduğuna işaret eder şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında bir dişi devesi varmış olduğunu görmek, Rüyayı gören kişinin, akıbetinin, sonunun ve geleceğinin hayırlı ve güzelliğine, din ve dünyaca durumunun güzelliğine ve selametine işarettir şeklinde tabir olunur.

Rüyada Deve Görmek İbn-i Şirin’in yorumu:

Rüyasında bir deveye bindiğini ve süratle yürüdüğünü gören kişinin bu Rüyası onun bir sefere (yolculuğa) veya seyahate çıkacağına işaretle yorumlanır.

 • Rüyasında bir dişi deve bulduğunu gören kişinin bu Rüyası onun, evleneceğine işarettir. Şayet bulduğu devenin bir de yavrusu olduğunu görürse, işaret edilen bu evliliği bir çocuğu olan bir kadınla olacağına veya evlendiği hanımdan kendisinin (Rüya sahibinin) bir çocuğu olacağına işaret eder.
 • Rüyasında deve üzerinde giderken yolunu kaybettiğini gören kişi, dalâlete ve şaşkınlığa düşer şeklinde tabir olunur.

Rüyada Deve Görmek Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyasında kızgın, avurtları köpürmüş bir deve görmek, asalet sahibi değerli yüksek seciyeli bir adama işarettir. Bazı yorumculardan naklinde ise; Rüyada görülen deve, kadın bir hizmetçiye işaretle yorumlanır. Rüyada görülen devenin yavrusu bulunuyorsa, Rüya sahibi, bir evlâd (çocuk) sahibi olacağına veyahut malının artmasına, maksat ve muradına kavuşacağına işaret olarak tabir olunur şeklindedir.

Rüyada Deve Görmek Es’Sâlim’in yorumu:

Bir kimse Rüyasında sahibini bilmediği bir deveye bindiğini görse, bu Rüyası onun, uzak bir yolculuğa çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada Deve Görmek Hâlid-i İsfahânî’nin yorumu:

Rüyasında bir deveye bindiğini gören kimse, büyük şerefe kavuşur. Şan ve şerefi duyulur şeklinde yorumlanır. Bu Rüyayı hasta olan biri görürse, bu onun vefatına, ölümüne işarettir.

 • Bir hastası olan kişi, Rüyasında kendi evinin kapısı önünde bir devenin çökmüş olduğunu görse, bu Rüyası, onun hastasının vefat edeceğine (öleceğine) işarettir.
 • Rüyasında bir devenin sığmayacağı küçük ve daracık bir yerden deve ile birlikte geçtiğini görmek, Rüya sahibinin beğenilmeyen bir işi yapacağına veya bir bidata düşeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyada dişi bir devenin bir yere girdiğini görmek, o yerde bir fitnenin, bir karışıklığın ve bir kötülüğün ortaya çıkacağına işarettir.
 • Rüyada, dişi bir devenin göğüslerinden (memeden) sütlerin damladığını görmek o senenin bolluk ve bereket içinde olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında dişi bir deve bulduğunu veya deveye bindiğini gören kişinin bu Rüyası onun asalet sahibi, değerli bir hanım ile evleneceğine işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Bir kimsenin Rüyasında devesinin ayağını kestiğini görmesi, belâ ve musibete işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada Deve Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Bir kimse Rüyasında dişi devenin etini dağıttığını görse, bu Rüyası onun, hanımının malını israf ederek dağıtacağına, karısının malını mülkünü çarçur edip lüzumsuz yerlere harcayıp bitireceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyasında bir devenin üzerine bastığını görmek, iyi değildir. Bu Rüya, Rüyayı gören kimse için, hor ve hakiriyle, zillet ve aşağılanmaya, korku ve üzüntüye düşeceğine işaretle yorumlanır. Şayet bu Rüyayı gören kişi, devlet memuru veya ücretli biri ise memurluktan ve işinden çıkarılır şeklinde yorumlanır.

Rüyada Deve Görmek Ebu Saîd’in yorumu:

Rüyasında bir deveye bindiğini gören kişinin bu Rüyası onun, hacca gideceğine, hac yolculuğuna çıkacağına işaret eder şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir yolculuğu esnasında deveden indiğini gören kimsenin bu Rüyası, onun, çıkacak olduğu yolculukta hastalanıp arkadaşları ile yolculuğuna devam edemeyeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Deve Görmek Genel Özeti:

Bir kadının Rüyada deveye bindiğini görmesi, iyi ahlâk ve güzel huylu bir erkekle evleneceğine işarettir. Rüyada deveden indiğini görmek, şifası olan (atlatılacak) bir hastalığa yakalanmaya (ve sonra iyileşmeye) işarettir.

 • Rüyasında deveden düştüğünü görmek, işten çıkarılmaya, sıkıntı ve kedere düşmeye işarettir.
 • Rüyada devenin bağırdığını görmek, büyük bir yolculuğa ve ticarete çıkılacağına işarettir.
 • Rüyada devenin ısırdığını görmek, büyük bir kimseden gelecek yardım ve menfaate işarettir.
 • Rüyada devenin konuştuğunu görmek, menfaat elde etmeye ve şaşılacak bir haber almaya işarettir.
 • Rüyada çirkin eşya yüklenmiş deve görmek, hastalığa veya sel felaketine işarettir şeklinde tabir olunur.

Rüyada Deveye Binmek

Rüyada deveye binmek kısa zaman içerisinde yapılacak bir yolculuğa işaret etmektedir. Rüyasında deve gören bir kimse sevdikleri ile birlikte tatile ya da akraba ziyaretine gidebilir. Rüyasında süslü bir deveye bindiğini gören kimse kendisini üstün gören bir kimse ile karşı karşıya geleceğinize işaret eder. Fakat süslü deveye binmek rüya sahibinin bu kişiyi alt edeceğini ifade etmektedir. Rüyasında bir hayvana bindiğini gören kimsenin nefsinin isteklerine uyan bir kimse olduğuna işaret eder.

 • Rüyada hayvana bindiğini görmek, şeref ve itibar, yükselmek ve ilerlemeğe işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyada insana bindiğini görmek, iyi sayılmaz. Bu Rüya, ölüm, cenaze ve işlerin güçleşmesine işaret eder.
 • Rüyasında bir hayvana ters bindiğini görmek, iyi sayılmaz. Bu Rüya, Rüya  sâhibi kimsenin, huysuz ve yaramaz biri olduğuna, özür dilemeyi ve öğüt verilmeyi kabul etmeyen, inatçı biri olduğuna veyahut da, hanımına hayırlı halinde veya arkadan sapık ilişkide bulunduğuna işarettir.

Rüyada Deve Öldürmek

Rüyasında deve öldürdüğünü gören bir kimsenin rüyası hayır olarak yorumlanmaz. Rüyasında bir deveyi kurban eden kimse yakınlarından birini hiç ummadığı anda kaybedebilir. Rüya sahibi beklenmedik bu ölüm karşısında büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yaşayabilir. Eğer rüyada kurban edilen bir devenin eti yeniyor ve pek çok kişi ile paylaşılıyor ise bu durum miras olarak kabul edilmektedir. Ölen kişi mal varlığına sahip biridir ve mal varlığı aile içerisinde paylaşılacaktır.

Rüyada Deve Yavrusu Görmek

Rüyasında deve yavrusu görmek, bir kimse hayırlı bir evlat sahibi olacaktır. Eğer bu kişi bekar ise hayırlı bir eş ile karşılaşabilir ve mutlu bir evliliğe adım atabilir. Rüyada görülen deve yavrusu aynı zamanda kısmet olarak da yorumlanmaktadır. Rüyada deve yavrusu kimi yorumcular için olumsuz anlam taşımaktadır. Buna göre bir kimse deve yavrusuna dokunuyor ya da ona zarar veriyor ise bu durumda kişi düşük yapabilir.

Rüyada deve yavrusu görmek, asaletli bir çocuğa işaret eder şeklinde tabir edilir. Rüyasında kendi yanında bir deve yavrusu olduğunu gören kimsenin bir erkek çocuğu olur veya olacağına işaretle yorumlanır. Bazı yorumculara göre; Rüyasında bir deve yavrusuna dokunduğunu gören kimsenin, üzüntü ve kedere düşeceğine veya çok meşguliyetle karşılaşacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada Deve Eti Görmek

Rüyada deve eti görmek, rüyayı gören kişinin eliyle dokunmadan bir erkek deve eti görmesi, güçlü bir düşmanı veya babası tarafından ortaya çıkartılacak mala alamet eder. Kişi bu erkek deve etine elinle dokunmuşsa kendisine kötü bir düşman tarafından fenalık gelir.

Pişmiş erkek deve etini yese, bir kişinin mallarını yer ve fena hastalığa tutulur, sonrasında bu hastalıktan iyileşir. Bazı tabircilere göre erkek deve eti yemek devlet büyükleri tarafından edinilecek mala işaret ederler.

Rüyada Dişi Deve Görmek

Rüyada dişi deve görmek, kadına işaretle yorumlanır.

Rüyada Dişi Deve Görmek İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu:

Rüyada dişi deve görmek, kadındır. Kadına işareti temsil eder demiştir Nablûsî.

 • Rüyasında dişi bir deveye bindiğini görmek, bir kadınla evlenip hem sohbet olmaya işaret olarak yorumlanır.
 • Kişinin Rüyada bir dişi deve boğazladığını (kestiğini) görmesi, Rüya sahibi yaptığı bir işten pişman olacağına ve bu sebepten kendisine bir musibet, bir belâ geleceğine işarettir.
 • Bir kimse Rüyasında dişi bir deve sağdığını görse, Rüya sahibi kimse, iyi ve her yönüyle mükemmel bir kadınla evleneceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Bu Rüyayı gören eğer evli bir kimse ise, onun bir erkek çocuğu olur.
 • Rüyada bir köy veya şehirde bir dişi devenin kesildiğini (boğazlandığının) görülmesi, o bölge (şehir veya köy) halkına bir belâ, bir musibet ve bir sıkıntının ulaşacağına işaret eder.
 • Rüyasında kişinin kendisine ait bir dişi devesi olduğunu görmesi, onun evleneceğine veyahut bir ev yada bir mülk alacağına işaret olarak yorumlanmıştır.

Bazı yorumculara göre: Rüyada kişinin, dişi bir devenin sütünü sağdığını görmesi, onun bir kadın sâyesinde helâl bir mala kavuşacağına işarettir. Eğer deveden süt yerine kan ve irin gibi şeyler sağdığını memeden çıktığını görürse, bu elde edeceği mal, haram bir mal olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

imam-ı Nablûsî’nin devamla kaydettiğine göre: Rüyada görülen dişi deve, şerefli ve asaletli, nimet ve bereket sahibesi bir hanıma işaret etmekle birlikte, aynı zamanda mihnet ve meşakkatlere, zorluk ve sıkıntılara sabreden (katlanan) ve tahammül eden iyi ve Saliha bir hanıma (kadına) da işaret eder. Bazen de Rüyadaki görülen dişi deve, gelecek bir şeye işaret eder.

• Rüyada bir kişinin, dişi devenin sütünü cami, mescit içinde veya sofra üzerinde ya da geniş bir yerde yerlere akıtıldığını görmesi, o senenin bolluk içinde geçeceğine ve bereketli bir sene görüleceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır imam-ı Nablûsî.

Rüyada Deveci Görmek

Rüyada deveci görmek, işleri idare eden reislere (Meselâ: Vali, Müdür, âmir, kumandan, kaptan ve bazen de sefere) işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyada deveci görmek, halkı idare eden Vali’ye, orduyu idare eden kumandana, gemiyi idare eden kaptana işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyada deveciyi görmek, bazen de, yolculuğa (sefere) çıkmaya ve bazen de hastanın ölümüne işaret eder demiştir.

Rüya tabir ve yorumcuları. Bazen de deveciyi görmek, gemiyi idare eden kaptana işaret eder.

• Rüyasında bir deveciyi gören kimsenin bu Rüyası onun (Rüya sahibinin) bir yolculuğa çıkacağına veyahut hasta ise, vefat edeceğine (bu hastalığından kalkamayıp öleceğine) işârettir şeklinde tabir olunmuş olur.

Rüyada Deve Yükü Görmek

Rüyada deve yükü görmek değişik şekilde yorumlanmıştır. Rüyasında deve üzerinde yük görmek, Rüyayı gören insanın vücudunda çıkacak çıbanlardan akan kana işarettir denmiştir. Bazen de Rüyada kendisine bir deve yükü hurma veya meyve verildiğini görmek, meyvenin ağacına göre işaretlere yorumlanır demiştir tabirciler.

Rüyada Deve Yünü Görmek

Rüyada deve yünü görmek, devlet reisinden elde edilecek mala işarettir. Bir yoruma göre ise, mirastan gelecek bir mala işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Deve Yünü Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Rüyada deve yünü görmek, helâlden gelecek, helâlinden kazanılacak mala işarettir demiştir. Rüyasında deve yününü bir şeye doldurduğunu görmek, evliliğe işarettir.

 • Deve yününden örülmüş bir eşya görmek, sevilen, beğenilen bir eşe (evliliğe) işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Deve Hanı

Rüyada deve hanı, tekke ve cami gibi ileri gelenlerin toplandığı veya otel gibi yolcuların konakladığı yerlere işaret eder şeklinde tabir edilir. Deve hanında görülen darlık, genişlik veya yenilik ve harap olmuşluk tabir ve yorumu, anlatılan cihetlere işaretle yapılır.

Rüyada Deve Semeri Görmek

Rüyada Deve Semeri, iyi değildir. Rüyasında deveye güzel ve yakışıklı semer vuran birini görmek, geçici bir evlenmeye (geçici nikaha-Mut’a nikahına) izin vermeye ve müsaade

etmeye işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Bazı yorumculara göre de, bu Rüya, zinadan olan bir çocuğa işarettir denmiştir. Bazen de bu Rüya, rehberlik, kılavuzluk etmeye yorumlanır demişlerdir.

Rüyada Deve Kasabı Görmek

Rüyada Deve Kasabı gören, Rüyada elbiseleri kirli, paslı ve elinde kasap bıçağı olduğu halde görülen deve kasabı, insanları helâk eden kimseye işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyada görülen deve kasabının elbiseleri temiz olursa, ömrün uzun olacağına işaretle yorumlanır. Rüyada görülen deve kasabı erkek olursa, o Azrail’e işarettir ki, onun görüldüğü yerde mutlaka acil bir olay ortaya çıkacağına işaretle tabir olunur denmiştir.

Rüyada Deve Pisliği Görmek

Rüyada Deve Pisliği Görmek, Rüyada deve pisliğine sürüldüğünü veyahut kendisine ait deve pisliği olduğunu görmek, Rüya sahibi kişinin eline mal ve nimet geçeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada Ayı Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

3 Yorum

 1. Rüyamda güya hamileyim ama kanamam başlıyor hastaneye gidiyorum dr hamilesin bebeğin iyi bi şeyi yok diyo bebeğin kalp atışını dinletiyo ben dr sarılıp ağlıyorum dışarı çıkıyorum kar yağıyor lapa lapa 2 dk her yer bembeyez oluyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu