Rüyada Yemek Yemek

Rüyada yemek yemek, eylemi tek başına bir anlam ifade etmez. Tabirciler yemek yeme olayını bir bütün olarak değerlendirip yorumlar. Rüya sahibi tabakla yemek yediğini görmüşse tok gözlü ve elindekiyle yetineceği, kaderine razı olacağı şeklinde tabir edilir. Eğer kişi yemeği tek başına yediğini görürse, iyi gününde yanında olanların kötü günlerinde yanında olmayacağı ve zor zamanlarında yalnız kalacağına işaret eder. Masanın kalabalık olması ise rüya sahibinin yardım sever bir kişi olduğuna dalalet eder.

Rüyada Yemek Yemek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Yemek Yemek, Rüyada yemek yediğini görmek hayra işarettir.

• Rüyasında sağ eliyle yemek yediğini görmek, dine uygun hareket ettiğine veya edeceğine işarettir. Sol eliyle yemek yediğini görmek ise, düşmanın dediklerini yapmak, düşmana itaat etmeye ve dostlarına eza cefa etmeye işarettir.

• Rüyada kötü renkli bir yiyecek şey yediğini görmek, rüyayı gören kişinin itibarının ve saygınlığının gideceğine işarettir.

• Rüyasında beyaz bir mantar yediğini görmek, uzun ömürlü olmaya, hasta bir kişi için iyileşmeye işaretle yorumlanır.

• Rüyasında yemeği yedikten sonra hazmettiğini, rahatladığını görmek, iş hayatında hırslı olmaya ve çok çalışmak zorunda olduğunu düşünmeye işarettir.

• Rüyasında önceden pişirilmiş olarak gelen bir yemeği yediğini görmek, rüyayı gören kişi, başkasının sermayesini yiyeceğine işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında kendi etini yediğini gören kişi, kendi biriktirdiği parasından veya malından yiyeceğine işaretle yorumlanır.

• Rüyasında başka birinin etini çiğ olarak yediğini gören kimse, onun (etini yediği kişinin) arkasından gıybetini edeceğine veya etini yediğinin akrabalarının gıybetini edip arkalarından çekiştireceğine işarettir. Rüyada  başkasının çiğ etini yemenin, gıybet, arkadan çekiştirip zemmini yapmak demek olur ki Kur’an’da “ölmüş kardeşinin etini yemek” şeklinde teşbih edilmiştir. En büyük günahlardandır.

• Rüyasında kabak yemeği yediğini görmek Peygamber (a.s.) efendimizin sünnetine uymaya işarettir, hidayete ermeye ve zekâya işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada birisiyle veya binleriyle beraber oturup yemek yediğini görmek değişik şekilde tabir edilir.

 • Rüyada ölmüş biriyle beraber olup yemek yediğini görmek, rüyayı gören kimsenin borçlanacağına işarettir.
 • Rüyasında cin ve şeytanlarla beraber yemek yediğini görmek, rüyayı gören kimsenin şerli kimselerle ve kötü insanlarla arkadaşlık yapacağı ve onlarla düşüp kalkacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada Yemek Yemek Diyanet

Rüyada Yemek Yemek Diyanet

Rüyada yemek yemek rüyayı gören kişinin hanesinde parasal artış yaşanmasına ve buna bağlı olarak maddi refaha ermeye işaret eder. Rüyada yemek yemek rızkın açılması ve bereketi temsil eder. Rüyasında yemek yediğini gören kişi yemeğin lezzetine göre dünyada rızık elde eder. Rüyada yemek yemek Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; sıkıntılardan kurtulup feraha ermeye, kişinin her türlü mutluluğa erişmesi, dileklerinin gerçek olması ve mal elde etmesini temsil eder.

Rüyada Yemek Yemek İhya

Rüyada yemek yediğini görmek İmam Nablusi (r.a) yorumuna göre; kişinin kazancında artış yaşaması ve hiç beklemediği bir maddi gelir elde etmesini temsil eder. Aynı zamanda kişinin de maddi konularda şansının yaver gitmesini temsil eder. Bolluk ve bereketi simgeleyen bu rüyanın bazı anlamları şunlardır;

 • Bolluk ve bereket,
 • Kazancın yükselmesi ve maddi ferahlık,
 • Yeni bir iş fırsatı elde etmek,
 • Rüyayı gören kişinin karşısına çıkan iyi bir dost,
 • Güzel muhabbet ve zaman geçirme,
 • Eli bol olmak ve yardımsever olmak,
 • Beklenmeyen bir misafirin haneye konuk olması,
 • Beklenen bir haberin olumlu şekilde gelmesi,
 • İş ve parasal anlamda bir girişimde bulunmak ve bu girişimin olumlu sonuçlanması gibi durumları temsil eder.

Rüyada Kalabalıkta Yemek Yemek

Rüyada kalabalıkta yemek yemek rüyayı gören kişinin malının bereketlenmesine işaret eder. İmam Gazali (r.a) tabirine göre; rüyayı gören kişinin gönlü bol eli bol, dürüst, yardımsever, insanlara faydası dokunan birisi olduğunu temsil eder. Kalabalıkta yemek yemenin diğer olumlu anlamları ise şunlardır;

 • Rüyayı gören kişinin eline geçecek toplu bir paraya,
 • Zorluklardan sonra elde edilen gelire,
 • Feraha çıkmaya,
 • Parasal anlamda rahatlamaya,
 • Yeni bir iş fırsatı ile karşılaşıp bir iş başlangıcı yaşamaya,
 • Kalabalık bir ortama girmeye,
 • Ailede görüşülmeyen veya küs olunan insanlar ile bir araya gelmeye,
 • Bir davete katılmaya

İşaret eder.

Rüyada Sofrada Yemek Yemek

Rüyada Sofrada Yemek Yemek

Rüyada sofrada yemek yemek İbn-i Sirin (r.a) yorumuna göre; rüyayı gören kişinin aile bireyleri ile güzel anlaşmasına, ailede birliğin ve beraberliğin sağlanmasına, kişinin rızkının açılmasına işaret eder. Aynı zamanda rüyada sofrada yemek yemek hane içerisinde huzurun ve mutluluğun da simgesidir. Rüyada ailesinin bir sofrada toplandığını gören kişinin zamanla aile bağları daha çok kuvvetlenir. Aile içerisinde saygı ve sevgi görür. Sözüne önem verilir.

Rüyada Biriyle Yemek Yemek

Rüyada biriyle yemek yediğini gören kişi cömert ve arkadaşlarına karşı anlayışı bir kişiliğe sahiptir. Caferi Sadık (r.a) yorumuna göre; rüyada biriyle yemek yediğini görmek muhabbetin artmasını ve rüyayı gören kişiye gelecek olan bir iş teklifini simgeler. Rüya sahibinin birlikte yemek yediği kişi tanıdığı biriyse bu kişi ile muhabbetinin artmasına, yakınlaşmasına işaret eder. Eğer küs olduğu biriyse yeniden bir araya gelmeye ve barışmaya işaret eder. Tanımadığı bir insan ise hayatına yeni kişilerin gireceğini, dost edineceğini simgeler. Ve edineceği bu yeni dost hayatının her alanında kendisiyle olur ömür boyu dost kalacağı ve karakterinin çok uyuştuğu biri ile dost kalmayı dost edinmeyi simgeler.

Rüyada Misafirlikte Yemek Yemek

Rüyada misafirlikte yemek yediğini görmek bir davete katılmayı simgeler. Aynı zamanda bir konu da çok fazla emek vermeyi ve sonunda bu emeğin karşılığını almayı temsil eder. Rüyada misafirlikte yemek yemek düğün, nikah, iş yemeği gibi toplu ortamlara davet edilmeyi simgeler. Rüyasında misafirlikte yemek yiyen kişi misafir olarak gittiği kişiyi tanıyorsa bu kişi ile muhabbetlerinin artacağına, birlikte güzel bir işe gireceklerine ve parasal anlamda ortak bir kazanç elde edeceklerine işaret eder. Eğer rüya sahibi bu kişiyi tanımıyorsa eline geçecek bir fırsatı kaybedeceği şeklinde yorumlanır. Bu fırsat özellikle de maddi alanı temsil eder.

Rüyada Yemek Yiyen Kalabalık Görmek

Rüyada Yemek Yiyen Kalabalık Görmek

Rüyada yemek yiyen kalabalık görmek hata ve borca işaret eder. Rüyayı gören kişi hayatında çok fazla hataya düşüp bu hatalarından ders almayı telafi etmiyor demektir. Pişmanlık duymayan, gamsız ve kendini düşünen birini simgeler. Öte yandan parasal anlamda kayıplara işaret eder. rüya sahibinin rızkında kapalılıklar olması ve bununla birlikte parasal anlamda büyük kayıplar yaşamasına işaret eder. Borç ödeyememe ve iflasın eşiğine gelme, malının yanlış insanların eline geçmesi ve kayıp etmek anlamları taşır.

Rüyada Yemek Yediğini Görmek

Rüyada yemek yediğini görmek rızkın bollaşmasını temsil eder. Refahı temsil eden bu rüyanın diğer olumlu anlamları şunlardır;

 • Geçimin kolaylaşması,
 • Maddi alanda refaha çıkmak,
 • Çekilen sıkıntılardan sonra mutluluğa ulaşmak,
 • Bir istediğin veya dileğin gerçekleşmesi,
 • Davet almak veya davet etmek,
 • Tüm keder ve üzüntülerden kurtulmak,
 • Haneden birinin meslek sahibi olması,
 • Kişinin dualarının kabul olacağı,
 • Sahip olmak istediği maddi şeylere sahip olacağı,
 • Hayatın tadını çıkarmaya başlayıp anı yaşayacağı,
 • Beklediği bir mirasın olumlu sonuçlanması,
 • Umulmadık kadar zengin olmaya

İşaret eder. Aynı zamanda rüyada yemek yediğini görmenin bazı alimlere göre olumsuz anlamları vardır. Bu olumsuz anlamlar şunlardır;

 • Dine aykırı davranmak,
 • İbadet yapmamak,
 • Açgözlülük yapmak ve yardımsever olmamak,
 • Kibirli olmak,
 • Doyumsuz davranıp rızkın kıymetini bilmemek,
 • Şükürsüz davranmak,
 • Büyük maddi kayıplar yaşamak,
 • İnsanlara kötü davranıp onların öfkesini kazanmak,
 • Kızgın ve fevri hareketler sergilemek,
 • Hayırsız ve faydasız kişilerle arkadaş olmak,
 • Boşa vakit geçirmek gibi olumsuz durumları da simgeler.

Rüyada Yemek

Rüyada Yemek

Rüyada Yemek, Rüyanızda güzel yemekler yediğinizi görmek, iyidir. Bu rüyanız, malınızın, rızık ve kazancınızın artacağına ve mutlu günler geçireceğinize işaretle tabir olunur.

• Rüyada güzel olmayan, çirkin ve kötü yemekler yediğinizi görmek ise, iyi değildir. Bu rüyanız da keder, üzüntü ve sıkıntılarınızın artacağına işaretle tabir olunur.

• Rüyasında yemek pişirdiğinizi görmeniz, ummadığınız ve beklemediğiniz yerlerden hediyeler alacağınıza ve iyilikler göreceğinize işaretle yorumlanır.

• Rüyasında rengi sararmış, sarı yemek yediğini gören kimse, her kim olursa olsun bu yemekler hastalığa işarettir.

• Fakir olan bir kimse rüyasında etli yemek pişirdiğini görse, bu onun fakirlikten kurtulup zengin olacağına işarettir.

Rüyaca Acı Yemek

Rüyada acı yemek, Rüyada acı şeyler yediğini görmek, iyiye yorulmaz. Böyle bir rüya gören dikkatli olmalıdır.

Çünkü böyle bir rüya kötürümlüğe işaretle tabir edilir.

Rüyasında kendisinin acı bir şey yediğini görmek, olumlu ve başarılı bir evliliğe işarettir.

• Rüyalar bazen zıddıyla (tersiyle, aksine) yorumlanır. Örneğin bazen rüyada görülen ölüm rüyaları hayatla, ömrün uzayacağına işarettir. İşte bunun için olacak ki, rüyada acı yemek veya acı tatmak, tatlı, gönül alıcı bir sözle yorumlanır.

Rüyada Başkasının Elinden Yemek Yemek

Rüyayı gören kişi rüyada yemek yiyemeyecek bir durumda olup da başka birinden yemek için yardım alıyorsa bu rüya için olumlu yorumlar yapılır.

Rüyayı gören kişi için paylaşımcı, iyi kalpli bir insan olduğu belirtilir. Rüya tabircileri, rüyayı gören kişinin maddi anlamda istekli olmadığını, mallarda gözü olmadığını ve kanaatkar bir insan olduğunu belirtirler.

Ayrıca rüyada yemeği yediren kişi rüyayı gören kişi ise de yine olumlu yorumlar yapılır. Paylaşımcı ve iyi niyetli bir kişi olduğu ifade edilir.

 

Rüyada Birini Zayıflamış Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu