Rüyada Bulut Görmek

Rüyada bulut görmek, genellikle iyiye, hayra, selâmete ve kurtuluş gibi şeylere işaret olarak yorumlanır. Çünkü bulut, su ve yağmur taşıdığı için Yüce Rabbimizin rahmet ve merhametine işarettir.

• Rüyada bulut görmek, Cenap-ı Allah’ın rahmet ve merhametine işarettir. Çünkü bulutlar, su ve yağmurun yağmasına ve gelmesine vesile olan bir vasıtadır.

• Bulut görmek, bazen halkın hayat ve kurtuluşu olan yüce İslâm dini ile tabir olunur.

• Rüyasında başının üstünde bir bulutun olduğunu gören kimse, yüksek bir mevkie sahip olur ve sözü dinlenir (sözü geçer), saygın bir kişi olacağına işaretle yorumlanır.

• Rüyasında kendi üzerinden bir bulutun geçtiğini gören kimse, güvenilir biriyle arkadaş veya dost olur ve ondan çok yardım ve fayda (yarar) göreceğine işaretle yorumlanır.

Bulutla ilgili Rüyaların bazılarını şöyle kısa ve öz olarak sıralayabiliriz:

• Rüyada bulut üstüne çıktığını görmek, evlenmeye veya yüksek bir mevki ve makama, veya ilim sahibi olmaya işaretle yorumlanır.

• Rüyada bulut gölgesinde oturduğunu görmek, hayır ve bereket, iyilik ve nimet getirecek bir şeyle muhatap (karşılaşma) ile tabir olunur.

• Rüyada bulutu havadan indirdiğini görmek, ilim sahibi ve büyük bir kimse ile tabir olunur.

• Bulutun yerden göğe doğru yükseldiğini görmek, yolculuğa çıkılacağına veya yolculuktan dönüleceğine işarettir.

• Rüyada yağmurlu bulut görmek, berekete, rahatlık ve hayra işaret olarak yorumlanır.

• Bazı tabircilere göre; Rüyada bulut görmek, dirayetli bir valiye, şefkat ve merhametli bir devlet adamına veya âlim bir zata işarettir demişlerdir. Rüyasında bulutlara karıştığım gören kişi, özelliklerini saydığımız biriyle dostluk ve arkadaşlık edeceğine işaret eder.

• Rüyasında bulutu yediğini gören kişi, birilerinden helâl mal elde eder veya hikmetli bir şeylerden hayır ve menfaat sağlar şeklinde yorumlanır. Bulutlan topladığını gören kimse, bu vasıflı adamlardan güzellikler elde eder şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında bulut üzerine bir ev yaptığını gören kişi, hikmet ve yükselmeye ereceğine ve helâl rızıkla nimete kavuşacağına işarettir.

Rüyada Bulut Görmek Cafer-i Sadık’ın yorumu:

Rüyasında bulut görmek, hikmet, riyaset, mülk, rahmet, iffet (namusluluk), azap, kıtlık, pahalılık, belâ ve fitne gibi şeylere işaret eder demiştir.

Rüyasında üzerindeki gömleğinin buluttan olduğunu gören kişi, Cenap-ı Allah’ın büyük nimetlerine kavuşacağına, Cenap-ı Hakk’ın nimetlerinin kendisini çepeçevre saracağına işarettir şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyada Bulut Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Rüyasında bulutlan topladığını veya onları yüklendiğini veyahut bulutlarla konuştuğunu görmek, ilim sâhibi olmaya, bolluk, refah ve mutluluğa ermeye işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında simsiyah ve insana dehşet (korku) veren bulutlar görmek, o yer (bölge) halkına Cenap-ı Allah’ın gazap edeceğine işarettir.

Rüyada Bulut Görmek îbn-i Şirin’in yorumu:

Bir kişinin Rüyasında gökyüzündeki bulutlan oraya buraya, sağa sola sevk ettiğini görmesi, hikmet sâhibi ilim adamlarıyla oturup sohbet edeceğine, onların sohbetlerinde bulunup, onlardan faydalanacağına işaret eder. Bu rüyayı gören kimse, bir devlet büyüğü olsa, yabancı devletlere elçiler göndereceğine işarettir.

• Rüyasında gökyüzünde gördüğü bir bulutu tutup yere indirdiğini görmek, rüyayı gören kişinin ilim adamı (âlim) olacağına ve yüksek bir mertebeye çıkacağına işarettir.

• Kişinin Rüyasında kendisini bulutların gölgesinde ya da bulutların içinde görmesi, o senenin kendisi için bolluk, bereket ve hayırlı bir sene olacağına işaretle yorumlanır.

• Rüyasında kendi evine bir bulut parçasının girdiğini gören kişinin evine, hikmet sâhibi, âlim bir zat misafir gelir yani rüyayı gören kişi evine büyük bir âlimi (bilgini) misafir edeceğine işarettir.

Rüyada Bulut Görmek İsmail Bin El’Eş’âs’ın yorumu:

Kişinin Rüyasında insanı korkutan dehşet verici simsiyah bir bulut görmesi, şiddet ve zahmet verecek zaruretlerin ortaya çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Yağmur yüklü bulutların görülmesi, berekete, hayra, bolluk ve ucuzluğa işarettir.

• Rüyada bulutun veya bulutların güneşi örttüğünü, kapadığını görmek, devlet başkanının vefatına (ölümüne) veya mağlûbiyetine (yenilgisine) veyahut da zevaline (görevden ayrılmasına) işarettir şeklinde yorumlanır.

• Kişi Rüyasında kendisini bir bulut üzerine binmiş olarak gökyüzünde dolaştığını ve gezinti yaptığını görse, bu Rüyası  onun dini bütün (dindar) ve sağlam inançlı biri olduğuna işarettir.

Bazı yorumculara göre: Rüyada görülen bulut rahmete ve merhamete işarettir. Bulut görmek, üzüntülerin, keder ve sıkıntıların, ürperti ve korkuların gitmesine ve iyiliklerin, gönül ferahlıklarının meydan gelmesine (ortaya çıkmasına) işaret eder. Çünkü bulutlar, sulama vaktinde (gerekli bir anda) veliler için sıcaklık ve hararetten korumakta, Nebîler için meydana çıkan hallerdendir. Bazen de bulut ülfet ve sevgiye işarettir.

Ayeti Kerimede: “Görmedin mi şu gerçeği ki, Yüce Allah, bulutları dilediği yere sevk ediyor (sürüyor). Sonra aralarında bir imtizaç, bir uyum sağlıyor” buyruluyor.

• Rüyasında başının üzerinde bir bulut parçası olduğunu ve başının üzerinde durduğunu gören kişinin makam, ve mertebesi yüksek, değer ve kıymeti yüce olur ve sözü her yerde geçerli olur şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında gökyüzünü bulut kapladığını ve gökten yağmur yerine (yağmur beklerken) kâr yağdığını görmek, o mahalle (o bölgeye) bir musibetin, bir belâ ve felâketin geleceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında gökyüzünde bulunan buluttan yağmur değil de süt yağdığını gören, bu yılın bolluk ve bereketli olacağına işaret eder demişlerdir.

• Kişi Rüyasında beyaz bir bulut görse, bu onun güzel işler ve Salih amellerle uğraştığına işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında havadaki bulutlardan yağmur yerine bal yağdığını görmek, bereketli ve mutlu günlerin içinde bulunduğuna işarettir.

• Rüyasında yeryüzünden gökyüzüne doğru bulut yükseldiğini gören, Rüya sâhibinin bir yolculuğa çıkacağına işarettir.

Şayet yolculukta bulunan kişi görmüşse, onun yolculuğundan döneceğine ve bazı gizli şeylerin ortaya çıkacağına işaret olarak yorumlanır.

• Bazı yorumculara göre; kırmızı bulut görmek, o bölgeye girecek hile ve düzenbazlığa, çevrilecek kötü dolaplara işaret eder demişlerdir.

• Rüyasında bulutların üstüne bindiğini gören kişi eğer bekârsa, ahlakı güzel Saliha bir kadın ile evlenir. Veya istiyorsa bir yolculuğa ve seyahate çıkar veyahut da hacca gider.

Kendisinde böyle bir istek yoksa, ilim öğrenmek isteyen biri ise, ilim ve hikmet sâhibi olarak şöhret (ün) yapar şeklinde yorumlanır.

 

Rüyada Yağmur Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu