Kabul Olmayacak Dualar

Kabul Olmayacak Dualar, Usul ve adabına riayet ederek Müminlerin yaptıkları dualar kabul olur. Mümin olmayan insanların yaptığı ile usul ve adabına uymadan yapılan dualar kabul olmaz. Kabul olmayan duaları söyle sıralayabiliriz.

Kâfirlerin Duası Kabul Olmaz

İmansız insanların duaları kabul olmaz, çünkü dua bir ibadettir, ibadetlerin kabul olması için iman şarttır. (Mâide, 5/5; Beyyine, 98/5) İman olmadan yapılan ibadetler boşa gider, dolayısıyla dualar da boşa gider, kabul olmaz. Bu husus Kur’an’da söyle ifade edilmektedir:

“Kâfirlerin duası daima boşa çıkar.” (Râd, 13/14, Mü’min, 40/50)

Kabul olması için duanın şuurlu olarak yapılması gerekir. Çünkü dua bir iba­dettir, ibadetler ancak bilinçli olarak ve samimiyetle yapılırsa kabul olur. Şuur­suzca ve gafletle yapılan dualar boşa gider. Su hadis, gaflet ile yapılan duaların kabul olmayacağını beyan etmektedir:

“Biliniz ki, Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez. ” (Tirmizî, De’avât, 66; bk. Hâkim, De’avât, No: 1817, I, 493)

Allah’a İsyan Hâlinde Yapılan Dualar Kabul Olmaz

Allah’a isyan hâlinde yapılan dualar kabul olmaz. Mesela içki içerken, kumar oynarken, gıybet ederken, hırsızlık yaparken, yalan söylerken yapılan dualar kabul olmaz. Ayni şekilde haram gıdalarla beslenen insanın duası da kabul ol­maz. Haram gıdalar; insanin inancına, ameline ve ahlâkına olumsuz etki yapar, çünkü haram gıdalar ile beslenen insan, Allah’a isyan hâlindedir. Hem Allah’a isyan edeceksiniz hem de Allah’tan bir istekte bulunacaksınız. Bu, tezat bir du­rumdur. Su hadis, bu gerçeği ifade etmektedir:

“Üstü başı dağınık, toz toprak içinde yollara düşen, el­lerini göğe açıp ‘Ya Rabbi! Ya Rabbi Diye yalvaran, buna karşılık; yediği, içtiği ve giydiği haram olan, haramla besle­nen bir insanın duası nasıl kabul edilir?” (Müslim, zekât, 65)

Kâfirler İçin Yapılan Dualar Kabul Olmaz

Nuh Peygambere kavmi ile birlikte esi ve bir oğlu da iman etmemişti. Mey­dana gelen tufanda babasının çağrısına aldırmayan oğlu, gemiye binmemiş, bir dağa sığınır kurtulurum demişti (Hûd, 11/42-43). Buna rağmen Nuh (a.s.), iman etmeyen olgunun kurtulması için Allah’a söyle yalvarmıştı:

“Nuh, Rabbine seslendi: ‘Rabbim, dedi, oğlum benim ailemdendir. Senin vaadin/sözün elbette haktır ve sen hâkimlerin hâkimisin!” (Hûd, 11/45)

Bunun üzerine yüce Allah, Nuh Peygambere söyle seslendi:

“Ey Nuh, dedi, o senin ailenden değildir. Çünkü o Salih olmayan bir amelin sahibidir. Bilmediğin bir şeyi benden is­teme. Sana cahillerden olmamanı öğütlerim!” (Hûd, 11/46)

Nuh (a.s.), bu ikaz üzerine söyle dua etti:

“Nuh; ‘Ey Rabbim! Ben bilmediğim bir şeyi istemiş olmak­tan dolayı sana sığınırım. Sen beni bağışlamazsan, bana merhamet etmezsen, ben hüsrana uğrayanlardan olurum’ diye niyazda bulundu” (Hûd, 11/47)

Yüce Allah, su ayette Peygamberin münafıklar için yaptığı af dilemeyi kabul etmeyeceğini bildirmektedir:

“Onlar (münafıklar) için ister af dile, ister dileme, onlar için yetmiş defa af dilesen, yine Allah onları affetmez. Böyledir, çünkü onlar, Allah’ı ve elçisini tanımadılar/inkâr ettiler; Allah, yoldan çıkan kavmi doğru yola iletmez.” (Tevbe, 9/so)

Riya Karışan Dualar Kabul Olmaz

Duanın riya ve gösterişten uzak olması, ihlâs ile yapılması gerekir, ibadetle­rin kabul olması için ihlâs ile yapılması gerekir. Yüce Allah, ibadetlerin ihlâs ile yapılmasını emretmektedir. (A’râf, 7/29; Beyyine, 98/5) İhlâs, ibadetlerin kabul olma şartıdır.

Şirk Karışan Dualar Kabul Olmaz

İbadetlerin yalnız Allah’a yapılması gerekir. Yüce Allah, pek çok ayette dua­nın, sadece kendisine yapılmasını, kendisi ile birlikte başka ilâhlara dua, ibadet edilmemesini istemektedir. Su ayetleri örnek olarak zikredebiliriz:

“Allah’la beraber başka tanrıya dua /ibadet etme. O’ndan başka tanrı yoktur. O’ndan başka her şey yok olacaktır. Hü­küm O’nundur ve siz O’na döndürüleceksiniz.”(Kasas, 28/88)

“Mescitler, Allah’a mahsustur. Allah ile beraber hiç kimse­ye yalvarmayın. ” (Cin, 72/18)

“(Ey Peygamberim!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam. ” (Cin, 73/20; bk. Mü’minûn, 23/117)

Birinci ayette, başka ilâhlara, ikinci ayette herhangi bir kimseye dua edil­memesi, üçüncü ayette sadece Allah’a dua edilmesi ve O’na hiçbir şeyin ortak koşulmaması emredilmektedir.

Günah Bir Fiili İşlemek ve Bir Farzı Terk Etmek İçin Yapılan Dua Kabul Olmaz

Haksız yere yapılan dualar kabul olmayacağı gibi bir günahı isleme veya bir farzı terk etme konusunda yapılan dualar da kabul olmaz. Su hadis bu hususu açıkça ifade etmektedir:

“Zulüm olan bir fiili işlemek veya akrabalık bağlarını ko­parmak için veya dua ettim de kabul edilmedi demediği sü­rece Müslümanın duası kabul olur. ” (Ebû Yaiâ, zikir ve Dua, 132, No: 2811)

Duada Usul ve Adap Nasıl Olur. Yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu