Hastanın Şifa Bulması için Yapılacak Dua

Şifa için okunacak dualar. Hastalığın iyileşmesi için okunacak dualar. Hastalık için okunacak dualar. Tedavi için okunacak dualar. Sağlık ve sıhhat için okunacak dualar.

Hastanın Şifa Bulması için Yapılacak Dua, İslâm’ın, titizlikle korunmasını istediği beş esastan birisi de hayat ve sıhhattir. Bu nedenle sağlığı korumak ve bunun için gerekli tedavi yollarına başvurmak dinî bir görevdir.

Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) bunu arkadaşlarına emrettiği gibi, kendisi de günün imkânları içinde tedavi olmuştur. Maddî tedavi ile beraber manevî tedaviye de müracaat etmiş, bunun için dua ve ayetler okumuştur.

Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir:

Hastanın Şifa Bulması için Yapılacak Dua

Arapça Okunuşu: 

“Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet İstiyorum.”

(EbûDavud, Edeb, 110)


Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygamberimiz (s.a.v.) hastalıklara karşı şu duayı okurdu:

Hastanın Şifa Bulması için Yapılacak Dua2

Arapça Okunuşu: 

“Allâhümme innî e’ûzü bike minel-barasi vel-cünûni vel-cüzzâmi ve seyyiil-eskâm.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım! Alaca hastalığından, delilikten cüzâm hastalığından ve her türlü kötü hastalıklardan sana sığınırım.”

(Ebu Dâvud, Salât. 367; Nesâî, Istiâze, 36)

yukarıdaki hadiste Allah’tan şifa vermesi istenen hastalıklardan bazıları şunlardır

Baras; deride beyaz lekeler oluşturan bir cilt hastalığıdır.
Cünûn; Allah’ın bahşettiği en önemli nimetlerden biri olan aklın gitmesidir.
Cüzzam; vücutta kapanmayan yaralar açan bulaşıcı bir hastalıktır.
Seyyi’ül-askâm; tedavisi olmayan veya tedavisi uzun süren müzmin hastalıklar.

Dikkat edilirse Peygamberimiz (s.a.v.)’in o dönem için tedavisi olmayan hastalıklar çin Allah’a dua ettiği ve ona yakalanmamak veya ondan kurtulmak için yardım istediği görülmektedir. Bu tür dua, söz konusu hastalıklara yakalananların tedavi yollarını aramamaları veya ilaç almamaları anlamına gelmez.

Bilakis sevgili Peygamberimiz, her hastalığın çaresinin olduğunu ve tedavi olmak  gerektiğini emretmiştir. (Buhârî, Tıbb, 1) Peygamberimiz (s.a.v.), kurtuluşu olmayan hastalıklara karşı insanın dua etmesini ve yine de Allah’tan asla ümit kesmemesini istemiştir.

Peygamberimizin eşi Hz. Ayşe (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.v.), ailesinden bazı fertleri sağ eliyle sıvazlar ve şöyle dua ederdi:

Hastanın Şifa Bulması için Yapılacak Dua3

Arapça Okunuşu: 

” Allahümme Rabben-nâsi! Ezhibil-be’se, veşfihîve enteş-şâfî. Lâ şifâe illâ şifâüke. Şifâen lâ yüğâdiru sekamâ.”

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, ey insanların Rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın.”

(Buhârî, Tıbb, 38)

Hz. Ayşe (r.a) diyor ki:

Peygamberimiz (s.a.v.), bir hastalıktan dolayı rahatsız olunca ‘Muavvizâtı (İhlas, Felek ve Nas sürelerini)’ okur ve üflerdi. Rahatsızlığı artınca ben onun ellerine okurdum ve onları teberrüken kendi vücuduna sürerdim.” (Buhârî, Tıbb,38)


Vücut Ağrıları İçin Okunacak Dua

Sahabeden Osman b. Ebi’l-Âs (r.a.), Müslüman olduğu günden beri vücudunda var olan bir ağrıdan dolayı Peygamberimiz (s.a.v.)’e durumunu anlatmış, Resûlullah (s a v.) de ona; “Elini vücudunun ağrıyan yerinin üzerine koy; üç defa ‘Bismillah’ de, yedi defa da;

Vücut Ağrıları İçin Okunacak Dua

Arapça Okunuşu: 

“Eûzü billâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâziru”

Türkçe Anlamı:

“Hissettiğim ve sakındığım şeyin şerrinden Allah’a ve Allah’ın kudretine sığınırım” diye dua et” buyurmuştur.

(Müslim, Selâm, 67)


Sağlığa Rahatsızlık Veren Her Şeyden Korunmak İçin Yapılacak Dua

Sahabeden Ebû Said el-Hudri (r.a) diyor ki: Cebrail, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e geldi ve “Ey Muhammedi Bir şikâyetin var mı”, dedi. O da,

Sağlığa Rahatsızlık Veren Her Şeyden Korunmak İçin Yapılacak Dua

Arapça Okunuşu: 

“Bismillâhi ergıyke, min külli şey’in yü’zîke, min şerri külli nefsin ev ‘aynin hâsidin. Allâhü yeşfîke. Bismillâhi ergıyke.”

Türkçe Anlamı:

“Seni Allah’ın adı ile seni rahatsız eden her şeyden, her türlü kötü nefisten ve kem gözden efsunlarım. Allah, sana şifa versin. Seni Allah’ın adı ile efsunlarım.”

(Müslim, selâm, 40)

Hastalık, insanın maneviyatının moral gücünün yüksek olması ile daha kolay aşılabilir. Bunun için dua önemli bir manevî güç teşkil eder. Bu gibi sıkıntılı durumlarda gerek hastanın gerekse onu ziyaret edenlerin hastalıktan şifa bulması için dua etmeleri önem taşır. Ayrıca hasta ziyareti sağlığın ne kadar önemli bir nimet olduğunu hatırlamaya yardımcı olur.


Ağrılardan Kurtulmak İçin Yapılacak Dua

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.v.) bütün ağrılardan ve sıtmadan dolayı şöyle dememizi buyururdu:

Ağrılardan Kurtulmak İçin Yapılacak Dua

Arapça Okunuşu: 

“Bismillâhil-kebîr. Ne’ûzü billâhil-azîmi min şerri ‘ırkın na’ârin ve min şerri harri’n-nâri.

Türkçe Anlamı:

“Büyük olan Allah’ın adıyla. Zonklayan her damarın şerrinden ve cehennem cehennemin hararetinin şerrinden ulu Allah’a sığınırım.”

(Tirmizi, Tıbb, 26)


Hasta Ziyaretinde Dua

Sahabeden Abdullah ibnAbbas (r.a.) bildiriyor: Peygamberimiz (s.a.v.), hasta olan bir sahabeyi ziyarete gitti ve durumunu gördükten sonra ona şöyle dedi:

Hasta Ziyaretinde Dua

Arapça Okunuşu: 

“Lâ be’se, tahûrun inşâallâh”

Türkçe Anlamı:

“Bir şey yok, iyi olur inşallah”

(Buhari, Merdâ, 10, 14)


Hasta Ziyaretinde Yapılacak Dua

Sahabeden Abdullah ibnAbbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa;

Hasta Ziyaretinde Yapılacak Dua

Arapça Okunuşu: 

“Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.”

Türkçe Anlamı:

“Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim. derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.”

(EbûDavud. Cenâiz, 12)


Hz Ali (r.a.), diyor ki: Hastalandığım bir anda Peygamberimiz (s.a.v.) beni ziyaret etti.

Ben o anda: “Allah’ım! Eğer ecelim geldi ise beni rahatlat, eğer gelmedi ise beni kaldır ve eğer bu bir deneme ise bana sabır ver” diyordum. Peygamberimiz (s.a.v.): “Nasıl dedin,” dedi.

Ben de dediklerimi tekrar ettim; ayağı ile bana dokundu ve;

Hasta Ziyaretinde Yapılacak Dua2

Arapça Okunuşu: 

“Allahümme ‘âfihi” veya “Allahümmeşfihi”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım! Ona afiyet şifa- ver!” diye dua etti. Bir daha da o ağrıdan şikayet etmedim.

(Timizi, De’avât, 112)

Bu hadisten anlaşılacağı üzere, hasta insan sabırlı olmalı, isyan etmemeli ve şifa dilemelidir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) bir başka sözlerinde ölümü istemeyi yasaklamış ve insanın her zaman hayat gibi bir nimeti istemeyi ve yaşadığı sürece iman ve hayırlı iş yapmayı talep etmesini tavsiye etmiştir. Her şeye rağmen insan hastalıklara ve belalara karşı dayanacak gücü kendinde bulamazsa şöyle dua etmesini istemiştir:

Hastalıklara Ve Belalara Karşı Dayanma Gücü Duası

Hastalıklara Ve Belalara Karşı Dayanma Gücü Duası

Arapça Okunuşu: 

“Allâhümme ahyinî mâ kânetil-hayâtü hayran lî. Ve teveffenî izâ kânetil-vefâtü hayran lî.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım Eğer yaşamam benim için hayırlı ise bana ömür ver. Ölümüm benim için hayırlı ise bana onu nasip et.”

(Buhârî, De’avât, 29)

 

Rüyada Ağlayan Birini Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu