Rüyada Kusmak

Rüyada Kusmak, rüya sahibinin haksız almış olduğu bir şeyi sahibine vermesine delâlet eder. Bu hal ise, tövbe ve pişmanlıktır.

Rüyada Kusmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada görülen kusmak, günahkâr olmaya, haramdan kazanılmış haram mala ve doğru yoldan sapmaya işaretle yorumlanır demişlerdir. Oruç olan bir kimse, rüyada kustuğunu ve onu yaladığını gören kimse borcunu ödemeye kudreti olduğu halde onu ödemediğine ve bundan dolayı günahkâr olduğuna delâlet eder.

Eğer kusuntunun tadı iyi ve kolayca kusarsa, o kimsenin tövbe etmesine ve sapıklıktan kendi isteğiyle dönmesine delâlet eder. Eğer kusuntunun tadı pis ve çetin kusarsa, o kimsenin bulunduğu sapıklıktan dönmesi onun vücudunda bulunan ıstıraba, mal ve kazancında meydana gelecek musibete bunlar gibi uğrayacağı belâlara binaen zorlu mümkün olacağına delâlet eder.

Kişinin rüyada kolayca, rahat ve zorlanmadan kustuğunu görmesi, tövbe edeceğine, Cenap-ı Hakk’a yöneleceğine işaret olarak yorumlanır demişlerdir. Rüyasında zorluk çekerek ve kendisini zorlayarak kustuğunu görmek, onun bir eziyete uğrayacağına işaret olarak yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi, hasta ise, vefat edeceğine (öleceğine) işaretle de yorumlanmıştır. Hamile bir kadın, bu rüyayı görse, çocuğunun düşeceğine işarettir.

Leğen içine kustuğunu gören kimse, günahlarından tövbe eder ve hanımı ondan haram bir mala nail olur.

Kusuntu ile beraber bağırsakları, karın ve içinin bazı uzuvlarının da çıktığını görse, çocuğunun öleceğine delâlet eder. Bu rüya hasta hakkında, onun öleceğine delâlet eder. Kusmak, helâ süpürmeye de delâlet eder. Hasta olan bir kimse yılan kussa, o hasta ölür. Eğer rüyayı gören hasta değilse, düşmanından ayrılır.

Rüyada Kusmak İhya

Bir kimsenin Rüyada kustuğunu (istifra ettiğini) görmesi, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bazen
hayra, Bazen şerre işaret eder duruma göre demişlerdir.

• Oruçlu olan bir kimse, Rüyasında istifra ettiğini (kustuğunu) görse, bu Rüyası onun borçlarından kurtulacağına işaret olarak yorumlanır denmiştir.

Bazı yorumculara göre, bir kimsenin Rüyada kolayca kustuğunu (istifra ettiğini) görmesi, kötülüklerden vaz geçerek tövbe etmesine ve Allah’a yönelmesine veya bildiği bir hakkı sahibine verir (hakkı sahibine iade eder) şeklinde yorumlamışlardır.

Eğer zorluk çekerek zahmetle kustuğunu (istifra ettiğini) görürse, bu Rüya iyiye yorumlanmaz. Azaba düşeceğine işaret eder. Bu Rüyayı gören hasta biri ise, vefat edeceğine işarettir. Hamile bir kadın görürse (bu zor kusmayı) çocuğunu düşüreceğine işarettir demişlerdir.

Rüyada Kusmak Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin Rüyasında istifra ettiğini (kustuğunu) görmesi, altı cihete işaretle yorumlanır:

1. Tövbeye geleceğine işaretle,

2. Pişmanlık ve nedamet edeceğine işaretle,

3. Zarar ve ziyana uğramasına işaretle,

4. Sıkıntılardan üzüntü ve kederden kurtuluşa işaretle,

5. Emaneti yerine getireceğine işaretle,

6. Müşkülât ve zorluklara düşeceğine işarettir demiştir.

Rüyada Kan Kusmak

Rüyada kan kusmak, Eğer kan kusarsa, o kimse günah işlemekten vazgeçer veya haram bir mal kazandığına pişman olur, yanında olan emaneti sahibine verir.

Bir kimse yemek veya kan ya da balgam kustuğunu görse, hayır ve servete delâlet eder. Fazla kan kustuğunu görse, fakir için mala, bir çocuğun dünya ya gelmesine veya yakın akrabalarından gurbette bulunan bir kimsenin yolculuktan geri dönmesine delâlet eder.

Eğer kustuğu kan bir kap içine düşse, dünyaya gelecek çocuk büyür, yaşar ve misafir de gurbetten geldikten sonra vatanında İkamet eder. Eğer kustuğu kan, yere akarsa, dünyaya gelecek çocuk ile yolculuktan dönen kimse yakında ölür.

Rüyada Sarhoş Olup Kusmak

Sarhoş olup kusmak, gören kimse, cimri olduğundan çoluk çocuğunun geçimi için para sarf etmeyip, ancak kendisinde fazla olan bir şeyden geçimlerini temin ettiğine ve bundan da pişman olduğuna delâlet eder. Eğer sırf  şarap İçse ve onu kussa o kimse haram bir malı elde eder ve onu sahibine vererek bundan tövbe eder.

Rüyada Süt İçip Bal Kusmak

Rüyasında süt içip bal kusmak,  gören kimsenin bu rüyası, onun tövbe edeceğine, günahlarından pişmanlık duyup tövbe ederek günahlardan uzak duracağına işaret eder.

İmam Nablusi yorumuna göre: Eğer süt içse ve bal kussa, tövbe etmeye delâlet eder. inci, yakut, bal kustuğunu gören kimse, doğru olan Kur’an-ı tefsir eder. Eğer yalnız süt kussa, o kimse dinden çıkar.

Eğer kan içse ve sütle beraber bal kussa, yaptığı günah ve zulümden tövbe etmeye ve başkasından almış olduğu bir malı sahibine vermeye delâlet eder.

Rüyada Kusmak İstediği Halde Kusamamak

Rüyada kusmak istediği halde kusamamak, Bir kimsenin rüyada kusmak istediği halde kusamadığını görmesi, onun hastalanacağına ve sağlığının bozulacağına işarettir.

Yusuf Tavaslıya göre: Rüyasında kusmak istediği halde, kusamadığını görmek, tövbe etmekte güçlük çekeceğine, tövbe etse bile tövbesinde durmayıp günah işlemeye devam edeceğine işarettir.

Rüyada Kustuğunu Yemek

Rüyada kustuğunu yemek, Kişinin rüyada kustuğu kusmuğunu yediğini görmesi, onun sözünden (yani verdiği sözden) döneceğine veya birisine bir bağışta bulunduğunu, bir hediye verdiğini ve verdiği şeyi, sonunda vazgeçip geri alacağına, bağışlamadan vaz geçeceğine, bazı yoruma göre ise, cimrilik yapacağına ve cimri bir kişi olduğuna işaret eder.

Yemek kustuğunu gören kimse, bir adama bir şey bağışlar. Kusuntu yemeği tekrar yuttuğunu gören kimse, yaptığı bağıştan geri döner. Kusuntu yediğini gören kimse, mal, hayır ve şöhrete erişir. Takat getiremeyecek derecede kustuğunu gören kimse, ölür veya ölü me yaklaşır.

Bazı tabirciler kusmak, yemek suretiyle fazla mal İsraf etmektir demişlerdir.

Rüyada Balgam Kusmak

Rüyada balgam kusmak, Balgam kusacak olsa, kendi isteği İle günah işlemekten döner. Ağız dolusu acı safra kustuğunu gören kimse, bir cezadan dolayı günah işlemekten beri durur.

Bütün kusuntular, fakirler için hayra; zenginler için ise, makbul olmayıp belki onların malları hakkında zarardır, derler.

Bir melik kendisinin kustuğunu görse, o melik zulümle aldığı vergileri mazlumlara iade eder. Kusmak emaneti sahibine İade etmeye, sırları İfşa ve kişinin karnında bulunan hastalıkların gitmesine işaret eder. Rüyada kusuntu gören kimse, hasta İse ölür.

Bir kimse Rüyasında midesinin bulandığını görse, Rüya   sahibinin, üzüntülü bir haber alacağına veya işlerinin bozulacağına, zor günler geçireceğine işarettir.

 

Rüyada Kan Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu