Rüyada Kadın Görmek

Rüyada kadın görmek, genel olarak iyiye ve hayra yorumlanmaz. Kadın ile ilgili görülen rüyalar, çok değişik şekillerde tabir edilir. Yakın zaman içerisinde tatsız bir haber alacağınıza , yalanlarla karşılaşacağınıza ve hoşunuza gitmeyecek bir olaya tanık olacağınıza işaret eder. Bazen rüyada kadın görmek, ambar, mahzen, sandık ve eşyaların içine konulabildiği herhangi bir şeye delalet eder. Bazı tabirciler rüyada kadın görmek kabre işaret eder demişlerdir. Bir kadının rüyada yaşlı bir kadın görmesi, o kadının artık çalışamadığına delâlet eder. Yaşlı kadın dünyadır.

Rüyada Kadın Görmek Ne Anlama Gelir?

Bazen de, rüyada kişinin kadın görmesi, hapis ve ortak birine işaret olarak tabir olunur. Çünkü kadın neşe (zevk) ve mali olarak erkeğe eşlik (yardımcılık) eder şeklinde tabir edilir. Bazı yorumculara göre, rüyada kadın görmek, yatak, elbise, meyveli ağaç, içine ipli kovasını saldığı kuyuya, kalem ve mürekkebini koyduğu divitçiye, oturacak yer ve eve işaretle yorumlanır. Kadın ile ilgili rüya bu işaretlere vurularak, bu sembol ve simgelerle çözülüp tabir edilir.

Rüyanızda terbiyeli, olgun, hanımefendi bir kadın görmeniz, mal-mülk sahibi olacağınıza veya bağ-bahçe sahibi olacağınıza veyahut da arazi gibi, emlak gibi şeyler alacağınıza işaret olarak yorumlanır.

Bir kimse, rüyasında yüz tarafı açık bir kadın görse, rüyayı gören kimsenin bahtının, kısmetinin açılacağına ve dünya menfa atına kavuşacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında sokakta birkaç tane kadın görmek, ticaretinin artacağına, veya memuriyete gireceğine veyahut da bir fitne ve fesada karışacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında güzel bir kadının bir eve girdiğini görmek, sevinçli bir haber alacağınıza ve sevineceğinize ve feraha ereceğinize işaret olarak tabir olunur.

Rüyasında Arap bir kadın gören kimse, acilen, pek kısa bir zaman içinde sevinir veya sevineceği bir haber alır veya alacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında süslü püslü (süslenmiş) örtülü ihtiyar bir kadın görmek, iyi değildir. Yani örtülü olmasına, örtülü olduğu halde süslenmiş (süslü) ihtiyar bir kadın görmek, hayra ve iyiye yorumlanmaz.

• Bir kimse, rüyasında kendisini karısının arkasına binmiş olduğunu, karısı onu (rüyayı göreni) arkasına almış ve yüklendiğini görmesi, zenginliğe, yani rüyayı görenin zengin olacağına ve hayra, iyiliğe kavuşacağına işaretle tabir edilir.

• Bir kimsenin, rüyasında genç olan karısının, ihtiyarlamış olduğunu görmesi, hayra ve iyiye yorumlanmaz. Rüyada (kadında) görülen ihtiyarlık genellikle iyiye yorumlanmamaktadır.

• Bir kimse, rüyasında karısının güzelleşmiş olduğunu, hanımının güzelliğinin artmış olduğunu görse, rüyayı gören kimsenin bu rüyası onun (rüyayı gören kimsenin), din ve dünyasının iyi olacağına, hem dünyası, hem de ahireti büyük hayırlar içinde geçeceğine işaretle tabir olunur.

• Bir kimse, rüyasında karısını kötü bir yolda (fuhuş gibi) çirkin bir işle uğraşıyormuş görse, bu rüyası, onun karısının ahlâkının daha da iyileşeceğine veya ahlâkındaki (huyundaki) güzelliklerin devamlı olduğuna ve olacağına işaret eder, şeklinde tabir olunur.

• Bir kimse, rüyasında kendi hanımı namuslu ve dindar olmuş olduğunu görse, bu rüya tersiyle yorumlanır. Yani aslında onun hanımı bu vasıfları kendisinde toplayan bir kişi olmadığına işaret eder şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında hanımı ile kavga ediyor olduğunu gören kimsenin bu rüyası, onun işinden ayrılacağına veya işinden atılacağına veya çaresizlik içinde kalıp çok sıkıntı çekeceğine işaret eder, şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında birkaç kadını kavga ediyor olduğunu gören kimse, aklını karıştıracak hayretler içinde kalacağı bir durumla karşılaşır veya bazı kişiler arasında karışıklıklar meydana getireceğine işaret eder, şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında kendi hanımını başka bir erkekle gören kimsenin bu rüyası, iyiye yorulmaz. Bu rüyası, onun malını, parasını kaybedeceğine ve mevkiini de kaybedeceğine işaretle tabir olunur. Bu rüyası onun dinî yaşamı yönünden de iyiye işaret değildir. Bazı yorumculara göre ise, bu rüyası, dünyalığa, yani zenginliğe işaret eder şeklinde tabir olunur ki, rüyayı görenin hanımının zenginlik yönünden kısmetinin bol olduğuna, dünyalıkça zenginliğine mal mülk sahibi olduğuna da işaret edenler olmuştur yorumculardan.

• Rüyasında kendi hanımı kocasına, yani rüyayı görene başka bir hanımı getirip takdim ettiğini görmek, iyi değildir. Bu rüyayı gören kimse, ya karısından ayrılır veya kendi hanımı ile aralarında ayrılık (anlaşmazlık) ve düşmanlık meydana geleceğine işaret eder.

• Rüyasında güzel bir kadını arkasına aldığını (yüklendiğini) gören kimse, üzüntüsü varsa ondan kurtulur, hapiste ise hapisten çıkar, hasta ise şifa bulup hastalıktan iyileşir veya iyileşeceğine işaret olarak yorumlanır.

• Bir kimse, rüyasında kadınının öldüğünü görse, gördüğü bu rüyası, onun hanımını boşayacağına veya işinden çıkarılacağına işini kaybedeceğine işaret eder.

• Rüyasında bir kadını öptüğünü gören kimse, bir zarara uğrar ve elinden malı gider veya bir şeyini kaybeder, şeklinde tabir olunur.

• Rüyada sokakta kadınının açık gezdiğini gören kimsenin bu rüyası, onun hanımının ölümüne öleceğine işaret eder.

• Rüyada bir kadın satın aldığını, almış olduğunu görmek, memuriyet veya bir işe gireceğine işaret eder.

• Rüyada kadınının erkek olmuş olduğunu görmek, hanımının bir erkek çocuk doğuracağına ve o erkek çocuğunun ileride büyük bir adam olacağına işaret eder veya kadınının kısır olduğuna ve kısır olacağına işâret eder.

• Rüyada kadınının öldüğünü ve tabuda girdiğini görmek, evlenmeye, rüyayı görenin evleneceğine işaret eder.

• Rüyada kötü yola düşmüş fahişe olmuş bir kadın görmek, rüyayı gören kimse, iyi bir kimse ise, bu rüya, hayra ve iyiye kötü bir adam görmüş ise, zarara ve kötüye işaret eder şeklinde tabir olunur.

• Rüyada siyahlaşmış (kararmış) bir kadın görmek, hastalığa, rüyayı gören kimsenin hasta olacağına işaret olarak tabir olunur. Genç kadın görmek, mutluluk ve feraha, bolluğa işaret olarak tabir olunur.

Rüyada Genç Kadın Görmek Ne Demek?

Rüyada genç bir kadın gördüyseniz , gerçek yaşam da kadın bir düşmanınızın olduğuna delalet eder.

Rüyada görülen genç kadın veya genç kız, kadınlar hesabına kadın cinsinden bir düşmana işarettir.

• Rüyasında genç bir kadın görmek, ne şekilde görülürse görülsün, kadınlar için yine kadın cinsinden bir düşman
şeklinde tabir olunur.

• Rüyada tanımadığı bir genç kadın görmek, tanıdığı bir genç kadın görmekten daha hayırlı, daha iyiye yorumlanır.

• Rüyasında zayıf bir genç kadın gören kimse, üzüntü ve kedere düşeceği gibi, fakirliğe de düşer şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında gördüğü genç bir kadının ihtiyarlığa dönüştüğünü görmek, dinin güzelliğine ermekle, din yönünden
iyiliğe işarettir, şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında genç bir kadın (genç kız) görmek, ve bu genç kadınla dostluk kurduğunu görmek, sağlığınızın çok iyi olacağına, ferah bir hayat ile temiz ve mutlu günlerin sizi beklediğine işarettir, diye yorumlanır.

• Rüyada genç bir kadın görmek, kadın cinsinden bir düşmana yorumlandığı gibi, hayır ve dünyalığa da işaret eder.

• Bir kimse rüyasında genç ve güzelce, sevimli ve yapılı bir kadın görse, din ve diyanetiyle gizli bir hayra kavuşmaya işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Güzel Kadın Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada güzel kadın görmek, Rüyada hem güzel hem de genç bir kadın gördüyseniz , büyük sıkıntılardan ve dertlerden kurtulup feraha kavuşacağınıza , mutlu bir yaşam süreceğinize alamet eder.

Rüyada evine güzel bir kadının girdiğini gören kimse, sevinç ve ferahlığa erişir. Güzel kadın, devamı olmayan maldır. Çünkü güzellik değişip bozulur. Rüyada genç bir kadının kendisine yöneldiğini gören kimse, geriledikten sonra devlet ve talihi yine kendisine yönelir.

Bir kimse rüyada güzel bir kadın görse ve onunla söyleşip gülüşse veya o kadın o kimsenin bulunduğu kendi evinde yanma geldiğini görse, ucuzluk ve bolluk bir seneye, eğer fakirse, mal kazanmasına, ha­pisse kurtulmasına, eğer o kadın örtülü ise, gizlice bir habere, eğer onunla beraber def ve saire gibi şeyler varsa, açık ve herkes tarafın­dan bilinen bir hayra delâlet eder.

Rüyada güzel bir kadınla karşılaşmış olduğunu görmek, daha iyi bir duruma geleceğinize, bir devlete ereceğinize ve mutluluk içinde bir yaşam süreceğinize işarettir. Rüyasında güzel ve yüzü açık bir kadın görmek, açıktan açığa bir iyilik görmeniz veya iyilik yapmanız veya sevinmenize sevineceğiniz bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.

Rüyada Güzel Kadınla Konuşmak

Rüyada güzel kadınla konuşmak, kişinin müjdeli sevindirici bir haber alacağınıza veya bol para kazanıp servet sahibi, mal-mülk sahibi olacağınıza işarettir.

Rüyada Güzel Kadının Güldüğünü Görmek

Rüyada güzel kadının güldüğünü görmek, iyi bir haber alacağınıza veya mal ve para sahibi olacağınıza, sıkıntınız varsa ondan kurtulacağınıza ve mutluluğa ereceğinize işaretle tabir olunur. Rüyanızda güler yüzlü bir kadın görmek, memuriyete girmek, memur olmak veya kaybolmuş bir yitiğiniz varsa onu bulacağınıza (kaybınızın geri geleceğine), mal sahibi olup ferahlığa kavuşacağınıza ve kurtuluşa ereceğinize işaretle tabir olunur.

Rüyada Şişman Kadın Görmek Ne Demek?

Rüyada şişman bir kadın gördüyseniz , o senenin bollukla geçeceğine ve kazançlarınızın bereketli olacağına yorulur.

• Rüyasında şişman bir kadın görmek, o senenin bolluk ve bereketli olacağına ve her şeyin ucuz olacağına işarettir.

Rüyada Zayıf Kadın Görmek

Rüyada zayıf kadın görmek , o sene kıtlık olacağına ve zor durumda kalacağınıza işaret eder.

• Rüyada görülen zayıf kadın, o senenin kıtlık içinde ve pahalılık içinde geçeceğine, yoksulluk çekileceğine işaret eder, şeklinde tabir olunur.

Rüyada Yaşlı Kadın Görmek

Rüyada yaşlı bir kadın gördüyseniz , hem aşk hem de sağlık konularında başarılı olacağınıza , alacağınız önemli kararlar ile hayatınızın değişeceğine delalet eder. Rüyada ihtiyar bir kadın görmek, dünya ve fitneye (imtihan ve musibete) işaretle yorumlanır. Böyle rüya, iyiye yorulmaz. Kıyamet günü dünya sevimsiz ihtiyar bir kadın suretinde gelecek olduğu buyrulmuştur.

Rüyada Çirkin Kadın Görmek Nedir?

Rüyada çirkin kadın görmek, iyiye yorumlanmaz. Bu rüya zarar göreceğinize, bir fitne ile karşılaşacağınıza veya kötü bir işle karşılaşacağınıza işarettir. Bazı Durumlarda Rüyada çirkin bir kadın gördüyseniz , hem zarif hem de çekici olan bir kadın ile karşılaşacağınıza ve bu kişi ile tanışıp dünya evine gireceğinize alamet eder.

Rüyasında çirkin bir kadına bir şey verdiğinizi görmek, keder ve sıkıntıya düşeceğinize ve sonra da, düşmüş olduğunuz bu keder ve sıkıntıdan sonra işinizin düzelip mal ve para sahibi olacağınıza işaretle tabir olunur. Demek olur ki, önce sıkıntı, sonra ferah, geçici bir sıkıntıya düşeceksiniz demek anlamına gelir.

Rüyada Genç Kızlar Görmek

Rüyada genç kızlar gördüyseniz , bir olaya veya evinize çok dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder.

Rüyada Örtülü (kapalı) Kadın Görmek

Rüyanızda yüzü örtülü bir kadın görmeniz, sizin gizliden gizliye, gönülden mutluluğunuza işaret eder.
Rüyasında örtülü bir kadın görmek, gizli bir iyilik, gizli bir menfaat görüleceğine işaretle tabir olunur.

Rüyada Kadınlar Görmek

Rüyada kadınlar görmek, dünyaya delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada kadınların kendi tarafına yö­nelip geldiğini görmesi, o kimseye dünyalıklara yönelme­sine delâlet eder. Kadınların kendisine sırtlarını dönmüş gidiyorlar görmesi, o kimsenin fakirliğine ve dünyanın ondan yüz çevirmiş ol­masına işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini isteyerek kadınlar grubuyla otur­duğunu görmesi, «Onlar oturanlarla beraber olmalarını hoş gördüler» (*) mealindeki ayet gereğince, o kimsenin tembelliğine ve işe yara­maz bir kimse olduğuna delâlet eder. Çünkü «onlardan» maksat ka­dınlardır.

Rüyada Doğum Yapan Kadın Görmek

Rüyada doğum yapan kadın görmek hayra işaret eder. Alınacak müjdeli haberlere delalet eder. Aynı zamanda rüyada doğum yapan kadın görmek kişinin kalbindeki dileklerin ve duaların gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Tanımadığın Bir Kadın Görmek

Rüyada tanımadığın bir kadın görmek kişinin kadın bir düşmanı olduğuna ve bu kişiye dikkat etmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada tanımadığın bir kadın görmek Caferi Sadık (r.a) yorumuna göre; kişinin çevresine dikkat etmesi gerektiğine ve yeni tanıdığı insanlara karşı tedbirli ve mesafeli olması gerektiğine işaret eder. Rüyada tanımadığın bir kadın görmenin diğer anlamları ise şunlardır;

 • Kişinin iş hayatında sıkıntılar yaşayacağına,
 • Korku ve şiddete maruz kalacağına,
 • Kişinin canını sıkan bazı olaylarla karşılaşacağına,
 • İş hayatında büyük zorluklar yaşanılacağına ve bu zorluklardan dolayı işten çıkarılma gibi sorunlarla karşılaşacağına,
 • Zorlu bir dönem geçirip uzun süre mücadele vereceğine

İşaret etmektedir.

Rüyada Tanıdık Kadın Yüzü Görmek

Rüyada tanıdık kadın yüzü görmek zenginlik ve başarıya delalet eder. Rüyada tanıdık kadın yüzü görmek İmamı Nablusi (r.a) yorumuna göre; rüya sahibinin iş hayatında girişimlerinin olumlu sonuçlanacağına mal ve ziynet elde edeceğine işaret eder. Rüyada tanıdık kadın yüzü görmenin diğer anlamları ise şunlardır;

 • Kişinin sosyalleşeceği ortamlara gireceğine ve güzel vakit geçireceğine,
 • Hayatında her zaman iyilik yapıp karşılığında ise iyilik bulacağına,
 • Vereceği mantıklı kararlar sayesinde iş hayatında güzel atılımlarda bulunacağına,
 • İş hayatındaki zor günleri geride bırakacağına ve çok önemli bir iş teklifi alacağına,
 • Sarsıtıcı olaylardan sonra yeniden toparlanacağına ve daha güçlü olacağına

İşaret etmektedir.

Rüyada Bir Kadının Yanaşması

Rüyada bir kadının yanaşması hayır ve güzellikle geçirilecek bir seneye delalet eder. Rüyada bir kadının yanaşması İmam Gazali (r.a) yorumuna göre; rüya sahibinin bolluk ve bereket içinde yaşayacağı bir döneme girdiğine işaret eder. Rüyada bir kadının yanaşması aynı zamanda rüya sahibinin finansal olarak düzene gireceğine, bol mal elde edeceğine ve parasal anlamda şansının açık olacağına işaret etmektedir.

Rüyada Kadın Görmek Diyanet

Rüyada kadın görmek diyanet yorumuna göre; kişinin sağlıklı bir hayat süreceğine, iyi geçim elde edeceğine ve huzurunun yerinde olacağına işaret etmektedir. Rüyada kadın görmenin diğer anlamları ise şunlardır; sıkıntılarına çözüm bulacağına, hastalığına şifa bulacağına, üzüntü ve kederin biteceğine işaret etmektedir.

Rüyada Bir Kadınla Konuşmak

Rüyada bir kadınla konuşmak  İbn-i Sirin (r.a) yorumuna göre; kültürlü ve eğitimli bir kimseye delalet etmektedir. Rüyada bir kadınla konuşmak rüya sahibinin akıl danışacağı olgun bir kimseye de delalet etmektedir. Rüyada bir kadınla konuşmanın diğer anlamları ise şunlardır;

 • Yaptığı işler sayesinde çevresinde daha çok saygı duyulacağına,
 • Beklentilerinin gerçekleşerek mutlu olacağı bir sürece gireceğine,
 • Başına gelecek bir belada kurtulacağına,
 • Sorunlardan ve tüm sıkıntılardan sonra feraha çıkacağına,
 • Kötü ve karanlık günlerin son bularak aydınlığa çıkacağına

İşaret etmektedir.

Rüyada Tanımadığın Kadınla Konuşmak

 Rüyada tanımadığın kadınla konuşmak kişinin yeni bir çevre edineceğine işaret etmektedir. Rüyada tanımadığın kadınla konuşmak Cabir ül Magribi (r.a) tabirine göre; kişinin rahata ereceğine ve çektiği sıkıntıları geride bırakıp kendine yeni bir sayfa açacağına ve bir yolculuğa çıkacağı şeklinde tabir olunur. Rüyada tanımadığın kadınla konuşmanın diğer anlamları ise şunlardır;

 • Aşk hayatında mutluluğu yakalayacağına,
 • Zengin birinden büyük bir destek görerek darlıktan kurtulacağına,
 • Hayatındaki problemlerin çözüleceğine,
 • Aile ile birlikte toplanmaya bir araya gelerek bol muhabbetli ve neşeli zamanlar geçirmeye,
 • Hiç beklemediği bir anda düşlerinin gerçek olacağına ve güzel haber alacağına

İşaret etmektedir.

Rüyada Kız Görmek

Rüyada kız görmek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bazı yorumcular, bekar bir kız görmeyi, güçlüğe, gam, keder ve sıkıntıya yorumlamışlardır.

• Bir kimsenin rüyada genç bir kızı gördüğünü ve öptüğünü görmesi, bu rüyayı gören kimsenin dünyaya fazla bağlanacağına, dünyalığa fazlaca meyledeceğine işaret eder.

• Rüyasında bir genç kızın gelip kendisini öptüğünü (yani genç bir kız tarafından öpüldüğünü) görmek, rüya sahibinin, kısmetinin açık olduğuna, işlerinin yolunda gittiğine işarettir.

• Bir kimsenin rüyada genç bir kızı tutmak, yakalamak istediği halde yakalayamadığını görmesi, arzusuna kavuşmak istediği halde kavuşamayacağına mesela (zengin olmayı arzu ettiği halde zengin olamayacağına) veya olamadığına işarettir.

• Rüyasında genç bir kızın kendisine (rüya sahibine) bütün güzelliğiyle görünerek meyletmesine karşılık, ona (kıza) iltifat etmediğini kıza yüz vermediğini görmek, rüya sahibinin dünyaya ve dünya nimetlerine karşı kayıtsız kaldığına (çok önem vermediğine), yani dünyaya tapar gibi bir davranış içinde olmadığına işarettir.

• Rüya yorumcuları demişlerdir ki: Bu rüyayı tabir edecek, yorumlayacak olan kimse, diğer rüyalarda olduğu gibi, bu rüyanın (kız görme rüyasının) yorumunda da, rüya sahibinin (rüyayı gören kişinin) durumu göz önünde bulundurmalıdır, bulundurması gerekir. Mecbur olmadıkça, rüyayı şerre (kötüye) yorumlamamışlardır. Çünkü rüya (veya rüyalar) umumiyetle (genellikle) tabir edildiği (yorumlandığı) gibi çıkar… uyarısını yapmışlardır.

• Rüyada örtülü genç kız görmek, gizli sevince işarettir.

• Açık genç kız görmek, açık sevinç ve iyiliğe işaret eder.

• Ölüp de dirilen genç kız görmek, kuvvete veya kederden sonra sevince ve ferahlığa ermeye işaretle tabir edilmiştir.

Rüyada Çıplak Kadın Görmek Rüya Tabirleri yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu