Rüyada Kan Görmek

Rüyada Kan görmek zenginlik içerisinde iken birden yokluğa, yokluk içerisinden de birden zengin olacağına işaret eder. Genç bir kızın rüyasında kan görmesi hayırlı bir evlilik hayatının olacağına, hamile bir kadının kan görmesi ise bebeğini düşürerek hamileliğinin son bulacağına işaret eder. Vücudunun her hangi bir yerinden iltihaplı şekilde kan akması ise huzur dolu bir hayata işaret etmektedir. Rüyada kan temizlemek Diyanet ve ihya yorumu ise, rüya sahibinin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada Kan Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kan görmek yoksulluk ve fakirlik anlamlarını ifade etmektedir. Maddi açıdan iyi olan rüya sahibi rüyayı gördükten sonra işlerinde sorunlar olur ve bütün kazançlarını kaybetmeye başlar. Bununla birlikte en yakın akrabalarınız tarafından hayal kırıklığına uğratılacaksınız ve onlardan beklemediğiniz bir kötülüğü en kısa zamanda göreceksiniz. Bu yüzden üzüntü ve keder içinde olacaksınız. Vücudunuzun bir kısmında iltihap şeklinde kanın görülmesi sonucunda hayatınızda sağlık, huzur ve mutluluk her daim olmaya devam edecektir. Vücudunuzun herhangi bir bölümünde çok fazla kan aktığını gördüğünüz zaman ise elinizde var olan tüm mallarınız tamamen gitmiş olacaktır.

Rüyada Kan Görmek İmam Nablusi (r.a) Yorumu:

Rüyada kan tükürmek, haram mala veya rüya sahibinin işlediği günaha delalet eder. Rüyada her tarafının kan olduğunu görmesi ise mal sahibi olacağına işaret eder. Eğer rüyada kendi gömleğinde bilmediği bir yerden gelmiş bir kan olduğunu görürse rüyayı gören kişiye hak sahibi olmayan bir kişi tarafından yalan bir söz söylenir.

Rüyada Kan Görmek Cafer-i Sadık (r.a) Yorumu:

Rüyada vajinadan kan geldiğini görmek, memur ise rüşvet alıp rüşvet vereceğine, halktan birinin aynı rüyayı görmesi ise maddi zarara uğrayacağına işaret eder.

Rüyada görülen insan kanı, paraya ve mala da işarettir şeklinde yorumlanır. Buna göre, bir kimse, Rüyasında kendi vücudundan kan çıktığını veya kan aktığını görse, Rüyayı gören kimse, vücudundan akan kan miktarınca, malından veya parasında zarar eder, elinden mal veya para çıkar, şeklinde tabir olunur.

• Bir kimse, Rüyasında arka kemiklerinden veya sırtından kan çıktığını veya kan aktığını görse, bu onun günahlarının affedileceğine ve günahlarından kurtulup temizleneceğine işaretle yorumlanır. Eğer arkasından çıkan veya akan bu kanın vücuduna bulaşmış olduğunu görürse, bu onun malına veya parasına karışan haram mal ve paranın elinden gideceğine işarettir.

Rüyada Kan Görmek İhya

Rüyada kan görmek, duruma göre değişik şekilde yorumlanır. Bazen mal, evlat, emlak sahibi olacağınıza işarettir.

• Rüyada az bir kan görmek, az bir iyilik ve az bir menfaate işaretle yorumlanır. Çok kan görmek, çok mal ve çok menfaat elde etmeye işaretle tabir olunur.

• Rüyada hayvandan kan çıktığını görmek, hükümete itaatsizlik ile yorumlanır.

• Burundan kan geldiğini görmek, mal ve menfaat ile tabir olunur. Bazen de burundan kan çıktığını görmek, zararla veya elden mal çıkacağına işaretle yorumlanır. Bazen de burundan çıkan kanın elbiseye bulaştığını görmek, mal ve servet sahibi olacağınıza işaretle yorumlanır. Bir yara olmadan bedenden çıkan kan, rüşvet ile haram mal elde edeceğinize veya zarar edeceğinize yorumlanır.

• Bir yaranızdan kan çıktığını görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işaretle tabir olunur.

• Gözünüzden kan çıktığını görmek, üzüntü, keder ve ayrılığa işaretle yorumlanır.

• Rüyada vücudundan, cilt ve derisinden kan aktığını görmek, sağlık ve sıhhatle, selâmetle tabir olunur.

• Rüyada kan aldırdığını görmek, hastalıktan kurtuluşa ve şifa bulmaya işaretle yorumlanır.

• Rüyada âdet kanı görmek, bekâr için kocaya varacağına, yani evleneceğine işaret, hamile olan kadın için düşük yapacağına işaret, âdetten kesilmiş ihtiyar kadın için de hastalanacağına işaretle tabir olunur.

• Bir kimse, Rüyasında kendisine şiddetle vurulma sonucu bir yerinden kan aktığını görse, bu onun bol bir rızka ve
bereketli bir kazanca kavuşacağına işaretle yorumlanır.

• Yatakta yatmakta olan hasta bir kimse, Rüyasında kendisine şiddetli vurulma sonucu, bir yerinden kan aktığını görse, bu onun (hastanın) ölümüne (öleceğine) işaretle yorumlanır.

• Bir kimse, Rüyasında kendisinden çıkan (akan) kanın şişeye konduğunu ve şişenin de kırıldığını görse, bu görülen
Rüya, onun (Rüyayı görenin) hanımından boşanacağına veya hanımının ölümüne (öleceğine) işaret eder.

Rüyada Kan Görmek Diyanet

ruyada kan gormek diyanet

Diyanet işlerine göre; rüyada kan görmek hem olumsuz hem de olumlu durumlara göre yorumlanabilmektedir. Rüyasında kan gören kişiler gerçek yaşamlarında üne ve şöhrete kavuşmuş olacaktır. Bununla birlikte para konusunda da büyük rakamlarla işlerini büyütmeye başlayacaklardır. Rüyasında kan görenler sinirli ve öfkeli bir yapıda olur. Yaşamlarında her zaman kötülükler ve bela eksik olmaz. Bu kişiler sınava girecekse, sınavda başarısız olup düşük puanlar alacaklardır. İşlerinde her zaman aksaklık ve bozukluklar meydana gelecektir. Rüyasında kan gören kişiler rüyalarından uyandıktan sonra muhakkak maddi açıdan zor durumda olan kişilere yardımda bulunmalıdır.

Rüyada Başkasının Kan Kustuğunu Görmek Ne Anlama Gelir?

Bir kişinin kan kustuğunu rüyasında görenlerde her zaman pişmanlık ve acı çekme gibi duygular yer alır. Bu kişiler daha önceden bir başkasına kötülük yaptığında şu anda o yaptığı kötülüğün pişmanlığını içinde en derine kadar yaşayacaktır. Olumlu olarak yorumlanacak olursa, rüyada kan kusmak huzur ve mutluluk anlamlarını da ifade etmektedir. Özellikle bir hastalığınız varsa kısa süre içinde şifasını bulacaksınız.

Rüyada Kan Kusmak Diyanet ve İhya Yorumu

Rüyada kan kusmak, genel olarak vicdan azabı çekmeye yorumlanır. Her hangi bir sebepten kan kustuğunu gören kişi aslında içindeki acıları ve üzüntüleri gün yüzüne çıkarmıştır. Bu nedenle geçmiş zamanda yapılan bir kötülüğün bertaraf edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kimi tabircilere göre ise, kan kusmak kötü bir hastalıktan kurtulmaya işaret etmektedir.

Rüyada Kan Aldırmak

Rüyada kan aldırmak, bazı kişilerin rüyayı gören kişi hakkınız kötü sözler söylediğine yorumlanırken, siyaha yakın renkte kan görmek manevi olarak güçlü olmaya ve zorluklar karşısında ayakta kalacağına işaret eder.

Ünlü rüya yorumcusu, Mehmet Emin Kırgil’in yorumu ise, rüyada sağ koldan kan alınması kaybedilen eşyanın bulunarak çok mutlu olunacağına, sol taraftan kan alınması ise, vefat edecek aile bireyinin veya akrabanın olacağına işaret eder. Rüyada kan aldırmak isteyip ama bir türlü kan çıkmıyorsa işlerin bozulup maddi kayıplar yaşayarak zor günler geçirileceğine işaret eder.

Rüyada Kan Almak, Aldırmak İhya

Rüyasında kan aldığını veya kan aldırdığını gören kimse, bir bölgeye âmir (baş idareci) olur veya üzerine bir emanet yüklenir, kendisine bir şey emanet edilir veya Rüyayı gören kimsenin evleneceğine işarettir.

• Rüyada hamile bir kadından kan alındığını görmek, o kadının doğum yapacağına (yani karnındaki çocuğunu doğuracağına) işaret olarak yorumlanır.

• Bir kimse, Rüyasında genç birinden kan aldığını kan alıyormuş olduğunu görse, bu Rüyası, onun düşmanına veya
düşmanlarına galip (üstün) geleceğine işaret eder.

• Rüyasında damarlarından birinin başkaları tarafından kesilip kan alındığını görmek, dostlarından birinin, kendisi
(Rüyayı gören) hakkında kötü bir söz söylediğini işiteceğine işaret eder, eğer kesilen damarından kan akarsa, kendisi hakkında söylenen sözün haksız olarak söylendiğine ve bu sebepten dolayı haksız söz eden (iftira eden) kimsenin günah işlediğine ve Rüyayı gören kimsenin de haksız yere iftiraya maruz kaldığı için de sevap kazanacağına işarettir.

Rüyada Kan Almak Diyanet

Rüyada kan almak, rüya sahibi bir memlekete amir olur ve ya rüya sahibine bir şey emanet edileceğine işarettir.

Rüyada Kan Almak İbn-i Kesir’in yorumu:

Rüyasında kan aldırdığım gören kimse, bol rızka, kârlı, bol bir kazanca kavuşur şeklindedir.

• Hapishanede tutuklu olan, hapis yatmakta olan bir kimse Rüyasında kan aldırdığını görse, görmüş olduğu bu Rüyası, onun hapislikten kurtulacağına, tutukluluktan kurtulup hürriyetine kavuşacağına işaretle tabir olunur.

• Rüyasında korktuğu ve korkusundan dolayı da çekindiği bir düşmanından kan aldığını (düşmanının kanını aldığını) gören kimse, onun (düşmanının, korktuğu kimsenin) şerrinden emin olduğuna ve ondan selâmette olacağına ve artık ondan korkmaması gerektiğine işaretle tabir olunur.

• Rüyasında başında bulunan bir ağrıdan dolayı kan aldırdığını (kan aldırıyormuş olduğunu) gören kimsenin bu Rüyası, onun (Rüyayı görenin) başında bulunan ağrılarının geçeceğine işaret eder, şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında sağ kolundan (veya sağ elinden) kan alındığını gören kimsenin bu Rüyası, onun zenginleşeceğine malının artacağına geçim bolluğuna ereceğine, bol rızka, bol kazanca nail olacağına işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında sol kolundan (veya sol elinden) kan alındığını gören kimse, onun (Rüyayı gören kimsenin) dostlarının çoğalacağına, dostlarına veya ortağına yardım edeceğine işarettir.

• Bir kimse, Rüyasında başındaki bir damardan kan alındığını görse, Rüyayı gören kimsenin bu Rüyası, onun (Rüyayı görenin) başka birilerinden (başka bir kimseden) yardım görüp menfaat elde edecek olmasına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Kan Alan Birisini Görmek

Rüyada kan alan birini görmek, bazı kere iyiye, bazı kere de kötüye yorumlanır. Bu yorumları kan almak ve
aldırmak ile ilgili yorumlarda görmek mümkündür. Rüyada görülen kan alıcı kimse, ehil, uzman biri ise, bu Rüya
hayra yorumlanır.

• Rüyada kan alan bir kimsenin kan aldığı daman enlemesine keserek kan aldığını görmek, iyiye yorumlanmaz. Bu rüya, Rüyayı gören kimsenin aleyhinde konuşan, onu düşmanlarına gammazlayan bir kimsenin bulunduğuna, bunun da kan alan ve kan almasını bilmeyen kimsenin olduğuna işaretle yorumlanır.

Eğer kan alan, damarı diklemesine, uzunlamasına açarak kan aldığını görmek, iyiye yorumlanır. Bu Rüyayı görenin ve kan alanın dost olduğuna işaret eder, birbirleri aleyhinde konuşmayan kimseler olduğuna işarettir.

Rüyada Kan Vermek

Rüyada kan vermek, içinde bulunan kötü durumdan çevrenizdeki kişilerin ve yakın akrabaların yardımıyla kurtularak refaha ereceğinize ve bu kötü durumdan kurtulduktan sonra güzel günlerin sizi beklediğine işaret eder. Eğer kişi rüyada kanı başkasına veriyor ise kötü durumdan iyi bir duruma geçeceğine ya da maddi durumların birden düzelerek zengin olacağına delalet etmektedir.

Rüyada Kan İçmek

Rüyada kan içmek, helal olmayan yolla kazanılan para ile geçinmeye ve onu çoluk çocuğuna yedirmek ile yorumlanırken bazı rüya yorumcuları ise yapılan yardımın yerine gitmemesi olarak yorumlanmaktadır.

• Bir kimse, Rüyasında kan içtiğini veya içiyormuş olduğunu görse, bu onun kazancında haram vardır. O kazancına haram mal ve haram para karıştırmış olduğuna veya adının dedikoduya karışacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada Kan Bağışı Yapmak

Rüyada kan bağışı yapmak, yolunda giden işlerin bozulacağına, huzursuzluk yaşayacağına ve rüya sahibinin hayatındaki bazı sorunlardan dolayı durumunun daha kötüye gideceğine işaret eder.

Rüyada Elinde Kan Görmek

Rüyada elinde kan görmek, rüya sahibinin tüm sıkıntılarından kısa sürede kurtularak refaha ereceğine ve iş hayatında başarılı işlere imza atarak ilerleyeceğine delalet eder.

Rüyada Yerde Kan Görmek

Rüyada yerde kan görmek, rüya sahibinin birden maddi durumun bozulacağına ve yokluk çekeceğine delalet eder.

Rüyada Bıçak Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya Tabirleri

Rüyada Başkasından Kan Aktığını Görmek

Rüyada başkasının üzerinden kan aktığını görenlerin hayatlarında hem hayal kırıklıkları hem de sevgi olacaktır. Rüyayı gören kişinin hayatında istedikleri uzun süre olmayacaktır. Özellikle maddi açıdan büyük sıkıntıların içerisine gireceklerdir. Bununla birlikte rüya sahibi bir başkasının kalbini kırarak onu üzecektir. Genel olarak rüyada bir başkasından kan aktığını görmek olumsuz olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Kan Aktığını Görmek

Rüyada kan aktığının görülmesi aniden yoksulluğa düşüleceği anlamını verir. Rüya sahibinin maddi açıdan durumu önceden iyiyken bir anda kötüleşmeye başlar. Geri kalan hayatlarında olumsuz ve sıkıntılı durumlar ile karşı karşıya kalırlar. Bununla birlikte kötülük ve beladan kurtulmak için her türlü çabayı sarf ederler. Rüyada kan aktığını görmek her zaman keder, sıkıntı, dert, üzüntü ile bağdaştırılmaktadır.

Rüyada Kendi Kanını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kendi kanını gören kişiler haram yollara girerek kötü işler yapacaktır. Bunun dışında vücudunda aşırı derece kan aktığını görenlerin anne ve babaları hem maddi hem de manevi açıdan yardımda bulunmayacaktır. Vücudunda kan aktığını gören kişilerin çok zengin olması durumunda maddi açıdan büyük sıkıntılar içine girecektir. Bununla birlikte maddi yönden çok düşük geliri olanların ise rüyasında kan görmesi durumunda birdenbire zengin olacaktır. Arka kısımda kanın çıktığının görülmesi ise kişinin zamanında işlediği günahlardan kurtulduğuna işaret edilir.

Rüyada Vajinadan Kan Geldiğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada vajinadan kan gelindiğinin görülmesi olumsuz olarak yorumlanmaktadır. Özellikle rüya sahibinin çok iyi konuştuğu bir kişi tarafından hayal kırıklığına uğrayacağı anlatılmaktadır. Rüya sahibinin en yakın arkadaşı kendisinin arkasından konuştuğunu en kısa sürede öğrenecektir ve direkt olarak iletişimi kesecektir. Bunun dışında bu kişiler maddi açıdan da zorlu süreçlerin içerisine girecektir.

Rüyada Görülen Kan Ne Anlama Gelir?

Rüyasında kıyafetlerinde kan gören kişiler gerçek hayatta içinde çıkılamayacak bir haksızlığın içerisinde kendini bulur. Yerin herhangi bir yerinde kan gören kişiler ise geçirecekleri kazadan hemen kurtarılır ve kişiler sağlık konusunda bir hastalık ile karşı karşıya kalacaktır.

Rüyada Başkasında Kan Görmek

ruyada baskasinda kan gormek

Rüyada bir başkasının kanını görenler yakın çevresinden bir başkası tarafından büyük zarar verileceği anlatılmaktadır. Bununla birlikte rüya sahibinin hırsızlık yapıp kul hakkına girdiğini de ifade etmektedir. Bu durumda da rüya sahibi Allah’a sığınıp tövbe ederek günahlarından kısa sürede kurtulmalıdır.

Bunların dışında rüya sahibinin iyi işlere başlayıp büyük zaferleri kazanacağına işarettir. Bu yüzden rüya sahibi adım attığı hiçbir işten vazgeçme pozisyonuna geçmemelidir.

Rüyada Başkasının Kanını Görmek

Rüyada bir başkasının kanını görenlerin kötü yolda ve haram işlerle uğraştığı ifade edilir. Bunun için rüya sahibi tövbe ederek bütün haram yollarla elde ettikleri kazançları yok etmelidir. Bu kişiler uzun süre yoksulluk ve sefalet içinde olacaktır.

Rüyada Elin Kanaması

Rüyada elin kanaması olumsuz şekilde yorumlanmaktadır. Özellikle maddi açıdan çok zengin olanlar birdenbire bütün mal varlıklarını kaybedecek ve yoksullukla mücadele edeceklerdir. Aynı zamanda rüya sahibinin yakın zamanda bir kaza geçireceğine de işaret edilmektedir.

Rüyada Pıhtılaşmış Kan Görmek

Rüyada kan pıhtılaşmasını görenlerin ise hayatlarında olumsuz durumlar meydana gelecektir. Özellikle hamile kadınların düşük yapacağına işaret etmektedir. Kanın arkadan gelmesi durumunda da rüya sahibinin bir hastalığa yakalanacağı ifade edilmektedir. Rüyasında pıhtılaşmış bir şekilde kan görenlerin hayatlarında her işleri ters gider ve kazanmış oldukları tüm paralar ortadan kaybolur. Bununla birlikte rüya sahipleri kendilerine zarar geldiğini ifade eder. Kazanılan paranın bereketli ve bolluk bir yapıda olmasını engeller. Uğursuzluk hakimdir.

Rüyada Kulaktan Kan Gelmesi

Rüyasında kulağından kan aktığını görenlerin hayatlarında olumsuz olaylar yaşanacaktır. Özellikle keder, üzüntü ve acı içinde olacaklardır. Çok fazla gelire sahip olanlar aniden bütün mal varlıklarını kaybederken, yoksulluk çekenler de bir anda zengin bir hayatın içinde olacaktır. Bu kişiler haram yollarla kazançlar elde etmiştir. Beklemediğiniz anda hayal kırıklıkları ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu yüzden her zaman yakın çevrenizde yer alan arkadaşlarınıza ve dostlarınıza dikkat etmenizde yarar vardır.

Rüyada Kan Lekesi Görmek

Rüyasında kan lekesi görenlerin haram yollarla kazançlar elde ettikleri direkt olarak anlaşılmaktadır. Bununla birlikte vücutta meydana gelen iltihaplı kan lekelerini rüyanızda gördüğünüz zaman da sağlık, mutluluk ve bol kazanç her zaman hayatınızın bir parçası haline gelecektir. Yolculukta uyuma esnasında rüyada kan lekesi görülmesi durumunda da herhangi bir sorun yaşamadan rüya sahibi gidecekleri yere sağlam bir şekilde varmış olacaktır.

Rüyada Kafana Kan Gelmesi

Rüyasında kafaya kan geldiğini görenlerin hayatlarında uzun süre hayırlı işler ve bol kazançlar olmayacaktır. Bunun dışında rüyada kafadan kan aktığının görülmesi hamilelik döneminde annenin çocuğunu düşüreceğini de ifade edilmektedir. Özellikle rüyada kafadan koyu bir şekilde kanın aktığını görenler ise hazine malı ile iletişim haline geçecektir. Bu sayede maddi açıdan da daha rahat ve refaha ulaşmış olursunuz.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu