Rüyada Kürtaj Olmak

Rüyada Kürtaj Olmak Ne Anlama Gelir? Rüya Tabirleri

Rüyada Kürtaj Olmak, bebeğini aldırdığını görmek, birçok rüya alimine göre rüya sahiplerinin çok emin bir şekilde düşündükleri ve karar verdikleri bir konuda aslında yanılıyor oluşlarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimseler, başkalarından aldıkları bir haber doğrultusunda başka insanlara söz vermişlerse ya da plan yapmışlarsa, bu planı bozmak zorunda kalacaklardır. Özellikle de rüyasında kürtaj olduğunu görmüş kimseler, bu rüyayı görmelerinden sonra sürekli olarak bazı insanlara açıklama yapmak zorunda kalacak ve kendilerini fazlaca mahcup hissedeceklerdir.

Rüyada Kürtaj Olmak İhya

İhya ’ya göre rüyada kürtaja girilmesi, rüya sahiplerinin başarılarına ve mutluluklarına engel olan herkesten kurtulacak olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, başkalarını hayatlarına fazla katmadıklarından dolayı onların etkilerinin bu denli fazla olabileceğini göz önünde bulunduramıyor olabilirler. Ancak kişiler, çevresindeki kişilerin kendilerine rakip gördükleri detayını atlayarak hareket ediyor olabilirler. Bu sebeple de kendilerini ve başarılını ortalık yerde yaşamamalı, yaşadıkları sürece de başlarına iyi şeyler gelmeyeceği detayını unutmamalılardır.

Rüyada Kürtaj Olmak Diyanet

Rüyada görülen kürtaj, hayırlı bir rüya değildir. Bir kadın, rüyasında kürtaj olduğunu (kürtaj yaptırdığını) görse,
iyi değildir. Gördüğü bu rüyası, o kadının, kocasının emaneti olan namusuna leke getirecek ve ona dil uzatacak fena kimselerle arkadaş olmasına veya olacağına ve doğru yoldan uzaklaşacağına işarete yorumlanır denmiştir.

Rüyada Kürtaj Olduğunu Görmek Ne Demek?

Birinin seni kürtaja soktuğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin başlarına çok uğursuz olayların geleceğine delalet edilmiştir. Bu olaylar, bazı din alimlerine göre rüya sahiplerinin geçmişlerinde işledikleri günahlar sebebiyle başlarına gelecektir. Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüyayı görmüş kimseler başkalarının zorlamasıyla kötü davranışlarda bulunacaklardır ve çekecekleri tüm çileler, rüya sahipleri ile bu kimseler tarafından ortak olarak çekilecektir.

Rüyada Kürtaj Olduğunu Görmek

Rüyada Kürtaj Olduğunu Görmek

Kendini dışarıdan bebek aldırırken görmek, bazı din alimlerine göre rüyayı görmüş kişilerin yatırım yaptıkları bir işte yanılacaklarını fark edişlerine delalet edilmiştir. Kişiler bu durumu fark etmekte geç kaldıkları için her anlamda çok fazla kayıp yaşayacaklardır. Yaşadıkları bu kayıplar ancak uzun bir süre içinde telafi edilecektir ve bu durum karşısında rüya sahipleri çok güçsüzleştiklerini hissedebilirler.

Rüyada Kürtaj Görmek

Birinin kürtaj olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin ailelerinin ve büyüklerinin onaylamadığı birçok davranışı sergilemesine delalet edilmiştir. Bütün bu davranışların sergilenmesinden sonra ise rüya sahipleri sürekli olarak günah işlemeye başlayacak ve kendilerine kötü alışkanlıklar edineceklerdir. Bütün bunların sürekli olması, aslında rüya sahiplerini hem mental hem de maddi olarak çok yoracaktır. Rüya sahipleri bu durumu görmezden gelmeye devam ettikçe kendine zarar verecektir ve bu zararların telafisi hayatları boyunca yapılamayacaktır.

Rüyada Kürtaj Olmak İstemek

Kürtaja girip bebeğini aldırmak istediğini rüyada görmek, birçok alime göre rüya sahiplerinin gerçek hayatlarında bir hatalarını geri almak isteyeceklerine bu hatanın gerçekten de geri alınabileceğine yorumlanmıştır. Özellikle rüya sahiplerinin kendi hayatlarına yakın gördükleri bazı kimselere karşı yaptıkları hatalar, hiç yapılmamış gibi sayılacak ve rüya sahipleri ile hata yaptıkları kimse arasında bu olay çözülecektir.

Rüyada Mecburiyetten Kürtaj Olmak

Kürtaja girmeye mecbur kaldığını rüyada görmek, rüya sahipleri için acı ve ıstırap dolu zamanlar geçirecek olmalarına delalet edilmiştir. Eğer kişiler, yaşadıkları bu acı dolu günlerin üstesinden gelebilmek için çabalamazlarsa ve hayatı akışı içine bırakarak hareket ederlerse, bu sıkıntıların etkilerinden kurtulabilmeleri kendilerinin yıllarını alacaktır. Rüya alimleri, bu rüyayı görmüş kimselerin uzunca bir süre vicdan azabı çekeceklerini ve bu vicdan azabının da ancak rüya sahiplerinin kendi karakterlerini değiştirmelerinden sonra bu azaptan kurtulacakları yorumu yapılmıştır.

Rüyada Kürtaj Olmaya Gitmek

Rüyada kürtaja gittiğini görmek, bazı din alimlerine göre rüya sahiplerinin Allah tarafından onaylanmayan ve günah şeyler yapmaya başlamalarına delalet edilmiştir. Kişilerin bu durum içinde yaşamaya devam edişleri, hayatlarını da çok kötü noktalara getirmelerine neden olacak ve kişilerin çevrelerinden kopmalarına neden olacaktır. Bazı rüya tabircileri ise rüyasında kürtaj olmaya gittiğini görmüş kimseler için kendilerini kötü yaşantılarından koparacak oluşları yorumunda bulunmuşlardır. Bu kötü yaşam, rüyayı görmüş kimselerin düzensiz yaşamasına ve düzensiz yaşam içinde de kendilerini sürekli kötülükler içinde tutmalarını fark edişlerine yorumlanmıştır. Bu farkındalık sayesinde de kişiler kendilerini yeniden düzenli bir yaşama çekebilmek için çaba gösterecek ve ellerinden gelen her şeyi yapabileceklerdir.

Rüyada Kürtaj Olmaya Hazırlanmak

Rüyada Kürtaj Olmaya Hazırlanmak

Kürtaja hazırlandığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin hayatlarını bir uçurumun kenarına götürmekte olduğuna delalet sayılmıştır. Sürekli alkol kullanan ve bu kullandığı alkol sonrasında ne yaptığının farkında olmayan rüya sahiplerinin bu rüyayı görmeleri, alkolü bırakmaları için bir işaret olarak yorumlanmıştır. Bir erkeğin rüyasında eşinin ya da hayatındaki bir kadınla beraber kürtaja gittiğini görmesini ailesine daha bağlı yaşaması gerektiğine yorumlamışlardır. Ailesinden kopuk olması, rüya sahiplerinin sürekli hayırsız olaylar yaşayacak olmasının habercisi olarak görülmüştür.

Rüyada Kürtaj Olmak İstememek

Rüyada bebeğini aldırmak istemediğini görmek, rüyayı görmüş kimselerin mecbur oldukları ancak yapmak istemedikleri bazı şeylerin olduğuna yorumlanmıştır. Kişilerin kendi zorunluluktan kaçışları ya da sorumluluklarını erteleyişleri, uzun vadede sorumluluk bilincinden uzaklaşacak olmalarına yorumlanmıştır. Özellikle mesleği sürekli olarak bir sorumluluk ya da görev almakla ilgili olan rüya sahiplerinin bu rüyayı görmeleri, işlerini ertelemelerinin kendilerini dinlendirmeye çalışırken yaptıkları işten soğuyacak oluşlarına delalet edilmiştir. Bu durum sebebiyle rüya sahipleri, içinde bulundukları durumlara uygun olarak hareket etmeli ve görevlerinden kaçmamalılardır.

Rüyada Zorla Kürtaj Olmak

Zorla kürtaja gittiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin medeni durumlarına ve cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:

  • Bu rüya eğer bekar bir kadın ya da kız tarafından görülürse, kendinin istemediği ancak ailesinin beğendiği ve onayladığı bir kimse ile hayatını birleştirecek oluşuna delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin hayatları, bu evlilik sonrasında istemedikleri bir şekilde gelişmeye devam edecektir ve rüya sahipleri bu gidişatı durduramayacaklardır.
  • Evli bir kimsenin bu rüyayı görmesi ise genel olarak ilişkilerinde bozulma olmasına delalet edilmiştir. Önce eşleri ile araları açılan ve bozulan rüya sahipleri, uzun vadede aileleri ile de sorunlar yaşamaya başlayacaklardır. Bunların hepsinin sonunda da kişiler, boşanarak herkesten uzakta yaşayabilecekleri bir yere gidebilirler.
  • Evli ya da bekar bir erkeğin rüyasında kürtaja gitmesi ise eşlerini aldatacak oluşuna delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri, aldattıkları kadınla eşlerine yakalanmayacaklardır ancak pişmanlık duygularının ağır basması, rüya sahiplerine uykularını kaçıracak derecede sıkıntılar verecektir.

 Rüyada Zorunlu Kürtaj Olmak 

Rüyada Zorunlu Kürtaj Olmak

Mecburen bebeğini aldırdığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin maddi ve manevi olarak mecbur kaldıkları bazı işleri yapacak oluşlarına delalet edilmiştir. Kişiler bu mecburiyetten hiç hoşlanmayacaklar ve bu durumu değiştirebilmek için çok uğraşsalar da uğraşları herhangi bir etki yaratmayacaktır. Ayrıca, rüya sahipleri hayatlarında radikal kararlar almadıkça ve bu kararları hayatlarına tamamen uygulamadıkları sürece de hayatlarında rahatlama yaşamayacaklardır.

Rüyada Kürtaj Olmayı Düşünmek

Kürtaja gitme fikrinin olduğunu rüyada görmek, birçok rüya tabircisine göre rüyayı görmüş kimselerin hayatlarını geliştirebilmek için bir ortakla girecekleri bir iş olduğunun habercisi olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, kürtaja gitmeye düşünmelerinden sonra gidip bebeklerini aldırdıklarını rüyalarında görmüşlerse, bir ortakla iş yapma fikrini hayatlarına uygulamaları çok kısa bir süre sonra gerçekleşecektir. Bununla beraber rüya sahipleri, girdikleri işlerden çok büyük verimler ve kazançlar sağlayacaklar, bu kazançlar sayesinde de hayatlarını değiştirerek yeniden düzene sokabileceklerdir. Bu düzen sayesinde birçok insan, rüya sahiplerine imrenmeye başlayacaktır.

Rüyada Kümes Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu