Rüyada Kurandan Sure Görmek M Harfi

Rüyada Maide Suresi

Rüyada Maide Suresi Bir kimsenin rüyada Maide Suresini kısmen veya tamamen okuduğunu veya dinlediğini görmesi, büyük hayırlara ve faziletlere işaret eder.

• İmam-ı Nablusi’nin yorumu şöyledir: Rüyasında Maide Sure-i celilesini okuyan veya okunduğunu dinleyen kimsenin, şanı yüce, imanı sağlam olur. Duası Cenab-ı Hakk katında kabul edilir ve kısmeti bol olur şeklinde yorumlanır demiştir.

• ibn-i Kesir ve Nafi’nin yorumuna göre ise; bu sure-i şerifenin rüyasını gören kişi, cömert olur, daima ibadetle meşgul olur ve yakın ehlinden olur şeklinde yorumlanmıştır.

• Cafer-i Sadık (r.a.) ise, şöyle yorumlamıştır: Maide Sure-i Şerifesini rüyasında okuma ve dinleme şerefine erişen
kimse, dininde sadık ve kuvvetli olur. Muradına nail olanlardan olur şeklinde yorumlanır demiştir.

Rüyada Meariç Suresi

Rüyada Meariç Suresi, Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini görmek, Allah’m rızasını gözeterek fakirlere, düşkünlere yardım eder, hayır işleri peşinde koşar, her türlü hayır işlerinde yardımcı olur, hayatı, ömrü huzur içinde geçer, çok çok oruç tutar ve ölüm korkusundan emin olur, şeklinde tabir olunur.

Rüyada Mutaffifin Suresi

Rüyada Mutaffifin Suresi, Bu Sure-i Şerifeyi Rüyasında tamamını veya bir kısmını (birkaç ayetini) okuduğunu veya dinlediğini görmek, rüya sahibi kişinin, Allah Teala’dan korkan, O’nun emirlerini yerine getiren bir kişi olduğuna ve doğrudan hiç ayrılmayan biri olduğuna ve korunan, muhafaza olunan bir insan olduğuna işaretle yorumlamıştır.

Rüyada Mücadele Suresi

Rüyada Mücadele Suresi, Rüyasında bu sureyi şerifeyi okuduğunu ya da dinlediğini gören kişinin, kadınlarla başı dertte olduğuna işaretle yorumlamıştır bazı rüya yorumcuları.

• İbn-i Sirin’in yorumu: Rüyasında Mücadele Suresini okuduğunu veya dinlediğini görmek rüya sahibinin, kendi hanımı ve kız kardeşiyle veya komşu kadınlarıyla devamlı mücadele halindedir. Bu hanımlara söz geçiremez şeklin
de yorumlamıştır.

Rüyada Müddesir Suresi

Rüyada Müddesir Suresi, Rüyada bu surenin görülmesi, iyiliklerle ve iyi işlerle uğraşan ve kimseye fenalık yapmayan ve yapılmasını istemeyen bir kimseye işaretle yorumlanır.

Ünlü rüya tabiri ve yorumu ustalarının bu surelerin görülmesi ile ilgili ayrı ayrı ve farklı farklı tabir ve yorumları şu
şekilde verilmektedir rüya kaynaklarında.

• ibn-i Sirin’in yorumu: Bir kimsenin rüyada bu mübarek sure-i şerifeyi okuduğunu veya bir okuyanı dinlediğini
görmesi, onun (rüya sahibinin) iyi işlerle uğraştığına, insanlardan hiç kimseye fenalık yapmak şöyle dursun, fenalık yapılmasına bile hoş karşılamadığına işarettir.

Rüyada Mülk Suresi

Bir kimsenin rüyada Mülk Suresini okuduğunu veya okuyan birini dinlediğini görmesi, hayır ve berekete
nail olmaya işarettir demişlerdir.

• Kirmani’nin yorumu: Rüyasında Sure-i Mülk’ü okuduğunu ya da dinlediğini gören kimsenin bu rüyası, onun (rüya
sahibinin) akibetinin (geleceğinin-sonunun) güzel ve hayırlı olacağına, kolayca can vereceğine, yani ölümünün kolay ve hayırlı olacağına, hayır ve berekete ereceğine işarettir.

Rüyada Mümin Suresi

Rüyada Mümin Suresi, Bu sureyi baştan sona kadar veya bir kaç ayetini okuduğunu ya da dinlediğini gören kişi, müminler arasında yüksek bir dereceye sahip olacağına, ölümünden sonra da Cenab-ı Hakk’ın lutf-ü keremine ererek kıyamet günü müminlerle beraber cennete girer şeklinde yorumlanmıştır.

• Kirmani’nin yorumu: Rüyasında bu mübarek sureyi okuyanın ahlakı güzel olduğuna, dinin emrettiği gibi doğru
yola yöneldiğine, mağfiret-i ilahiyeye nail olduğu hakkında müjdeleneceğine, günahlarının bağışlanmış olduğuna,
sıkıntılardan kurtulmuş olduğuna işaretle yorumlamıştır.

Rüyada Müminun Suresi

Rüyada Müminun Suresi, Rüyasında bu mübarek sureyi tamamını veya birkaç ayetini okuduğunu ya da okunduğunun gören kimsenin, hayret edilecek güzel hallere mazhar olacağına, insanlar bu rüya sahibini gördükçe hayretlere düşerler şeklinde yorumlamışlardır.

• ibn-i Sirin’in yorumu: Bu mübarek sureyi gören kimse, müminler zümresiyle salih kişilerle cennete girmeye hak
kazandığına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Mümtehine Suresi

Rüyada Mümtehine Suresi Bu mübarek sureyi Rüyasında gören kimse, dünyalık işlerinde bazen İlahi imtihan ve denemeye tabi tutulacağına ve bu imtihanda başarılı bir halde kazanacağına işaret eder demişlerdir.

• ibn-i Sirin’in yorumu: Rüyayı gören kimsenin, doğru bir yolda, hak ve hidayet yolunda olduğuna, bazen arasına
imtihan ve sınavlardan geçeceğine ve Allah’ın lutf-ü keremiyle bunda da başarı ile hayra kavuşacağına işaret eder.

Rüyada Münafikun Suresi

Rüyada Münafikun Suresi, Bu sureyi rüyada görmek veya okuduğunu ya da okunduğunu dinlediğini görmek, pek iyiye işaretle yorumlanmaz.

• imam-ı Nablusi’nin yorumu: Bu Mübarek Sureyi rüyasında okuduğunu veya okunduğunu gören kişi kendi kendine dini konularda şüpheye düşer ve münafık olur ve hile ve kadre uğrar şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Mürselat Suresi

Rüyada Mürselat Suresi, Bir kimsenin rüyada bu mübarek sureyi görmesi, yani okuması veya dinlemesi, hayırlara yorumlanır, hayırlı ve faydalı bir rüya olarak yorumlanır.

• ibn-i Sirin’in yorumu: Rüyasında bu sureyi okumak veya dinlemek, rüya sahibinin yalan söyleme huyu ve alışkanlığı varsa, ona yani yalan söylemeye tövbe edeceğine ve batıl alışkanlıkları varsa, onları terk edeceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Müzzemmil Suresi

Rüyada Müzzemmil Suresi, Bu sureyi rüyada görmek, gece namazına devam etmeyi sevdiğine, namaz ve zikirle meşgul olmaya, ibadetlerinde Cenab-ı Allah kendisine yardım edeceğine, Ümmet-i Muhammedin gece gündüz ibadet edenlerinden olacağına, Kur’an-ı Kerim’i kurallarına göre okuyan bir kişi olduğuna ve dünya ahiret Cenab-ı Allah’ın yardımıyla güçlüklerden kurtulacağına işaret olarak yorumlamışlardır bütün rüya yorumcuları.

Dua Nedir?

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu