Rüyada Kaplan Görmek

Rüyada Kaplan görmek, genel olarak kişinin elde edeceği bir zaferi veya başkaları karşısında güç elde edeceğini ifade etmektedir.

Rüyada Kaplan Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Rüyada kaplan görmek, genel olarak, ormanların kralı ve güç sahibi bir hayvan olduğundan dolayı doğru orantılı olarak kişinin de rüyada kaplan görmesi bu anlam içeriklerine uygundur. Ancak farklı anlamları da bulunmaktadır.

Rüyada Kaplan Görmek Diyanet

Rüyada kaplan görmek, İslamiye göre bu rüya, rüya sahibinin güçlü bir kişi veya düşman ile karşılaşacağına da işaret etmektedir. Kirmani(r.a.)’ya göre rüyada görülen kaplan, kişinin güçlü bir kitle içine gireceğine ve orada söz hakkı olacağına yorumlanır.

Rüyada kaplan görmek, güçlü bir düşmandır, şeklinde tabir edilir.

• Rüyasında bir kaplanı öldürdüğünü gören kimse, bir düşmanını yener, düşmanına galip (üstün) geleceğine işarettir.

• Rüyasında bir kaplana bindiğini gören kimse, büyük bir servet ve saltanata nâil olur (kavuşur) şeklinde tabir edilir.

• Rüyasında kendisini kaplanın ısırdığını görmek, zarar ve kedere düşeceğine işaretle tabir olunur.

• Kaplanla boğuştuğunu gören kimse, bir düşmanla uğraşacağına işaretle yorumlanır.

• Bazı yorumcular, Rüyada kaplan görmeyi, zararsız bir düşmanı temsil eder şeklinde yorumlamışlardır. Rüyada kaplan görmenin tabir ve yorumu aslan görmenin yorumu gibidir demişlerdir. Ancak kaplan görmek, düşmanı daha çok temsil eder demişlerdir.

Rüyada Kaplan Görmek Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin Rüyada kaplan görmesi, dört cihete işaretle yorumlanır:

1. Kuvvetli bir düşmana işaretle,

2. Düşmandan elde edilen veya edilecek mal,

3. Düşmana karşı zafer ve galibiyet ile.

4. Devlet başkanından ve onun adamlarından korkmaya işaretle tabir olunur demiştir.

Rüyada Kaplan Görmek Kirmani’nin yorumu:

Kişinin Rüyada bir kaplana bindiğini görmesi, büyük bir itibar sahibi olmaya ve yüksek bir mevki ve makama ermeye işarettir demiştir.

• Bir kimsenin Rüyada kaplan sütü görmesi, onun (Rüya sahibinin) düşmanından korkmasına veya korkacağına işaret eder şeklinde yorumlanır demiştir. Bu Rüyayı gören kişinin düşmandan korkmasıyla birlikte akıbetinin hayırlı ve geleceğinin çok iyi olacağına işarettir demiştir.

• Rüyada görülen kaplan eti, maldır, elde edilecek mala işarettir. Kaplanın derisi, kemiği ve tüyü (kıh), düşmandan alınan mala işarettir denilmiştir.

Rüyada Kaplan Görmek İhya

Rüyada Kaplan Görmek İhya

Rüyada kaplan görmek , rüyayı gören kişinin hem zengin hem de kuvvetli birisi olduğuna , başkaları tarafından hor görülen ve acımasız bir patrona delalet eder.

Rüyada Kaplan görmek, genel olarak kişinin elde edeceği bir zaferi veya başkaları karşısında güç elde edeceğini ifade etmektedir. Rüyada kaplan görmek, genel olarak, ormanların kralı ve güç sahibi bir hayvan olduğundan dolayı doğru orantılı olarak kişinin de rüyada kaplan görmesi bu anlam içeriklerine uygundur. Ancak farklı anlamları da bulunmaktadır.

Bunun haricinde bu rüya nefret duyguları besleyen , acımasız , kinli ve duygularını her zaman belli eden birisine alamet eder. Böyle bir rüya gördüyseniz gerçek yaşam da olan düşmanlarınızı etkisiz hale getireceğinize ve onlardan kötülük görmeyeceğinize yorulur.

Bazı rüya yorumcularına göre , kendini çok beğenen , güçlü , üstün , kibirli ve aynı zaman da mevki sahibi olan bir insana işaret ederler. Rüyada kaplanın yavrusunu gördüyseniz , düşmanınızı yenmek için büyük çaba sarf edeceğinize , düşmanınızdan zarar görmemek için her anı kollayacağınıza delalet eder.

Rüyada kaplanın yavrusunu sevdiğinizi gördüyseniz , hem şefkatiniz hem de iyi niyetli birisi olduğunuzdan dolayı düşmanınızı kısa süre içerisinde alt edeceğinize yorulur.

Rüyada kaplanla karşılaşmak , rüyayı gören kişinin birisinden iyilik alacağına işaret eder. Rüyada evin içerisinde kaplan olduğunu görmek , gerçek yaşam da güçlü olan bir düşmanınızdan zarar göreceğinize alamet eder.

Rüyada kaplanı tutup sonra sevmek , hem rakiplerinize hem de düşmanlarınıza karşı galibiyet kazanacağınıza yorulur. Rüyada bir kaplanın saldırdığını gördüyseniz , iş hayatınızda alacağınız başarılar ile mevki olarak yükseleceğinize işaret eder.

Rüyada Kaplan Görmek İmam Nablusi Yorumu:

Rüyada Kaplan görmek, Rüyada kaplan zalim bir sultan veya kuvvetli aşikâre bir düşmandır.

Rüyada bir kaplan öldürdüğünü gören kimse, bir düşmanı kahre­der. Kaplan eti yediğini gören kimse, mal ve şerefe nail olur. Kaplana bindiğini gören kimse, büyük saltanata nail olur. Kaplanın kendi üze­rine bindiğini gören kimseye, sultan tarafından bir zarar gelir. Kap­lanla cima yaptığını gören kimse, zalim bir kavimden olan kötü bir kadına musallat olur. Evinin içerisinde bir kaplan bulunduğunu gören kimsenin evine, kötü bir kimse hücum eder.

Rüyada bir kaplan veya pars avladığını gören kimse, kötü bir adamdan menfaat elde eder. Bir kaplanın kendisini ısırdığını gören kimseye, ısırdığı miktarda bir zarar isabet eder.

Kaplan erkek bir adama delâlet eder. Kaplan kadına da delâlet eder. Bu tabir ise kaplanın renginin değişmesinden dolayıdır.

Kaplan hile sahibi bir kimsedir. Kaplan hastalığa ve göz ağrısına delâlet eder. Kaplan sütü, onu içen kimse için meydana çıkacak düş­manlıktır. Kaplan, düşmanlığı şiddetli inatçı bir düşmandır. Kapla­nın, kin ve düşmanlığı Arslan’dan daha fazladır.

Rüyada kaplan ile mücadele veya kavga ettiğini gören kimse, kaplan gibi düşmanlıkla bir kimse ile münakaşa yapar.

Rüyada kaplan gören kimse, günahlarından istiğfar eder.

Kaplan, halkın kendilerinden korktukları bir kavme ve feryat et­meye delâlet eder.

Kaplan, fen bilgilerini bilen bir gurup insana da delâlet eder. Bu tabir kaplanda çeşitli renk ve beneklerin bulunmasından dolayıdır

Rüyada Kaplan Saldırması Görmek

Rüyada kaplan saldırması görmek, rüya sahibinin bir düşmanı tarafından zor duruma düşürüleceğini veya mağlup edeceği anlamını taşımaktadır. Ayrıca İslami yorumcu olan Cafer-i Sadık (r.a) buyurmuştur ki; rüya sahibinin rüyasında kaplan saldırısına uğraması, yakın zamanda zor bir durum ile karşılaşacağına delalettir. Rüya sahibinin bu durum karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmeyecek duruma düşmesine yorumlanmaktadır.

Rüyada Kaplan Isırması

Rüyada kaplan ısırması, sanılanın aksine çok olumlu anlamlar taşımaktadır. Kişinin maddi açıdan rahatlayacağına ve mevcut olan borçlarının bir kısmının kapanacağına işaret etmektedir. Ayrıca kaplanın ısırdığını görmek kısa süre içinde birisi ile gönül bağına girileceğine ve bu kişi ile evlilik yolunda ilerleneceği anlamını da taşımaktadır. Isırılan yerden kan akıyor ise o bölgeniz ile ilgili bazı sağlık durumların yaşanacağına işaret etmektedir.

Rüyada Kaplan Sevmek

Rüyada kaplan sevmek, hayatınızda karşınıza çıkacak kötü niyetli bir insanı ve iş yerinde karşılaşacağınız kötü niyetli insanlara karşı iyi niyetle karşılaşacağınız anlamını taşımaktadır. Ayrıca rüyada sizden güçlü olan kaplanı sevmek sizden yaşça büyük ve güç sahibi bir kişi tarafından çok büyük yardımlar ile karşılaşacağınıza ve bu kişi sayesinde önemli yerlere ve mevkiye geleceğinize işaret etmektedir.

Rüyada Kaplan Yavrusu Görmek

Rüyada Kaplan Yavrusu Görmek

Rüyada kaplan yavrusu görmek, rüya sahibinin uzaklarda bir yerlerde yaşayan bir kişi tarafından sevinçli ve mutlu bir alacağına, yakın tanıdığının çocuk haberi alacağına ve yeni düşmanlıklara işaret etmektedir. Ayrıca Dini yorumu ise kişinin yavru kaplan görmesi, hayatında yapacağı bazı köklü değişiklikleri ifade etmektedir. Diğer bir anlamı ise içinde bulunduğunuz zorlu bir durumu sabrınız ve azminiz sayesinde olumlu olarak yeneceğinize işaret etmektedir.

Rüyada Kaplan Öldürmek

Rüyada kaplan öldürmek, kişinin elde edeceği zaferleri, bir düşmanına karşı elde edeceği üstün başarıyı ve eğer okuyorsa okulunu başarılı bir şekilde tamamlayacağına ancak çalışıyorsa iş yerinde terfiler alacağına işaret etmektedir. Diğer bir yoruma ve yorumculara göre ise maddi anlamda bazı sıkıntılar yaşayacağınıza kısa süreli bir çıkmaza sürükleneceğinize işaret etmektedir.

Rüyada Kaplan Avlamak

Rüyada kaplan avlamak, hayatınızda kötü niyetli olan birini hayatınızdan çıkaracağına ve başınıza talih kuşu konacağına işaret etmektedir. Uzun süre içerisinde bulunduğunuz maddi ve manevi sıkıntılarınızı kendi çabalarınız ile üstesinden geleceğine ve hatta birikimler yapacağınıza işaret etmektedir.

Rüyada Beyaz Kaplan Görmek

Rüyada beyaz kaplan görmek rüya sahibinin iyi niyetli ve saf yürekli bir insan olduğuna delalet eder. Fakat aynı zamanda bu özelliklerinin ona zarar da getirebileceğine kandırılabileceğine de işaret etmektedir. Rüyada beyaz kaplan görmek İbn-i Şirin (r.a) tabirine göre; rüya sahibinin çok sevdiği bir kişi tarafından ihanete uğrayabileceğini ve bu ihanetin sonucunda birçok dedikoduya maruz kalıp uzun bir süre canının çok sıkılacağına işaret etmektedir. Rüyada beyaz kaplan görmek hem iyi hem de olumsuz şekillerde yorumlanmaktadır. Bu olumsuz yorumlardan bazıları şunlardır;

 • Kişinin itibarının zedeleneceği bazı durumlar yaşayacağına,
 • Haram mal elde edip bu malı ailesine de yedirip büyük günaha gireceğine,
 • Eline geçecek büyük bir mirası değerlendiremeyip kaybedeceğine,
 • Hedeflerini gerçekleştiremeyerek umutsuzluğa düşeceğine

İşaret etmektedir.

Rüyada Siyah Kaplan Görmek

Rüyada siyah kaplan görmek asalete ve kişinin arzularına ulaşacağı anlamına gelmektedir. Rüyada siyah kaplan görmek İmamı Nablusi (r.a) yorumuna göre; rüya sahibinin büyük bir servet elde edeceğine ve makam sahibi olacağına işaret etmektedir. Hayırlardan bahseden bu rüyanın diğer yorumlarından bazıları ise şunlardır;

 • Kişinin büyük bir mal elde edeceğine ve zenginlik içinde yaşanacağına,
 • İşlerinde başarı elde ederek yükseleceğine,
 • Kısmetin artacağına,

İşaret etmektedir.

Rüyada Kaplan Saldırısından Kurtulmak

Rüyada kaplan saldırısından kurtulmak zarardan dönmeye delalet eder. Rüyada kaplan saldırısından kurtulmak Caferi Sadık (r.a) yorumuna göre; rüya sahibinin hayatında her daim adalet bulacağına ve ona kötülük yapan insanların hak ettiğini bulacağına işaret etmektedir. Rüyada kaplan saldırısından kurtulmanın diğer anlamları ise şunlardır;

 • Elde edilecek büyük bir rızka,
 • Hanedeki hastalıkların ve kederin biteceğine,
 • Üzüntü ve sıkıntılarının biteceğine,
 • Kişinin çaresiz kalacağı durumlarda içine ferahlık geleceğine ve aydınlığa çıkacak güzel gelişmeler yaşayacağına,
 • Eğitim hayatında sınavlarını tek tek geçeceğine ve başarılı olacağına

İşaret etmektedir.

Rüyada Kaplandan Kaçtığını Görmek

Rüyada kaplandan kaçtığını görmek rüya sahibinin bazı gerçeklerden kaçtığına ve yüzleşmek istemediğine işaret eder. Rüyada kaplandan kaçtığını görmek Cabir ül Magribi (r.a) tabirine göre; rüya sahibinin kesilmeyecek ve devamı gelecek bir kazanca ulaşacağına ve sıkıntılarından çabaları sayesinde kurtulacağına işaret etmektedir. Rüyada kaplandan kaçtığını görmenin diğer anlamları ise şunlardır;

 • Kişinin yaşam kalitesinin artacağına ve rahat bir hayata kavuşacağına,
 • Günahlarından tövbe edeceğine ve doğru yolu bulacağına,
 • Güzel bir başlangıç yapacağına e kendine yeni hedefler belirleyerek bu hedefler için çabalayacağına,
 • Gönül meselelerinde şansın ve kısmetin artacağına ve kişinin karşısına çıkacağı güzel bir kısmete,
 • Çevre, iş ve mekan değişiminin kişiye çok iyi geleceğine,
 • Hayatında önemli gelişmeler ve bu gelişmelerle birlikte önemli ilerlemeler yaşayacağına,
 • Endişelerinin bitip kafasının rahatlayacağına ve olaylara güzel açılardan bakacağına

İşaret etmektedir.

Rüyada Kaplan Kovalaması

Rüyada kaplan kovalaması rüya sahibinin hayırlı gelişmeler yaşayacağına delalet etmektedir. Rüyada kaplan kovalaması İmamı Gazali (r.a) yorumuna göre; rüya sahibinin mevcut işini geliştirerek büyüyeceğini ve doğru insanlarla ortaklık kuracağına işaret etmektedir. Rüyada kaplan kovalamasının diğer anlamları ise şunlardır;

 • Kişinin düşmanına galip geleceğine,
 • Hiç beklemediği bir şekilde çevrede tanınacağına ve hakkında güzel şeyler hissedeceğine,
 • Kişinin alacağı erkek bebek müjdesi olduğuna ve çok yakın vadede hamilelik haberi almaya,
 • Rüya sahibinin üzerindeki kara bulutların dağılacağına ve üzüntülerinin biteceğine,
 • İş hayatında mevkiinin yükseleceğine ve başarılar elde edeceğine,
 • Kafasındaki kötü düşüncelerden kurtulacağına ve rahata ereceğine,
 • Çok yakın zamanda hayırlı haberler alacağına ve çok mutlu olacağına,
 • Mal ve nimet elde ederek çevresinde saygı göreceğine,
 • Aile hayatının belirli bir düzene gireceğine

İşaret etmektedir.

 

Rüyada Kapı Görmek

2 Yorum

 1. Selam ben rüyamda halamı gördüm ve. Halamın yanında üç kadın vardı sonra ben odama geçerken misafir kadınlardan biri yüzü değişti yani başka bir varlığa dönüştü bende o esnada koşarak dışarı çıktım sonra arkamdan başka yırtıcı bir hayvan türü beyaz kaplanmi desem çakal mı desem benim peşime vedi bende korkarak koşuyorum bana yaklaşmalarına çok az kalmışken önümde kaplan iki üç tane vardı onlarda bana doğru geldiler ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım önümde ki kaplanlar arkamdaki hayvanlara saldırıp beni kurtardı ve o sırada bende nefes nefese terlemiş halde uyandım sanki gerçekten de koşmuş gibi oldum bunun anlamı nedir

 2. Rüyada yokuş bir yerden çıkıyorum bir aslan yüzü bana dönük fakat önünde bir şey var ve bana saldırmıyor Sonra aslanın arkasından bir kaplan çıkıyor ve aslana saldırıyor ama yetişmeden kaplan hırlıyor ama saldırmıyor dişlerini gösteriyor ona. O sırada ben tırmanmaya devam ediyorum sonra bir sırt yüksekliğe çıkıp geldiğim yöne doğru yükseliyorum ama kaplanın ardımdan geldiğini görünce korkuyorum ve sırtın düzlüğüne çıkmak isterken ayaklarım beni götürmüyor arkamda onun koşarken nefesini duyuyorum ama yetişmeden uyanıyorum…
  Yorumlar iseniz memnun olurum teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu