K Harfi Rüya TabirleriRüya Tabirleri

Rüyada Kapı Görmek

Rüyada Kapı Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kapı görmek, Rüya sahibinin evinin işlerine idare eden (yürüten) yöneten kişiye işaret eder. Bu nedenle Rüyada evin kapısında meydana gelen bir fenalığın, eksik ve noksanlığın görülmesi, ev sahibine evi idare eden kişiye gelmesine veya geleceğine işaretle yorumlanmıştır.

• Rüyada kapı görmek genellikle hayra ve iyiye yorumlanır.

• Kapalı kapılar sır ve gizlilik anlamına gelirken, açık kapılar da rızık kapıları olarak tabir olunur.

• Başka bir yoruma göre de kapalı ve kilitli bulunan kapılar kızlara işaret ederken, açık kapılar da kadınlara işaret olarak tabir olunurlar. Biraz aralık bulunan kapılar da dul kadınları temsil ederler.

• Rüyasında bir kimse, demir bir kapıyı kilitlediğini görse, bu Rüyası onun bekâr bir kızla evleneceğine işaret eder.

• Rüyasında bir kapı çaldığını görmek, yeni bir işe başlayacağına, rızık ve başarılı olacağına işarettir.

• Rüyada kapı açtığını görmek, kısmetinin açılacağına ve ferah bir hayata kavuşacağına işarettir.

• Kapıyı kapadığını görmek, çaresiz kalmak, fakirliğe düşmek veya evlenmekle tabir olunur.

• Kapalı bir kapı görmek, çaresizlik ve zorluğa düşmekle tabir olunur.

• Kapıyı açamadığını görmek, muradına erememek, dileğine kavuşamamakla tabir olunur.

• Rüyada eski ve harap bir kapı görmek, üzüntü ve kedere işaretle tabir olunur.

• Yanmış bir kapı görmek ise, kötülük ve sıkıntıya işarettir.

• Rüyada kapı açtığını görmek, dilek ve muradına ereceğine işaret olarak yorumlanır.

Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyada kapı görmek, kadına işaretle yorumlanır demiştir. Kişinin Rüyada herhangi bir kapının veya kapıların açıldığını görmesi, hayır ve nimete işarettir şeklinde yorumlamıştır. Rüyada görülen bu kapılar özellikle yol üzerindeyseler, görülen Rüya çok çabuk gerçekleşir (çabuk çıkar) demiştir.

• Rüyasında evinin kapısının kapandığını veya harap bir halde olduğunu gören kimse, büyük bir felâketle karşılaşır
veya karşılaşacağına işarettir. Kapısının yandığını görmek de aynı şekilde yorumlanır. Bir musibete uğrayacağına işaret eder demiştir.

Kirmânî’nin yorumu:

Rüyada görülen bütün kapıların yorumu aynı olmakla beraber, sokak kapısının yorumu daha kuvvetli yoruma işarettir demiştir.

• Rüyasında yeni bir kapı yaptığını gören kimse, bir kadınla evlenmek ister ve istediği de olur yani evlenmek istediği kadınla evlenir veya evleneceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır. Kapısını kilitlediğini görmek de aynı şekilde yorumlanır demiştir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin Rüyada kapı görmesi, üç cihete işaretle yorumlanır:

1. Ev sahibine işaretle,

2. Ev sahibinin hanımına işaretle,

3. Hizmetçisine işaretle yorumlanır demiştir.

Ebû Said’il Vâiz’in yorumu:

Bir kimsenin Rüyada birçok kapının (gereğinden fazla) açıldığını görmek, iyi sayılmaz. Rüya sahibinin işlerinin ve geçiminin bozulacağına işaretle yorumlanır demiştir. Şayet açıldığını gördüğü kapılar, gereğinden fazla değil, makul ve normal sayıda ise, Rüya, hayra yorumlanır. Rüya sahibinin rızkının açılacağına, geçiminin bolluğuna ve işlerinin düzelmiş olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır demiştir.

• Rüyasında evinin kapılarının her taraftan açıldığını görmek, Rüya sahibi için dünyalığın bolluğuna, rızık kapılarının ardına kadar açılmış olduğuna, büyük bir servet sahibi olduğuna veya olacağına işarettir.

• Kişinin Rüyada evinin kapısını çok büyükmüş olduğunu görmesi, Rüya sahibinin hâlinin, durumunun çok çok iyi olduğuna veya iyi olacağına işarettir.

• Bir kimsenin Rüyada evinin kapısının koparılıp bilmediği bir yere götürülmüş olduğunu görmesi, onun (Rüya sahibinin) bir belâ ve musibete düşmesine veya evin büyüğünün bir belaya düşeceğine işarettir.

• Kişinin Rüyada evinin halkasının koptuğunu görmesi, onun yolunu şaşıracağına, sapıtacağına, sapıklığa düşeceğine işarettir.

• Rüyasında kapısını kapatmak istediği halde kapatamadığını görmek âciz kaldığı bir işi yapmaktan men edildiğine (alıkoyulduğuna) işarettir şeklinde yorumlamıştır.

• Kişinin Rüyada evinin kapısını yere düşmüş halde görmesi, müjdeli bir haber alacağına ve selâmete çıkacağına ve hayırlara ereceğine işaret eder. Rüya sahibi hasta ise veya bir hastası varsa, iyileşeceğine, şifa bulup sağlığına kavuşmaya işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

• Kişinin Rüyada evinin kapısı dışa doğru eğilmiş olduğunu görmesi, iyi sayılmaz. Evinin kapısını kapanmış olarak
görmek de iyi değildir. Aile büyük bir musibete düşmeye Rüya sahibinin evine (ev halkına) bir belâ geleceğine işaret eder denilmiştir.

• Rüyasında bir kapıyı kapatmaya çalıştığı halde, kapatamadığını gören kimse, bir kadın yüzünden sıkıntıya düşer veya düşeceğine işarettir denilmiştir.

• Kişinin Rüyada bir topluluğun yanma bir kapıdan girdiğini görmesi, hayra işarettir. Rüyayı gören kişi, muradına erer, arzusuna kavuşur şeklinde yorumlanmıştır.

• Bir kimsenin Rüyada dar bir kapıdan geniş bir alana (yere) çıktığını görmesi, hayır görmeye ve sıkıntıdan kurtulup selâmete ermeye işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Kişinin Rüyada kapıyı aradığını ve bulamadığını görmesi, pek iyi sayılmaz. Rüya sahibi, işinde çok istekli ve gayretli olmasına karşılık pek başarılı olmadığına ve olamayacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Kapı Çalmak

Rüyada Kapı Çalmak, Bir kimsenin, Rüyada başka birinin kapısını çaldığını görmesi, iyi sayılmaz. Rüya sahibinin o kapısını çaldığı kişiye karşı bir kininin, bir düşmanlığının olduğuna veya düşmanca bir his ve duygusunun bulunduğuna işaret eder. Kendi kapısının çalındığını görmek, bu yorumun tersiyle yorumlanır denmiştir.

• Rüyada kapı çalındığını görmek, kapıyı çalan kişinin kapısı çalman kişiye bir fenalığının ortaya çıkacağına, bir fitne ve tartışma, kavga ve niza çıkaracağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Bir deyim vardır, “çalma kimsenin kapısını, çalarlar kapını” denilmiştir.

Rüyada Kapı Gıcırtısı

Rüyasında kapısının açıp kaparken gıcırdadığını görmek, iyi sayılmaz. Rüya sahibi kişinin eşiyle dırıltı çıkacağına, karı dırıltısından usanacağına ve eşiyle ev içinde ağız kavgası ve gereksiz şeyler yüzünden tartışma çıkacağına işarettir.

Rüyada Kapı Halkası Görmek

Rüyada kapı halkası görmek, halkanın ait olduğu evin içinde oturan kişilerin hallerine işaret eder.

• Rüyada kapının halkasının demirden olduğunu görmek, o ev halkının iyi ahlâklı insanlar olduğuna işaret eder.

• Rüyada tunçtan ve pirinçten yapılmış kapı halkası görmek, o ev halkının refah ve bolluk içinde sağlıklı bir hayat
yaşadıklarına işaret eder denilmiştir.

• Rüyasında kapı halkasını çekerek koptuğunu görmek, o ev halkından komşuların rahatsız olduğuna işaret eder denilmiştir. Kopan halkayı tekrar yerine taktığını görmek, bu yorumun tersiyle yorumlanır. Yani, komşuların onlardan memnun olduklarına işarettir denilmiştir.

Rüyada Kapı Mandalı Görmek

Rüyada Kapı Mandalı Görmek, Kişinin Rüyada kapısını arkadan mandalladığını (sürgülediğini) görmesi, kurtuluşa, zafer ve başarılara işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyada kapı mandalı görmek, kapı kilitti gibi yorumlanır demişlerdir yorumcular. Bir kimsenin Rüyada kapıyı arkasından mandalladığını görmek, zafere, kuvvete ve emniyete işaretle yorumlanır demişlerdir.

Bazı yorumcular, Rüyada kapı mandalı (kapı sürgüsü) görmeyi, korkulardan emin olmaya, düşmanlarından korunmaya ve gömülü gizli mala işaret eder demişlerdir.

Rüyada Kapıcı Görmek

Rüyada kapıcı görmek, sebeplerin geçersizliğine işaretle yorumlanır.

• Rüyada kapıcı görmek, bazen de sizi faydasından çok zararı olacak bir hizmetçi alacağınıza işaretle tabir olunur.

• Bazı yorumcular, Rüyada kapıcı görmeyi, halkın düzenini sağlayan ve halkı (insanları) iyi idare eden (iyi yöneten) güçlü bir kimseyi temsil eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında kendisini devlet başkanının kapıcısı imiş görmek, eğer ehil ve lâyık ise Rüya sahibi, bir ile vali olarak atanacağına (vali tayin edileceğine) işaretle yorumlanmıştır.

• Rüyada kapıcı görmek, iyi ve kötü insanların, yani herkesin kendisine (Rüya sahibine) itimat edip güvendiklerine ve kendisine akıl danıştıkları saygın bir kişi olduğuna işarettir.

Rüyada Su Kanalı Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu