Rüyada Kapı Görmek

Rüyada kapı görmek, Rüya sahibinin evinin işlerine idare eden (yürüten) yöneten kişiye işaret eder. Bu nedenle Rüyada evin kapısında meydana gelen bir fenalığın, eksik ve noksanlığın görülmesi, ev sahibine evi idare eden kişiye gelmesine veya geleceğine işaretle yorumlanmıştır. Rüyada kapı görmek genellikle hayra ve iyiye yorumlanır.

Rüyada Kapı Görmek Ne Anlama Gelir?

Kapalı kapılar sır ve gizlilik anlamına gelirken, açık kapılar da rızık kapıları olarak tabir olunur. Başka bir yoruma göre de kapalı ve kilitli bulunan kapılar kızlara işaret ederken, açık kapılar da kadınlara işaret olarak tabir olunurlar. Biraz aralık bulunan kapılar da dul kadınları temsil ederler. Rüyada eski ve harap bir kapı gören, üzüntü ve kedere işaretle tabir olunur. Yanmış bir kapı görmek ise, kötülük ve sıkıntıya işarettir.

Rüyada Kapı Görmek Danyel (a.s.) Yorumu:

Rüyada kapı görmek, kadına işaretle yorumlanır demiştir. Kişinin Rüyada rastgele bir kapının yahut kapıların açıldığını görmesi, hayır ve nimete işarettir biçiminde yorumlamıştır. Rüyada görülen bu kapılar bilhassa yol üzerindeyseler, görülen Rüya çabucak gerçekleşir (çabuk çıkar) demiştir. Rüyasında evinin kapısının kapandığını yahut yıkık bir durumda olduğunu gören kimse, büyük bir felâketle karşılaşır yahut karşılaşacağına işarettir. Kapısının yandığını görmek de tıpkı şekilde yorumlanır. Bir musibete uğrayacağına işaret eder demiştir.

Rüyada Kapı Görmek Kirmânî’nin Yorumu:

Rüyada görülen tüm kapıların yorumu tıpkı olmakla birlikte, sokak kapısının yorumu daha güçlü yoruma işarettir demiştir. Rüyasında yeni bir kapı yaptığını gören kimse, bir kadınla evlenmek ister ve istediği de olur yani evlenmek istediği kadınla evlenir yahut evleneceğine işarettir biçiminde yorumlamıştır. Kapısını kilitlediğini görmek de tıpkı şekilde yorumlanır demiştir.

Rüyada Kapı Görmek Cafer-i Sadık (r.a.) Yorumu:

Kişinin Rüyada kapı görmesi, üç cihete işaretle yorumlanır:

1. Ev sahibine işaretle,

2. Ev sahibinin hanımına işaretle,

3. Hizmetçisine işaretle yorumlanır demiştir.

Rüyada Kapı Görmek Ebû Said’il Vâiz Yorumu:

Bir kimsenin Rüyada pekçok kapının (gereğinden çok) açıldığını görmek, iyi sayılmaz. Rüya sahibinin işlerinin ve geçiminin bozulacağına işaretle yorumlanır demiştir. Şayet açıldığını gördüğü kapılar, gereğinden çok değil, mantıklı ve normal sayıda şayet, Rüya, hayra yorumlanır. Rüya sahibinin rızkının açılacağına, geçiminin bolluğuna ve işlerinin düzelmiş olacağına işaret eder biçiminde yorumlanır demiştir.

 • Kişinin Rüyada evinin kapısını çok büyükmüş olduğunu görmesi, Rüya sahibinin hâlinin, durumunun çok çok iyi olduğuna yahut iyi olacağına işarettir.
 • Bir kimsenin Rüyada evinin kapısının koparılıp bilmediği bir yere götürülmüş olduğunu görmesi, onun (Rüya sahibinin) bir belâ ve musibete düşmesine yahut evin büyüğünün bir belaya düşeceğine işarettir.
 • Kişinin Rüyada evinin halkasının koptuğunu görmesi, onun yolunu şaşıracağına, sapıtacağına, sapıklığa düşeceğine işarettir.
 • Kişinin Rüyada evinin kapısını yere düşmüş durumda görmesi, müjdeli bir haber alacağına ve selâmete çıkacağına ve hayırlara ereceğine işaret eder. Rüya sahibi hasta şayet yahut bir hastası varsa, iyileşeceğine, deva bulup sağlığına kavuşmaya işaret eder biçiminde yorumlanmıştır.
 • Kişinin Rüyada evinin kapısı dışa doğru eğilmiş olduğunu görmesi, iyi sayılmaz. Evinin kapısını kapanık olarak
  görmek de iyi değildir. Aile büyük bir musibete düşmeye Rüya sahibinin evine (ev halkına) bir belâ geleceğine işaret eder denilmiştir.
 • Kişinin Rüyada bir topluluğun yanma bir kapıdan girdiğini görmesi, hayra işarettir. Rüyayı gören şahıs, muradına erer, isteğine kavuşur biçiminde yorumlanmıştır.
 • Bir kimsenin Rüyada dar bir kapıdan geniş bir alana (yere) çıktığını görmesi, hayır görmeye ve sıkıntıdan kurtulup selâmete ermeye işarettir biçiminde yorumlanmıştır.
 • Kişinin Rüyada kapıyı aradığını ve bulamadığını görmesi, pek iyi sayılmaz. Rüya sahibi, işinde çok arzulu ve çalışkan olmasına karşılık pek etkin olmadığına ve olamayacağına işarettir biçiminde yorumlanmıştır.

Rüyada Kapı Görmek ihya

Rüyada Kapı Görmek Diyanet ve İhya Yorumu

İbni Şirin (r.a) ise rüyada kapı görmek ile ilgili olarak şu şekilde bir yorum yapmaktadır: “Her kim rüyasında kapıyı içeriden kilitlediğini görürse, hayatına yeni birileri girecek ve bu kişiler onu olduğundan çok farklı bir insan haline getirecektir.” Bu yoruma göre de rüyada kapının farklı bir yere açılmasını görmek, kişinin tanışacağı yeni insanlarla alakalıdır.

Rüyada Kapı Çalmak

Rüyada Kapı Çalmak, Bir kimsenin, Rüyada başka birinin kapısını çaldığını görmesi, iyi sayılmaz. Rüya sahibinin o kapısını çaldığı kişiye karşı bir kininin, bir düşmanlığının olduğuna veya düşmanca bir his ve duygusunun bulunduğuna işaret eder. Kendi kapısının çalındığını görmek, bu yorumun tersiyle yorumlanır denmiştir.

• Rüyada kapı çalındığını görmek, kapıyı çalan kişinin kapısı çalman kişiye bir fenalığının ortaya çıkacağına, bir fitne ve tartışma, kavga ve niza çıkaracağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Bir deyim vardır, “çalma kimsenin kapısını, çalarlar kapını” denilmiştir. Rüyasında bir kapı çaldığını görmek, yeni bir işe başlayacağına, rızık ve başarılı olacağına işarettir.

Rüyada Açık Kapı Görmek

Rüyayı gören kişinin kafasındaki soru işaretleri yakın bir zaman da gelişecek olan olaylar neticesin de giderilecektir. Rüyada açık kapı görmek kişinin hayatı boyunca şanslı bir kişi olacağına delalet etmektedir. Rüyayı gören kişi gelecekte yüksek makam ve mevki sahibi olacaktır.

Rüyada Kapalı Kapı Görmek

Rüya sahibi yakın bir zaman içerisin de yüksek düzey de mal, mülk sahibi olacaktır. Rüyada kapalı kapı görmek kişinin hayat boyunca şansının yaver gideceği şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca bu rüyayı gören kişi etrafın da sözü dinlenen bir kişi olacaktır. Kapalı kapı görmek kişinin sağlığının olumlu gideceğine işaret etmektedir. Aynı zaman da bu rüya hayırlı evlada da yorumlanmaktadır.

• Kapalı kapı görmek, çaresizlik ve zorluğa düşmekle tabir olunur.

Rüyada Kapı Açmak
Rüyada Kapı Açmak

Rüyada Kapı Açmak

Rüyada kapı açmak, uzun bir yalnızlık sürecinden sonra rüya sahibinin artık insanlar birlikte vakit geçirmesine delalet eder. Rüyasında kapı açtığını gören biri artık kendisini toplumdan soyutlamaz. Rüyada kapı açtığını görmek, kısmetinin açılacağına ve ferah bir hayata kavuşacağına işarettir.

 • Rüyada Kapıyı açamadığını görmek, muradına erememek, dileğine kavuşamamakla tabir olunur.
 • Rüyada kapı açtığını gören, dilek ve muradına ereceğine işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında evinin kapılarının her taraftan açıldığını görmek, Rüya sahibi için dünyalığın bolluğuna, rızık kapılarının ardına kadar açılmış olduğuna, büyük bir servet sahibi olduğuna veya olacağına işarettir.

Rüyada Kapı Açmak Diyanet

Rüyasında kapı açan kişi kendisini topluma yakınlaştırmaktadır. Rüyada kapı açmak diyanet kişinin yakında yeni haberler alarak sevineceğine delalet etmektedir. Uzun bir süre boyunca yalnızlık yaşayan rüya sahibinin bu duygudan tamamen kurtulacağına alamet etmektedir. Kişinin yakın bir zaman aralığın da ciddi şekilde sosyalleşeceğine yorumlanmaktadır. Rüya sahibi yakın bir zaman aralığın da sevineceği haberler alacaktır.

Rüyada Kapı Kapatmak

Rüyada kapı kapatmak, kişinin uzun bir yalnızlık sürecine gireceği ve insanlardan uzaklaşacağı anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişi bir süreliğine yalnız kalacak ve kendisini sorgulayacaktır. Kapıyı kapadığını görmek, çaresiz kalmak, fakirliğe düşmek veya evlenmekle tabir olunur.

 • Rüyasında bir kapıyı kapatmaya çalıştığı halde, kapatamadığını gören kimse, bir kadın yüzünden sıkıntıya düşer veya düşeceğine işarettir denilmiştir.
 • Rüyasında kapısını kapatmak istediği halde kapatamadığını görmek âciz kaldığı bir işi yapmaktan men edildiğine (alıkoyulduğuna) işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Kapı Gıcırtısı

Rüyasında kapısının açıp kaparken gıcırdadığını görmek, iyi sayılmaz. Rüya sahibi kişinin eşiyle dırıltı çıkacağına, karı dırıltısından usanacağına ve eşiyle ev içinde ağız kavgası ve gereksiz şeyler yüzünden tartışma çıkacağına işarettir.

Rüyada Kapı Halkası Görmek

Rüyada kapı halkası görmek, halkanın ait olduğu evin içinde oturan kişilerin hallerine işaret eder. Rüyada kapının halkasının demirden olduğunu görmek, o ev halkının iyi ahlâklı insanlar olduğuna işaret eder. Rüyada tunçtan ve pirinçten yapılmış kapı halkası görmek, o ev halkının refah ve bolluk içinde sağlıklı bir hayat
yaşadıklarına işaret eder denilmiştir.

• Rüyasında kapı halkasını çekerek koptuğunu görmek, o ev halkından komşuların rahatsız olduğuna işaret eder denilmiştir. Kopan halkayı tekrar yerine taktığını görmek, bu yorumun tersiyle yorumlanır. Yani, komşuların onlardan memnun olduklarına işarettir denilmiştir.

Rüyada Kapı Mandalı Görmek

Rüyada Kapı Mandalı gören, Kişinin Rüyada kapısını arkadan mandalladığını (sürgülediğini) görmesi, kurtuluşa, zafer ve başarılara işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada kapı mandalı görmek, kapı kilitti gibi yorumlanır demişlerdir yorumcular. Bir kimsenin Rüyada kapıyı arkasından mandalladığını görmek, zafere, kuvvete ve emniyete işaretle yorumlanır demişlerdir.

Bazı yorumcular, Rüyada kapı mandalı (kapı sürgüsü) görmeyi, korkulardan emin olmaya, düşmanlarından korunmaya ve gömülü gizli mala işaret eder demişlerdir. Rüyanızda kapınızı mandalladığınızı (kilitleme) görmek, başarı ve zafere kurtuluşa işarettir. Kapının kendi kendine mandalladığını görmek, dünya işlerinizi yerine getireceğinize işarettir.

• Rüyada kapınızı mandallamak istediğiniz halde bir türlü kapanmadığını görmek, yapamadığınız, başaramadığınız
işlerden kendinizi uzak tutmanız ve onlardan kendinizi korumanız gerektiğine işarettir.

Rüyada Kapı Kilitlemek

Rüyada Kapı Kilitlemek

Rüyada Kapı kilitlemek, yeni kararlar almak ile tabir olunur. Rüyasında kapıyı kilitlediğini gören kimse hayatında birtakım ciddi değişiklikler yapacak, yeni bir sayfa açacak ve bu durum onun için hayırlara vesile olacaktır. Bazı rüya tabircileri tarafından yapılmakta olan yorumlara göre ise, rüyada korkudan kapı kilitlediğini görmek, kişinin eskisinden farklı bir yolda ilerleyeceğine delalet eder.

• Rüyasında demir kapıyı kilitlediğini görse, bu Rüyası onun bekâr bir kızla evleneceğine işaret eder.

Rüyada Kapı Kilitlemek İhya

Rüyada görülen kapı kilitleme hayra yorumlanmaktadır. Kişinin yapacağı değişiklikler kinin hayatını olumlu yönde etkileyecektir. Rüyada kapı kilitlemek ihya kişinin karar aşamasında olduğunun göstergesidir. Kişi yakın bir zaman içerisin de hayatının bütününü kapsayacak şekilde değişik kararlar verecektir.

Rüyada Kapıları Kilitlemek

Kapı kilitlemek konusunda farklı rüya yorumlarıyla karşılaşmak mümkün olmaktadır. Rüyada kapıları kilitlemek hayra alamet etmektedir. Rüya sahibinin hayatını kökten değiştirecek yeni kararlar alacağına işaret etmektedir. Alınan yeni kararlar rüya sahibinin hayatını olumlu yönden etkileyecektir. Rüya sahibi yakın bir zaman da rahat ererek, aradığı sevgiyi bulacaktır. Rüyada kapıların kilitlenmesi yeni bir yaşam tarzına ve yaşam alanına işaret etmektedir. Rüyada kapı kilitlemek hayra yorumlanmaktadır.

Rüyada Kapıyı İçerden Kilitlemek

Rüya sahibi yakın bir zaman içerisin de bulunduğu ortamdan uzaklaşarak hayatında yeni bir sayfaya yelken açacaktır. Rüyada kapıyı içerden kilitlemek kişinin hayatındaki radikal değişiklere yorumlanmaktadır. Rüyada kapıyı içerden kilitleyen kişi tehlikelerden uzak güvenlikli bir hayat sürecektir. Rüya sahibi farklı bir yaşam tarzını benimseyerek kendisini kökten tamamen olumlu yönden değiştirecektir. Rüyada kapıyı içeriden kilitlemek rüya sahibini bekleyen yeni gelişmelere işaret etmektedir.

Rüyada Kapıyı Dışarıdan Kilitlemek

Rüya sahibi geçmişini gelecekte bırakarak yeni yollara adımını atacaktır. Rüyada kapıyı dışarıdan kilitlemek kişinin yakın bir zamanda alacağı köklü değişimlerin ve kararların habercisi olarak yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi hayatında pozitif olarak değişiklikler yapacaktır. Kişinin hayat tarzını değiştirmesiyle birlikte hayatı düzene girecektir. Rüyada görülen kapılar sırra delalet etmektedir.

Rüyada Anahtarla Kapı Kilitlemek

Rüyada Anahtarla Kapı Kilitlemek

Özellikle rüyada anahtarla kapı kilitlemek kişinin yakın bir zaman içerisin de yeni kararlar alacağına alamet etmektedir. Kapı rüyaları gizliliğe, sırlara yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi hayatını ilgilendiren ciddi kararlar verecektir. Aynı zaman kişi geçmişten uzak yeni bir hayat kuracaktır. Rüya sahibinin gördüğü bu rüya hayra yorumlanmaktadır. Rüyada kapı kilitleyen kişi hayatı boyunca şansı yaver gidecektir.

Rüyada Kapıyı Kilitlemeye Çalışmak Ama Kilitleyememek

Bu rüyayı gören kişi karar aşamasındadır. Ayrıca rüya sahibi iki kişinin arasın da kalmış durumdadır. Rüyada kapıyı kilitlemeye çalışmak ama kilitleyememek kişin bazı durumlar karşısın da kararsız kaldığına yorumlanmaktadır. Bu rüya kişinin yakın bir zamanda karar vermesi şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin yakın bir zaman da vereceği karar kişinin hayatını kökten değiştirecektir. Aynı zaman da bu rüya kişinin yakın bir dostuyla arasının açılmasına da dalalet etmektedir.

Rüyada Korkudan Kapı Kilitlemek

Bu rüyayı gören kişi çok kısa bir zaman aralığın da hayatın da ciddi değişiklikler yapacaktır. Rüyada korkudan kapı kilitlemek kişinin farklı bir yaşam tarzı, hayat farklılığı benimseyince alamet etektedir. Kişinin yapacağı bu değişiklikler kişinin hayatını olumlu yönden etkileyecektir. Ayrıca kişinin bu değişikleri gelecekte kişinin hayatını şekillendirecektir, şeklin de yorumlanmaktadır.

Rüyada Beyaz Kapı Görmek

Rüya sahibi için beyaz kapı şans olarak yorumlanmaktadır. Rüyada beyaz kapı görmek kişinin hayatı boyunca rahat bir şekilde geçineceğine delalet etmektedir. Ayrıca aile içerisindeki huzura da işaret etmektedir. Rüyada görülen beyaz kapı mutlu ve huzurlu geçek günlere yorumlanmaktadır.

Rüyada Tahta Kapı Görmek

Rüya sahibinin aile yapısın da huzursuzlukların olacağına da alamet etmektedir. Rüyada tahta kapı görmek rüya sahibinin kararsızlığına yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi yakın bir zaman aralığın da önemli bir konu da kararsızlık yaşayacaktır. Ayrıca rüya sahibinin işin de bazı sorunlar yaşayacağına da delalet etmektedir.

Rüyada tahta kapı görmek diyanet, yaşlı bir kimse şeklinde yorumlanır. Bu yaşlı kişi rüya sahibinin hayatında yol gösterici niteliğinde bir role sahip olacak ve bazı kararları almasında önemli bir etkiye sahip olacaktır. Rüyasında tahta kapı gören biri kendisinden yaşça büyük birinden bazı konular hakkında tavsiyeler alacak demektir.

Rüyada Çelik Kapı Görmek

Rüyada Çelik Kapı Görmek

Rüyada çelik kapı görmek, çoğunlukla kişinin düşmanları ile bağdaştırılır. Ünlü rüya yorumcusu, Mehmet Emin Kırgil’in yorumu ise, rüyasında çelik kapı gören biri, düşmanlarının gazabından korktuğu için onları başına def edecek bir girişimde bulunamaz. Bu yüzden de sadece korktuğuyla kalır ve onlardan gelecek tehlikelere karşı önlem almaya çalışır.

Rüyada Demir Kapı Görmek

Rüyayı gören kişinin yüksek bir devlet kademesine geleceğine işaret edilmektedir. Rüyada demir kapı görmek şans olarak yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin şansını hayatı boyunca yaver gideceği şeklinde yorumlanır. Demi kapı rüyası kişinin kazanacağı rızka yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi hayatını zenginlik ve bolluk içerisin de geçirir. Rüyada görülen demir kapı kişinin güçlü yapısına işaret etmektedir.

Rüyada Oda Kapısı Görmek

Rüyada oda kapısı görmek, kişinin hal ve hareketlerinde meydana gelen değişimi temsil etmektedir. Birçok rüya tabircisinin yaptığı yorumlara göre bu değişim rüya sahibi için oldukça olumludur. Rüyasında oda kapısı gören kimse, kendisine bir çeki düzen verecek ve insanlar tarafından hoş karşılanmayan davranışlarını yol edecektir.

Rüyada Kapı Tokmağı Görmek

Rüyada kapı tokmağı görmek, kişinin bir olaydan ötürü pişmanlık duyacağına ve bu olayın meydana gelmesinde kendisinin suçlu olduğuna inanacağına işaret eder. Rüyasında kapı tokmağı gören biri düşünmeden yaptığı bir hareket yüzünden sonradan çok pişman olacak ve bu durum onu vicdan azabı çekmeye yönlendirecektir.

Rüyada Kapı Kırmak

Rüyada kapı kırmak, fiziksel anlamda bir güçsüzlük yaşanacağı manasındadır. Rüyasında kapı kırdığını gören biri hayatındaki sıkıntılarla uğraşmak isterken sağlığından olacak ve bu durum onu kısa süreliğine yataklara düşürecektir.

Rüyada Kapı Deliği Görmek

Rüyada kapı deliği görmek, kişinin hayatında gerçek kimliğini gizleyen bir düşmanı olduğuna işarettir. Bu düşman gerçek niyetlerini gizliden gizliye yaparak rüya sahibinin başına birtakım kötü belalar açacaktır.

Rüyada Evin Kapısının Söküldüğünü Görmek

Bu rüyayı gören kişi kararsızlık yaşamaktadır. Aynı zaman da rüya sahibini gelecekte sıkıntılı günler beklemektedir. Rüyada evin kapısının söküldüğünü görmek kişinin başka kişilerin baskı altın da kalması olarak yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi yakın bir zaman aralığın da borç yükünün altına girecektir.  Rüya sahibi her zaman başkalarının sözleri ve davranışları altında kalmaktadır, şeklin de yorumlanmaktadır.

Rüyada Kapıcı Görmek

Rüyada kapıcı görmek, sebeplerin geçersizliğine işaretle yorumlanır. Rüyada kapıcı görmek, bazen de sizi faydasından çok zararı olacak bir hizmetçi alacağınıza işaretle tabir olunur. Bazı yorumcular, Rüyada kapıcı görmeyi, halkın düzenini sağlayan ve halkı (insanları) iyi idare eden (iyi yöneten) güçlü bir kimseyi temsil eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında kendisini devlet başkanının kapıcısı imiş görmek, eğer ehil ve lâyık ise Rüya sahibi, bir ile vali olarak atanacağına (vali tayin edileceğine) işaretle yorumlanmıştır.

• Rüyada kapıcı görmek, iyi ve kötü insanların, yani herkesin kendisine (Rüya sahibine) itimat edip güvendiklerine ve kendisine akıl danıştıkları saygın bir kişi olduğuna işarettir.

Rüyada Su Kanalı Görmek

Rüyada 9 Sayısı Ne Anlama Gelir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu