Rüya TabirleriK Harfi Rüya Tabirleri

Rüyada Kapı Görmek

Rüyada kapı görmek, Rüya sahibinin evinin işlerine idare eden (yürüten) yöneten kişiye işaret eder. Bu nedenle Rüyada evin kapısında meydana gelen bir fenalığın, eksik ve noksanlığın görülmesi, ev sahibine evi idare eden kişiye gelmesine veya geleceğine işaretle yorumlanmıştır.

• Rüyada kapı görmek genellikle hayra ve iyiye yorumlanır.

Rüyada Kapı Görmek Ne Anlama Gelir?

• Kapalı kapılar sır ve gizlilik anlamına gelirken, açık kapılar da rızık kapıları olarak tabir olunur.

• Başka bir yoruma göre de kapalı ve kilitli bulunan kapılar kızlara işaret ederken, açık kapılar da kadınlara işaret olarak tabir olunurlar. Biraz aralık bulunan kapılar da dul kadınları temsil ederler.

• Rüyasında bir kimse, demir bir kapıyı kilitlediğini görse, bu Rüyası onun bekâr bir kızla evleneceğine işaret eder.

• Rüyasında bir kapı çaldığını görmek, yeni bir işe başlayacağına, rızık ve başarılı olacağına işarettir.

• Rüyada kapı açtığını görmek, kısmetinin açılacağına ve ferah bir hayata kavuşacağına işarettir.

• Kapıyı kapadığını görmek, çaresiz kalmak, fakirliğe düşmek veya evlenmekle tabir olunur.

• Kapalı bir kapı görmek, çaresizlik ve zorluğa düşmekle tabir olunur.

• Kapıyı açamadığını görmek, muradına erememek, dileğine kavuşamamakla tabir olunur.

• Rüyada eski ve harap bir kapı gören, üzüntü ve kedere işaretle tabir olunur.

• Yanmış bir kapı görmek ise, kötülük ve sıkıntıya işarettir.

• Rüyada kapı açtığını gören, dilek ve muradına ereceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Kapı Görmek Danyel (a.s.)’ın yorumu:

Rüyada kapı görmek, kadına işaretle yorumlanır demiştir. Kişinin Rüyada herhangi bir kapının veya kapıların açıldığını görmesi, hayır ve nimete işarettir şeklinde yorumlamıştır. Rüyada görülen bu kapılar özellikle yol üzerindeyseler, görülen Rüya çok çabuk gerçekleşir (çabuk çıkar) demiştir.

• Rüyasında evinin kapısının kapandığını veya harap bir halde olduğunu gören kimse, büyük bir felâketle karşılaşır
veya karşılaşacağına işarettir. Kapısının yandığını görmek de aynı şekilde yorumlanır. Bir musibete uğrayacağına işaret eder demiştir.

Rüyada Kapı Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Rüyada görülen bütün kapıların yorumu aynı olmakla beraber, sokak kapısının yorumu daha kuvvetli yoruma işarettir demiştir.

• Rüyasında yeni bir kapı yaptığını gören kimse, bir kadınla evlenmek ister ve istediği de olur yani evlenmek istediği kadınla evlenir veya evleneceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır. Kapısını kilitlediğini görmek de aynı şekilde yorumlanır demiştir.

Rüyada Kapı Görmek Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin Rüyada kapı görmesi, üç cihete işaretle yorumlanır:

1. Ev sahibine işaretle,

2. Ev sahibinin hanımına işaretle,

3. Hizmetçisine işaretle yorumlanır demiştir.

Rüyada Kapı Görmek Ebû Said’il Vâiz’in yorumu:

Bir kimsenin Rüyada birçok kapının (gereğinden fazla) açıldığını görmek, iyi sayılmaz. Rüya sahibinin işlerinin ve geçiminin bozulacağına işaretle yorumlanır demiştir. Şayet açıldığını gördüğü kapılar, gereğinden fazla değil, makul ve normal sayıda ise, Rüya, hayra yorumlanır. Rüya sahibinin rızkının açılacağına, geçiminin bolluğuna ve işlerinin düzelmiş olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır demiştir.

• Rüyasında evinin kapılarının her taraftan açıldığını görmek, Rüya sahibi için dünyalığın bolluğuna, rızık kapılarının ardına kadar açılmış olduğuna, büyük bir servet sahibi olduğuna veya olacağına işarettir.

• Kişinin Rüyada evinin kapısını çok büyükmüş olduğunu görmesi, Rüya sahibinin hâlinin, durumunun çok çok iyi olduğuna veya iyi olacağına işarettir.

• Bir kimsenin Rüyada evinin kapısının koparılıp bilmediği bir yere götürülmüş olduğunu görmesi, onun (Rüya sahibinin) bir belâ ve musibete düşmesine veya evin büyüğünün bir belaya düşeceğine işarettir.

• Kişinin Rüyada evinin halkasının koptuğunu görmesi, onun yolunu şaşıracağına, sapıtacağına, sapıklığa düşeceğine işarettir.

• Rüyasında kapısını kapatmak istediği halde kapatamadığını görmek âciz kaldığı bir işi yapmaktan men edildiğine (alıkoyulduğuna) işarettir şeklinde yorumlamıştır.

• Kişinin Rüyada evinin kapısını yere düşmüş halde görmesi, müjdeli bir haber alacağına ve selâmete çıkacağına ve hayırlara ereceğine işaret eder. Rüya sahibi hasta ise veya bir hastası varsa, iyileşeceğine, şifa bulup sağlığına kavuşmaya işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

• Kişinin Rüyada evinin kapısı dışa doğru eğilmiş olduğunu görmesi, iyi sayılmaz. Evinin kapısını kapanmış olarak
görmek de iyi değildir. Aile büyük bir musibete düşmeye Rüya sahibinin evine (ev halkına) bir belâ geleceğine işaret eder denilmiştir.

• Rüyasında bir kapıyı kapatmaya çalıştığı halde, kapatamadığını gören kimse, bir kadın yüzünden sıkıntıya düşer veya düşeceğine işarettir denilmiştir.

• Kişinin Rüyada bir topluluğun yanma bir kapıdan girdiğini görmesi, hayra işarettir. Rüyayı gören kişi, muradına erer, arzusuna kavuşur şeklinde yorumlanmıştır.

• Bir kimsenin Rüyada dar bir kapıdan geniş bir alana (yere) çıktığını görmesi, hayır görmeye ve sıkıntıdan kurtulup selâmete ermeye işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Kişinin Rüyada kapıyı aradığını ve bulamadığını görmesi, pek iyi sayılmaz. Rüya sahibi, işinde çok istekli ve gayretli olmasına karşılık pek başarılı olmadığına ve olamayacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Kapı Görmek Diyanet ve İhya Yorumu

İbni Şirin (r.a) ise rüyada kapı görmek ile ilgili olarak şu şekilde bir yorum yapmaktadır: “Her kim rüyasında kapıyı içeriden kilitlediğini görürse, hayatına yeni birileri girecek ve bu kişiler onu olduğundan çok farklı bir insan haline getirecektir.” Bu yoruma göre de rüyada kapının farklı bir yere açılmasını görmek, kişinin tanışacağı yeni insanlarla alakalıdır.

Rüyada Kapı Çalmak

Rüyada Kapı Çalmak, Bir kimsenin, Rüyada başka birinin kapısını çaldığını görmesi, iyi sayılmaz. Rüya sahibinin o kapısını çaldığı kişiye karşı bir kininin, bir düşmanlığının olduğuna veya düşmanca bir his ve duygusunun bulunduğuna işaret eder. Kendi kapısının çalındığını görmek, bu yorumun tersiyle yorumlanır denmiştir.

• Rüyada kapı çalındığını görmek, kapıyı çalan kişinin kapısı çalman kişiye bir fenalığının ortaya çıkacağına, bir fitne ve tartışma, kavga ve niza çıkaracağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Bir deyim vardır, “çalma kimsenin kapısını, çalarlar kapını” denilmiştir.

Rüyada Kapı Gıcırtısı

Rüyasında kapısının açıp kaparken gıcırdadığını görmek, iyi sayılmaz. Rüya sahibi kişinin eşiyle dırıltı çıkacağına, karı dırıltısından usanacağına ve eşiyle ev içinde ağız kavgası ve gereksiz şeyler yüzünden tartışma çıkacağına işarettir.

Rüyada Kapı Halkası Görmek

Rüyada kapı halkası görmek, halkanın ait olduğu evin içinde oturan kişilerin hallerine işaret eder.

• Rüyada kapının halkasının demirden olduğunu görmek, o ev halkının iyi ahlâklı insanlar olduğuna işaret eder.

• Rüyada tunçtan ve pirinçten yapılmış kapı halkası görmek, o ev halkının refah ve bolluk içinde sağlıklı bir hayat
yaşadıklarına işaret eder denilmiştir.

• Rüyasında kapı halkasını çekerek koptuğunu görmek, o ev halkından komşuların rahatsız olduğuna işaret eder denilmiştir. Kopan halkayı tekrar yerine taktığını görmek, bu yorumun tersiyle yorumlanır. Yani, komşuların onlardan memnun olduklarına işarettir denilmiştir.

Rüyada Kapı Mandalı Görmek

Rüyada Kapı Mandalı gören, Kişinin Rüyada kapısını arkadan mandalladığını (sürgülediğini) görmesi, kurtuluşa, zafer ve başarılara işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyada kapı mandalı görmek, kapı kilitti gibi yorumlanır demişlerdir yorumcular. Bir kimsenin Rüyada kapıyı arkasından mandalladığını görmek, zafere, kuvvete ve emniyete işaretle yorumlanır demişlerdir.

Bazı yorumcular, Rüyada kapı mandalı (kapı sürgüsü) görmeyi, korkulardan emin olmaya, düşmanlarından korunmaya ve gömülü gizli mala işaret eder demişlerdir.

Rüyanızda kapınızı mandalladığınızı (kilitleme) görmek, başarı ve zafere kurtuluşa işarettir. Kapının kendi
kendine mandalladığını görmek, dünya işlerinizi yerine getireceğinize işarettir.

• Rüyada kapınızı mandallamak istediğiniz halde bir türlü kapanmadığını görmek, yapamadığınız, başaramadığınız
işlerden kendinizi uzak tutmanız ve onlardan kendinizi korumanız gerektiğine işarettir.

Rüyada Kapı Kilitlemek

Rüyada Kapı kilitlemek, yeni kararlar almak ile tabir olunur. Rüyasında kapıyı kilitlediğini gören kimse hayatında birtakım ciddi değişiklikler yapacak, yeni bir sayfa açacak ve bu durum onun için hayırlara vesile olacaktır. Bazı rüya tabircileri tarafından yapılmakta olan yorumlara göre ise, rüyada korkudan kapı kilitlediğini görmek, kişinin eskisinden farklı bir yolda ilerleyeceğine delalet eder.

Rüyada Tahta Kapı Görmek

Rüyada tahta kapı görmek, yaşlı bir kimse şeklinde yorumlanır. Bu yaşlı kişi rüya sahibinin hayatında yol gösterici niteliğinde bir role sahip olacak ve bazı kararları almasında önemli bir etkiye sahip olacaktır. Rüyasında tahta kapı gören biri kendisinden yaşça büyük birinden bazı konular hakkında tavsiyeler alacak demektir.

Rüyada Çelik Kapı Görmek

Rüyada çelik kapı görmek, çoğunlukla kişinin düşmanları ile bağdaştırılır. Ünlü rüya yorumcusu, Mehmet Emin Kırgil’in yorumu ise, rüyasında çelik kapı gören biri, düşmanlarının gazabından korktuğu için onları başına def edecek bir girişimde bulunamaz. Bu yüzden de sadece korktuğuyla kalır ve onlardan gelecek tehlikelere karşı önlem almaya çalışır.

Rüyada Oda Kapısı Görmek

Rüyada oda kapısı görmek, kişinin hal ve hareketlerinde meydana gelen değişimi temsil etmektedir. Birçok rüya tabircisinin yaptığı yorumlara göre bu değişim rüya sahibi için oldukça olumludur. Rüyasında oda kapısı gören kimse, kendisine bir çeki düzen verecek ve insanlar tarafından hoş karşılanmayan davranışlarını yol edecektir.

Rüyada Kapı Tokmağı Görmek

Rüyada kapı tokmağı görmek, kişinin bir olaydan ötürü pişmanlık duyacağına ve bu olayın meydana gelmesinde kendisinin suçlu olduğuna inanacağına işaret eder. Rüyasında kapı tokmağı gören biri düşünmeden yaptığı bir hareket yüzünden sonradan çok pişman olacak ve bu durum onu vicdan azabı çekmeye yönlendirecektir.

Rüyada Kapı Açmak

Rüyada kapı açmak, uzun bir yalnızlık sürecinden sonra rüya sahibinin artık insanlar birlikte vakit geçirmesine delalet eder. Rüyasında kapı açtığını gören biri artık kendisini toplumdan soyutlamaz.

Rüyada Kapı Kapatmak

Rüyada kapı kapatmak, kişinin uzun bir yalnızlık sürecine gireceği ve insanlardan uzaklaşacağı anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişi bir süreliğine yalnız kalacak ve kendisini sorgulayacaktır.

Rüyada Kapı Kırmak

Rüyada kapı kırmak, fiziksel anlamda bir güçsüzlük yaşanacağı manasındadır. Rüyasında kapı kırdığını gören biri hayatındaki sıkıntılarla uğraşmak isterken sağlığından olacak ve bu durum onu kısa süreliğine yataklara düşürecektir.

Rüyada Kapı Deliği Görmek

Rüyada kapı deliği görmek, kişinin hayatında gerçek kimliğini gizleyen bir düşmanı olduğuna işarettir. Bu düşman gerçek niyetlerini gizliden gizliye yaparak rüya sahibinin başına birtakım kötü belalar açacaktır.

Rüyada Kapıcı Görmek

Rüyada kapıcı görmek, sebeplerin geçersizliğine işaretle yorumlanır.

• Rüyada kapıcı görmek, bazen de sizi faydasından çok zararı olacak bir hizmetçi alacağınıza işaretle tabir olunur.

• Bazı yorumcular, Rüyada kapıcı görmeyi, halkın düzenini sağlayan ve halkı (insanları) iyi idare eden (iyi yöneten) güçlü bir kimseyi temsil eder şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında kendisini devlet başkanının kapıcısı imiş görmek, eğer ehil ve lâyık ise Rüya sahibi, bir ile vali olarak atanacağına (vali tayin edileceğine) işaretle yorumlanmıştır.

• Rüyada kapıcı görmek, iyi ve kötü insanların, yani herkesin kendisine (Rüya sahibine) itimat edip güvendiklerine ve kendisine akıl danıştıkları saygın bir kişi olduğuna işarettir.

Rüyada Su Kanalı Görmek

Rüyada 9 Sayısı Ne Anlama Gelir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu