Rüyada Dişlerin Döküldüğünü Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya Tabirleri

Rüyada dişlerin döküldüğünü görmek sağlığın bozulması, çok istenilen bir şeye kavuşamamak, özlem duymak, para harcamanın kısıtlanması, enerji patlaması gibi çok farklı anlamlara gelmektedir. Rüya sahibinin rüyasının tam olarak yorumlatması için mutlaka detaylar ile bilgi vermesi gerekir. Hem olumlu hem de olumsuz anlamlar söz konusu olabilir.

Rüyada Dişlerin Döküldüğünü Görmek Ne Anlama Gelir?

Özellikle çok fazla dişin dökülmesini görmek, olumsuz anlamların yükselmesine neden olur. Az sayıda dişin dökülmesi ise o kadar büyük bir problem olmayacaktır. İslam alimleri, dişin dökülmesinin bazen kişinin hayatı dengesine sahip olacağı anlamına gelir.

Rüyada Dişlerinin Düştüğünü Görmek İmam-ı Nablûsî’nin yorumu:

Kişinin rüyada dişlerinin düştüğünü görmesi, kendi akranlarından (yaşıtlarından) daha fazla ömrünün olduğuna (daha fazla yaşayacağına) işaret eder şeklinde tabir olunur. Rüyasında bütün dişlerinin düştüğünü ve onları eteğinde veya kucağında tuttuğunu gören kişinin bu Rüyası, onun bütün dişlerinin bir tane bile kalmayacağına kadar yaşayacağına ve böyle bir ömür süreceğine ve ailesinin artacağına işarettir.

• Rüyasında bütün dişlerinin düştüğünü ve gözünden kaybolduğunu gören kişinin, kendi yaşıtlarının öleceğine ve aile efradının hastalanacağına işaret olarak yorumlanır.

• Borçlu olan bir kişinin Rüyada dişlerinin düştüğünü görmesi, onun (Rüya sahibinin) borçlarını ödeyeceğine işarettir.

Rüyasında dişlerinden bir tek dişinin düştüğünü görse, bu onun bir tek kişiye olan borcunu ödeyeceğine işarettir. Bazı tabircilere göre ise, herkese olan tüm borçlarını tamamıyla ödeyeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyasında dişlerinde hiçbir ağrı olmadan hepsinin birbiri ardınca döküldüklerini (düştüklerini) görmek, bu Rüyası onun (Rüya sahibinin) amellerinin (ibadetlerinin) kabul edilmeyeceğine işarettir. Eğer bu düşen dişler ağrı ve sızlayarak düşmüş olursa, o zaman tabiri, Rüya sahibinin, evinde bulunan bazı eşyanın gideceğine (zarar geleceğine) ve bu eşyanın elinden çıkacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Kavgada Dişlerin Döküldüğünü Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kavgada dişlerin döküldüğünü görmek rüya sahibinin sevdiği kişi ile arasının açılması anlamına gelir. İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; her kim rüyasında kavgada dişlerinin döküldüğünü görürse; arkadaşları ve sevdikleri ile arası açılır. Bu kişiler sevdiği insanlar ile sürekli tartışır ve gerilim hakim olur. Aile ile bile aranın bozulması söz konusu olabilir. Kavgada dişlerin döküldüğü sırada kan da görülmesi halinde, kişinin hayatında sevdiği kişiden bir darbe alması söz konusu olacaktır. Özellikle kişinin hiç beklemediği ve çok güven duyduğu kişilerden darbe alması işten bile olmayacaktır.

Kavga eğer mahalle ortamında edildiği görülmüşse bu durum kişinin çok eski dostları ile aralarında kavga çıkacağı anlamına gelir. Eski dostlar kişinin hayatında olumsuz bir etkiye neden olabilir. Özellikle bu kişilerin yapacakları hamleler rüya sahibinin ekonomik durumunu yakından etkileyecektir. Bu nedenle kişinin iş hayatında aldığı kararlara dikkat etmesi gerekir.

Rüyada Sarı Renkli Dişlerin Döküldüğünü Görmek Ne Anlama Gelir?

ruyada sari renkli dislerin dokuldugunu gormek ne anlama gelir

Rüyada sarı renkli dişlerin döküldüğünü görmek; sağlığa kavuşmak, kilolardan kurtulmak, detoks yapmak ve temizlenmek gibi farklı anlamlara gelmektedir. Caferi Sadık (r.a) demiştir ki; sarı renkli dişlerin döküldüğünü gören kişinin hayatında sorunlardan en önemlisi eksik olacaktır. Kişinin akrabalarından bile sağlık anlamında olumlu haberler alacağı bilinmektedir. Dişlerin dökülmesinden sonra eğer dişle ilgili farklı rüya görülürse; bu durum kişinin de sağlığıyla ilgili olumlu bir haber alması şeklinde özetlenebilir.

Başka İslam alimleri bu rüyanın obez kişiler tarafından görülmesi halinde kilolarının sağlıklı dereceye geleceğini söyler. Sağlık konusunda faydaları bulunan bu rüyayı gören kişinin erkek olması halinde özellikle zihinsel sorunlar son bulur. Kadınların görmesi ise özellikle fiziksel hastalıkların iyileşmesi anlamına gelmektedir.

Rüyada Dişçide Dişlerin Döküldüğünü Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada dişçide dişlerin döküldüğünü görmek güven bunalımı, güvenilen bir kişinin ihaneti, bir kişinin kaybolması gibi olumsuz anlamlara gelmektedir. İbn-i Şirin (r.a) tabirine göre; dişçide dişinin döküldüğünü gören kişilerin mutlaka güvendikleri kişilere dikkat etmesi gerekir. Bu kişiler akrabalarından bile kazık yiyebilir. Mutlu olmak konusunda zorlanmalar yaşanabilir. Eğer diş dökülürken kişi acı duyduğunu görmüşse bu durumda kişinin ailesinde bazı eksilmeler yaşanacaktır. Kişiler vefat haberi alarak üzülebilirler.

Her İslam alimi bu rüyanın olumsuz anlamı olmadığını söyler. Eğer kişi dişinin döküldüğü sırada ağrı yaşamadığını görürse bu durumda rüyanın olumlu anlamları yaşanır. Kişiler güvendikleri bir insanla bir işe başlayabilir. Yeni bir iş yeri açılabilir.

Rüyada Yaşlılıktan Dişlerin Döküldüğünü Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada yaşlılıktan dişlerin döküldüğünü görmek; hastalık, hasta olmak, bulaşıcı hastalığa yakalanmak, çevredeki insanların sağlığını yitirmesi gibi farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; yaşlılıktan dişlerinin döküldüğünü gören kişilerin, özellikle akrabalarının hastalanacağı söylenir. Hasta kişilerin iyileşmesi için dişlerin dökülmesi sırasında ses duyulmamış olması gerekir. Yani eğer rüyada diş dökülürken dişten ses geldiği de görülmüşse meydana gelen hastalıkların iyileşmesi çok da kolay olmayacaktır. Hastalıkların iyileşmesi için kişinin bu rüyayı yeniden görmesi gerekir. İki kere rüyanın görülmesi halinde hastalar sağlıklarına kavuşurlar. Bu hastalıklar ölümcül değildir. Ciddi de değildir. Grip ve nezle benzeri hastalıklar olduğundan ne rüya sahibini ne de rüya sahibinin etrafında yer alan kişilerin çok etkilenmesine neden olur.

Ayrıca rüyada cumhuriyet altını görmek ne anlama gelir? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Rüyada Yemek Yerken Dişlerin Döküldüğünü Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada yemek yerken dişlerin döküldüğünü görmek; hırsların rüya sahibine kayıp ettirmesi, parayı çok sevmek, para kazanmak, yolun açılması, engellerin ortadan kalkması gibi farklı anlamlara geldiği bilinmektedir. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; rüya sahiplerinin iş anlamında hem kazanıp hem de kayıplar vereceğini söylemiştir. Rüya sahipleri eğer sevdikleri bir yemeği yediklerini görüyorlarsa o zaman kayıpları daha az, kazandıkları daha çok olacaktır. Ancak eğer kişi yemeğin sevilmediğini görmüşse bu durumda kişinin kazandıkları daha az kayıp ettikleri daha çok olacaktır.

Bazı İslam alimleri bu rüyanın hastalıklardan iyileşmek anlamına geldiğini söyler. Özellikle iç organları ilgilendiren hastalıkların son bulacağı söylenir. Böbrek taşı olan düşürebilir. İlk başta acılı bir süreçten geçilmesine rağmen kişi kendini hasta eden durumdan kurtulacaktır. İslam alimleri en başta çekilen acılar için biraz sabırlı olmak gerektiğini söyler.

Rüyada Sağlıklı Dişlerin Döküldüğünü Görmek Ne Anlama Gelir?

ruyada saglikli dislerin dokulmesi gormek ne anlama gelir

Rüyada sağlıklı dişlerin döküldüğünü görmek; rüya sahibinin kısmetinin açılması, sevgili olmak, evlenmek ve çocuk yapmak gibi farklı anlamlara gelmektedir. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; bu rüya görülecek en güzel rüyalar arasında yer alır. Çünkü rüyanın görülmesi ile birlikte kişi kısmetlerine açık hale gelir. Adeta şimdiye kadar kişiyi engelleyen bütün engeller önünden çekilmiştir. Rüya sahiplerinin sağlıklı dişlerin döküldüğü görmesi halinde, bu kişiler eğer evliyse çocuk sahibi olurlar. Şimdiye kadar çocuk sahibi olamamış kişilerin sonunda sağlıklı çocukları olur. Sevgilisi olmayan ve yalnızlıktan şikayet eden kişiler tam da kendilerine göre, iyi kalpli ve sevgi dolu insanlar ile sevgili olurlar. Onların masalı adeta başlamıştır ve çok mutlu olurlar.

Bazı alimlere göre ise sağlıklı dişlerin dökülmesi bir mal varlığının yitirilmesi anlamına gelir. Örneğin çok kira getirisi olan bir yerden kişinin elde ettiği gelirleri sona erebilir. Kişi kendine güzel bir para kaynağı olan yerden kaynaklarını çekmek zorunda kalabilir. Ne var ki rüya sahibinin yine de ekonomik anlamda zorlanmayacağı ve halen mutlu kalacağı söylenir.

Rüyada Dişlerin Döküldüğünü ve Kanadığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada dişlerin döküldüğünü ve kanadığını görmek kavga etmek, sevilen kişiyle tartışmak, hastaneye gitmek gibi anlamlara gelmektedir. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; her ne kadar rüyanın olumsuz anlamlara geldiğini söylese de rüyanın olumlu anlamları da vardır. Çocuk doğurmak, sonunda istenilen hayata kavuşmak ve uzun bir tatile çıkmak bu rüyanın güzel anlamları arasında yer alır. Kavga edilen kişi ile barışılacağı ve edilen kavganın iki kişinin yakınlaşmasını sağlayacağı söylenir. Kişiler kavga ettikten sonra birbirleri olmadan bir hayat istemeyeceklerine karar verirler. Kişi uzun zamandır ertelemiş olduğu seyahat planlarını hemen hayata geçirebilir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bir yerlere giderek kişi hayatının en güzel günlerini geçirmeye başlar. Bir iki sene boyunca kişinin seyahat etmesi gerekebilir. Elde ettiği tecrübeleri ona çok iyi gelir ve hayata yeniden bir bakış açısıyla bakmasını sağlar.

Rüyada Dişlerin Dökülmesi Düşmesi Ve Kırılması Görmek Ne Demektir?

Rüyada Dişlerin Dökülmesi

Rüyada dişlerin dökülmesi ne çok iyi ne çok kötü olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin uzun hayat süreceği belki de evlatlarının torununun torununu görmek nasip olacaktır. Ancak uzun yaşamasından dolayı dünyada yaşanan acı tüm olayları görerek çile ve eziyet olarak yorumlanır. Kısa zaman içerisinde rüyada diş dökülmesi görmek sorun yaşayacağınızı delalet eder.

Rüyada Dişlerin Avuca Dökülmesi

Rüyada dişlerinizin avuç içine dökülmesi uğramış olduğunuz zararların karşılanması ve borçlarınızın tamamından kurtulacağınız anlamına gelmektedir.

Refaha ermek için etmiş olduğunuz duaların kabul olacağı, aynı zamanda hayır anlamına gelmektedir.

Rüyada Dişlerin Düşmesi

Rüyada dişlerinizin düşmesi çok sevdiğiniz akraba ya da arkadaşa üzüntülü haber alıp yardım etmek için uğraşacaksınız manasına gelmektedir.

Rüyada Dişlerin Kırılması

Rüyada dişlerinizin kırılması gören kişinin baba yakınlarından kötü haber alması, çok ağır hastalık geçirdiğini duyup endişe ve kederli gün yaşayacağınız anlamına gelmektedir.

Rüyada Üst Dişlerin Döküldüğünü Görmek

Rüyada üst dişlerinizin döküldüğü görmek zengin olacağınızı işaret ederken ticaret hayatınızın hızlanması anlamına gelmektedir. Kısmet ve işlerinizin açılacağı bu sayede parasal konuda en yukarılarda olacaksınız demektir.

Rüyada Alt Dişlerin Dökülmesi

Rüyada alt dişlerinizin dökülmesi başınıza uğursuzlukların geleceğine yorumlanır. Hem sağlığınız hem de neşeniz bozulacak. Üst üste can sıkıcı olaylar yaşayacaksınız anlamına gelir.

Rüyada Dişlerin Teker Teker Dökülmesi

Rüyada dişlerinizin teker teker döküldüğünü görmek rüya sahibi genç ise hayra vesile değildir. Hayatınızda hata yapacağınız durumlarda yanlışlarınızdan ders çıkartarak doğru yolu bulacaksınız anlamına gelmektedir.

Rüyalar; görülen tek bir nesne ile birlikte yorumlanabildiği gibi aynı zamanda tam ve doğru bir tahmin yapılabilmesi için rüyanın geneline bakılması gerekmektedir.

Rüyada dişin ağzından düştüğünü gören kişi mutsuzluktan ve ümitsizlikten sonra huzur ve ferahlık elde eder şeklinde tabir olunur. Aynı zamanda bu rüya zahmet göstermekten kazanılacak para ve mala ve dünyalık şeylere delalet etmektedir.

Rüyada Üst Dişin Ağzından Düştüğünü Görmek

Rüyada üst çenede olan dişler genel olarak baba ve baba tarafımızdan olan akrabalar anlamına gelir. Üst çenemizdeki en ön diş babamız, ön dişin yanında bulunan dişler ise baba tarafından olan en yakın akrabalarımız ve amcalar anlamında gelir.

Eğer rüyayı gören kişinin babası veya amcası yoksa veya ölmüş ise erkek kardeşlerine delalet etmektedir. Bu dişlerden birinin düşmesi onlardan birinin başına gelebilecek herhangi bir durum ya da hastalık şeklinde yorumlanabilmektedir.

Rüyada Alt Dişlerin Ağzından Düştüğünü Görmek

Rüyada alt çenede bulunan dişler annemiz veya anne tarafından olan akrabalarımız anlamına gelir. En önde bulunan diş annemiz onun yanlarında bulunan iki diş ise anne tarafından olan en yakın akrabalarımız yada teyzeler diye tabir olunmaktadır. Bu kişiler ölüyse veya yoksa kız kardeşlere yorumlanır.

Bu dişlerden bir veya birden fazlasının düşmesi veya o dişlerin başına gelen herhangi bir şey ise anne tarafından bir akrabamızın başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluk ya da hastalık şeklinde tabir olunmaktadır.

 

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu