Rüyada Ayna Görmek

Rüyada ayna görmek , rüyayı gören kişinin itibar sahibi olacağına işaret eder. Görülen bu rüya genel olarak uğurlu sayılır , hayal ile gurur olarak da yorumlanır. Rüyada ayna görmek, rüya tabiri ilmiyle ilgilenen rüya yorumcularına göre, değişik durumlara işaretten yorumlanmıştır.

Ayna yalnızca saç taramak yahut kılık-kıyafeti onarmak için karşısına geçilen bir nesne değil, ışığın faaliyetlerini (optik) de araştıran fiziğin ve “kendini bilmek” metaforuyla felsefenin de hususu. İnanışa göre, ademoğlu ilk kere suda gördüğü yansımasına sevdalı olmuş ve o günden beri kendini bulmaya çalışmıştır. İnsanın aşikar, bütün kusurlarıyla, en açılmış şekilde ve hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bizzat ile yüzleşmesi, ayna yardımıyla olur.

Gündelik konuşmalarda ayna tutmak, aynası olmak, kendini dev aynasında görmek gibi deyimlerde sık sık adı geçen ayna, rüyalarda dahi en çok karşılaşılan sembollerden bir tanesidir. Rüyalarda insanın kendiyle olan çatışmasını, iç hesaplaşmasını yansıttığı söylenen ayna, birtakım rüyalarda dahi bayan figürüyle özdeşleştirilir.

Genel olarak rüyada ayna görmek, bireyin kendisini yahut aynada gördüğü şeyi anlamlandırma çabası içerisinde olduğu biçiminde yorumlanabilir.

Ayna eski-yeni pek çok kültürde, başka bir boyuta geçmenin, kademe kaydetmenin, düzey atlamanın dahi bir simgesi sayılır ve içerisinde ayna olan rüyalar hayra yorulur. Kişinin ideallerinin, hayallerinin, yaşam felsefesinin, inançları ve değerlerinin ve bunları koruma iradesinin rüyadaki ayna motifi ile simgelendiğine muteber.

Rüyada Ayna Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada ayna görmek, hayâl ve gurura işarettir. Ayna görmek, kadına işaretle de deyim olunur. Rüyada görülen ayna, aynanın şekline, nerede durduğuna, neyi gösterdiğine bakılarak, rüyayı gören bireyin yaşantısının gidişatı ve geçmişte yaşam sürdürdükleri dahi temel alınarak yorumlanır. Aynadaki görüntünün berraklığı, güzelliği ve rüyayı gören bireyin bu görüntüye karşı verdiği romantik reaksiyon, rüyanın iyiye yahut kötüye yorulmasında tesirli olur. Rüyayı gören bireyin konumu, bayan yahut erkek, başı bağlı yahut bekar oluşu dahi yoruma etki eden durumlardır.

 • Rüyasında aynanın arkasını görmek, işinden çıkarılacağına yahut talep ve muradına kavuşamayacağına yahut ziraattı zarar edileceğine işarettir.

Rüyada Ayna Görmek İmam Nablusi Yorumu:

Bir kimse, rüyasında bir aynaya yahut suya baktığını veya dahi yüzünü gösteren diğer bir şeye baktığını ve orada kendi suretini (yüzünü) görse, bu rüyası onun her hususta kendine benzeyen bir çocuğu olacağına işarettir.

Rüyasında aynaya baktığını gören kimse, evlenir yahut eşi kendisinden ayrılıp kaybolmuş olsa, o gerisin geri kocasının yanma döner biçiminde yorumlanır. Bu rüyayı gören şahıs şayet devlet başkanı yahut devletin bir valisi şayet, görevlerinden azil edilir, vazifeden alınırlar biçiminde yorumlanır.

 • Hapishanede bulunan bir tutuklu, rüyasında kendi yüzünü aynada görüyormuş olduğunu görse, bu onun hapishaneden çıkacağına işarettir.
 • Rüyasında aynaya art yönünden (tersinden) baktığını görmek, rüyayı gören bireyin kendi hanımına ardından ve ters taraftan yakınlık kurmak gibi, sapık bir girişimde bulunacağına işarettir biçiminde yorumlanır.

Rüyada Ayna Görmek Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Rüyada ayna görmek, zevce (eş), evlât, mahal, mevki, saygınlık, sadakatli bir dosta iştirak, pak bir işe ve emirleri yerine getirmek gibi şeylere işaretlen yorumlanır.

Rüyada Ayna Görmek îbn-i Sîrîn’in yorumu:

Rüyada ayna görmek, aynanın ululuk ve berraklığı görülen rüyaya kıymet kazandırır. Büyük, duru ve pak görüntü veren parlayan ayna, ululuk ve duruluk nispetince mevki ve itibara kavuşmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında birisine bir ayna verdiğini görmesi, bu onun (rüya sahibinin) malını yahut mallarını ona teslim edeceğine işarettir biçiminde yorumlanır.

Rüyada Ayna Görmek Câbiril’ Mağribî’nin yorumu:

Bir kimse rüyasında aynada yüzünü hoş bir şekilde görse, bu düş onun için bir müjdedir. Veya bir ferahlık işaretidir. Rüyam sâhibi müjdeye erer, feraha erer biçiminde yorumlanır. Aynada çirkin bir hâl görmek, üzüntü ve kederdir biçiminde yorumlanır. Yani, aynada görülen zarafet, sevince ve ferahlığa, çirkinlik (çirkin yüz) şayet, acı ve sıkıntıya işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada Ayna Görmek Ebû Safdil’ Vâiz’in yorumu:

Rüyada görülen aynanın deyim ve yorumu ile ilgili düş deyim ve yorumcularının görüş (yorum) ayrılıkları vardır. Rüyada ayna görmek, çoğunlukla mürüvvete işaret olarak yorumlanır.

 • Rüyasında aynada yüzünü görmek, bolluğa ve mürüvvete işarettir. Yani yardım severliğe işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında aynada yüzünü hoş, sakalını dahi gerçekten değişik olarak kara görmek, rüyayı görenin halka (insanlara) karşı cömertliğine ve yardım edeceğine işarettir.

Bir kimse Rüyasında aynaya baktığında sakalının beyazladığını görse, bu onun düş sâhibinin yoksul düşeceğine işarettir. Bazı yoruma göre şayet, mertebe ve derecesinin artacağına ve din tarafından güçleneceğine (dini tüm bir şahıs olacağına) işarettir.

Rüyasında aynaya bakınca yüzünde ak tüyler (sakallar) olduğunu görüp onları kopardığını ve kökünden çekip yolduğunu gören şahıs, bulunuyor olduğu mertebe ve dereceden düşer. Yani bu rüyayı gören bireyin o andaki bulunmuş olduğu itibardan, mertebe ve dereceden puan kaybeder ve hali daha aşağılara düşer biçiminde yorumlanır.

Rüyada Ayna Görmek İhya

Rüyada ayna görmek, zevceye (hanım, eşe), işaret eder. Bu sebeple Rüyasında aynanın kırıldığını görmek, rüyayı gören bireyin eşinin vefatına, yani öleceğine işaret eder biçiminde yorumlanır.

 • Rüyasında aynada bir bayanın bayanlık organını görmek, içerisinde bulunduğu üzüntüden, sıkıntıdan ve kederden kurtulur biçiminde yorumlanır.
 • Rüyasında aynaya baktığını gören kimse, bekârsa, evlenir. Eğer karısı gurbette şayet, evine döner biçiminde yorumlanır.
 • Rüyasında bir aynayı sildiğini, temizlediğini ve parlattığını görmek, içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulacağına işarettir.

Rüyada Parlak Ayna Görmek

Parlak ayna, kederden kurtulmaya işarettir. Elinde parlayan bir ayna görmek, talep ve muradına, talep ve isteğine kavuşmaya işarettir. Parlak aynaya baktığını görmek, gam ve kederden kurtulacağına işarettir.

Rüyada Yuvarlak Ayna Görmek

Rüyada yuvarlak bir ayna gördüyseniz , yapılan dedikodular yüzünden canınızın çok sıkılacağına ve moral bozukluğu yaşayacağınıza işaret eder.

Rüyada Çerçeveli Ayna Görmek

Rüyada çerçeveli bir ayna gördüyseniz , yakın zaman içerisinde maddi bir zarara uğrayacağınıza delalet eder.

Rüyada Altın Ayna Görmek

Rüyada altın bir ayna görmek , rüyayı gören kişinin çekmiş olduğu sıkıntılardan kurtulup rahata kavuşacağına , bolluk ve aynı zaman da bereket içerisinde yaşayarak huzur bulacağına yorulur. Bazı rüya tabircilerine göre , zor günlerin ardından yaşanacak olan feraha , zenginliğe ve aynı zaman da dini inancın kuvvetine yorarlar.

 • Altın ayna görmek, varlıklılık, rütbe, mahal ve ara sıra de üzüntü, acı ve işten atılmaya, işinden çıkarılmaya işarettir.

Rüyada Altın Ayna Görmek İhya

Rüyasında altın ayna gören bireyin çektiği sıkıntıların sonrasında rahata, bolluğa, huzura kavuşacağı söylenir. Bir yandan mala mülke işaret eden altın ayna bir yandan dahi bireyin, varsa evlatlarıyla, yoksa anne-babasıyla olan ilişkilerinin düzeleceği biçiminde yorumlanır.

Rüyada Süslü Ayna Görmek

Rüyada süslü ayna gördüyseniz , çevrenizde bulunan yakın bir arkadaşınız ya da dostunuz ile ayrılacağınıza alamet eder. Ayna ne kadar süslü ve kıymetli olursa olsun ona bakan bireyin gördüğü, kendisidir. Rüyada görülen süslü ayna bireyin iç dünyasının zenginliğine, çevresindekiler yönünden sevildiğine ve takdir gördüğüne işarettir.

Farklı bir yoruma göre şayet süslü ayna, aile içindeki geçimsizliklere, kavgalara yorulur ve düş sahibine bu tartışmada kendisinin haklı olduğu söylenir.

Rüyada Çatlak Ayna Görmek

Aynanın çatlak olduğunu görmek, aile içindeki anlaşmazlıklar olarak yorumlanır. Aynadaki çatlak, gelecekteki muhtemel kırgınlıklar için alınması gereken önlemleri işaret ediyor olur.

 • Kırık ayna görmek, hasım malına ve aile işlerinde bozukluğa işarettir.

Rüyada Kirli Ayna Görmek

Rüyada kirli ve aynı zaman da lekeli bir ayna gördüyseniz , yaşayacağınız bir olaydan dolayı kalbinizin çok kırılacağına , içinizde bir burukluk olacağına delalet eder. Rüyada ayna içerisinde ayna gördüyseniz , hayatınızda büyük değişimler yapacağınıza , uzun bir yolculuğa çıkıp sorunları arkanızda bırakacağınıza ve o sorunları unutacağınıza alamet eder.

Rüyasında pis ayna gören bireyin kendi geleceği ile alakalı kaygıları, kaygıları olduğu söylenir. Atacağı adımlardan güvenilir olamamak, önünü görememek biçiminde yorumlanır. Benzer şekilde rüyada buğulanmış ayna görmek de rüyayı gören bireyin hayatıyla alakalı belirsizlikleri işaret eder. Eski düş yorumcuları pis ve bulanık görüntü veren aynanın, düş sahibinin iç sıkıntısına işaret ettiğini söylerler.

 • Paslı ve pis ayna görmek, kötü durumlara düşüleceğine işarettir.
 • Tozlu ayna görmek, acı ve isteğine erememekle yorumlanır.

Rüyada Aynaya Bakmak Neye İşarettir?

Rüyada aynaya baktığınızı gördüyseniz , uzun ömürlü olacağınıza , hatalarınızı düzelteceğinize , yeni bir çevre ile yeni dostlar edineceğinize işaret eder. Rüyasında aynaya baktığını gören şahıs bekarsa, mesut bir evlilik gerçekleştireceği söylenir.

Eğer rüyayı gören şahıs esasen evliyse, iyi bir haber alacağı biçiminde yorumlanır. Bu haberi de büyük ihtimalle bir bayan vasıtasıyla alacaktır. Rüyada aynaya bakmak, yeni insanlardan oluşacak yeni bir bir sosyal çevrenin de bir habercisi sayılır.

 • Aynaya baktığını görmek, evliliğe yahut işinden çıkarılmaya işarettir.
 • Aynaya ardından baktığını görmek, zevcesinin kendine kötü harekette bulunacağına işarettir.
 • Hasta birinin aynaya baktığını görmesi, vefatına, öleceğine işarettir.
 • Hapis olan şahıs, kendini aynada görse, hapishaneden çıkacağına işarettir.
 • Rüyada ayna karşısında süslendiğini görmek, aile işlerini tertipli duruma getirmeye işarettir.

Rüyada El Aynası Görmek

Bir kimsenin Rüyada el aynası görmesi, pek iyi sayılmaz. Bu Rüya, onun arkadaşları tarafından ve çevresindeki kişiler tarafından aldatılacağına ve bu yüzden büyük zarara uğratılacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada aynada kendini görmek

Rüyada Küçük Ayna Görmek

Rüyada görülen aynanın boyutları, düş sahibinin beklentilerinin niceliğini söylem eder. Buna göre ufak ayna, düş sahibinin ufak fakat gerçekleştiğinde kendisini çok mesut beklentilerini vurguluyor olur. Öte yandan düş sahibinin hayal kırıklığına uğramaması için beklentilerini yüksek tutmaması gerektiği biçiminde bir ikaz sayılabilir.

Benzer olarak, rüyada boy aynası görmek de rüyayı gören bireyin hadiseleri iyi değerlendiremediği, nesnel düşünemediği, hatta gereğinden çok mana yükleyerek hatalı bir yola girdiği biçiminde yorumlanır.

Rüyada Aynada Kendini Görmek Ne Demek?

Rüyada aynada kendini görmek , yapmış olduğunuz hatalardan ve işlemiş olduğunuz suçlardan dolayı kendinizi çok kötü hissedeceğinize ve bu yüzden vicdan azabı çekeceğinize işaret eder.

Rüyayı gören kişinin iç hesaplamalar yapacağına , kendisine bundan sonra çeki düzen vereceğine , yapmış olduğu yanlışların ve doğruların artık farkına varacağına , eskiden yaptığı hataları düzeltmek için elinden geleni yapacağına yorulur.

 • Rüyada kendisini aynada görmek, ömrünün uzayacağına işarettir.

Rüyada Aynada Kendini Görmek İhya

Rüyasında aynada kendisini gören bireyin, yaptığı yahut yapmadığı bir şey sebebiyle kendini sorguluyor olduğunu söyleyebiliriz. İçsel bir yolculuğun hatta de bir çatışmanın varlığından söz edilebilir. Kişi hatalı bir adım attığını, harekete geçmek için geç kaldığını düşünüyor olur. Bir işin sonuçlarından ziyade, gidiş yolunun yanlışlığından duyulan pişmanlığı söylem eder.

Kimi yorumcular şayet aynada kendini gören bireyin, kararlarını gözden geçirdikten sonra hoş günler göreceğini, yarınlarının berrak olduğunu söyler.

Rüyada Beyaz Ayna Görmek

Beyaz renk hem reel yaşamda üstelik rüyalarda saflığın, temizliğin, parlayan bir geleceğin habercisi sayılır. Rüyasında ak ayna gören şahıs şayet bekarsa ilk olarak ufukta bir düğün olduğu ve mesut bir evlilik gerçekleştireceği söylenir.

Beyaz ayna bunun yanı sıra sahip olunan sıhhat problemlerinin ortadan kalkacağı, bol kazançlı bir işe girileceği, düş sahibinin üstünde çalıştığı her ne varsa etkin olacağının işareti sayılır.

Rüyada Aynada Kendini Farklı Görmek

Rüyada aynada kendini farklı olarak gördüyseniz , gerçek yaşam da bir şeyler sakladığınıza , yaptıklarınızdan dolayı utanç duyacağınıza ve kimseye anlatmayacağınıza delalet eder.

Rüyayı gören kişi başka insanlara kötü davranacağına , zarar vereceğine ve sonrasında pişman olup vicdan azabı çekeceğine alamet eder.

 • Aynada kendisini bayan görmek, kız çocuğu olacağına işarettir.
 • Aynada kendisini diğer bir şekilde görmek, malına ve aklına zarar, zarar geleceğine işarettir.
 • Aynada kendini hoş görmek, sevinçtir, iyiliktir, feraha çıkılacağına işarettir.
 • Aynada yüzünü hoş, sakalını kara görmek, rütbe, mahal, memur olmak ve saygınlığa işarettir.

Rüyada Kendini Şişman Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kendinizi şişman olarak gördüyseniz , kendinizi gerçek yaşam da hem beğenmiş hem de kibirli olduğunuza yorulur.

Her şeyi bildiğinizi sandığınıza , herkesin saygı duyması gerektiğini düşündüğünüze , çevrenizde bulunan insanları buna zorlayacağınıza ve bu yüzden tüm sevmiş olduğunuz insanları bir anda kaybedeceğinize işaret eder.

Rüyada Aynada Kendini Kel Görmek

Rüyada aynada kendinizi kel olarak gördüyseniz , gerçek yaşam da özgüveninizi kaybedeceğinize , bu zamanlarda büyük olumsuzluklarla karşılaşacağınıza , zor günler geçireceğinize alamet eder.

Bunun haricinde bazı işlerden kaçacağınıza , hem alçakgönüllü hem de iyi kalpli birisi olduğunuzdan dolayı çevrenizdeki insanlar tarafından çok sevileceğinize delalet eder.

Rüyada Ayna Sildiğini Görmek

Rüyada ayna temizlemek, rüyayı gören bireyin hayatında yeni bir başlangıç hazırlığında olduğu biçiminde yorumlanır. Titizlikle yaptığı planlarını programa koyacak ve emeklerinin karşılığını fazlalık, bereket, aile hayatındaki huzur biçiminde alacak denir.

Ayna yeni bir hayatın kapısını simgeler ve bu kapı daha yüksek kademede bir iş olanağı dahi olur.

Bir kapı simgesi olarak ayna, başka bir dünyaya yani başka bir ülkeye yapılacak uzun ve hatta de daimi bir yolculuğun kapısı olarak dahi yorumlanır.

 • Ayna temizlediğini görmek, ünlü (ünlü) olacağına işarettir.

Rüyada Aynada Başkasını Görmek

Rüyasında, aynada başka birini gören şahsa, hayatında zorluklarla karşılaştığında bakış açısını yahut sahip olunan tutumunu değiştirmesi gerektiği söylenir. Eğer aynada gördüğü bireyi tanıyorsa, olaylara bir de onun gözünden bakması, kendini onun yerine koyması yahut gördüğü bireyin sözüne güvenmesi gerektiği biçiminde yorumlanabilir.

Aynada tanımadığı bir başkasını gören şahsa de hadiseleri yalnızca kendi kıymet yargıları ile değerlendirmesinin kendisini yanılgıya düşürebileceği, hayatındaki başka insanların isteklerine de kulak kabartması gerektiği özetlenebilir. Başka ömürleri yahut başka yolları dahi görmezden gelmemelidir biçiminde bir tavsiye kalitesi taşır.

Rüyada aynada erkek görmek, şayet rüyayı gören şahıs kadınsa, gelecek hayatında mühim bir yere sahip olacak bir erkeği büyük ihtimalle de bir yaşam arkadaşını işaret eder.

 • Aynada genç birini görmek, hasım görmeye, düşmanla karşılaşmaya işarettir.
 • Aynada yaşlı birini görmek, iyi bir dostla karşılaşmaya işarettir.
 • Aynada bayanın cinsiyet organını görmek, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir.
 • Aynada bayan görmek, kız çocuğu olacağına, erkek görmek, erkek çocuğu olacağına işarettir.

Rüyada Duvarda Ayna Görmek

Duvardaki ayna düş sahibine, gayriihtiyari hareket etmemesi gerekliliğini hatırlatır. Bir işe kalkışmadan yahut yolculuğa çıkmadan evvela, nereye varmak istediğine ve bunun için neleri göze alabileceğine karar vermeli; sonradan pişman olacağı, kişiliğine, inançlarına, vicdanına ters düşecek tutumlardan kaçınmalıdır.

Bir başka yaklaşıma göre, aynanın asık olduğu duvar, evi, aileyi sembolize eder ve ailenin mesut günler göreceğinin bir işareti sayılır.

Rüyada Birine Ayna Vermek

Rüyada birine ayna vermek, rüyayı gören bireyin hayatındaki insanlara yardım etme çabası olarak yorumlanır. Ailesinde yahut yakın arkadaşları arasında bulunan birinin, hadiseleri ve fırsatları iyi değerlendiremediğini ve bu nedenden hayatında çalkantılar yaşadığını düşünüyor olur. Rüyayı gören şahıs birine ayna sunarak onun olaylara yaklaşımını, tutumunu yahut düşüncesini değiştirmesini sağlamak istemektedir.

Rüyada birinin ayna vermesi şayet, tıpkı şekilde kendine yardım etmek talip bireylerin varlığına işarettir. Rüya sahibinin çevresindeki iyi niyetli dostlarının uyarılarını öneme alması gerektiği söylenir.

 • Rüyada birine ayna verdiğini görmek, ona bir iyilik, bir çıkar ve memuriyet vermeye işarettir.

Rüyada Aynaya Bakıp Korkmak

Rüyasında aynaya baktığında tasa duyduğunu hisseden bireyin tasa, kuşku yahut pişmanlık içerisinde olduğu söylenir.

Rüyada Ayna Almak

Satın alabilmek eylemi bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Rüyasında ayna satın alan bireyin de yardım etmeye, desteğe yahut en azından itimat ettiği birinin onayına gereksinim duyduğu özetlenebilir. Hedefine ulaşmak için attığı adımların, izlediği yolun doğruluğundan kuşku duyduğu, hatalı gerçekleştirmekten korktuğu fakat şayet kendine yol gösterecek biri olursa daha güvenilir adımlar atacağını düşündüğü biçiminde yorumlanır.

 • Ayna aldığını görmek, tuzağa düşüleceğine işarettir.
 • Ayna sattığını görmek, işlerin bozulacağına işaret eder.

Rüyada Ayna Bulmak

Beklenmedik vakitte karşılaşılan fırsatlara delalet ettiği söylenir. Bu fırsat yeni bir iş olabileceği gibi, bireyin hiç de hesapta yokken hayatını birleştireceği eşini bulması olarak dahi yorumlanabilir.

Rüyada Ayna Asmak

Rüyasında ayna astığını gören şahıs, başarısızlığının yahut başına gelen kötü şeylerin sorumluluğunu üstleniyor, hatayı kendinde arıyor, başka bir kimseyi suçlama yahut sorumluluğu başkasına yıkma gayretine girmiyor demektir. Rüya sahibi nerede yanılgı yaptığını kavramak için bizzat ile yüzleşmeye karar vermiştir.

Rüyada Aynanın Kırılması

Dünyanın çok türlü yerlerindeki kültürlerde ayna kırılmasının uğursuzluk getireceğine muteber. Rüyada ayna kırılması dahi düş sahibinin zor günler geçireceğine, üzücü bir haber alacağına dair bir işaret kabul edilir.

 • Aynanın kırıldığını görmek, eşinin vefatına yani ölümüne işarettir.

Rüyada Ayna Kırmak

Ayna kırdığını görmek, aldatılmaya (iğfal edilmeye) işarettir.

Rüyada Ayna Karşısında Namaz Kılmak

Rüya sahibinin doğruluktan şaşmadan ve hayatında kıymet verdiği her ne varsa onları koruyarak edindiği başarılarını söylem eder.

Diğer bir yandan, kol-kanat gerdiği, yardımını hiç esirgemediği yakın yahut ırak çevresindeki insanlar yönünden daima hayırla anıldığının bir işareti sayılır. Yaptığı iyiliklerin Allah katında dahi karşılık bulduğu ve bizzat için hayırlara vesile olacağı söylenir.

Rüya sahibinin hayatında ters giden bir şeyler varsa, bugüne kadar yaptığı iyi ve hayırlı şeyler yardımıyla kısa vakitte yoluna girecek, mesut, sıhhatli, bol günler gelecek denir.

Rüyada Ayna Karşısında Saç Taramak

Rüya sahibinin çevresindeki insanlara verdiği kıymeti söylem ettiği söylenir. Rüya sahibinin ailesini, eşini, dostunu, arkadaşlarını önemsediği, onların mesut olması için elinden gelen gayreti gösterdiği biçiminde yorumlanır.

Bir başka yorum dahi düş sahibinin beklediği ve hayatında bir dönüm noktası sayılacak hoş haberi alacağı yönündedir. Ayna karşısında saçını taradığını gören bireyin, hayatındaki bu mühim farklılık için hazırlık yapmaya başlayabileceği söylenir. Bazı düş yorumcuları düş sahibinin başka bir şehre yahut başka bir ülkeye taşınacağını söyler.

 • Aynada sakalını kara görmek, itibarının, saygınlığının artacağına işarettir.

Rüyada Ayna Taşımak

Rüyasında ayna taşıdığını gören bireyin, akabinde iş çeviren bir bireyin varlığını ayrım edip onun oyununu bozacağı ve başına gelecek zor durumlardan, uğrayacağı zarardan kurtulacağı söylenir.

Rüyada Büyük Ayna Görmek

Büyük ayna görmek, yücelmek, gelişme ve parlayan bir gelecektir.

Rüyada Ayna İstemek

Rüyayı gören bireyin, hayatında hiç bir işe yaramayan, üstelik işlerine ve ilişkilerine hasar yaratan şahıslardan kurtulması gerektiğine işaret sayılır. Rüya sahibinin son günlerde yaşadığı hayal kırıklıkları yahut başarısızlıklarda payı olan bu insanları hayatından çıkarması gerektiği söylenir.

Ayna arzulamak, düş sahibinin hayatındaki negatif gelişmelerden kurtulmak için yakınındaki şahıslardan yardım istemesi olarak dahi yorumlanabilir.

Rüyada Avize Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu