A Harfi Rüya TabirleriRüya Tabirleri

Rüyada Ayna Görmek

Rüyada Ayna Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada ayna görmek , rüyayı gören kişinin itibar sahibi olacağına işaret eder. Görülen bu rüya genel olarak uğurlu sayılır , hayal ile gurur olarak da yorumlanır.

Rüyada ayna görmek, rüya tabiri ilmiyle ilgilenen rüya yorumcularına göre, değişik durumlara işaretten yorumlanmıştır.

İmam Nablusi Yorumu:

Rüyada ayna görmek, hayâl ve gurura işarettir. Ayna görmek, kadına işaretle de tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında bir aynaya veya suya baktığını veyahut da yüzünü gösteren başka bir şeye baktığını ve orada kendi suretini (yüzünü) görse, bu rüyası onun her konuda kendisine benzeyen bir çocuğu olacağına işarettir.

Yine Nablûsî’ye göre, rüyasında aynaya baktığını gören kimse, evlenir veya eşi kendisinden ayrılıp kaybolmuş olsa, o gerisin geri kocasının yanma döner şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi eğer devlet başkanı veya devletin bir valisi ise, görevlerinden azil edilir, vazifeden alınırlar şeklinde yorumlanır.

 • Hapishanede bulunan bir tutuklu, rüyasında kendi yüzünü aynada görüyormuş olduğunu görse, bu onun hapishâneden çıkacağına işarettir.
 • Rüyasında aynaya arka tarafından (tersinden) baktığını görmek, rüyayı gören kişinin kendi hanımına arkadan ve ters taraftan yakınlık kurmak gibi, sapık bir girişimde bulunacağına işarettir şeklinde yorumlanır. (Buraya kadar verdiğimiz yorumlar îmâm-ı Nablûsî’nin kıymetli eseri “Tâtıyrul’enâm fî tâbiyril’menâm’ında mevcuttur.)

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu:

Rüyada ayna görmek, zevce (eş), evlât, mevki, makam, itibar, sadık bir dosta ortaklık, temiz bir işe ve emirleri yerine getirmek gibi şeylere işaretlen yorumlanır.

îbn-i Sîrîn’in yorumu:

Rüyada ayna görmek, aynanın büyüklük ve berraklığı görülen rüyaya değer kazandırır. Büyük, berrak ve temiz görüntü veren parlak ayna, büyüklük ve berraklık nispetince makam ve itibara kavuşmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyasında birisine bir ayna verdiğini görmesi, bu onun (rüya sahibinin) malını veya mallarını ona teslim edeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Câbiril’ Mağribî’nin yorumu:

Bir kimse rüyasında aynada yüzünü güzel bir şekilde görse, bu rüya onun için bir müjdedir. Veya bir ferahlık işaretidir. Rüyam sâhibi müjdeye erer, feraha erer şeklinde yorumlanır. Aynada çirkin bir hâl görmek, üzüntü ve kederdir şeklinde yorumlanır. Yani, aynada görülen güzellik, sevince ve ferahlığa, çirkinlik (çirkin yüz) ise, keder ve sıkıntıya işaretle yorumlanmıştır.

Ebû Safdil’ Vâiz’in yorumu:

Rüyada görülen aynanın tabir ve yorumu hakkındaki rüya tabir ve yorumcularının görüş (yorum) ayrılıkları vardır. Rüyada ayna görmek, genellikle mürüvvete işaret olarak yorumlanır.

 • Rüyasında aynada yüzünü görmek, bolluğa ve mürüvvete işarettir. Yani yardım severliğe işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında aynada yüzünü güzel, sakalını da aslından farklı olarak siyah görmek, rüyayı görenin halka (insanlara) karşı cömertliğine ve yardım edeceğine işarettir.

Bir kimse Rüyasında aynaya baktığında sakalının beyazladığını görse, bu onun rüya sâhibinin fakir düşeceğine işârettir. Bazı yoruma göre ise, mertebe ve derecesinin artacağına ve din yönünden güçleneceğine (dini bütün bir kişi olacağına) işarettir.

Rüyasında aynaya bakınca yüzünde beyaz tüyler (sakallar) olduğunu görüp onları kopardığını ve kökünden çekip yolduğunu gören kişi, bulunmakta olduğu mertebe ve dereceden düşer. Yani bu rüyayı gören kişinin o andaki bulunmuş olduğu itibardan, mertebe ve dereceden puan kaybeder ve durumu daha aşağılara düşer şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ayna Görmek İhya

Rüyada ayna görmek, zevceye (hanım, eşe), işaret eder. Bu nedenle Rüyasında aynanın kırıldığını görmek, rüyayı gören kişinin eşinin vefatına, yani öleceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.

 • Rüyasında aynada bir kadının kadınlık organını görmek, içinde bulunduğu üzüntüden, sıkıntıdan ve kederden kurtulur şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında aynaya baktığını gören kimse, bekârsa, evlenir. Eğer karısı gurbette ise, evine döner şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında bir aynayı sildiğini, temizlediğini ve parlattığını görmek, içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulacağına işarettir.

Ayna ile ilgili bazı rüya yorumcularının özetlenebilecek tabirleri:

 • Rüyada kendisini aynada görmek, ömrünün uzayacağına işarettir.
 • Kırık ayna görmek, düşman malına ve aile işlerinde bozukluğa işarettir.
 • Ayna kırdığını görmek, aldatılmaya (iğfal edilmeye) işarettir.
 • Ayna temizlediğini görmek, meşhur (ünlü) olacağına işarettir.
 • Ayna aldığını görmek, tuzağa düşüleceğine işarettir.
 • Ayna sattığını görmek, işlerin bozulacağına işaret eder.
 • Aynada sakalını siyah görmek, itibarının, saygınlığının artacağına işarettir.
 • Aynaya baktığını görmek, evliliğe veya işinden çıkarılmaya işarettir.
 • Aynaya arkadan baktığını görmek, zevcesinin kendisine kötü harekette bulunacağına işarettir.
 • Aynanın kırıldığını görmek, eşinin vefatına yani ölümüne işarettir.
 • Aynada genç birini görmek, düşman görmeye, düşmanla karşılaşmaya işarettir.
 • Aynada ihtiyar birini görmek, iyi bir dostla karşılaşmaya işarettir.
 • Aynada kadının cinsiyet organını görmek, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir.
 • Parlak aynaya baktığını görmek, gam ve kederden kurtulacağına işarettir.
 • Paslı ve kirli ayna görmek, kötü hallere düşüleceğine işarettir.
 • Hasta birinin aynaya baktığını görmesi, vefatına, öleceğine işarettir.
 • Aynada kadın görmek, kız çocuğu olacağına, erkek görmek, erkek çocuğu olacağına işarettir.
 • Aynada kendisini başka bir şekilde görmek, malına ve aklına zarar, ziyan geleceğine işarettir.
 • Aynada kendisini kadın görmek, kız çocuğu olacağına işarettir.
 • Hapis olan kişi, kendini aynada görse, hapishaneden çıkacağına işarettir.
 • Aynada kendini güzel görmek, sevinçtir, iyiliktir, feraha çıkılacağına işarettir.
 • Aynada yüzünü güzel, sakalını siyah görmek, rütbe, mevki, memur olmak ve saygınlığa işarettir.
 • Altın ayna görmek, zenginlik, rütbe, mevki ve bazen de üzüntü, keder ve işten atılmaya, işinden çıkarılmaya işarettir.
 • Elinde parlak bir ayna görmek, dilek ve muradına, istek ve arzusuna kavuşmaya işarettir.
 • Rüyada ayna karşısında süslendiğini görmek, aile işlerini düzenli hale getirmeye işarettir.
 • Rüyada birine ayna verdiğini görmek, ona bir iyilik, bir menfaat ve memurluk vermeye işarettir.
 • Parlak ayna, kederden kurtulmaya işarettir.
 • Tozlu ayna görmek, keder ve arzusuna erememekle yorumlanır.
 • Büyük ayna görmek, yücelmek, ilerleme ve parlak bir gelecektir.
 • Rüyasında aynanın arkasını görmek, işinden çıkarılacağına veya dilek ve muradına kavuşamayacağına veya ziraatte zarar edileceğine işarettir.

Rüyada yuvarlak ayna

Rüyada yuvarlak bir ayna gördüyseniz , yapılan dedikodular yüzünden canınızın çok sıkılacağına ve moral bozukluğu yaşayacağınıza işaret eder.

Rüyada çerçeveli ayna

Rüyada çerçeveli bir ayna gördüyseniz , yakın zaman içerisinde maddi bir zarara uğrayacağınıza delalet eder.

Rüyada altın ayna

Rüyada altın bir ayna görmek , rüyayı gören kişinin çekmiş olduğu sıkıntılardan kurtulup rahata kavuşacağına , bolluk ve aynı zaman da bereket içerisinde yaşayarak huzur bulacağına yorulur.

Bazı rüya tabircilerine göre , zor günlerin ardından yaşanacak olan feraha , zenginliğe ve aynı zaman da dini inancın kuvvetine yorarlar.

Rüyada süslü ayna

Rüyada süslü ayna gördüyseniz , çevrenizde bulunan yakın bir arkadaşınız ya da dostunuz ile ayrılacağınıza alamet eder.

Rüyada kirli ve lekeli ayna görmek

Rüyada kirli ve aynı zaman da lekeli bir ayna gördüyseniz , yaşayacağınız bir olaydan dolayı kalbinizin çok kırılacağına , içinizde bir burukluk olacağına delalet eder.

Rüyada ayna içerisinde ayna gördüyseniz , hayatınızda büyük değişimler yapacağınıza , uzun bir yolculuğa çıkıp sorunları arkanızda bırakacağınıza ve o sorunları unutacağınıza alamet eder.

Rüyada aynaya bakmak neye işarettir?

Rüyada aynaya baktığınızı gördüyseniz , uzun ömürlü olacağınıza , hatalarınızı düzelteceğinize , yeni bir çevre ile yeni dostlar edineceğinize işaret eder.

Rüyada El Aynası Görmek

Bir kimsenin Rüyada el aynası görmesi, pek iyi sayılmaz. Bu Rüya, onun arkadaşları tarafından ve çevresindeki kişiler tarafından aldatılacağına ve bu yüzden büyük zarara uğratılacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada aynada kendini görmek

Rüyada Aynada Kendini Görmek

Rüyada aynada kendini görmek , yapmış olduğunuz hatalardan ve işlemiş olduğunuz suçlardan dolayı kendinizi çok kötü hissedeceğinize ve bu yüzden vicdan azabı çekeceğinize işaret eder.

Rüyayı gören kişinin iç hesaplamalar yapacağına , kendisine bundan sonra çeki düzen vereceğine , yapmış olduğu yanlışların ve doğruların artık farkına varacağına , eskiden yaptığı hataları düzeltmek için elinden geleni yapacağına yorulur.

Rüyada Aynada Kendini Farklı Görmek

Rüyada aynada kendini farklı olarak gördüyseniz , gerçek yaşam da bir şeyler sakladığınıza , yaptıklarınızdan dolayı utanç duyacağınıza ve kimseye anlatmayacağınıza delalet eder.

Rüyayı gören kişi başka insanlara kötü davranacağına , zarar vereceğine ve sonrasında pişman olup vicdan azabı çekeceğine alamet eder.

Rüyada Kendini Şişman Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kendinizi şişman olarak gördüyseniz , kendinizi gerçek yaşam da hem beğenmiş hem de kibirli olduğunuza yorulur.

Her şeyi bildiğinizi sandığınıza , herkesin saygı duyması gerektiğini düşündüğünüze , çevrenizde bulunan insanları buna zorlayacağınıza ve bu yüzden tüm sevmiş olduğunuz insanları bir anda kaybedeceğinize işaret eder.

Rüyada Aynada Kendini Kel Görmek

Rüyada aynada kendinizi kel olarak gördüyseniz , gerçek yaşam da özgüveninizi kaybedeceğinize , bu zamanlarda büyük olumsuzluklarla karşılaşacağınıza , zor günler geçireceğinize alamet eder.

Bunun haricinde bazı işlerden kaçacağınıza , hem alçakgönüllü hem de iyi kalpli birisi olduğunuzdan dolayı çevrenizdeki insanlar tarafından çok sevileceğinize delalet eder.

Rüyada Avize Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu