Rüyada Dağ Görmek

Rüyada Dağ Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada dağ görmek, dayanılacak (sığınılacak) güvenilecek yer, yüksek rütbe, büyük makam, büyük zât, büyük siyaset sâhibi, zafer, şan-şeref, rahat gibi cihetlere işaret eder. Rüyasında bir dağa dayandığını gören kişi, büyük bir devlet başkanına sığınır ve ona dayanır şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir dağın üzerinde bulunduğu yerin sağlam olduğunu görmek, devlet başkanı tarafından büyük bir memuriyete getirileceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişi eğer zengin ise, daha zengin olur, eğer fakir ise, zengin olur, herhangi bir korkusu varsa, korkusu gider, korkudan kurtuluşa erer şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir dağı yıktığını gören kişinin bu Rüyası onun kendi hayatını yıkıp yok edeceğine, kendi hayatını ve ömrünü ziyan edeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Dağ Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyasında kendisini bir dağdan attığını fakat kendisine bir zarar gelmediğine gören kimsenin bu Rüyası, onun yüksek bir makama geçerek sözü geçerli biri olacağına işarettir şeklinde tabir olunur.
Rüyasında bir dağda kendisini silahlı olarak bulunduğunu veyahut büyük bir adama arkadaşlık ettiğini gören kimsenin bu Rüyası, onun büyük bir hayra ve yüksek bir rütbeye ereceğine işarettir şeklinde tabir olunur.

Önemli dağları görmek, (Arafat, Cudi, Lübnan, Uhud ve Tür dağı gibi), selâmete, mutluluğa ve muradına kavuşmaya, istediğini elde etmeye işaret eder.

 • Rüyada hem dağlar hem de yüksek tepeler gördüyseniz o zaman şiddetli bir üzüntü yaşayacağınıza , acılara ve işsizliğe delalet eder.
 • Rüyada dağların sağa sola yürüdüğünü görmek, insanlar arasında yaşanacak olan kargaşalara işaret eder.
 • Rüyada dağın üzerine geldiğini görmek , bazı insanlar tarafından taciz edileceğinize alamet eder.
 • Bir kimse Rüyasında dağda merdiven gibi yapılmış bir yoldan yürüdüğünü görse, bu Rüyası onun muradına ereceğine, amaç ve maksadına kavuşacağına işarettir.
 • Bir kimse Rüyasında uzaktan gördüğü bir dağı uzun uzun seyrederek baktığını görse, bu Rüyası onun, önemli bir konu hakkında uzun uzun düşüneceğine ve ondan sonra ne karar verecekse verebileceğine işarettir.

Rüyada Dağ Görmek Cafer-i Sadık (R.A.)’m yorumu:

Rüyada dağ görmek, mülk sâhibi olmak, devlet başkanı, devlet büyüğü, zafer ve rahata ulaşmaya işaret eder demiştir.

Rüyada bir dağın titrediğini ve yarıldığını görmek, o bölgenin idaresinde zayıflığa ve noksanlığa işarettir. Dağın titremesinin durması ve yarılan dağın eski haline geldiğini görmek, dertlerden şifa bulmaya, devletin eski gücüne kavuştuğuna veya kavuşacağına işarettir.

Rüyasında bir dağı kendi arkasına yüklenmiş olduğunu ve ağırlığını hissettiğini gören kişi önemli ve değerli bir kimsenin itibarlı bir insanın zahmetini çekeceğine işarettir. Eğer Rüyadaki yüklendiği dağın ağırlığını hissetmezse dağı kolayca taşıyormuş gibiyse, bu taktirde hizmetinde bulunduğu kişiden zahmet çekmez ve onun hizmetinden rahatsızlık duymadığına işaret olarak yorumlanır.

• Rüyada gökyüzünden bir dağ indiğini görmek, o bölgeye bir vali veya büyük bir idareci geleceğine işarettir. Rüyada bir dağın gökyüzüne (göğe) çıktığını görmek, bir valinin ve büyük bir devlet adamının azline (görevden düşürülmesine) ve makamından indirilmeye işarettir.

Rüyada Dağ Görmek Danyel (A.S.)’m yorumu:

Bir kimse Rüyasında kendisini bir dağın üstünde bulunduğunu ve bu dağın kendi malı olduğunu görse, Rüya sâhibinin büyük bir zata sığınacağına; diğer bir yoruma göre, çok kudret sâhibi, adaletli bir başkanın himayesine gireceğine işaret eder.

 • Rüyasında dağda kendisi için bir yer edindiğini gören kimsenin bu Rüyası devlet başkanının yakın müşaviri olup çeşitli hizmetlerde bulunacağına işaret eder.
 • Rüyada dağa veya dağda yerleşmiş olduğunu görmek, ilerlemeye ve yükselmeye devam edeceğine, iyiliğe, hayra doğru yol almaya devama işarettir.
 • Simsiyah zifiri karanlık bir dağ görmek, kedere, belâya ve musibete ve hastalıklara işaret eder.

Rüyada Dağ Görmek ihya

Rüyada dağ görmek ile ilgili işaretleri şöyle sıralayabiliriz: Bir dağa yaslanıp dayandığını görmek, büyük, güçlü (paralı zengin, rütbe, makam sahibi, sözü geçerli) bir adama dayanmaya işarettir.

Rüyasında bir dağın kendisine doğru geldiğini görmek, üzüntüye, kedere ve sıkıntıya düşmeye işarettir. Rüyasında kendi üzerine dağdan taşlar atılıyormuş olduğunu gören kişinin bu Rüyası kendisine söz atılacağına ve bazı sözlere ve eleştirilere muhatap olacağına işaret eder.

Rüyada Dağ Görmek İmam-ı Nablûsî’nin yorumu:

Rüyada büyük bir dağ görmek, şanı yüce, şöhreti her yere yayılmış (duyulmuş) görüşü isabetli, işlerinin önünü ve sonunu çok iyi düşünüp hesaplayan, hatırı, itibarı, büyük, heybetli ve şöhretli, büyük bir kimseye işaret olarak tabir olunmuştur.

 • Rüyasında bir dağı yıktığını gören kişi halkın saygı gösterdiği büyük bir kişiye zarar verir, onu kahredecek kadar haksızlıkta bulunur şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında bir dağa dayandığını görmek, büyük bir kimseye, yüksek itibarı olan birine dayanacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında bir dağın gölgesinde oturduğunu gören böyle bir kişinin himayesinde bulunacağına ve rahat bir yaşam süreceğine işaret eder.
 • Dağın üzerine doğru gelmesi (dağın yıkılmasını görmek, yolculuğa veya zahmetli bir işle karşılaşmaya veya böyle bir işi üzerine almaya veya kendisine ağır ve altından kalkamayacağı bir teklifin yapıldığına gibi şeylere işaret eder.
 • Rüyada gemiden doğruca dağa çıktığını görmek, kedere, üzüntüye ve ana-babaya karşı gelmeye, günaha işarettir.
 • Dağın yıkıldığını görmek, büyük ve şiddetli bir olaya işarettir.

Rüyada Dağ Görmek Kirmânî’nin yorumu:

Rüyasında bir dağın kendisine ait olduğunu görmek, katı kalpli (acımasız, merhametsiz) fakat itibarlı ve şöhreti büyük (çok ünlü) bir zata dost ve arkadaş olacağına işaret olarak tabir olunur.

 • Rüyasında bir dağın etrafında (çevresinde) dolaştığını gören kimse, büyük bir adamın maiyetine (himayesine) girerek mevki ve itibar sâhibi olacağına işarettir.

Rüyada Dağ Görmek Salim’inin yorumu:

Rüyada dağ görmek, büyük bir kısmetle yorumlanır. Rüyasında bir dağa çıkmak için tırmandığını (dağ yoluna koyulduğunu) görmek, çok para kazanmak, kârlı bir iş amacıyla uzak bir sefere (yolculuğa) çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

Dağı yüklendiğini (arkasına aldığını) görmek, ağır bir işi, sorumluluğu üzerine aldığına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Dağ Görmek Cabir-il Mağribî’nin yorumu:

Bir kimse Rüyasında bir dağa veyahut yüksek bir yere çıktığını görse bu onun muradına kavuşacağına ve isteğini elde edeceğine, rakiplerine galip (üstün) geleceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada dağın sadece dikenler ve çalılarla dolu bir dağ olduğunu görmek, söz ve davranışlarıyla, hal ve hareketleriyle halkını rahatsız eden, onlara eziyet veren, yakınlığından yalnızca zarar görülen bir devlet başkanına işarettir.

Rüyada Dağın Zirvesine Çıkmak

Rüyada dağa çıktığını görmek, yükselmeye, dağdan aşağı indiğini görmek, zillete (rezilliğe) işarettir. Rüyasında bir dağa çıkmak istediğini görmek, pek iyi değildir. Bu Rüyası onun katı kalpli (acımasız, merhametsiz) birinden yardım isteyeceğine işarettir.

Rüyasında kendisini bir dağa çıkmış, o dağın üzerinde oturmuş olduğunu ve o dağın suyundan içtiğini gören kişi eğer lâyık ve ehilse, güçlü kuvvetli ve kudreti büyük fakat, sert (katı kalpli) ancak idare ettiği halka faydalı olan bir devlet büyüğünden (idareciden) menfaat sağlar, bu devlet büyüğü sayesinde mevki ve makam sâhibi olur (yani bu devlet büyüğü, onu bir ile vali tayin eder).

Dağın üzerinde gördüğü güzellikler ve içtiği su miktarınca mal ve servet elde eder, o nispetle muradına erer, dileğine kavuşur. Bu Rüyayı gören kişi, ticaret ehli esnaf biriyse, işi çoğalır kârı ve kazancı artar, fakir biriyse, zengin olur, sıradan halktan biriyse, çevresinde saygınlığı (itibarı) görülmeye başlar şeklinde yorumlanır.

• Bir kimse Rüyasında kendisini bir dağa çıkarken görüp bu çıkma ânında zorlandığını ve sıkıntı çektiğini görse, maksadına ve gayesine ulaşmasında çok zorluk ve meşakkat çekeceğine; ama dağa çıkarken kolaylıkla çıktığını gören kişi ise, maksadına ve isteklerine çok kolay ve rahat ulaşacağına işaret olarak yorumlanır.

 • Rüyada kendini dağın zirvesinde görmek , gerçek yaşam da istemiş olduğunuz tüm şeylere kavuşacağınıza ve mutlu olacağınıza yorulur.

Rüyada Dağın Zirvesinde Olmak

Rüyada dağın zirvesinde olmak, Dağda, dağ üstünde bulunduğunu görmek, yakınlık, dostluk kurmak veya mal mülk almak zengin olmak, menfaat elde etmek gibi şeylere yorumlanır.

Rüyada Dağın Üzerinde Bulunmak

Rüyada kendini dağın üstünde gören bireyin; tüm isteklerine ve emellerine kavuşacağı, fazlalık ve bereket içerisinde bir hayat süreceği, sevdiği şahıslardan sevgisine karşılık bulacağı, pak kalpli insanlarla karşılaşacağı ve bu şahıslarla dayanıklı temaslar kuracağı söylenti edilir.

Rüyada Zirveye Ulaştığını Görmek

Rüyada zirveye ulaştığını gören bireyin; yüksek mevkiden biri yönünden kollanacağına, işinde yükseleceğine ve saygınlık kazanacağına, amirleri yönünden takdirle karşılanacağına yorulur.
Rüyada zirvede iken aşağı bakmak şayet bireyin geçmişteki tutum ve tutumlarından memnun olmadığına, birtakım konularda bitmemiş iç hesaplaşmaları olabileceğine, kalbini kırdığı ve gönlünü almadığı birisi olabileceğine işaret eder.

Rüyada Dağa Tırmanmak

Rüyada dağa tırmandığını gören bireyin en büyük hayallerine kavuşacağı, çok çabalayıp bu çabalarının karşılığını bulacağı, huzurlu bir aile kuracağı, saygı ve takdir göreceği işler gerçekleştireceği söylenti edilir.

Eğer düş sahibi dağa tek başına tırmandığını görürse bu, başaracağı işlerde kimsenin yardımını almayacağına işaret eder. Fakat buradaki kimsesizlik sosyal anlamda yalnız kalmayı değil, bir işi başarırken tek başına olmayı, yani şahsi kuvveti temsil etmektedir.

 • Rüyada bir dağa çıktığınızı gördüyseniz , itibarınızın artacağına , ömrünüzün ise yarısında vefat edeceğinize alamet eder.
 • Rüyada dağa tırmanmak , büyük başarılara imza atacağınıza , itibar sahibi olmaya, para kazanmaya ve herkes tarafından sevilip sayılmaya yorulur.

Rüyada Yeşil Dağ Görmek

Rüyada Yeşil Dağ Görmek, Rüyada bir dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini görmek, devlet başkanının kudret ve kuvvetle büyük hizmetler vereceğine ve yardımcılarının artacağına işarettir.

Rüyasında dağda çiçekler topladığını ve çiçekleri demet yaptığını görmek, kazandığı ve eline geçen paraları hayırlı işlerde ve hayır işlerinde sarf edeceğine işarettir.

Rüyasında dağda otların (çimenlerin) üzerinde ibadet ettiğini (namaz kıldığını, dua ettiğim) görse, bu onun (rüya sahibinin) Cenap-ı Allah’ın rızasını, hoşnutluğunu kazandığına işarettir.

Rüyada Dağdan Düşmek

Rüyada Dağdan düştüğünü görmek, işinden alınmak, atılmak, işini kaybetmek veyahut bir belâya, musibete, zarara uğramak, zayıflık, düşkün olmak istediğini elde edememek, muradına kavuşamamak gibi şeylere işarettir.

Bir kimse Rüyasında dağdan düştüğünü görse, bu onun din ve dünya hayatında eksikliğine ve insanlar arasında rezil olmasına, hor ve bakirliğine işarettir.

Rüyada dağdan düştüğünü gören bireyin; büyük bir hataya ve yanlışa düşeceği, bu düştüğü yanlışı uzun bir süre ayrım edemeyeceği, bu nedenden de kıymet verdiği şeyleri kaybedebileceği söylenti edilir. Bu rüyayı gören şahıs; yeni adımlar atarken daha temkinli olmalı, yeni tanıştığı yahut birlikte yeni bir işe kalkıştığı insanlara güvenmekte sabırsız davranmamalı, kimseye kefil olmamaya ve verecek vermemeye çalışmalı, işlerini ve parasını kimseye emanet etmemelidir.

 • Rüyada dağdan düşmek , zenginken bir anda fakir olacağınıza , maddi zorluklarla karşılaşacağınıza ve bu yüzden sıkıntı yaşayacağınıza işaret eder.
 • Rüyasında bir dağdan düştüğünü fakat, kendisine hiç bir şey olmayıp hemen ayağa kalktığını gören kişinin bu rüyası onun, işlerinde başarılı olamayacağına, gayretlerinin boşa gideceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Dağdan İnmek

Rüyada Dağdan aşağıya indiğini görmek, itibardan düşmeye, saygınlığını kaybetmeye veya bir sorumluluktan kurtuluşa, bazen de rahatlığa ve kurtuluşa işaret olarak yorumlanır.

 • Rüyasında kendisinin bir dağdan indiğini gören kimse makamını kaybeder, işinden olur, itibarı düşer, saygınlığı gider. Bir diğer yoruma göre, yüksek dağdan indiğini görmek, yapmak istediği işten vazgeçeceğine işarettir.

Rüyada Dağın Yerinden Kopması

Rüyada dağın yerinden koptuğunu görmek, düş sahibinin güven ettiği ve sırtını yasladığı birinin ölümünü göreceğine yorulur. Bu şahıs yaşça büyük bir aile kişiyi olabileceği gibi güven duyulan bir arkadaş, bir hafıza hocası, bir muallim de olur.

Rüyada Dağın Yandığını Görmek

Rüyasında dağın yandığını gören bireyin, yüksek mahal sahibi birinden büyük dayanak göreceği ve böylelikle büyük bir iş başaracağı söylenti olunur.

 • Rüyada bir dağın yandığını gördüyseniz , o bölgede yaşayan önemli birisinin vefat edeceğine delalet eder.
 • Rüyada dağın yandığını görmek, büyük bir zatın vefatına, değerli bir kişinin ölümüne işarettir.

Rüyada Dağda Vahşi Hayvanları Görmek

Rüyada dağda yırtıcı hayvanlarla karşılaştığını görmek, düş sahibinin emniyetsiz insanlara güven edip yanılacağına, birisi yönünden kandırılacağına yahut aldatılacağına yorulur.
Rüyada dağda gördüğü yırtıcı bir hayvanı öldürdüğünü gören bireyin; eline mühim bir fırsat geçeceğine ve bu fırsatı iyi değerlendirmesi, akla yatkın kullanması gerektiğine işaret edilir.

Rüyada Dağda Gezinmek

Rüyada dağda gezindiğini gören bireyin; kimsesizlik çektiği ve yakınlarının desteğine gereksinim duyacağı, romantik yakınlık kurmaya açılmış olduğu ve sevda hayatında ilerlemeler yaşayabileceği düşünülür.

Rüyada Dağları Seyretmek

Rüyada dağları seyrettiğini görmek, düş sahibinin bir başarısı sebebiyle mükafatlandırılacağına işaret eder. Kişinin, verdiği emekler neticesi asker yahut geç hayaline kavuşacağına, mücadelesinin meyvelerini toplayacağına yorulur. Bu rüyayı gören şahıs, hayatında mühim bir aşamadan geçiyorsa yahut büyük bir işin tam ortasında şayet hayırla sonuçlanacağını bilmeli ve ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmamalıdır.

Rüyada Dağa Tırmanırken Zorluklarla Karşılaşmak

Rüyada dağa tırmanırken zorluklarla karşılaşılması, düş sahibinin iş yahut mektep yaşamında bir projesini yarım bırakacağına, işleri bitirmeye yönelik güç ve kuvvetinin düşeceğine delalet eder. Rüya sahibi şahıs, parasal zorluklar yaşayabilir ve sahip olduğu bir birikim varsa onu kaybedebilir.

Rüyada Dağ Eteği Görmek

Dağın eteğinde bulunan sudan abdest alıp namaz kıldığını gören kimse günahlarından kurtulmuş olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Dağın Topraktan İbaret Olduğunu Görmek

Rüyada dağın topraktan ibaret olduğunu gören bireyin; hayatındaki insanları, arkadaşlarını ve ailesini yakın vakitte karşısına alabilmek mecburiyetinde kalabileceği söylenti olunur. Bu düş karışıklık ve karışıklık manasına gelir. Rüya sahibi, sevdiklerini karşısına almaktan sakınma etmezse, gelişen senelerde pişmanlık ve üzüntü duyabilir.

 • Rüyada otların (yeşilliğin) ve suyun olmadığı bir dağ görmek, inançsız ve azgın bir âmire (idareciye) işaretle yorumlanır. Çünkü bu özellikteki dağ, Allah’ı teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı bir ölü gibidir, değersizdir.
 • Rüyada sadece toprak bir dağın olduğunu görmek, halkına hiç bir yararı dokunmayan, faydasız, cimri bir devlet başkanına işaret eder şeklinde tabir olunur.

Rüyada Dağda Mağaraya Girdiğini Görmek

Rüyada dağda mağaraya girdiğini gören bireyin birlikte çalıştığı insanlara, yani ortaklarına yahut çalışanlarına karşı çok titiz olması lazım olur. Bu düş, çalışma arkadaşları ve güvenilir şahıslardan gelecek üçkağıt ve zarara işaret eder. Rüya sahibi bu zarar neticesi saygınlığını ve itibarını kaybedebilir.

 • Dağ oyuğuna, mağaraya girdiğini görmek, memur olmaya veya bazı sırlar bildiğine, birçok sırlara ortak olduğuna işarettir.

Rüyada Dağa Çıkmak İstediğini Görmek

Rüyada dağa çıkmak istediğini gören bireyin karşısına, vermesi gereken büyük bir karar çıkacağı söylenti edilir. Rüya sahibi, bu mühim kararı verirken zorlanabilir ve özelikle iki opsiyon arasında kalabilir. Bu karar iş yahut eğitim hayatıyla alakalı olur. Bu rüyayı gören bireyin yakın bir vakitte diğer bir şehre yahut ülkeye taşınma hali olur. Rüya sahibi, başını karıştıran her çeşitli fikri dışlamalı, katı bir mantıkla karar vermek yerine hisleri ve mantığını birlikte kullanarak düşünmelidir. Böylece en hayırlı sonuca ulaşacaktır.

Rüyada Dağda İbadet Ettiğini Görmek

Rüyada dağda tapınma ettiğini gören bireyin; hayırlı bir haber alacağı, bir güçlükle mücadele ediyor şayet bu zorluğun hakkından geleceği, hiç beklemediği birisinden kendisine miras kalacağı delalet olunur.

Rüyada Dağın Yok Olduğunu Görmek

Rüyada dağın yol olması, düş sahibinin kaybettiği şeyleri geri kazanacağı manasına gelir. Kişi şayet iş hayatında bir zarara uğramış şayet bunu telafi edeceğine, bir malını yitirmiş şayet geri kazanacağına, evini yahut arabasını mecburiyetten satmış şayet geri alacağına delalettir.

Rüyada Dağdan Su İçtiğini Görmek

Rüyada su kaynağı görmek hayırlara işaret eder. Dağda su kaynağı görmek ve bu kaynaktan su içmek bireyin büyük adımlar atacağına, kendisine duyduğu güvenin hiç olmadığı kadar artacağına işaret eder.

Rüyada Tepe Görmek

Rüyada tepe görmek, erkek için ferahlığa, genişliğe ereceğine işarettir. Kadın görürse, bir erkek çocuğu olacağına
işarettir.

• Yüksek bir tepeye çıkıp oturduğunu gören, mal varlık sahibi olacağına işarettir.

• Bir kimsenin rüyada düz bir tepe görmesi, saygın, saygın ve sözü geçen bir adamla arkadaş olup ondan yarar ve yardım göreceğine işarettir denilmiştir.

• Rüyada düz, yeşillik, pak ve yüksek bir tepe ve tepecikler görmek, cümle alem için hayra işaretle yorumlanır. Görülen tepelerin yorumu daima bu türlü hayırdır, ölçü budur, buna kıyasla deyim olunurlar demişlerdir yorumcular.

Rüyada Aslan Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

4 Yorum

 1. Selamün aleyküm, rüyamda bir dağın zirvesindeydim, çok büyük bir dağdı, aşağıya baktığımda göl vardı, işe gidecektik bir arkadaşımla o yüzden atlamak istiyordum ama göle isabet edememekten ya da gölün dibine çakılmaktan korktum o yüzden atlamadım. Başka bir yoldan gittim.

 2. Selamun aleyküm hocam. Rüyamda bir dağa doğru koşuyordum o kadar güzel bir manzarası vardı ki… liseden bir kız arkadaşım vardı (çok zaman oldu şu an görüşmüyoruz) Bir de yagmur yagıyor daga dogru koşarken  incecik üzerimize,dağın üzerinde ışıklar var seçebildiğim renk mordu. Oraya fotograf çekinmeye  gidiyormuşum.Çok mutluydum. Daha önceden bildiğim bir yermiş. Teşekkür ediyorum şimdiden.

  1. Merhaba Merve,

   Rüyanızın hayırlara vesile olmasını dilerim, Rüyanız başarılarınız artacağına ve hedeflerinize yollar biraz müşkülde olsa ulaşacağına işaret eder Allah’ın izniyle.

 3. Rüyamda bembeyaz kar kaplı bir dağın üstündeyim arkamda 2 yaşlı teyze kızım sana birini bulduk diyorlar bende içimden bunlar bana nasıl birini bulmuşlardır kim bilir diye küçümsüyorum ama içimden.Sonra teyzenin biri bu kişinin doktor olduğunu söylüyor.Aynı ruyada geçiş yapıp bir kız bebeğin cenaze namazını kılıyordum benden başka kimse yoktu cenazede.Namazda Fatiha ve İhlas Surelerini okudum./(Bayanım ve bekarım)Şimdiden Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu