D Harfi Rüya TabirleriRüya Tabirleri

Rüyada Dağ Görmek

Rüyada Dağ Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada dağ görmek, dayanılacak (sığınılacak) güvenilecek yer, yüksek rütbe, büyük makam, büyük zât, büyük siyaset sâhibi, zafer, şan-şeref, rahat gibi cihetlere işaret eder. Rüyasında bir dağa dayandığını gören kişi, büyük bir devlet başkanına sığınır ve ona dayanır şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir dağın üzerinde bulunduğu yerin sağlam olduğunu görmek, devlet başkanı tarafından büyük bir memuriyete getirileceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişi eğer zengin ise, daha zengin olur, eğer fakir ise, zengin olur, herhangi bir korkusu varsa, korkusu gider, korkudan kurtuluşa erer şeklinde tabir olunur.

 • Rüyasında bir dağı yıktığını gören kişinin bu Rüyası onun kendi hayatını yıkıp yok edeceğine, kendi hayatını ve ömrünü ziyan edeceğine işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında kendisini bir dağdan attığını fakat kendisine bir zarar gelmediğine gören kimsenin bu Rüyası, onun yüksek bir makama geçerek sözü geçerli biri olacağına işarettir şeklinde tabir olunur.
 • Rüyasında bir dağda kendisini silahlı olarak bulunduğunu veyahut büyük bir adama arkadaşlık ettiğini gören kimsenin bu Rüyası, onun büyük bir hayra ve yüksek bir rütbeye ereceğine işarettir şeklinde tabir olunur.

Önemli dağları görmek, (Arafat, Cudi, Lübnan, Uhud ve Tür dağı gibi), selâmete, mutluluğa ve muradına kavuşmaya, istediğini elde etmeye işaret eder.

Cafer-i Sadık (R.A.)’m yorumu:

Rüyada dağ görmek, mülk sâhibi olmak, devlet başkanı, devlet büyüğü, zafer ve rahata ulaşmaya işaret eder demiştir.

 • Rüyada bir dağın titrediğini ve yarıldığını görmek, o bölgenin idaresinde zayıflığa ve noksanlığa işarettir. Dağın titremesinin durması ve yarılan dağın eski haline geldiğini görmek, dertlerden şifa bulmaya, devletin eski gücüne kavuştuğuna veya kavuşacağına işarettir.
 • Rüyasında bir dağı kendi arkasına yüklenmiş olduğunu ve ağırlığını hissettiğini gören kişi önemli ve değerli bir kimsenin itibarlı bir insanın zahmetini çekeceğine işarettir. Eğer Rüyadaki yüklendiği dağın ağırlığını hissetmezse dağı kolayca taşıyormuş gibiyse, bu taktirde hizmetinde bulunduğu kişiden zahmet çekmez ve onun hizmetinden rahatsızlık duymadığına işaret olarak yorumlanır.
  • Rüyada gökyüzünden bir dağ indiğini görmek, o bölgeye bir vali veya büyük bir idareci geleceğine işarettir. Rüyada bir dağın gökyüzüne (göğe) çıktığını görmek, bir valinin ve büyük bir devlet adamının azline (görevden düşürülmesine) ve makamından indirilmeye işarettir.

Danyel (A.S.)’m yorumu:

Bir kimse Rüyasında kendisini bir dağın üstünde bulunduğunu ve bu dağın kendi malı olduğunu görse, Rüya sâhibinin büyük bir zata sığınacağına; diğer bir yoruma göre, çok kudret sâhibi, adaletli bir başkanın himayesine gireceğine işaret eder.

 • Rüyasında dağda kendisi için bir yer edindiğini gören kimsenin bu Rüyası devlet başkanının yakın müşaviri olup çeşitli hizmetlerde bulunacağına işaret eder.
 • Rüyasında kendisinin bir dağdan indiğini gören kimse makamını kaybeder, işinden olur, itibarı düşer, saygınlığı gider. Bir diğer yoruma göre, yüksek dağdan indiğini görmek, yapmak istediği işten vazgeçeceğine işarettir.
 • Rüyada sadece toprak bir dağın olduğunu görmek, halkına hiç bir yararı dokunmayan, faydasız, cimri bir devlet başkanına işaret eder şeklinde tabir olunur.
 • Rüyada dağa veya dağda yerleşmiş olduğunu görmek, ilerlemeye ve yükselmeye devam edeceğine, iyiliğe, hayra doğru yol almaya devama işarettir.
 • Simsiyah zifiri karanlık bir dağ görmek, kedere, belâya ve musibete ve hastalıklara işaret eder.

Rüyada Dağ Görmek ihya

Rüyada dağ görmek ile ilgili işaretleri şöyle sıralayabiliriz: Bir dağa yaslanıp dayandığını görmek, büyük, güçlü (paralı zengin, rütbe, makam sahibi, sözü geçerli) bir adama dayanmaya işarettir.

 • Rüyasında bir dağın kendisine doğru geldiğini görmek, üzüntüye, kedere ve sıkıntıya düşmeye işarettir.
 • Rüyasında kendi üzerine dağdan taşlar atılıyormuş olduğunu gören kişinin bu Rüyası kendisine söz atılacağına ve bazı sözlere ve eleştirilere muhatap olacağına işaret eder.
 • Rüyada hem dağlar hem de yüksek tepeler gördüyseniz o zaman şiddetli bir üzüntü yaşayacağınıza , acılara ve işsizliğe delalet eder.
 • Rüyada bir dağa çıktığınızı gördüyseniz , itibarınızın artacağına , ömrünüzün ise yarısında vefat edeceğinize alamet eder.
 • Rüyada kendini dağın zirvesinde görmek , gerçek yaşam da istemiş olduğunuz tüm şeylere kavuşacağınıza ve mutlu olacağınıza yorulur.
 • Rüyada dağların sağa sola yürüdüğünü görmek, insanlar arasında yaşanacak olan kargaşalara işaret eder.
 • Rüyada bir dağın yandığını gördüyseniz , o bölgede yaşayan önemli birisinin vefat edeceğine delalet eder.
 • Rüyada dağın üzerine geldiğini görmek , bazı insanlar tarafından taciz edileceğinize alamet eder.
 • Rüyada dağa tırmanmak , büyük başarılara imza atacağınıza , itibar sahibi olmaya,  para kazanmaya ve herkes tarafından sevilip sayılmaya yorulur.
 • Rüyada dağdan düşmek , zenginken bir anda fakir olacağınıza , maddi zorluklarla karşılaşacağınıza ve bu yüzden sıkıntı yaşayacağınıza işaret eder.
 • Rüyada otların (yeşilliğin) ve suyun olmadığı bir dağ görmek, inançsız ve azgın bir âmire (idareciye) işaretle yorumlanır. Çünkü bu özellikteki dağ, Allah’ı teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı bir ölü gibidir, değersizdir.
 • Bir kimse Rüyasında dağda merdiven gibi yapılmış bir yoldan yürüdüğünü görse, bu Rüyası onun muradına ereceğine, amaç ve maksadına kavuşacağına işarettir.
 • Bir kimse Rüyasında uzaktan gördüğü bir dağı uzun uzun seyrederek baktığını görse, bu Rüyası onun, önemli bir konu hakkında uzun uzun düşüneceğine ve ondan sonra ne karar verecekse verebileceğine işarettir.

İmam-ı Nablûsî’nin yorumu:

Rüyada büyük bir dağ görmek, şanı yüce, şöhreti her yere yayılmış (duyulmuş) görüşü isabetli, işlerinin önünü ve sonunu çok iyi düşünüp hesaplayan, hatırı, itibarı, büyük, heybetli ve şöhretli, büyük bir kimseye işaret olarak tabir olunmuştur.

 • Rüyasında bir dağı yıktığını gören kişi halkın saygı gösterdiği büyük bir kişiye zarar verir, onu kahredecek kadar haksızlıkta bulunur şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında bir dağa dayandığını görmek, büyük bir kimseye, yüksek itibarı olan birine dayanacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında bir dağın gölgesinde oturduğunu gören böyle bir kişinin himayesinde bulunacağına ve rahat bir yaşam süreceğine işaret eder.
 • Dağın üzerine doğru gelmesi (dağın yıkılmasını görmek, yolculuğa veya zahmetli bir işle karşılaşmaya veya böyle bir işi üzerine almaya veya kendisine ağır ve altından kalkamayacağı bir teklifin yapıldığına gibi şeylere işaret eder.
 • Dağ oyuğuna, mağaraya girdiğini görmek, memur olmaya veya bazı sırlar bildiğine, birçok sırlara ortak olduğuna işarettir.
 • Rüyada gemiden doğruca dağa çıktığını görmek, kedere, üzüntüye ve ana-babaya karşı gelmeye, günaha işarettir.
 • Dağın yıkıldığını görmek, büyük ve şiddetli bir olaya işarettir.
 • Rüyada dağın yandığını görmek, büyük bir zatın vefatına, değerli bir kişinin ölümüne işarettir.

Kirmânî’nin yorumu:

Rüyasında bir dağın kendisine ait olduğunu görmek, katı kalpli (acımasız, merhametsiz) fakat itibarlı ve şöhreti büyük (çok ünlü) bir zata dost ve arkadaş olacağına işaret olarak tabir olunur.

 • Rüyasında bir dağın etrafında (çevresinde) dolaştığını gören kimse, büyük bir adamın maiyetine (himayesine) girerek mevki ve itibar sâhibi olacağına işarettir.
 • Rüyasında bir dağdan düştüğünü fakat, kendisine hiç bir şey olmayıp hemen ayağa kalktığını gören kişinin bu rüyası onun, işlerinde başarılı olamayacağına, gayretlerinin boşa gideceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Salim’inin yorumu:

Rüyada dağ görmek, büyük bir kısmetle yorumlanır. Rüyasında bir dağa çıkmak için tırmandığını (dağ yoluna koyulduğunu) görmek, çok para kazanmak, kârlı bir iş amacıyla uzak bir sefere (yolculuğa) çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

 • Dağı yüklendiğini (arkasına aldığını) görmek, ağır bir işi, sorumluluğu üzerine aldığına işaret olarak yorumlanır.

Cabir-il Mağribî’nin yorumu:

Bir kimse Rüyasında bir dağa veyahut yüksek bir yere çıktığını görse bu onun muradına kavuşacağına ve isteğini elde edeceğine, rakiplerine galip (üstün) geleceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

 • Rüyada dağın sadece dikenler ve çalılarla dolu bir dağ olduğunu görmek, söz ve davranışlarıyla, hal ve hareketleriyle halkını rahatsız eden, onlara eziyet veren, yakınlığından yalnızca zarar görülen bir devlet başkanına işarettir.

Rüyada Dağın Zirvesine Çıkmak

Rüyada dağa çıktığını görmek, yükselmeye, dağdan aşağı indiğini görmek, zillete (rezilliğe) işarettir. Rüyasında bir dağa çıkmak istediğini görmek, pek iyi değildir. Bu Rüyası onun katı kalpli (acımasız, merhametsiz) birinden yardım isteyeceğine işarettir.

 • Rüyasında kendisini bir dağa çıkmış, o dağın üzerinde oturmuş olduğunu ve o dağın suyundan içtiğini gören kişi eğer lâyık ve ehilse, güçlü kuvvetli ve kudreti büyük fakat, sert (katı kalpli) ancak idare ettiği halka faydalı olan bir devlet büyüğünden (idareciden) menfaat sağlar, bu devlet büyüğü sayesinde mevki ve makam sâhibi olur (yani bu devlet büyüğü, onu bir ile vali tayin eder).

Dağın üzerinde gördüğü güzellikler ve içtiği su miktarınca mal ve servet elde eder, o nispetle muradına erer, dileğine kavuşur. Bu Rüyayı gören kişi, ticaret ehli esnaf biriyse, işi çoğalır kârı ve kazancı artar, fakir biriyse, zengin olur, sıradan halktan biriyse, çevresinde saygınlığı (itibarı) görülmeye başlar şeklinde yorumlanır.

• Bir kimse Rüyasında kendisini bir dağa çıkarken görüp bu çıkma ânında zorlandığını ve sıkıntı çektiğini görse, maksadına ve gayesine ulaşmasında çok zorluk ve meşakkat çekeceğine; ama dağa çıkarken kolaylıkla çıktığını gören kişi ise, maksadına ve isteklerine çok kolay ve rahat ulaşacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Dağın Zirvesinde Olmak

Rüyada dağın zirvesinde olmak, Dağda, dağ üstünde bulunduğunu görmek, yakınlık, dostluk kurmak veya mal mülk almak zengin olmak, menfaat elde etmek gibi şeylere yorumlanır.

Rüyada Yeşil Dağ Görmek

Rüyada Yeşil Dağ Görmek, Rüyada bir dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini görmek, devlet başkanının kudret ve kuvvetle büyük hizmetler vereceğine ve yardımcılarının artacağına işarettir.

 • Rüyasında dağda çiçekler topladığını ve çiçekleri demet yaptığını görmek, kazandığı ve eline geçen paraları hayırlı işlerde ve hayır işlerinde sarf edeceğine işarettir.
 • Rüyasında dağda otların (çimenlerin) üzerinde ibadet ettiğini (namaz kıldığını, dua ettiğim) görse, bu onun (rüya sahibinin) Cenap-ı Allah’ın rızasını, hoşnutluğunu kazandığına işarettir.

Rüyada Dağdan Düşmek

Rüyada Dağdan düştüğünü görmek, işinden alınmak, atılmak, işini kaybetmek veyahut bir belâya, musibete, zarara uğramak, zayıflık, düşkün olmak istediğini elde edememek, muradına kavuşamamak gibi şeylere işarettir.

 • Bir kimse Rüyasında dağdan düştüğünü görse, bu onun din ve dünya hayatında eksikliğine ve insanlar arasında rezil olmasına, hor ve bakirliğine işarettir.

Rüyada Dağdan İnmek

Rüyada Dağdan aşağıya indiğini görmek, itibardan düşmeye, saygınlığını kaybetmeye veya bir sorumluluktan kurtuluşa, bazen de rahatlığa ve kurtuluşa işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Dağ Eteği Görmek

 • Dağın eteğinde bulunan sudan abdest alıp namaz kıldığını gören kimse günahlarından kurtulmuş olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Aslan Görmek

3 Yorum

 1. Selamun aleyküm hocam. Rüyamda bir dağa doğru koşuyordum o kadar güzel bir manzarası vardı ki… liseden bir kız arkadaşım vardı (çok zaman oldu şu an görüşmüyoruz) Bir de yagmur yagıyor daga dogru koşarken  incecik üzerimize,dağın üzerinde ışıklar var seçebildiğim renk mordu. Oraya fotograf çekinmeye  gidiyormuşum.Çok mutluydum. Daha önceden bildiğim bir yermiş. Teşekkür ediyorum şimdiden.

  1. Merhaba Merve,

   Rüyanızın hayırlara vesile olmasını dilerim, Rüyanız başarılarınız artacağına ve hedeflerinize yollar biraz müşkülde olsa ulaşacağına işaret eder Allah’ın izniyle.

 2. Rüyamda bembeyaz kar kaplı bir dağın üstündeyim arkamda 2 yaşlı teyze kızım sana birini bulduk diyorlar bende içimden bunlar bana nasıl birini bulmuşlardır kim bilir diye küçümsüyorum ama içimden.Sonra teyzenin biri bu kişinin doktor olduğunu söylüyor.Aynı ruyada geçiş yapıp bir kız bebeğin cenaze namazını kılıyordum benden başka kimse yoktu cenazede.Namazda Fatiha ve İhlas Surelerini okudum./(Bayanım ve bekarım)Şimdiden Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu