Namaz Duaları

Namaz Duaları, Namazın içinde, muhtelif safhalarında ve namazdan selâmla çıktıktan sonra da okunacak dualar mevcuttur.

Sübhâneke Duası

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), namaza başlayınca “sübhâneke” duasını okumuştur.

Sübhâneke Duası

Sübhâneke Duası2

Arapça Okunuşu: Sübhânekellâhümme(*) ve bi hamdik ve tebârakesmük(*) ve teâlâ ceddük(’) ve cellesenâük(’) ve lâ ilâhe ğayrük(’)

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür, şanın yücedir. Senden başka tanrı yoktur.”

(EbûDavud, Salât, 122; Tirmizi, Salât, 179)

“Ve celle senâük” cümlesi cenaze namazında okunur.

“Sübhâneke” duasından sonra euzü ve besmele çekilir, “Fatiha” süresi, farz namazların ilk iki rekatında, sünnet ve vacip namazların tamamında Fatiha süresinden sonra bir süre veya uzunca bir ayet veya üç kısa ayet okunur.


Rükû ve Secdede Okunacak Dualar

Rükû, kıyamda kıraati bitirdikten sonra, baş ile arka düz olacak şekilde eğilmektir.

Bu esnada kadınlar, parmaklarını diz kapakları üzerine kor.

Erkekler ise, parmaklarıyla kavrayarak diz kapakları üzerine kor.

Secde ise, rükûdan doğrulduktan sonra alnını, burnunu, iki ayağının parmak uçlarını, iki eli ile iki dizini yani toplam yedi azasım yere koymaktır.

Secdede gözler burnun iki yanına bakar.

Eller yüzün hemen iki yanında, parmaklar kapalı ve kıbleye doğru tutulur.

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

Sizden biri rükû edince üç kere;

Rükû ve Secdede Okunacak Dualar

Arapça Okunuşu: “Sübhâne rabbiye’l-azîm”

Türkçe Anlamı: “Büyük Rabbim (her türlü kusurdan) münezzehtir’ desin. Bu, en az miktardır.

Secde yapınca da üç kere;

Rükû ve Secdede Okunacak Dualar2

Arapça Okunuşu: “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ”

Türkçe Anlamı: “Ulu Rabbim (her çeşit kusurdan) münezzehtir” desin. Bu da en az miktardır.

(EbûDavud, Salât, 154; Tirmizî, Salât, 194)

Bu itibarla kıyamdan “Allâhü ekber” deyip rükûa gidilince üç defa ‘Sübhâne Rabbiye’l-‘azîm” denir;

doğrulurken “semi’allâhü limen hamideh (her tür övgü kendisine ait olan Allah işitti)” ve “Rabbenâ leke’l-hamd (ey Rabbimiz! Her türlü övgü sana mahsustur)”der.

“Allâhü ekber” denir ve secdeye gidilir.

Secdede üç defa “Sübhâne Rabbiyela’lâ” denir.

Sonra “Allâhü ekber” cümlesi ile secdeden kalkılır, tekrar tekbir ile ikinci secdeye gidilir ve yine üç defa “Sübhâne Rabbiyel-a’lâ” denir.

Sonra “Allâhü ekber” cümlesi ile ayağa kalkılır, besmele çekilir,

Fatiha süresi ve bir süre veya ayet okunur, rükû ve secdeler aynı şekilde yapılır ve oturulur.

Farz, vacip ve sünnet bütün namazların ilk ve son oturuşunda “tahıyyât” diye anılan şu dua okunur:


Tahıyyât Duası

Tahıyyât Duası

Arapça Okunuşu: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât(*) Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh(‘) Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn(’) Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh(°)

Türkçe Anlamı: “Her türlü kavli, bedenî ve mali ibadetler Allah’a mahsustur. Ey Peygamber, selâm ve Allah’ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selâm bizlere ve Allah’ın Salih kullarına olsun. Ben şehadet ederim (yakinen bilirim) ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resulüdür.”

(EbûDavud, salât, 182. /, 591)

Üç ve dört rekattı farzlar ile müekket sünnetlerde “tahiyyat” duası okunduktan sonra kıyama kalkılır, üç rekatlı namazlarda üçüncü rekatın sonunda dört rekatlı namazlarda dördüncü rekatın sonunda oturulur, “tahiyyat”duası okunur, peşinden “salli ve barik duaları”okunur.


Salli ve Bârik Duaları

Salli ve bârik duaları; Hz. Peygamber (s.a.v.) için okunan ve Allah’ın rahmet ve selâmının O’nun üzerine olması dileğini dile getiren dualara denir.

Kur’an-ı Kerim de “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar.

Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Ahzâb, 33/56) buyrulmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’e Alla hu Teâlâ’nın salât etmesi, rahmet etmesi; meleklerin salât etmesi, şanının yüceltilmesini dilemeleri; müminlerin salât etmesi ise, dua etmeleri anlamını ifade eder.

Kur’an-ı Kerim’in, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e salât-u selâm getirmeyi emreden bu ayetine paralel olarak, geçmiş dönemlerde tanzim edilmiş pek çok salât-u selâm örnekleri vardır.

Peygamberimiz (s.a.v.)’e en kısa şekilde: “Allâhümme salli alâ Muhammed” veya “Sallallahü aleyhi ve sellem”diye salât getirilir.

Namazlarda “Allahümme salli”, “Allahümme bârik” dualarının okunması sünnettir.

Bilinen ve yaygın olan salavat örneği aşağıdaki şekildedir:

Salli ve Bârik Duaları

Arapça Okunuşu: “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed(’) Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd(*)”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

Salli ve Bârik Duaları2

Arapça Okunuşu: “Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedi) Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd(’)”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.”

(Buharî, De’avât, 32; Müslim, Salât 66; Ebû Davud, Salât, 183; Tirmizî, Ebvabu’t-Tatavvu, 346)


Rabbenâ Âtina ve Rabbenağfirlî Duaları

Farz, vacip ve sünnet bütün namazların son rekatlarında salli ve bârik dualarından sonra şu dualar okunur:

Rabbenâ Âtina ve Rabbenağfirlî Duaları

Arapça Okunuşu: “Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr(’) Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minine yevme yekûmü’l hisâb(’)”

“Allah’ım! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver; ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Bizi ateş azabından koru. (Bakara, 2/201)

Türkçe Anlamı: Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.” (ibrahim, 14/41)

Namazlardan “es-selâmü ‘aleyküm ve rahmetüllâh Allah’ın rahmeti ve selamı üzerinize olsun” denilerek çıkılır.


Kunut Duaları Yazımıza göz atın.

Güzel Dualar yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu