Kunut Duaları

Kunut Duaları, Kur’an-ı Kerim’de kunut sözlük anlamında ibadet etmek, boyun eğmek (Rûm, 30/26; Ahzâb, 33/120; zümer, 39/9) ibadet maksadıyla ayakta durmak (Al-i İmran, 3/43), sükût etmek (Bakara, 2/238) manalarında kullanılmıştır.

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekatında kunut duaları yapmak vaciptir.

Imam-ı Azam’a göre kunutta tekbir almak ve kunut dualarını (Allahümme innâ neste’înuke ve Allahümme iyyâke na’büdü dualarını) okumak vaciptir.

Ancak İmam Muhammed ve Ebû Yûsuf ’a göre ise, tekbir almak vacip, kunut dualarını okumak ise sünnettir. Bu duayı okuyamayan kimse ‘‘Rabbena âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfirlî” der.

Namazda kunut dualarını unutan kişi, namazın sonunda sehiv secdesi yapar.

Kunut Duaları şu şekildedir:

Kunut Duası -1

Kunut Duaları Arapça Okunuşu: 

Kunut Duası -1

Kunut Duaları Türkçe Okunuşu: 

Arapça Okunuşu: “Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke(e) ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke(*) ve nahleu ve netrükü men yefcürük(’)”

Kunut Duaları Türkçe Anlamı:

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz.

Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”


Kunut Duası -2

Kunut Duası - 2

Arapça Okunuşu: “Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü(’) ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke(s) ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri müihık(’)”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.

İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve İnançsızlara ulaşır.”

(Ibn Ebî Şeybe, II, 301;Abdürrezzak, III, 121)


Kunut Duaları Faziletleri

Kunut duaları ve faziletleri, “Peygamberimiz (s.a.v.) Miraç’ta, Sidre-i Mühteha’ya çıktığında, bir rekât namaz kıldı.

Buna bir rekât da kendisi ilâve etti.

Namaz iki rekât oldu.

Cenap-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti.

Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek] oldu.

İşte Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti.

Peygamberimiz o nur içinde kaldı ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü.

Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı.

İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu.

Başka bir rivayette ise, Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu.

Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü.

Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu.

Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi.

Hemen Cebrail (a.s.) geldi, Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü.

Böylece Peygamberimiz kendine geldi.

Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah’a sığındı.

Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

“Allah size bir namazı ziyade kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır.

İşte o namaz vitir namazıdır.

O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi.

Bilindiği üzere, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi.

Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.

Namaz Duaları Yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu