Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Dualar

Kötülüklerden Korunmak için okunacak dualar. Şerden, fenalıktan, kötülükten kurtulmak için okunacak dualar.

Sahabeden Suheyb (r.a.), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şöyle dediğini bildirmiştir:

Kötülüklerden Korunmak için Yapılabilecek Dua

“Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayırdır. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır: Sevinecek bir şeye nail olsa şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.” (Müslim, zühd, 64)

Bu hadisin ifadesinden anlaşılmaktadır ki, insan hem bolluk zamanında hem de sıkıntılı zamanlarda daima Allah’a yönelmeli, sürekli O’na dua etmelidir.


Sahabeden Osman b. Affan (r.a.)’ın rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ‘‘Bir kul her günün sabahında ve akşamında üç defa;

Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Dualar2

“Bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şey’ün fil-ardi vela fis-semai ve hüves-semi ul-alim.”

“Adı anıldığı zaman gerek yerde gerekse gökte hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla! O, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir, derse ona hiçbir şey zarar vermez, görülmedik kaza ve belâ ona isabet etmez.”

(EbûDavud, Edeb, no;lbnMâce, Dua, 14; Tirmizî, De’avât, 13)


Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Dualar 2

 

Peygamberimiz(s.a.v.);

Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Dualar3

“Belânın felaketinden, helâkin gelmesinden, kötü kazadan, düşmanların şamatasından Allah’a sığının” buyurmuş ve kendisi Allah’a şöyle sığınmıştır:

(Buhari, De’avât, 27; Ebû Davud, Salât, 367; Müslim, Zikr, 16; Nesâî, istiâze, 34)

Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Dualar4

Arapça Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike minel-‘aczi vel-keseli vel-cübni velherami vel-buhli. Ve e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri. Ve eûzü bike min fitneti’l-mahyâ ve’l-memâti.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” (Buhârî, De’avât 37; Tirmizî, De’avât, 71;EbûDâvud, Salât, 367)


Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Dualar 3

 

Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Dualar5

Arapça Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’ş-şikâkıve’n-nifâkı ve sûil-ahlâkı.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Ayrılıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım.”

(Ebû Dâvud, Salât, 367)


Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Dualar 4

 

Kötülüklerden Korunmak için Okunacak Dualar6

“Allâhümme innî e’ûzü bike minet-teraddî vel-hedmi vel- ğarakı vel-harîkı. Ve e’ûzü bike en yetehabbetaniyeş-şeytânü ‘ındelmevti. Ve e’ûzü bike en emûte fî sebîlike müdebbiran. Ve e’ûzü bike en emûte ledî’ğan.”

“Allah’ım! Yüksekten düşmekten, göçükten / göçük altında kalmaktan, boğulmaktan, yangından Sana sığınırım. Allah’ım! Ölüm anında şeytana çarpılmaktan Sana sığınırım. Allah’ım! Senin yolundan dönerek ölmekten Sana sığınırım. Allah’ım! Yılan sokması ile ölmekten Sana sığınırım.”

(Nesâi, es- Sünenü’l-Kübrâ, Istiaze, 65, No:7972)

Her çeşit şerlerden, kötülüklerden, günahlardan, Allah’ın yasaklarından, cehennemden vs. Allah’a sığınmak, O’nun korumasını talep etmektir.

Güzel Dualar Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu