Amme (Nebe) Suresi

Amme (Nebe) Suresi

Amme (Nebe) Suresi2

Arapça Okunuşu:

Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
‘Amme yetesâelûn(e)(1) ‘Ani-nnebe-i-l’azîm(i)(2^ Ellezî hum fîhi muhtelifûn(e)(3) Kellâ seya’lemûn(e)(4) Summe kellâ seya’lemûn(e)(5) Elem nec’ali-l-arda mihâdâ(n)(6) Velcibâle evtâdâ(n)(7) Ve halaknâkum ezvâcâ(n)(8) Ve ce’alnâ nevmekum subâtâ(n)(9) Ve ce’alnâ-lleyle libâsâ(n)(10) Ve ce’alnâ-nnehâra me’âşâ(n)(11) Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(n)(12) Ve ce’alnâ sirâcen vehhâcâ(n)(13) Ve enzelnâ mine-lmu’sirâti mâen seccâcâ(n)(14) Linuhrice bihi habben ve nebâtâ(n)(15) Ve cennâtin elfâfâ(n)(16) İnne yevme-lfasli kâne mîkâtâ(n)(17) Yevme yunfehu fî-ssûri fete/tûne efvâcâ(n)(18) Vefutihati-ssemâu fekânet ebvâbâ(n)(19) Ve suyyirati-lcibâlu fekânet serâbâ(n) (20) İnne cehenneme kânet mirsâdâ(n)(21) Littâğîne meâbâ(n) (22) Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(n)(23) Lâ yezûkûne fîhâ berden velâ şerâbâ(n)(24) İllâ hamîmen ve ğassâkâ(n)(25) Cezâen vifâkâ(n) (26) Innehum kânû lâ yercûne hisâbâ(n)(27) Ve kezzebû bi- âyâtinâ kizzâbâ(n)(28) Ve külle şey-in ahsaynâhu kitâbâ(n)(29) Fezûkû felen nezîdekum illâ ’azâbâ(n)(30) İnne lilmuttekîne mefâzâ(n)(31) Hadâ-ika ve a’nâbâ(n)(32) Ve kevâ’ibe etrâbâ(n) (33) Ve ke/sen dihâkâ(n)(34) Lâ yesme’ûne fîhâ lağven velâ kizzâbâ(n)(35) Cezâen min rabbike ‘atâen hisâbâ(n)(36) Rabbi- ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ-rrahmân(i)(s) lâ yemlikûne minhu hitâbâ(n)(37) Yevme yekûmu-rrûhu velmelâ-iketu saffâ(n) (s) lâ yetekellemûne illâ men ezine lehu-rrahmânu ve kâle savâbâ(n)(38) Zâlike-lyevmu-lhakk(u)(s) femen şâe-ttehaze ilâ rabbihi meâbâ(n)(39) İnnâ enzernâkum ‘azâben karîben yevme yenzuru-lmer-u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlu-lkâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(n)(40)

Türkçe Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Birbirlerine neyi soruyorlar?

2-3. Hakkında görüş ayrılığına düştükleri o büyük peygamberlik haberini!

4. Hayır, ileride bilecekler.

5 Sonra hayır hayır, ileride bilecekler.

6.7. Biz bu yeryüzünü bir döşek, dağları birer kazık yapmadık mı?

8. Sizleri çift çift yarattık.

9. Uykunuzu dinlenme yaptık.

10. Geceyi bir örtü yaptık.

11. Gündüzü geçimlik zamanı yaptık.

12. Üstünüze de yedi sağlam bina çattık.

13. İçlerine şaşaalı parıl parıl bir kandil astık.

14-16. Onunla daneler ve otlar, sarmaş dolaş bağlar, bahçeler çıkaralım diye bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.

17. Şüphesiz o hüküm günü belirlenmiş bir zamandır.

18 O gün sura üflenir de siz bölük bölük gelirsiniz.

19. Gökyüzü açılır da kapı kapı olur.

20. Dağlar yürütülür de dümdüz olur.

21. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.

22. Azgınlar için bir dönüş yeri.

23. Uzun zaman orada kalacaklardır.

24-26 Uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin dışında, orada ne bir serinlik, ne de içecek tadacaklar.

27. Çünkü onlar, hesaba çekilmeyi ummazlardı.

28. Ayetlerimizi yalanlaya yalanlaya yalancı olmuşlardı.

29. Her ne varsa, Biz onu sayıp bir kitapta kaydettik.

30. Artık tadın, artık size azabı artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz.

31-34. Şüphesiz ki korunanlara bir kurtuluş, bahçeler ve üzümler, turunç sineli yaşıtlar, dolu kadehler var.

35. Orada ne bir boş laf, ne de bir yalanlama işitirler.

36. Bu, Rab- binden bir ödül, büyük bir ihsan ve ikramdır.

37. O, göklerin, yeryüzünün ve onların arasındakilerin Rabbi, Rahman’dır, O’na karşı hiç kimse hiç bir söz söyleyemez.

38. O gün Ruh, Cebrail ve melekler saf halinde duracaklardır. Rahman’ın kendisine izin verdiği ve onun da sadece doğruyu söylediği dışında hiç kimse konuşamayacaktır.

39. O, gerçek gündür. O halde dileyen, Rabbine varacak bir yol bulsun.

40. Çünkü Biz, size yakın bir azabı hatırlattık. O gün insan, ellerinin önceden ne gönderdiğine bakacak, kâfir de “Ah ne olaydı ben bir toprak olaydım!” diyecek.

(Amme Suresi)

Rüyada Kafirun Suresi

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu