Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek

Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya Tabirleri

Rüyada Hz. Muhammed’i görmek, her ne şekilde olursa olsun, rüya sahiplerinin çok iyi bir Müslüman olduğuna ve dininin emrettiği her şeyi layıkıyla yerine getirdiğine yorumlanmıştır. Bazı rüya yorumcuları, rüyasında peygamber efendimizi gören kimselerin seçilmiş kişiler olduğunu, bu rüyayı görmelerinin ardından da insanlara yol göstermeleri gerektiğini söylemişlerdir. Diyanet ve din âlimleri tarafından bu rüya için yapılmış yorum, kişilerin hanelerine girecek paranın ve malların habercisi olduğudur. Rüya sahipleri eğer, çalıştıkları süre zarfı boyunca doğru ve helalden şaşmazlarsa, çok büyük ödüllerle mükâfatlandırılacaklardır.

Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek, Sahih bir Hadis-i Şerif’te Hz. Peygamber Efendimizden “Her kim beni rüyasında görürse, o kimse açıkgöz durumda de beni görecektir. Çünkü iblis bana benzeri bir şekle (benim şeklime) giremez” buyurmuş olduğu bildirilmiştir.

Yine bir rivayette “Her kim beni rüyasında görürse, kesinlikle o kimse, hak ve gerçek olarak beni görmüştür” buyrulmuştur.

Yine Hz. Enes (r.a.)’den gelen bir rivayette: “Beni rüyasında gören şahıs, elbet cehenneme girmeyecektir” buyrulmuştur.

Yine diğer bir rivayette: “Her kim ki, beni rüyasında görürse, o şahıs, gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytanın benim suretime (şeklime) girmesi muhtemel değildir.” buyrulmuştur.

Rüyasında Hazret-i Muhammed (Aleyhi selam)’ı görmek, düş sahibi bireyin her daim durumunun iyi olacağına ve gönlünün neşeli, huzurlu ve şen olacağına işaretle yorumlanır. O mutlu kimseye bundan sonra gönül safhası bahşedilmiştir. Rüya sahibinin şayet bir üzüntüsü, kederi ve sorunu varsa yahut hapiste (tutuklu) şayet, tüm bunlardan kurtulacağına ve muradına ereceğine işaret olarak yorumlamışlardır yorumcular. Bazıları demiştir ki, bu rüyayı gören kimse yahut kimseler, şayet bir musibette iseler, kıtlık gibi, pahalılık gibi, bunlardan dahi kurtulurlar, fazlalık ve ucuzluk gelir ve geleceğine işaret olarak deyim edilmiştir. Eğer rüyayı gören kimse yahut kimseler, mazlum (zulme ve haksızlığa) uğramışlarsa, Allah’ın yardımı yetişir kurtulurlar, kurtuluşa ererler, şayet bir kaygı ve kaygı durumunda iseler, bunlardan kurtulup emniyete ve selamete ererler ve ereceklerine işaret eder bu rüyalar, biçiminde yorumlamışlardır.

Şu gerçeği unutmayalım ki, rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.)’i görmek, her bakımdan büyük hayır ve selametlik söylem eder.

Rüyada Peygamber Efendimizi Hissetmek

Rüyada Hz. Muhammed’e dokunmak, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin bugüne kadar hiçbir akrabasının ve tanıdığının erişemediği kadar yüksek bir makama sahip olması olarak yorumlanmıştır. Kişilerin bu konuma kadar gelişleri, ömürleri boyunca yaptıkları çalışmaların karşılığı olacaktır. Özellikle genç yaşlarında bu rüyayı gören kişiler için bu rüya çok değerli bir öğüt niteliğindedir. Kişilerin çalışmaları karşılığında istedikleri her şeyi elde edebilecekleri ve istedikleri her konumda bulunabileceklerinin işareti kabul edilmiştir. Bazı rüya tabircileri, kadın rüya sahiplerinin bu rüyayı görmesinin tüm bu uyarılara ek olarak eşlerini doğru seçmeleri gerektiğini de eklemiştir. Bilhassa okumuş ve aydın genç kız ve kadınların kocalarının eline bakmaması ve ona muhtaç olmaması için ilişki kurdukları insanlara karşı dikkatli olmaları delalet edilmiştir.

Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek Diyanet

Diyanet’e göre rüyada Hz. Peygamberi görmek, rüya sahiplerinin hangi zor koşullarda yaşıyor olurlarsa olsunlar, bu sıkıntılardan çok kısa bir sürede kurtularak rahata kavuşacakları anlamına gelir. Özellikle hanesinde hasta ve haksız yere tutuklu bulunan kişilerin bu rüyayı görmeleri, üzüldükleri ve kendilerine tasa ettikleri tüm sorunların bir anda çözülecek olmasına yorumlanmıştır. Ağır hasta kimseler, Allah’ın kendilerine yazdığı ömür kadar yaşayacaklardır. Fakat özellikle genç ve bir süredir tedavi görmüş kişilerin iyileşecekleri söylenmiştir. Haksız yere hapse girmiş kişilerin ise suçsuz oldukları yakın zamanda ortaya çıkacak ve kişiler ailelerine kavuşacaklardır.

Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek İhya

Rüyada Hz. Muhammed’i görmenin İhya yorumu, rüya sahiplerinin peygamber vasıflarını kazanmasına yorumlanır. Hz. Muhammed’den sonra yeryüzüne peygamber inmeyecektir ancak, kişiler bu rüyayı gördükten sonra peygamberler gibi yol gösterici, sabırlı, merhametli, güçlü ve yardımsever olacaklardır. Özellikle uzunca bir süre insanlardan uzakta yaşamış olan kişiler, bu insani özelliklerini yitirmiş olabilirler. Kendilerine yardımcı olacak biri sayesinde, insanlara ve insanların yaşamına yeniden ayak uyduracaklardır. Ayrıca, bu rüyayı görmüş kişilerin eğitimlerini hangi alanda almış olurlarsa olsunlar insanlara Kur’an-ı Kerim, din ve tasavvuf öğretebilecek kadar ilim sahibi oldukları ya da olacakları yorumu eklenmiştir.

Rüyada Peygamber Efendimizin Nurunu Görmek

Rüyada Hz. Muhammed’in ışığı ile aydınlandığının görülmesi, rüya sahiplerinin bugüne kadar sahip oldukları her şey için Allah’a şükür edeceklerine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, şükrettikleri her şeyin fazlasını kazanmaya başlayacaklardır. Ayrıca kendi kazançlarını yoksul insanlarla da paylaşmaya çalışacaklardır. Yokluğu, yokluğun ne kadar zor olduğunu bilen rüya sahiplerini, çevresinde gördüğü ve maddi durumunun yerinde olmadığını gördüğü kişilere iş ve aş verecektir. İnsanlar, rüya sahibine karşı minnet duygusu içinde olacaklardır. Her zaman Allah’a rüya sahiplerinin işlerinin doğru gitmesi için dua edeceklerdir. Birtakım din alimleri, bu rüyayı kişilerin zekalarının yüksek olmasına da yorumlamışlardır. Rüya sahipleri, kendi içlerinde bulunan cevherin farkında olmayabilir. Ancak kendi benliğini fark ederlerse, çok başarılı olma fırsatı yakalayabileceklerdir.

Rüyada Peygamber Efendimizin Cenazesini Görmek

Rüyada Hz. Muhammed’in na’şını görmek, genellikle rüya sahibinin tanıdığı, çok zeki ve başarılı birinin vefat edişine delalet sayılmıştır. Bu ölüm haberi, rüya sahiplerinin hiç beklemedikleri bir anda kendilerine ulaşabilir. Bazı din alimleri, kişilerin vefat haberini aldıkları kişilerin insani özelliklerinin peygamber efendimizi andırdığı yorumunda bulunmuşlardır. Bu nedenle de rüya sahiplerine böyle bir işaret verilmiştir.

Rüyada Peygamber Efendimize Sarılmak

Rüyada Hz. Muhammed’e sarılmanın görülmesi, rüya sahiplerinin hem maddi sıkıntılardan hem de manevi sıkıntılarından aynı anda kurtulmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, şu an herhangi bir probleme sahip değilse, çok yakın bir süre içinde uzak bir akrabalarından aileleriyle ilgili kötü haberler alabilirler. Rüya sahiplerinin veya aile fertlerinin içinde bulunduğu kötü durum, uzunca bir süredir kişiden saklanıyor olabilir. Rüya tabircileri, kişilerin kendilerinden saklanan olaylara tepki göstermek yerine içinde bulundukları kötü durumdan kurtulmalarının bir yolunu bulmaları gerektiğini ve kimseye kızmamaları gerektiği yorumlarında bulunmuşlardır.

Rüyada Peygamber Efendimizin Sesini Duymak 

Rüyada peygamberimizle konuşmak, bazı din alimleri tarafından rüya sahipleri için imkansız olarak görülen bir durumun mucize şeklinde gerçekleşmesine yorumlanmıştır. Bu mucize geç yaşta bir bebek sahibi olmak, çok yüksek bir mevkide çalışmaya başlamak ya da hiç beklenmedik bir anda kişilerin dualarının kabul olması olabilir. Bazı din alimleri, bu rüyayı görmüş kadınların bir üzüntüleri veya dertleri varsa yakın zamanda biteceğini ve kişilerin içlerinin ferahlayacağını söylemişlerdir. Bekar kimseler, bu rüyayı görüyorlarsa kendilerini çok sevecek ve bir dediğini iki etmeyecek bir eşle evleneceklerdir.

Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek Ama Yüzünü Görememek

Rüyada Hz. Muhammed’in yalnızca siluetini görmek, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından kişilerin dine yönelmesine ve peygamber efendimizin sünnetlerini yapmaya özen göstermeye yorumlanmıştır. Bu rüya, kişilere Allah tarafından daha iyi bir mümin olmalarının işareti olarak da gösterilmiş olabilir. Rüya sahiplerinin eğer, son zamanlarda içleri sıkılıyorsa, kendilerini çok huzursuz hissediyorlarsa sadaka verişleri, çocuk sevindirişleri ve aç doyurmalarının bu iç sıkıntılarını söküp alacağı yorumu yapılmıştır. Ayrıca, iyilik yapan kimselerin her zaman iyilik bulacağını unutmamalı ve rüya sahiplerinin bu uyarı ile hareket etmeleri öğütlenmiştir.

Rüyada Peygamber Efendimizin Öldüğünü Görmek

Rüyada Hz. Peygamberin vefatını öğrenmek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır:

  • Din alimleri, bu rüyayı görmüş kişilerin alacakları bir haber nedeniyle günlerce ağlayacak kadar çok acılar çekeceğini ve yaşadıkları bu durum nedeniyle uzunca bir süre yüzlerini gülemeyeceği yorumunda bulunmuşlardır. Bu haber genellikle vefat haberi olsa da, bazen rüya sahiplerini üzecek çeşitli haberlerin de olabileceği söylenmiştir.
  • Rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişilerin hayırlı bir kul olduğunun işareti olarak kabul edilmiş bir rüyadır. Özellikle aklında iyi bir insan olmakla, dininin gerekliliklerini yerine getirip getirememekle ilgili düşünce ve soru işaretlerine sahip kişilerin bu rüyayı görmeleri, rüya sahiplerinin yürüdükleri yolun doğru olduğunun göstergesidir. Kişiler şüpheye düşmemeli ve kendini yoracak fikirlerle çok muhatap olmamalıdır.

Rüyada Hz Muhammed’i Görmek

Rüyada Hz. Peygamberin varlığı, tüm din alimleri tarafından rüya sahiplerinin işleyecekleri büyük sevapların habercisi olarak yorumlanmıştır. Eğer bir kimse, rüyasında peygamber efendimizden bir şey aldığını rüyasında görüyorsa, yaptıkları iyilikler sayesinde cennetlik olduğu yorumu yapılmıştır. Bazı rüya tabircilerine göreyse, rüyasında Hz. Muhammed’den bir konuda öğüt duyan kimselerin duydukları öğüde doğrudan uymaları gerektiği yorumu yapılmıştır. Özellikle herhangi bir açıdan zor durumda olan ve dualarında Allah’tan yardım dileyen kişilerin bu rüyayı görmeleri, yakın zamanda kendilerine dert ve tasa veren her şeyden kurtulacaklarına delalet sayılmıştır.

Rüyada Muhammed Suresi

Bu onurlu sureyi rüyasında tamamını yahut birkaç ayetini (bir kısmını) okuduğunu yahut dinlediğini gören kimse, büyük hayır ve bereketlere mazhar olur biçiminde yorumlanmıştır. Ünlü düş deyim ve yorumcularının yorum ve görüşleri alttaki şekillerdedir.

Rüyada Muhammed Suresi İbn-i Şirin’in yorumu:

Bu kutsal sureyi rüyasında okuduğunu yahut dinlediğini gören kimse, düşmanlarına galip (üstün) gelerek Cenap-ı Hakkın sayesinde onları yener ve muzafferiyet elde eder şeklindedir.

 

Rüyada Peygamber Efendimizin Kabrini Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu