Trend

Rüyada Koşmak Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Rüyada koşmak, gören bireyin önem içermeyen ve geçici olarak yaşayacağı bir sağlık problemi olarak yorumlanmaktadır. Rüyada koştuğunu görmek, rüya içerisinde koştuğunu gören kişi, arzu ettiği her şeyin aniden gerçekleşmesini isteyen sabırsız biri olarak tanımlanır. Rüyada koştuğunu gören kimse, rüyayı gören bireyin, kimi sorunlar ile karşı karşıya kalacağını ifade eder.

Rüyada koşmak, bu yüzden kimi güçlüklere karşı göğüs germek zorunda kalacaktır. Aynı zamanda rüyada koştuğunu görmek, rüyayı gören kişinin çok zengin olacağına ve ulaşılamayacak hedefleri aşacağını ifade eder.

Rüyada Koşmak Diyanet

Rüyada koşmak diyanetin yorumuna göre; rüya sahibinin uzun zamandır içinde bulunduğu korku ve telaşlı ruh halinden sıyrılarak rahata ermesi şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada koşmanın diğer anlamları ise şunlardır;

 • Kişinin düşmanına galip geleceğine,
 • İş hayatında rakiplerini korkutacak kadar başarılı olacağına,
 • Sağlıklı ve mutlu bir ömre

İşaret etmektedir.

Rüyada koştuğunuzu gördüyseniz , hem önemsiz hem de geçici olan bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalacağınıza , fevri davranışlarda bulunacağınıza ve istemiş olduğunuz şeylerin hemen olmasını isteyen tez canlı ve sabırsız birisi olduğunuza işaret eder. Bunun yanı sıra kısa zaman içerisinde bazı sorunlar ve sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilir , zor günler geçirebilirsiniz.

Bazı rüya yorumcularına göre rüyada koşmak , bolluk , bereket ve rahat içerisinde yaşamaya yorarlar. Rüya sahibinin ulaşılması çok zor ve büyük hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapacaktır.

Rüyada Koşmak İslami Anlamı

İbni Sirin (r.a) şöyle buyuruyor; rüyada koştuğunu gören kimselerin, büyükçe hedefleri vardır. Rüya içerisinde koşar iken bir yere takılıp düşmek, gerçek yaşamda toplum içerisinde utanç duymaya ve kibirli davranışların bir anda sönmesine işarettir. Bu rüyayı gören kişiler itibarını kaybedeceklerdir. Rüya içerisinde ayakkabısız koşmak bütün güçlüklerin ve sıkıntıların atlatılacağının habercisidir.

Rüyada Koşmak İhya

Rüyada görülen koşmak, değişik şekillerde yorumlanmıştır. Koşmak rüyası, hırslı olmak, tamahkarlık, ümid, başarıya ulaşmak, yolculuk, haber ve acele etmek (acelecilik) gibi şeylere işaretle yorumlanmıştır.

• Bir kimsenin rüyada kendisinin koştuğunu görmesi, ümidinin olacağına (beklentisinin) gerçekleşeceğine işaret eder.

• Rüyasında acele acele koştuğunu görmek, tamahkarlığa, dünya hırsına veya bir sıkıntıya düşmeye işaretle yorumlanmıştır. Bu rüya, bir yolculuğa çıkmaya, bir yerden başka bir yere gitmeye de yorumlanmıştır.

• Rüyasında bir koşu sahası görmek, ferah ve sevince ermeye, başarılı olmaya işaretle yorumlanır demişlerdir.

• Bir kimsenin rüyada koşarak bir yerden diğer bir yere gittiğini görmesi, rüya sahibinin sıkıntılı (kendisine sıkıntı verecek) bir haber alacağına veya arkadaşlarıyla bulunduğu yerlerde sıkıntıdan daralacağına işaret eder.

• Rüyasında uzun bir yolda tek başına koştuğunu gören kimse, kendisini ferahlatacak müjdeli bir haber alarak sevinir veya sevineceğine işarettir.

• Rüyasında bir yarışma için grup halinde koştuğunu gören kimse, arkadaşlarından duyacağı üzücü bir habere işarettir şeklinde yorumlanır denmiştir.

Rüyada Yavaş Koşmak

Rüyada yavaş koşmak, rüyayı görmüş olan kişinin başına gelecek olan olumsuz şeylerin, yavaş yavaş gelmesine işarettir. Rüyayı gören kişinin sağlık problemlerinin yavaş yavaş kötüleşeceğine yorumlanır. Aynı zamanda rüyada yavaş koşmak çalışma ve iş yaşamında da karşı karşıya gelinecek olumsuz olayların yavaş yavaş gelişeceğinin anlamını taşır.

Rüyada Hızlı Koşmak

Rüyada hızlı koşmak, rüyayı gören kişinin çalışma yaşamında maddiyat tarafından iyi bir seviyeye gelebilmek için kocaman ve çok güç bir yol içerisinden geçmek gerektiğine yorumlanır. Rüyayı gören kişi, problemlere daha sabırlı ve akılcı bir tarzda hareket etmesi gerekir. Aksi takdirde, manevi ve maddi anlamda büyük zarara uğrayacaktır.

Rüyada Koşmak ve Terlemek

Rüyada koşmak ve terlemek, gören bireyin birtakım problemlerden yakın zamanda kurtulacağının haberini verir. Bu rüya çeşidi, rüyayı görmüş olan kişinin, itibar sahibi olacağının işaretçisidir. Rüyayı gören kişi evli ise, çocukları ve eşi için çabalayıp rahata yaşatacağının anlamını taşır. Rüyayı görmüş olan kişi bekar ise, ailesi ve yaşamı için kazanacağı helal parayı ifade eder. Terin temiz olması helal, kötü koku içermesi ise haram paraya işarettir.

Rüyada Koşmak

Rüyada Terlemek

Rüyasında kendisinin terlediğini gören kimse, üzüntü ve kedere düşeceğine yahut hastalığa tutulacağına
işarettir. Rüyasında terleme görmek, dünya ile ilgili bir zararla yorumlanmıştır.

• ibn-i Şirin’in yorumu: Rüyasında vücudundan ter aktığını gören kimse, dünyalıktan (malından) zarar edeceğine işarettir. Akan teri yere düşerse, zararı büyük olacağına düşmezse zararın az ve hafif olacağına işaret eder demiştir.

• Rüyasında elbisesinin terden ıslanmış olduğunu gören kimse, ailesi, çoluk çocuğu için mal toplayıp biriktireceğine işarettir demiştir.

• Rüyada görülen hoş kokulu, ak ter, caiz mala işaret eder. Kötü kokulu ve çirkin görüntülü ter, bunun tersidir.
Haram mala işarettir demiştir İbn-i Şirin hazretleri.

• Rüyasında vücudunun her yönünden terler çıkıp sızdığını (aktığını) görmek, mal kaybına, düş sahibinin malından
zarar, zarar göreceğine işarettir biçiminde yorumlanır demiştir. Bazı yorumcular, bu terlemeyi, yorgunluğa, yorgun
düşmeye işaret eder demişlerdir.

• Rüyasında diğer birinin terinden kendine bulaştığını gören kimse, o teri bulaşıcı adamdan hayır görür ve o adamın malından eline mal geçer, yani onun malından yer içer yararlanır demek olur biçiminde yorumlanmıştır.

Rüyada Ter Görmek

Rüyada ter görmek, murada ermek, talep ve dileğine kavuşmağa işarettir. Hasta olan bir kimse, Rüyasında terlediğini görse, o kimse hastalığından deva bulur, biçiminde yorumlanır.

• Rüyasında normal bir şekilde terlediğini gören kimse, istek ve dileğine kavuşur, biçiminde deyim olunur.

• Rüyada görülen ter, birtakım yorumculara göre, mala işarettir.

Bunun içindir ki, Rüyasında vücudundan ter aktığını gören kimse, vücudundan akan ter miktarınca malından gider, malını kaybeder, zarar eder, biçiminde deyim olunur. Bazen de rüyayı gören kimsenin gördüğü ter, karşılaşacağı zorluklara ve zahmetlere işaretle deyim olunur.

Rüyada Koşmak ve Düşmek

Rüyada koşmak ve düşmek, rüyayı gören kişinin kalkıştığı bir işi tamamlayamayacağına yorumlanır. Bu işi yapmaya çalışan kişi birçok engeller ile karşılaşacaktır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için oldukça fazla çaba sarf edecek olan bu kişi, istediği hedefe zorlukların üstesinden gelerek ulaşabilecektir.

Rüyada Koşan Birini Görmek

Rüyada koşan birini görmek, rüyayı gören kişinin aniden alacağı bir haber ile yorumlanır. Rüyayı gören kişi, aniden bir haber alacak ve bu haber karşısında çok şaşıracaktır. Rüyada koşan birini görmek, çabucak gelecek olan bir haberin delalettir.

Rüyada Koşmak Diyanet

Rüyada Koşmaktan Yorulmak

Rüyayı koşmaktan yorulmak, gören bireyin her konuda biraz sabretmesi gerektiği manasını taşır. Rüyayı gören kişinin çok sabırsız ve çok heyecan içeren biri olduğuna yorumlanır. Bu kişi her amacının, her düşüncesinin ve koymuş olduğu ideallerinin hemen hemen hepsinin yerine gelmesini ve neticeye ulaşmasını arzu ettiği bu vaziyetin de çoğu zaman kendisini huzursuz ettiğine yorumlanır.

Rüyada Uzun Yolda Koşmak

Rüyada uzun olan bir yolda koştuğunuzu gördüyseniz , çok mutlu bir yaşam süreceğinize işaret eder.

Rüyada Yarışta Koşmak

Rüyada yarışta koştuğunuzu gördüyseniz , yakınlarınızdan öğreneceğiniz tatsız bir olaya delalet eder.

Rüyada koşarak kaçtığınızı gördüyseniz , kıvrak ve hain düşünceniz sayesinde yapmanız gereken bir işten kurtulacağınıza , sorumluluğunuz olan işlerden kolay bir şekilde kurtulmayı başaracağınıza yorulur.

Rüyada Düşmandan Kaçmak

Rüyada düşmandan kaçtığınızı gördüyseniz , hem kazadan hem beladan hem de sorunlardan uzaklaşacağınıza alamet eder.

Rüyada bir şeye koşuşturduğunuzu gördüyseniz , sıkıntılardan , zorluklardan ve sorunlardan kurtulacağınıza , hem şansınızın hem de kısmetinizin açık olacağına işaret eder.

Rüyada Koşu Yarışı Görmek

Rüyada koşu yarışı gördüyseniz , bir umut ile çıkmış olduğunuz yolun hayırlı olmadığına delalet eder.

Rüyada Biriyle Koşmak

Rüyada biriyle koşmak İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; rüya sahibinin gerçekleşmesi için dua ettiği dileklerinin gerçekleşeceği ve hayatının yoluna gireceğine delalet eder. Hayırlı bir rüya olan rüyada biriyle koşmanın diğer anlamları ise şunlardır;

 • Rüyasında biri ile koştuğunu gören kişi çok yakın bir arkadaşı ile bir yolculuğa çıkar.
 • Hayırlı kazançlar elde eder ve helal lokma yer.
 • Rüya sahibinin karşısına iş alanında uzun zamandır beklediği fırsat çıkar.
 • Ruhen olumlu değişimler yaşar ve dinlenme sürecine giriş yapar.
 • Beklemediği bir zamanda güzel haberler alır.
 • İş seyahatine çıkabilir.
 • Aşk hayatında çok mutlu olur.
 • Aşk hayatında hoşlandığı ve beklediği birisi varsa ondan bir haber alır.
 • Yeni bir ilişki ve yeni bir yol başlangıcını da simgelemektedir.

Rüyada Çok Hızlı Koşmak

Rüyada Çok Hızlı Koşmak

Rüyada çok hızlı koşmak Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; rüya sahibinin bazı telaşlar içerisinde olduğunu ve bu telaşların tatlılıkla sonuçlanacağına işaret etmektedir. Rüyada çok hızlı koşmanın diğer anlamları ise şunlardır;

 • Gönül işlerinde bahtının açılacağı ve şansının yanında olacağı,
 • İsteklerinin ve beklentilerinin gerçekleşeceğini,
 • Gelecekte güzel günler yaşayacağı,
 • Stresli bir dönemde ise bu sürecin kolaylıkla aşılıp artık feraha geçeceği,
 • Şansının daim olacağı ve her konuda yardım edeceği

Şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada çok hızlı koşmayı olumsuz yorumlayan bazı alimler bu rüyanın beklenen bir haberin çok uzun zaman sonra geleceğine ve bir öneminin kalmayacağı şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada Bir Yere Yetişmek İçin Koşmak

Rüyada bir yere yetişmek için koşmak uzun bir bekleyişten sonra beklenilen duruma ulaşmayı ve kavuşmayı simgelemektedir. Caferi Sadık (r.a) tabirine göre; müjdeli bir haber alınacağını ve bu haberin kişinin hayatında yeni kapılar açacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Koşarak Kaçmak

Rüyada koşarak kaçmak olumsuz durumlara işaret eder. Rüyada koşarak kaçtığını gören kişinin hakkında şu yorumlar yapılmaktadır;

 • Rüya sahibi büyük maddi kayıplar yaşar.
 • Hayatındaki düzen bozulur.
 • İşleri rast gitmez hep bir aksilikle karşılaşır.
 • İş alanında yaşanılan aksiliklerden dolayı işten çıkarılma veya ayrılma durumları yaşayabilir.
 • Rüya sahibi hedeflerine ulaşamaz ve üzüntü duyar.

Rüyada Hızlı Koşmak Diyanet

Rüyada hızlı koşmak İmam  Gazali (r.a) yorumuna göre; hayırlı durumlara işaret etmektedir. Rüya sahibinin nasibinin açılacağına ve bir kısmet bulup yakın vadede evleneceğine işaret eder. Rüyada hızlı koşmak bazı rüya sahipleri için hızlı gelişen güzel olaylar şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada Yolda Koşmak

Rüyada yolda koşmak İmam Nablusi (r.a) yorumuna göre; rüya sahibinin bir yere gideceğine ve bir ortama gideceğine İşarettir. Bu ortamda karşısına yeni insanlar çıkacak ve iş hayatında karşısına hazırlı kapılar açılacak şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Uzun Bir Yolda Koşmak

Rüyada uzun bir yolda koşmak rüya sahibinin bir çok konuda emek verdiğini ve çok azimli bir insan olduğunu simgelemektedir. Rüya sahibi için müjdeler veren bu rüya aynı zamanda şu anlamları da taşımaktadır;

 • Rüya sahibi bereketli bir dönem içerisindedir.
 • Hayatını belirli bir rutin üzerine kurmuştur.
 • İşinde zorluk ve problemler yaşıyorsa bunlara en kısa zamanda çözüm bulacak demektir.
 • Geçim sıkıntısının son bulacağına ve ele toplu bir para geçeceğine işare teker.
 • Ertelenen bir yolculuğun gerçekleşmesi anlamına gelir.

Rüyada Çanta Kaybetmek

Bir Yorum

 1. Selamün aleyküm 32. Yaşımda 1.70 boy 65 kg olan İstanbul da bir kamu kurumunda çalışıyorum. Daha önce hiç evlenmedim . Kesinlikle yabancılar ilgilenmesin. Ehli sünnet ve cemaat ehli olan temiz ahlaklı ve islamda kadının yerini bilen ciddi evlilik düşünen bir hanım arkadaş arkadaş arıyorum. Lütfen ciddi kişiler ve kendini bilenler iletişime geçsin.05372311942

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu