Rüyada Kılıç Görmek

Rüyada kılıç görmek, çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bir kimsenin Rüyada parlak bir kılıç görmesi, büyük insanlardan saygı ve iltifat göreceğine işaret olarak yorumlanmıştır. Parlak kılıcı kından çekilmiş olarak görmek, zafere ermek, galip (üstün) gelmeye ve haklı söz sahibi olmaya, haklı bir söze muhatap olmaya işarettir denilmiştir.

Rüyada Kılıç Görmek Ne Anlama Gelir?

• Rüyasında kılıcını kınından çektiğini görmek, hak olan doğru bir sözü söylemeye işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyasında elinde bir kılıç bulunduğunu görmek, yerinde iyi bir davranış ve hareketle güzel bir şöhrete, haklı bir üne kavuşmaya işarettir denilmiştir.

• Kişinin Rüyada kılıcıyla oynadığını görmesi, onun siyasete atılmasına, siyasetle uğraşıp nutuklar atacağına işaretle yorumlanmıştır. Rüyasında kılıcını iki tarafa salladığını görmek de aynı şekilde yorumlanır.

• Rüyasında birisini kılıcıyla vurup yaraladığını görmek, uzun bir yolculuğa çıkacağına ve ailesinden ayrılacağına işarettir.

• Rüyada kını içinde sapsız kılıç görmek, kadına işaret eder.

• Rüyada kınsız (muhafazasız) kılıç görmek, etkili ve tesirli bir emirle yorumlanmıştır.

• Rüyasında kılıcının kınından çıkmış olduğunu gören kişinin bir erkek çocuğu dünyaya geleceğine işarettir.

• Rüyasında kılıcının kınında kırıldığını görmek, çocuğunun ana karnında öldüğüne veya öleceğine (karısının ölü bir düşük yapacağına) işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

• Rüyasında bir kılıç kuşandığı (taktığını) gören kişi, şeref ve itibar, sahibi olacağına veya yüksek bir mevki ve makama çıkacağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyasında kılıcında bir noksanlık ve eksiklik olduğunu gören kimse, malında veya evladında bir eksiklik ve noksanlık ortaya çıkacağına ve böyle olumsuz durumla karşılaşır şeklinde yorumlanır.

• Rüyasında başkası tarafından kılıcının elinden alındığını gören, işinden atılmaya veya malında zarar ziyanla mal
kaybetmeye işaret olarak yorumlanmıştır.

• Rüyasında beline kılıç bağladığını (kuşandığını) görmek, uzun ömre ve başarılı bir işe imza atmaya işarettir.

• Kişinin Rüyada altından bir kılıcı olduğunu görmesi, büyüklerden gelecek fayda ve menfaate işarettir. Demirden kılıç görmek, kuvvet ve kahramanlığa işarettir. Bakırdan yapılan bir kılıç görmek ise, zarar ve ziyana işarettir. Çünkü bakırdan kılıç bir işe yaramaz, eğilip bükülü verir demek olur.

Rüyada Kılıç Görmek Danyel (a.s.)’m yorumu:

Bir kimsenin Rüyada kınında kabzasız (sapsız) kılıç görmesi, zevceye (hanım eşe) işaretle yorumlamıştır.

• Rüyasında kılıcını kınından çekip çıkardığını gören kimsenin, bir evladı olacağına işarettir demiştir.

• Kişinin Rüyada kılıcının kınında kırılmış olduğunu görmesi, çocuğunun annesinin karnında öleceğine ve annesinin kurtulacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

• Bir kimsenin Rüyada kılıcının ucunun kırıldığını görmesi, Rüya sahibi kişinin, babasının veya amcasının veyahut
böyle bir yakınının vefat edeceğine (öleceğine) işarettir.

Çünkü kılıcın ucu, babayı ve amcayı temsil eder. Kılıcın yüzü, annenin, teyzenin ve halanın sembolüdür. Anneyi, teyzeyi ve halayı temsil eder demiştir Danyel (a.s.). Kılıcının yüzünün kırıldığını görmek, bunlardan birinin vefatına
(ölümüne) işaretle yorumlamıştır. Kılıcın bu kısımlarında görülecek her halin bu kimselere işaret eder demiştir.

• Kişinin Rüyada kılıcını kınından çekip birisine vurmak kastıyla kaldırıp başının üzerine koyduğunu görmesi,
onun (Rüya sahibinin) çok meşhur, büyük bir ün (şöhret) kazanacağına işarettir. Kılıcını da birisine vurmak maksadıyla kaldırdıysa, bundan da vaz geçeceğine işarettir.

• Bir kimsenin Rüyada kılıcıyla birisine vurduğunu ve vurduğu kişiyi vurduğu yerde bıraktığını görmesi, Rüya sahibinin, kadınlara iyilik eden biri olduğuna işarettir demiştir.

• Kişinin Rüyada kılıcının üzerinde pas lekesi veya bir eksiklik görmesi, Rüya sahibinin, saygınlığını ve itibarını yitireceğine işarettir. Diğer bir yoruma göre ise, faydasız (yaramaz) evlada ve işlerinin bozulmasına, malındaki meydana gelecek noksanlık ve zarara işaretle yorumlamıştır Danyel (A.S.).

• Bir kimsenin Rüyada kılıcının bağının koptuğunu görmesi, memur için azl edilmesine (görevden alınmasına), tüccar için zarar ve ziyana, diğer insanlar için de, keder ve sıkıntıya işarettir demiştir.

Rüyada Kılıç Görmek Ebü Said’in yorumu:

Rüyasında kılıcını kınında (kını içinde) karısına verdiğini gören kişinin, bir kız çocuğu olur. Karısından kılıç aldığını görmek de böyle yorumlanır. Tahta kılıç görmek, asi ve münafık (iki yüzlülük yapan) bir evlada işarettir. Kurşundan kılıç görmek, çok zahmet veren çocuğa işarettir. Sarı dökmeden kılıç, servete işarettir. Demirden kılıç, yiğitliğe, kahramanlığa işaret olarak yorumlamıştır.

• Rüyasında kılıcını kınından çeken ve parladığını gören kimse, doğru konuşur, dinleyenler bu konuşmadan memnun olurlar şeklinde yorumlamıştır. Paslı kılıç, bunun tersiyle yorumlanır demiştir.

• Rüyasında dört tane kılıç kuşandığını gören, dört kadın almaya işarettir. Sayısız kılıçlar kuşandığını görmek hayra yorumlanmaz demiştir Ebü Said.

Rüyada Kılıç Görmek Cafer-i Sadık (r.a.)’m yorumu:

Rüyada kılıç görmek, şunlarla yorumlanır:

1. Evlada işaretle,

2. Memuriyete işaretle,

3. Hak ve hakkını aramakla,

4. Fayda ve menfaate işaretle,

5. Mal ve servete işaretle,

6. Galibiyet (üstünlük) ile,

7. Güç ve kuvvete işaretle,

8. Doğru kararlar alabilen birine işaretle.

Rüyada kılıç görmek, bunlardan biriyle yorumlanır demiştir.

Rüyada Kılıç Görmek Salimi’nin yorumu:

Bir kimse Rüyasında kılıcının kırıldığını, elinden düştüğünü veya zorla elinden alındığını veya kendisinin fırlatıp attığını veya çalındığını yahut birine rehin verdiğini veya birine ödünç verdiğini veyahut sattığını veya düşürdüğünü görmesi, şu cihetlere işaretle yorumlanır. Azl (kovulma), akraba ölümü, galibiyet (üstünlük), para cezası, düşmanlık, musibet, evlat ölümü, boşanma, hizmetçi ölümü, noksanlık ve kudretsizdik gibi hallere işaretle yorumlanır demiştir.

• Bir kimse, Rüyasında yalın kılıç birinin boynuna vurup kestiğini görse, o kimse, boynunu kestiği kişinin borcunu ödeyeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Bir kimsenin kendisini kılıçla dürttüğünü gören kimse, o dürtenle akrabalık kurar veya kuracağına işarettir.

• Rüyasında çamurdan yapılmış kılıç görmek, kadından gelecek fayda ve menfaate işarettir demişlerdir.

• Rüyada görülen kılıç şu cihetlere de işaretle yorumlanır:

1. Rızıkla,

2. İlimle,

3. Zevce (hanım eş) ile,

4. Mal mülkle

5. Evlatla

• Kişinin Rüyada camdan yapılmış bir kılıç görmesi, eğer hanımı hamile ise, doğacak çocuğunun kısa ömürlü ola-
cağına işarettir.

Rüyada Kılıç Kını Görmek

Rüyada görülen kın veya kılıf, nikahlı olmayan erkek veya kadına veya Abdal bir çocuğa işaretle yorumlanır.

Kın görmek, kadına, menfaat ve evlenmeye de işaret eder.

• Kın görmek, nikahsız yaşayan eşlere (çiftlere) de işarettir.

• Rüyada kın veya kılıf görmek, bekarlar için evliliğe, evli olan kimseler için ise, hayır ve menfaate işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada Kaplıca Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu