Rüyada Fil Görmek

Rüyada fil görmek, başlıca kişinin kendi nezdinde olumlu değişiklikler göstermesine işaret eder. Gören kimseler için güç ve kudret gibi anlamlara gelebilen bu rüyayı ve çeşitlerini birlikte inceleyelim.

Rüyada Fil Yavrusu Görmek

Çok uzun yıllardır müjdenin bir sembolü olarak bilinen fil yavrusu, gören kimse çeşitli anlamlara gelebilir. Rüyada yavru fil görmek, birbirinden güzel ve hayırlı yeniliklere işaret etmektedir. Bazı rüya âlimlerinin söylediğine göre, rüyada fil yavrusu görmek her işin olumlu yönde gideceğine işarettir.

Rüyada fil yavrusuyla etkileşime geçmek, ona dokunmak ve beslemek çocuk sahibi olmaya işaret görülmüştür. Gören kimsenin olumlu yönde gelişim gösterdiğine, yaptığı işlerin rast gideceğine delalet eder. Fil yavrusu görmek, eldeki malın miktar veya değerinin katlanarak artacağının müjdecisidir. Hayatında ve başarılarında tutarlılık, istikrar ve onur olur.

Rüyada Fil Sürüsü Görmek

Fil sürüsü görmek, gören kimsenin uzun zamandır uğruna emek verdiği şeylerin gerçekleşeceğine haberdir. Fil sürüsü, sevinç dolu haberlerin öncülüdür. Yaptığı işte kendisini geliştireceğini ve konum olarak yükseleceğini müjdeler. Rüyalarda görülen fil sürüleri mal sahipliği ve bol iyilikle bağlantılı görüldüğünden, kişiyi de bunlar bulacaktır. Malı yoksa mal sahibi olacak, varsa elindeki mal artacaktır. Başarı onunla olacaktır.

ruyada fil yavrusu gormek

Rüyada file binen kişinin tez zamanda evleneceği yorumlanmıştır.

Rüyada Fil Görmenin Psikolojik Yorumu

Rüyada fil görmenin psikolojik yorumunu sergilemek gerekirse, başvuracağımız ilk kelime sakinliktir. Sakinliği, huzuru ve kendi halinde yaşamı temsil eden filler, imgesel olarak çoğunlukla huzuru temsil etmektedir. Bilinçli yaşamla bağdaştırılan bu canlılar, rüyanızda görmeniz halinde huzur ve sakinliğe ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelebilir. Belki de biraz tatile ayrılmalı, sakin bir kafa yapısı için kendinize izin vermelisiniz. Sıkıntı ve stresle çevrelenmiş bir yaşamınız var ise, sonsuza kadar böyle gidemeyeceğinizi biliyorsunuzdur. Bireyin kendine fazla yüklenmemesi, kendisini fazla yıpratmaması öz sağlığı için büyük önem taşımaktadır.

Rüyada Filin Kovaladığını Görmek

Bazı rüya tabirlerine göre, rüyada filin kovalaması kişinin yeterince çabalamadığına işarettir. İşlerinde başarısız olan veya amaçladığı seviyeye ulaşamayan kişi, suçu kendisinde aramalıdır. Rüyada filin kovaladığını görmek, kişinin en büyük engelinin kendisinin olduğunun samimi bir hatırlatmasıdır.

Rüyada bir filin kovaladığını görmenin ne anlama geldiğinden bahsettik. Peki bu file direnmek, ondan korkup kaçmaya, hatta saldırmaya çalışmak ne manaya gelmektedir? Rüyada filden kaçmak, bu şekilde görüldüğünde hoş anlamlar taşımamaktadır. Kişinin başarısızlığa yatkın olduğunu ve önündeki yolu net göremediğini gösterir. Bu türde olan rüyayı gören kimseler hayat seçimlerini yeniden değerlendirmeli, çevrelerindeki insanları yeniden gözden geçirmelidirler. Dikkatlerini dağıtabilecek, onları önündeki işten alıkoyacak, zamanlarını çalacak şeylerden uzaklaşmalıdırlar. Vakitlerini daha verimli geçirmeleri gerekir.

Rüyada Fil Görmek Diyanet
Rüyada fil görmek ne anlama gelir?

Rüyada Fil Görmek Diyanet

Eski alimler rüyada fil görmeyi güç, kudret, gaddarlık, krallık (veya devlet başkanlığı) ve acımasızlık olarak tanımlamışlardır. Bu kimselerin gözleri kolay kararır ve nefislerine yenik düşmeye çok yatkındırlar. Kıskanç bir karaktere sahip olurlar. İbn-i Şirin demiştir ki, kişinin gece rüyasında file binmesi sevdiği kişiyle evleneceği anlamına gelir. Gündüz binmesi ise eşiyle bir boşanma yaşayacağı anlamına gelir. Rüyada savaşta bir file bindiğini görmek, kuvvetli bir rakibinizi ortadan kaldıracağınıza işaret olarak yorumlanmıştır. Bir filin altına alınmak, devlet başkanından kötülük görmeye işarettir.

Rüyada fil görmek, derecesinin yükseleceğine ömrünün uzayacağına delâlet eder. Fille ilgili Rüyalarda genellikle hayır ve iyiliğe yorulur.

• Rüyasında geceleyin bir file bindiğini gören kimse, bekâr ise, evleneceğine işaretle tabir olunur. Gündüzün file bindiğini gören kimse, ya karısını boşar veya hizmetçisini kovar, şeklinde tabir olunur.

• Rüyasında filden düştüğünü görmek, keder ve sıkıntıya düşeceğinize işaretle tabir edilir.

Rüyada Fil Görmek İhya

Fil görmek kıskanç bir karaktere sahip olduğunuza, ya da size haset eden kimselerin varlığına işaret eder. Fil görmek aynı zamanda yabancı devlet liderlerine de işaret edebilmektedir. Bir fili terbiye eden birini görmek ise gençlere zanaat öğretmenin bir imgesidir.

Rüyada Fil Görmek Cafer-i Sadık (r.a.) yorumu:

Rüyada fil görmek, şu cihetlere işaretle tabir olunur:

1. Acem hükümdarına işaretle,

2. Hilekâr, düzenbaz birine işaretle,

3. Güçlü, kudretli birine işaretle,

4. Hasut, çok kıskanç, hasetçi birine işaretle,

5. Kan dökücü, gaddar birine işaretle,

6. Savaş, husumet ve düşmanlığa işaretle ve

7. Zulüm ve haksızlığa işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada Fil Görmek Kirmani’nin yorumu:

Rüyada fil görmek, devlet büyüğüne işaretle, bir file bindiğini görmek, makam ve mevkie işarettir. Filin derisi, eti, kemiği ve diğer parçaları, mala, menfaat elde etmeye ve nimete ermeye işaretle yorumlanır.

Rüyada Fil Görmek İmâm-ı Nablusi’nin yorumu:

Nablusi’nin fil ile ilgili yorumlarından bazıları şöyledir: Kadınların Rüyada her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri iyi değildir. Onların fil görmeleri hayra işaret etmez şeklinde yorumlamıştır Nablusi. Bir kadın Rüyasında bir file binmiş olduğunu görse, bu Rüyası o kadının vefatına (öleceğine) işaretle yorumlanır.

Rüyada Fil Dişi Görmek

Rüyada fildişi görmek, hayır ve bolluğa işaretle tabir olunur. Fildişi görmek, bazen de hükümetten mal ve menfaat elde etmeye işarettir. Rüyasında fildişinden yapılmış bir biblo görmek, yeni başladığı ve yeni teşebbüs ettiği işten çok para kazanacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada Fasulye Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu