Rüyada Balık Görmek

Rüyada balık görmek, anlamı en bol olan rüyalardandır. Hem kötü hem de çok iyi anlamlar, bu rüyayı gören kişileri beklemektedir. Rüyada balık görmenin anlamı nedir sorusuna yanıt vereceğiz.

Rüyada Balık Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada balık görmek veya balık tuttuğunu görmek, rüyayı  gören kişinin, mal sahibi olacağına işaret eder.

  • Rüyasında sazan balığı gören kişi, evlenmek istiyorsa evleneceğine veya binleriyle ortaklık kuracağına, iyiliğe ve hayra kavuşacağına işarettir.
  • Rüyasında balığın karnından inci ve sedef gibi şeyler çıkardığını görmek, kadın tarafından mal elde etmeye veya erkek evlâdı olacağına işarettir.
  • Rüyasında elindeki balığın kurtulup tekrar denize gittiğini görmek, bir evliya (ermiş) kişiyle görüşüp konuşacağına ve ondan yardım göreceğine işarettir.
  • Rüyasında kendisine gökten kızarmış balık indiğini görmek, makam ve mevki sinin yükseleceğine ve itibarının artacağına işarettir.
  • Rüyasında büyük bir balık tuttuğunu veya avladığını görmek, büyük zengin bir adamın zengin kızıyla evlenmeye işaretle yorumlanır.
  • Rüyasında bir kap içinde veya kavanozda iki balık görmek, iki ortağa işaret eder şeklinde yorumlanır.
  • Rüyasında balığın karnında inci bulduğunu görmek, bir çocuğu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.
  • Balığın karnında bir başka balık bulduğunu gören kişi, bir kadınla evlenir şeklinde yorumlanır.
  • Balığın karnında iki balık bulduğunu görmek, iki kadınla evleneceğine işarettir.
  • Rüyasında tuzlu bir balığı çiğ olarak yediğini gören kişi, düşüncesiz hareket edeceğine ve bu nedenle üzüntü ve sıkıntıya düşeceğine işarettir.
  • Rüyasında bir kadının karnından balık çıkması, kız doğuracağına, ağzından balık çıktığını görmek, kocasıyla kavga edeceğine ve üzülüp sıkıntıya düşeceğine işarettir.
  • Rüyada büyük bir balık tuttuğunu (avladığını) gören kimse, hayır ve menfaate kavuşmasına işaretle yorumlanır.
  • Rüyada balık pişirdiğini görmek, rızk elde edileceği, kâr ve kazanç elde edileceği ile tabir edilir.
  • Rüyada havuzda balık görmek, hem iş yönünden hem de davranış yönünden kötü ve fena adama işaret eder.
  • Denizde görülen balık, dilek ve muradının gerçekleşmesi için biraz beklemekle gerçekleşeceğine işarettir.
  • Rüyada balık sattığını görmek, faydalanmak ve yararlanmak ile yorumlanır.
  • Rüyada tuzlu balık görmek, kederle ve üzüntüyle yorumlanır.
  • Rüyanızda tuzlu balık pişirmeniz, sefer ve yolculukla yorumlanır.
  • Rüyada bir kadın ağzından balık çıktığını görse, kız çocuğu doğuracağına işaretle yorumlanır.
  • Kızarmış balık görmek, yolculuğa işarettir.
  • Rüyada diri diri balık yemek (yani balığı diri diri yediğini) görmek, mal mülk elde etmek ve çocuk sahibi olmak ile tabir olunur.
  • Rüyada sayısı belli (belli sayıda) çok balık görmek, kadınla yorumlanırken, sayısı belli olmayan çok balık (yani sayılamayacak kadar olan balık) görmek, mal zenginliğine kavuşulacağa  işaretle yorumlanır.
  • Rüyada kaynak sularında görülen balık, kolayca elde edilen hayırlı sonuçlara işaretle yorumlanır.
  • Rüyada balık doğurduğunu görmek, rüyayı görenin evlâdının uzun ömürlü olacağına işarettir.

Rüyada Balık Görmek İhya Rüya Tabiri

İnsanların rüyalarında balık görmesi genellikle güzel bir habere işaret etmektedir. Genellikle insanların rüyalarında balık görmesi ile bu alanda ne anlama ve hangi manaya geldiği sorgulanmaktadır. Rüyada insanların balık görmesi insanın başına gelecek bir kısmetin meydana geleceği anlamını taşımaktadır.

İnsanların yakın zamanda mal sahibi olacağı, başına gelebilecek çeşitli kısmetleri balık görmesi neticesinde yorumlanabilir. Elbette bunun yanında İslami olarak da değerlendirilebilir.

İslam’a göre rüyada balık görmek oluşacak zenginliğe, evlenmeye, çevremizde oluşacak çeşitli hizmetliler anlamına geldiği de yorumlanmaktadır.

Bunun yanında Danyal (a.s) tarafından yorumlanan balık rüyalarında şöyle bir anlam oluşturulmuştur. Şayet balık sıcak bir noktada görülmüş ise kişinin hayatında zorluklar olacağına, fakat soğuk bir noktada görülmüşse insanın hayırlı şeylerle karşılaşacağı anlamına geldiği belirtilmektedir.

Rüyada Balık Sürüsü Görmek

Rüyada çeşitli balıkların sürü olarak bir yerde görülmesi kişinin iş hayatında yaşanacak olumlu şeylere işaret etmektedir.

Bulunduğunuz noktadan daha üst bir noktaya yükselme ile mükâfat elde edeceğiniz anlamını taşımaktadır. Sürüde bulunan balık sayısının fazlalığı nasibinizin fazla olacağı anlamı olarak da değerlendirilebilir.

Deniz İçerisinde Balık Görmek

İnsanların rüyalarında kendilerine doğru gelen balıkların olması durumunda gelecek olan nasibin habercisi olarak yorumlanmaktadır.

Bunun yanında söz konusu balıkların su üstüne çıkması durumunda hayatında imkânsız olarak düşünülen beklentilerin bir anda olacağı anlamını taşımak olarak yorumlanır.

Elbette balıkların toplu bir şekilde su üzerine çıkması da kişiye kalacak bir mirası veya gelecek bir paraya işaret etmektedir.

Deniz içerisinde farklı balık türlerinin görülmesi ise bazen mutsuzluğa bazen de büyük bir sevince yorulmaktadır. Balığın bulunduğu su temiz ise rahatlığa, kirli suda yüzüyorsa sıkıntıya delalet etmektedir.

Yer Altından Çıkan Suda Balık Görmek

Şayet insanlar rüyalarında yer altından çıkan bir suda balık görürlerse bu yakın zaman içerisinde rast gele ortaya çıkacak bir iyiliğe olarak yorumlanır.

Su içerisindeki balık canlı ise sevgi ve iş hayatında başarı anlamına gelir. Bunun yanında balığı kişinin yakalaması durumunda insanın bir noktadan gelecek iyi haberlere işaret etmektedir. Buda iyi bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Rüyada balık görmek , rüya sahibinin malına ve servetine delalet eder. Yani rüyada görülen balık genel olarak verimliliği simgeler. Psikolojik açıdan ise gelişim göstereceğinize yorulur.

Rüyada Büyük Balık Görmek Nedir?

Rüyada büyük balık gördüyseniz , gerçek yaşam da karşınıza kısmet çıkacağına , malınızın artacağına ve bol ganimetle olacağınıza yorulur.

Rüyada görülen büyük balıklar, çok mal elde edilmeye, küçük balıklar üzüntü ve kedere işarettir. Büyük küçük hepsini bir arada görmek ise, bol mal ve paraya sahip olunacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.

Suda büyük balık olduğunu görmek, hayır ve menfaate işaretle yorumlanır.  Büyük balık görmek veya tutmak, mal ve gelir elde etmek, nimete ermek ile tabir olunur.

Rüyada Küçük Balıklar Görmek Ne Demek?

Rüyada küçük balık görmek , kişinin büyük sıkıntı ve dert yaşayacağına , üzüntü içerisinde olup kederleneceğine delalet eder.

Rüyada küçük balık avladığını (tuttuğunu) gören bir kimsenin de, neşesinin ve menfaatinin gideceğine, yani keder ve sıkıntıya düşeceğine işaretle tabir olunur.

 • Büyük balık görmek, iyiye ve hayra yorulur. Küçük balık iyiye ve hayra yorulmuyor.

Rüyada Taze Balık görmek

Rüyada taze balık görmek , genel olarak güzel ve iyi olan bir bayana işaret eder. Bu bayan ile tanışıp yakın zaman içerisinde dünya evine girebilirsiniz.

Pişmiş taze balık görmek, hayırla, mal ve elde edilecek bir iyiliğe işaretle yorumlanır. Taze balık görmek ise kadınla tabir edilir.

 • Rüyada taze balık yediğini görmek, rüyayı görenin, muradına ermesi, emlak sahibi olması veya hayretle karşılayacağı bir şeyler (söz) ile yorumlanır.

Rüyada Kokmuş Balık Görmek Ne Demek?

Rüyada kokmuş bir balık gördüyseniz , gerçek yaşam da harama bakacağınıza ve haram mal elde edeceğinize yorulur. Rüyada kokmuş balık görmek, fahişe kadın ile tabir olunur.

 • Bir kimse rüyasında kokmuş balık yediğini görse, haram mal ve para ile yorumlanır.

Rüyada Balık Yakalamak

Rüyasında balık avladığını görmek, helâl yollardan rızkını ve geçimini kazanacağına işarettir. Avladığı (tutuğu) balığı yediğini görmek, büyük sevinç ve ferahlığa ermeye işarettir. Rüyada suda balık avladığını (tuttuğunu) gören kimse, kendisini ferahlatacak bir haber alacağı ile tabir olunur.

Balık avladığını görmek, para ve mal kazanmak ve kâr etmeye işaretle yorumlanır. Rüyasında bulanık suda balık tutuğunu (balık avladığını) görmek, keder, üzüntü ile veya boşa, oyalanma ve meşguliyet ile tabir olunur.

 • Temiz olan bir suda balık avladığını görmek, yine rızkla ve menfaatle yorumlanır.
 • Karada balık avladığını görmek, fenalık ve kötülük etmekle yorumlanır.

Rüyada Sazan Balığını Görmek

Rüyada sazan balığı görmek , kısa süre içerisinde evleneceğinize ve birisi ile şirket kuracağınıza işaret eder. Yani kısacası bu rüya çok hayırlıdır ve iyiye yorumlanır.

Rüyada Balina Görmek Neye İşarettir?

Rüyada balina görmek , rüya sahibinin kısa süre içerisinde bir yerden iş teklifi alacağına ve bu işte çok başarılı olacağına alamet eder.

Rüyada balina görmek veya balina avına çıktığını görmek, rüya sahibinin iş hayatına işaretlen yorumlanmıştır.

 • Rüyasında balina avlayanları veya kendisinin balina avladığını görmek, rüyayı gören kişinin, uzun zamandır görmediği bir arkadaşı ile karşılaşacağına ve iş hayatında başka kimselerin desteğini görüp işlerini tam olarak yoluna koyacağına işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Bir kimse Rüyasında bir balina görse, bu rüya sahibi kişinin, büyük bir iş teklifi alacağına işarettir. Rüyayı gören kişi, eğer balinayı yakaladığını görse, kendisine teklif edilen işi alacağına, işin kendisine verilmiş olduğuna işarettir.

Rüyada Balık Ağı Görmek

Rüyada balık ağı görmek değişik yorumlara ve rüyayı  görenin ruh haline göre yorumları vardır.

Kederli bir durumda olan kimsenin rüyasında balık ağı görmesi, bu rüya, rüyayı gören kimsenin, kederinin ve üzüntünün artacağına işaretle yorumlanır.

Avcı olan bir kimse balık ağı görse, bu onun için faydalanacağı ve göreceği hayırlara işarettir.

Rüyasında balık ağının yarısını (bir parçasını) kaybettiğini görmek, hayır ve bereketle yorumlanır.

Rüyada Balıkçı Görmek

Rüyada balıkçı görmek, kimsenin ev halkını ve iş hayatındaki kimselere çok çok kötü davrandığını ve onları üzdüğünü ve bu hareketiyle işlerini bozulup borçlanmasını anlatan bir rüya olarak yorumlanır.

Bazı rüya tabiri ilmiyle meşgul olan bilginlere (yorumculara) göre ise, balıkçı görmek, huzursuzluğa işaret eder.

Taze balık satan bir balıkçı görmek, helal mal ve rızk elde edeceği ile yorumlanır. Bazen de sıkıntı ve tuzakla ve sırların açığa çıkması ile yorumlanır.

Rüyada Beyaz Balık Görmek

Rüyada beyaz balık görmek, güzel anlamlar taşımaktadır. Beyaz balık, mutluluk ve saflık anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin, yakın zamanda bir kişi ile tanışacağına ve bu kişi ile mutlu olacağını işaret eder. Aynı zamanda bu kişi, saf ve temiz duygular besleyecektir. Rüya sahibinin hayatına girecek bu kişi, hem dost hem de sevgili olabilir. Bu da zamanla ortaya çıkacaktır.

Rüyada Canlı Balık Görmek

Hem iyi hem de kötü anlamı bulunan bir rüyadır. Rüya sahibi, bu rüyadan sonra çevresinde bulunan kişilere ve bu kişilerin davranışlarına çok dikkat etmelidir. Aksi takdirde bazı kötülükler ve hainlikler ile karşılaşılabilir. Aynı zamanda rüya sahibi, bu dönemde yeni bir kişi ile tanışacaktır. Bu kişi, dost olarak rüya sahibinin hayatında kalıcı olarak kalabilir. Bu sebep ile rüyada canlı balık görmek, bu anlamlara gelmektedir. Rüyada canlı balık görmek ve rüyada beyaz balık görmek gibi birçok alt kategori vardır. Tüm bunlara cevap vermiş olacağız.

Rüyada Balık Tutmak

En çok görülen rüyalardan biri de; rüyada balık tutmak görmektedir. Tutulan balık sayısına göre, kişinin kazancı artacaktır. Rüya sahibi, hem aile olarak hem de para olarak kazanmış olacaktır. Balık sayısı arttıkça kazanılacak para artacaktır, aynı zamanda aileye yeni birilerinin gireceği anlamına gelmektedir. Rüyada balık tutmak görmenin anlamı merak edilmektedir. Bu anlamların dışında başka bir anlam da bulunmaktadır. Rüyada balık tutmak, birçok konuda huzur ve mutluluğun geleceği ifade eder.

Rüyada Kalkan Balığı Görmek

Rüyanızda kalkan balığı tuttuğunuzu görmek, fakirlikten kurtulup zenginleşeceğinize ve mutlu ferah bir hayat süreceğinize işaretle yorumlanır.

• Rüyasında kalkan balığı aldığını veya yediğini gören kimsenin rızkı bol, kazancı bereketli olur veya olacağına işaretle yorumlanır.

Rüyada Asma Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu