Rüyada Ağaç Görmek, Dikmek

Rüyada Ağaç Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya Tabirleri

Rüyada ağaç görmek, genel olarak kavgalara delalet eder. Yani bu rüya iyiye ve hayra yorumlanmaz. Bunun haricinde, dükkanlara, hayvanlara, sofralara ve ambar gibi yerlere delalet etmektedir. Bazı rüya tabircilerine göre, kişinin kısmetinin artacağına , evliyse çocuk sahibi olacağına , hem huzurlu hem de mutlu bir yaşam süreceğine alamet eder.

• Rüyada bahçesinde ağaç görmek iyidir. Evlat veya akrabadan binlerine işaret olarak tabir olunur. Ağaç üzerine veya üstüne çıktığını görmek, her konuda yükselmeye, ilerlemeye ve artarak çoğalmaya işaret eder.
• Rüyasında ağaçtan bir şeyler aldığını ve topladığını görmek alacağı mala, kazanacağı paraya ve bunlardan faydalanmaya işaretle tabir olunur.
• Rüyada görülen meyveli ağaç, mal-mülk sahibi, herkese faydası ve yararı dokunan zengin bir adama işarettir. Rüyada görülen meyvesiz ağaç ise, fakir, hiç kimseye menfaati ve yararı dokunmayan gereksiz adama işarettir.

Rüyada Ağaç Görmek İbn-i Şirin yorumu:

Rüyada görülen ağacın dalları, erkek kardeşlere, evlat ve akrabaya işaretle yorumlanır. Rüyasında bir ağacın dallarının çoğalarak artmış olduğunu görmek, aile fertlerinin ve akrabalarının çoğalmasına ve artmasına işarettir. Rüyasında ağacın dallarının azalmış olduğunu görmek, bu yapılan yorumun tersiyle tabir edilir.

• Rüyasında kendisine bir ağaç dalı verildiğini görmek, bir evlâda kavuşmak, bir evlat sahibi olmaya işaretle yorumlanır. Kendisine verilen bu ağaç dalından bir meyve yediğini gören kimse, oğlunun kazandığı maldan ve paradan faydalanacağına ve ondan yiyeceğine işarettir.

İyiye ve hayra yorumlanmayan ağaç rüyaları:

• Rüyasında bir ağaç üzerinden indiğini görmek, iyiye işaret değildir. Bu rüya, bir ayrılık işaretidir. Memuriyetten azil, işinden atılmak veya ayrılmak gibi olumsuzluklara işarettir.

Çınar, Selvi ve ılgın gibi meyvesiz büyük ağaçları rüyada görmek kötülük düşünen, sert ve şöhret sahibi (ünlü), kendilerinde mal ve hayır olmayan kişilere işaret eder. Dağ ve derelerdeki ağaçlan rüyada görmek, iyiye yorumlanır. Bunlar hiç umulmayan yerden gelecek rızka işarettir,

• Soğan, sarımsak ve ebucehil karpuzu gibi ağaçlan rüyada görmek, iyi değildir. Bunlar, çirkin, yaramaz ve kötü sözlere işaret eder.
• Hurma ve benzeri gibi iyi ağaçları rüyada görmek, iyidir. Bunlar güzel sözlere işaret olarak yorumlanır.

Rüyada ağaçların üzerinde yatmak

Rüyada ağaçların üzerinde yattığınızı gördüyseniz , eğer gerçek yaşamda evliyseniz çocuğunuzun olacağına işaret eder. Bunun haricinde çekinmiş olduğunuz şeylerden kısa zaman içinde kurtulacağınıza yorulur.

Rüyada ağaç dikmek nedir?

Rüyada ağaç dikmek , rüyayı gören kişi eğer gerçek yaşamda evliyse kısa süre içerisinde çocuk sahibi olacağına işaret eder. Eğer ekmiş olduğunuz ağacın filizlendiğini gördüyseniz , bir aileye damat olacağınıza delalet eder. Rüyasında ağaç diktiğini görmek, şerefinin, saygınlığının, itibarının artacağına, başarılarının çoğalacağına işarettir.

Rüyada kendi bahçesine ağaç dikmek

Rüyada kendi bahçenize ağaç diktiğinizi gördüyseniz , eğer dikilen ağaç uzun ise çocuklarınızın ömürlerinin uzun olacağına , kısa ise ömürlerinin az olacağına işaret eder.

Rüyada ağaç kesmek hakkında bilgi

Rüyada ağaç kesmek, gerçekte bir kayba uğrayacağınıza , ev halkından birisinin hasta olacağına ve hileli bir işe karışacağınıza yorulur. Rüyasında bir ağacı kestiğini görmek, sevdiği bir kimseden ayrılmak, keder ve üzüntüye düşmeye işarettir.

Rüyada ağaçtan düşmek ne demek?

Rüyada ağaçtan düşmek, hem sıkıntı hem de zorluklardan kurtulacağınıza , güzel ve sevindirici haber alarak mutlu olacağınıza , şansınızın artacağına ve beklemiş olduğunuz fırsatlara yakın zaman içinde kavuşacağınıza delalet eder

• Rüyasında ağaçtan düşerek bir yerinin kırıldığını görmek, üzüntüye, kedere ve sıkıntıya düşeceğine, itibarının saygınlığının yok olup gideceğine işaretle tabir olunur.

Rüyasında ağaçtan düştüğünü görmek, işinden çıkarılmak, zarar etmek veya ölüme işaret olarak yorumlanır.

 • Ağaçtan düşüp bir yerinin kırıldığını görmek, itibardan düşmek, saygınlığını yitirmek, keder ve sıkıntıya düşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Dut Ağacı Görmek

Dut ağacı görmek, ailesine ve halka karşı cömert davranan ve düşkün kimselere yardım eden, yardımcı olan, malı çok, çocuğu çok bir adama işarettir.

Rüyada Şeftali Ağacı Görmek

Rüyada Şeftali Ağacı Görmek, Rüyada görülen şeftali ağacı, zengin, yiğit, mert ve çok mal biriktiren, zengin bir adama işarettir.

Rüyada Keçi Boynuzu Ağacı Görmek

Rüyada görülen keçi boynuzu ağacı, herkese faydası ve hayrı az bir adama işaretle yorumlanır.

Rüyada Mersin Ağacı Görmek

Bir hasta, rüyasında mersin ağacı görse, hastalığından şifa bularak iyileşir, şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ilgın Ağacı Görmek

Rüyada ılgın ağacı görmek, zenginlere zarar ve fakirlere yardım eden münafık (riyakar, gösteriş delisi) bir adama işaretle yorumlanır.

Rüyada Meşe Ağacı Görmek

Rüyada meşe ağacı görmek, ömrünün uzun olması, uzun ömürlü bir hayat yaşanacağına işaret eder

Rüyada Ağaç Çiçekleri Görmek

Rüyada vaktinde ve mevsiminde canlı ve diri ağaç çiçekleri görmek, umumiyetle (genellikle) iyiye yorumlanır.

 • Rüyasında ağaçların mevsiminde çiçeklerini açmış olduklarını görmek, hayra işarettir, menfaate kavuşmak ve muradına ermeye işarettir.
 • Rüyasında çiçek açmış olan ağaçların çiçeklerinden topladığını görmek, iyiye yorumlanır. Ancak ağaç üzerinde görmek, hayır yönünden toplamış olduğunu görmekten daha iyidir, daha çok hayra yorumlanır.
 • Bazı yorumculara göre, her ağacın çiçeğinin ayrı yorumu bulunmaktadır.
  • Ünlü yorumcu îbn-i Şirin’in yorumu:
  • Zerdali, kayısı, armut ve ayva ağaçlarının çiçeklerini görmek de erik ağacının çiçeklerinin yorumu gibi yorumlanır. İyi ve güzel sözler duymaya işarettir. Çiçeklerin renk ve tazelikleri, canlılıkları ve güzellikleri ne kadar diri ve canlı olursa, yorumu da o kadar hayra ve güzelliğe yorumlanır.
  • Nar ağacı çiçeğini görmek, geline, yeni bir eşe (hanıma) ve ıs bilir bir hizmetçiye işaret olarak yorumlanır.
  • Erik ağacı çiçeğini görmek, rüya sahibi kişinin, kendisi hakkında güzel sözler işiteceğine işarettir.

Rüyada Ağaç Dalı Görmek

Rüyada ağaç dalı görmek, evlâda işaret olarak yorumlanır. Çok dallı ağaç görmek, çok evlâdının olacağına işaretle yorumlanır.

 • Rüyasında yaprakları olan bir dal görmek, işlerinde başarılı olacağına veya evlâdından hayırlar göreceğine işarettir.
 • Rüyasında ağaç dallarından kendisine bir gölgelik yaptığını görmek, evlâdı için bir gelecek hazırladığına veya hazırlayacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ağaç Kabuğu Görmek

Rüyada ağaç kabuğu görmek, oruca işarettir. Bu rüyayı gören kimse oruç tutmaya düşkün olur şeklinde yorumlanır.

 • Bir kimse rüyasında, herhangi bir ağacın kabuğunu soymaya çalışan birini görse, bu rüyası, onun bir ebe hanımla karşılaşacağına işarettir. Çünkü gördüğü bu rüya bir ebe hanıma işaret eder şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ağaç Kurdu Görmek

Rüyada ağaç kurdu görmek, rüyayı gören kimse hakkında dedikodu yapıldığına, fakat onun buna önem vermediğine işarettir. Rüyada ağaç kurdu görmek, rüyayı gören kimsenin ölümüne, öleceğine de işarettir.

 • Ağaç kurdu görmek, aynı zamanda rüyayı gören kimsenin işlerinin bozulması için aleyhinde çalışan bazı kimselerin de bulunduğuna işaretle tabir edilir. Bunun için rüyasında ağaç kurdu gören kimsenin dikkatli hareket etmesi gerekmektedir ki, rüyasının haber verdiği tehlikelerden gerekli uyarıyı almış olsun demek olur.

Rüyada Ağaç Sakızı Görmek

Rüyada ağaç sakızı görmek, güç bir işin başarılacağına işaretle yorumlanır. (Ağaç sakızı, ağaç gövde ve dallarından çıkan ve zamk adı verilen parlak bir sakızdır.)

•          Rüyada ağaç sakızı görmek, başka bir tabire göre, rüyayı gören kimsenin iş yaptığı kimseler tarafından engellemeler çıkararak zorluklar meydana getirmeye çalışacaklarına, fakat bu engellemelerin bir zarar veremeyeceğine ve başarı ile işlerine devam edeceğine işarettir.

Rüyada Ağaç Yaprağı Görmek

Rüyada ağaç yaprağı görmek, elbiseye işarettir. İncir yaprağı görmek ise, üzüntüye işaret eder.

 • Bazı yorumculara göre, rüyada görülen ağaç yaprağı genellikle hayra, murada ermeye ve müjdeli haberlere işarettir.
 • Rüyasında çok yapraklı ağaç görmek, arzusuna, dilek ve muradına ermeye işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyada Akasya Ağacı Görmek

Rüyada Akasya Ağacı Görmek, Rüyasında akasya ağacı görmek, yüksek makam sahibi kimselerle dostluk ilişkileri kurulacağına işarettir.

• Rüyada akasya ağacının altında oturduğunu görmek, dilek ve murada erileceğine işaret olarak tabir olunur.
• Rüyada akasya ağacının dalını kopardığını görmek, bir iş için birilerine veya bir yerlere başvurulduğuna işarettir.

Rüyada Çınar Ağacı Görmek

Rüyada çınar ağacı görmek, saygın ve evlâdı çok olan, güçlü bir adama işaretle yorumlanır.

 • Bir kimse Rüyasında çınar ağacının meyvesinden faydalandığını ve bir şeyler aldığını görse, bu onun saygın ve güçlü bir adamdan mal yönünden faydalanacağına işaret
  olarak tabir olunur.
 • Rüyasında çınar ağacının dalından budağından kendisine bir şeylerin dokunduğunu görmek, iyi değildir. Bu Rüya, ona bir zararın isabet edeceğine işaret olarak tabir olunur.

Rüyada Dal Görmek

Rüyada Dal Görmek, Rüyada normal ağaç dalı veya dalları görmek, hayatınızın tatlı ve keyifli olacağına işarettir. Kurumuş ve normal dal gibi olmayan dal veya dallar görme iyi değildir.

 • Rüyada görülen kurumuş yapraksız, çiçeksiz ve meyvesiz bir şekilde ağaç dalı veya dalları görmek iyi değildir. Fakirliğe, sıkıntıya ve kötü haber gibi hoş olmayan şeylere işaret olarak yorumlanır.

 

Rüyada Abi Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu