Mevlit Duası

Mevlitlerde okunacak dualar. Mevlitten önce okunacak dualar. Mevlitten sonra okunacak dualar.

Bilindiği üzere ülkemizde yaygın olarak icra edilen mevlit merasimleri evlilik, doğum, ölüm gibi farklı sebeplerden dolayı yapılmaktadır.

Genellikle Süleyman Çelebi’nin nazım olarak yazdığı eser okunmaktadır.

Merasimin çeşidine ve cemaatin konumuna göre genel olan dualar yapılabilir.

Peygamberimiz (s.a.v.)’den nakledilen duaların benzeri olan ifadelerle dua yapılması daha uygundur.

Mevlitlerde Okunacak Dualar

Bir örnek olarak şu dua yapılabilir:

Mevlit Duası
Mevlit Duası

Arapça Okunuşu: “Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn. Vel-‘âkıbetü lil-müttekîn. ve lâ ‘udvâne illâ ‘alezzâlimîn. Vas-salâtü ves-selâmü ‘alâ Resûlinâ Muhammediv ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în. Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes-semî’ul-‘alîm. Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke entet-tevvâbürrahîm. Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkin müstekîm. Va’fu ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm. Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramelekramîne ve ya erhamer-râhımîn.”

Mevlit Duası

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Senin rızanı umarak burada toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme. Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur’an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur’an’ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle.

Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla.

Ya Rabbi! Bizi Sırat-ı Müstakim üzere daim eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır, sevginle kalplerimizi doldur, rahmetini bizden esirgeme.

Bazı yüzlerin ağarıp, bazılarının kararacağı o günde, yüzleri ak, gönlü pak olan; sevgili Peygamberimizin hamt sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullardan olmayı, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle.

Ey Mevla’mız! Mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır, senin elinde, sen her şeye kadirsin. Kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme. Sen lütufkârsın, istediğini verensin. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Sen affedicisin, affı seversin; bizi affeyle. Bizi korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza ulaştır.

Ey Rabbimiz! Yurdumuzu, milletimizi ve bütün İslâm diyarını her türlü afetlerden, belalardan, zelzelelerden, yangınlardan ve düşman istilasından koru. Ülkemize kem gözle bakan iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Birlik ve beraberliğimizi bozma. Kalplerimizdeki her türlü ayrılık sebeplerini gider. Ülkemizi, milletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar eyle.

Ya Rabbi! Bizi ve neslimizi İslâm’a ve Kur’an’a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak yaşat, bizi İslâm’dan ayırma, Müslüman olarak canımızı al. Gönlümüzdeki İslâm nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Hakkı, hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere nasip eyle.

Ey Yüce Rabbimiz! Okuduğumuz Mevlit-i şerifi, süreleri, ayetleri ve salâvat-ı Şerifeleri dergâh-ı ulûhiyetinde kabul eyle.

Hâsıl olan sevabı, peygamberlerin ilki Hz. Âdem ile sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve her ikisi arasında gelmiş-geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle. Sevgili Peygamberimizin âlinin, ezvacının, ashabının ve etbaının ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle.

Evliyanın, asfiyanın, âlimlerimizin ve ahirete imanla gitmiş müminlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. El açarak âmin diyen buradaki hazır bulunan cemaatin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, kabul eyle.

Özellikle bu mevlit-i şerifin okunmasına sebep olanların geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, ikram eyle.

Allah’ım! Gönderdiğin Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an hürmetine…

Bütün sevdiklerin hürmetine, habibin Hz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hürmetine dualarımızı kabul eyle.

Âmin! Bi hürmeti Seyyidi’l-Murselîn, ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn el-fâtiha.”

Mevlit Duası

Güzel Dualar Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu