Hz. Nuh’un (a.s.) Yaptığı Dualar

Hz. Nuh’un (a.s.) Yaptığı Dualar

Arapça Okunuşu:

rabbi innî e’ûzu bike en es-eleke mâ leyse lî bihi ‘ilm(un)(s) ve-illâ tağfir lî veterhamnî ekun mine-lhâsirîn(e)

Türkçe Anlamı:

“Ey Rabbim! Ben, senden, bilmediğim bir şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen beni bağışlamaz, bana acımazsan, ben hüsrana uğrayanlardan olurum”

(Hud/47)


Hz. Nuh’un (a.s.) Yaptığı Dualar2

Arapça Okunuşu:

rabbi-nsurnî bimâ kezzebûn(i)

Türkçe Anlamı:

“Ey Rabbim! Sen, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!”

(Müminun/26)


Hz. Nuh’un (a.s.) Yaptığı Dualar3

Arapça Okunuşu:

Fe-izâ-steveyte ente vemen me’ake ‘alâ-lfulki fekuli-lhamdu li(A) llâhi-llezî neccânâ mine-lkavmi-zzâlimîn(e)

Türkçe Anlamı:

“Bizi, zalim topluluktan kurtaran Allah’a hamdolsun!”

(Müminun/28)


Hz. Nuh’un (a.s.) Yaptığı Dualar8

Arapça Okunuşu:

rabbi enzilnî munzelen mubâraken veente hayru-lmunzilîn(e)

Türkçe Anlamı:

“Ey Rabbim! Beni, mübarek bir yere indir. Sen, indirenlerin en iyisisin!”

(Müminun/29)


Hz. Nuh’un (a.s.) Yaptığı Dualar4

Arapça Okunuşu:

Kâle rabbi inne kavmî kezzebûn(i) 118. Feftah beyni vebeynehum fethan veneccinî vemen me’iye mine-lmu/minîn(e)

Türkçe Anlamı:

“Ey Rabbim! Şüphesiz halkım beni yalanladı. Artık benimle onların arasını nasıl ayırt edeceksen et de, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar!”

(Şuara/117-118)


Hz. Nuh’un (a.s.) Yaptığı Dualar5

Arapça Okunuşu:

ennî mağlûbun fentasir

Türkçe Anlamı:

“Ben yenildim, (onları helak ederek, bana) hemen yardım et!” dedi.

(Kamer/10)


Hz. Nuh’un (a.s.) Yaptığı Dualar6

Arapça Okunuşu:

Me kad edallû kesîrâ(n)(s) velâ tezidi-zzâlimîne illâ dalâlâ(n)

Türkçe Anlamı:

“Çoğunu şaşırttılar. Sen de zalimlerin yalnızca şaşkınlıklarını artır!”

(Nuh/24)


Hz. Nuh’un (a.s.) Yaptığı Dualar7

Arapça Okunuşu:

26. … lâ tezer ‘alâ-l-ardi mine-lkâfirîne deyyârâ(n)

27 İnneke in tezerhum yudillû ‘ibâdeke velâ yelidû illâ fâciran keffârâ(n)

28. Rabbi-ğfir lî velivâlideyye ve limen dehale beytiye mu/minen velilmu/minîne velmu/minâti velâ tezidi-zzâlimîne illâ tebâra(n)

Türkçe Anlamı:

“Ey Rabbim! Sen yeryüzünde hiçbir kâfir bırakma! Çünkü Sen, onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarıyorlar, nankör günahkârdan başkasını da doğurmuyorlar. Ey Rabbim!

Bana, babama anama, mümin olarak evime girene, bütün mümin erkek ve mümin kadınlara mağfiret buyur! Zalimlerin ise, yalnızca helakini artır!”

(Nuh/26-28)

Hz. Adem İle Hz. Havva’nın Duası

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu