Rüyada Dut Görmek

Rüyada Dut Görmek, Bir kişinin rüyasında dut yediğini görmesi o kişi için olumlu anlama gelmektedir. Kişinin bir meslek edineceğini ya da zaman içerisinde kendi işini kurabileceğini gösterir. Rüyasında dut yiyen kişi ortalama bir seviyede çalışmaya devam ederek diğer pek çok kişiden daha fazla kazanç elde edebilir. Bu durum iş hayatındaki şansının arttığı anlamına gelebilir. Buna ek olarak kişi ev ya da araba satın alarak mal sahibi de olabilir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda rüyada dut yemek bol bereket ve zenginlik geleceğine işaret etmektedir.

Rüyada Dut Görmek Ne Anlama Gelir?

Ancak rüyada görülen mevsimsiz tatlı dut ise, ticarette kazanca, mal ve menfaat elde edileceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Dut Ağacı Görmek

Rüyada dut ağacı görmek, rüyayı gören kişinin aile bireylerini, çocuklarını ya da diğer akrabalarını tasvir etmektedir. Geniş akrabaları ve aileyi temsil eden bu durum zenginliğe de işaret eder. Meyvesi olan bir dut ağacı görmek ise elde edilebilme ihtimali olan para olarak da yorumlanabilir. Aynı zamanda, İmam Nablusi tarafından da hayra yorulmaktadır. Nablusi de diğer alimlere benzer bir şekilde rüyada dut ağacı görülmesinin aile içerisinde bol kazancın elde edileceği anlamına geldiğini ifade etmiştir.

Kısacası dut ağacı görmek, ailesi, çocukları ve sülâlesi çok zengin bir kişiyi temsil eder. Akraba ve çocukları zengin adama işarettir. Dutun meyvesini görmek, ele geçecek menfaat, para ve kazanca işarettir.

Rüyada Beyaz Dut Ağacı Görmek

Rüyada beyaz dut ağacı görmek genel olarak hayırlı bir şekilde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin gerçekten mutlu olabileceğine ve başarılı, bereketli, bol kazançlı bir yaşam sürebileceğine işaret etmektedir. Aynı zamanda kişinin özel hayatında da mutluluk verici gelişmelerin yaşanacağı anlamı çıkartılabilir. Buna ek olarak rüyada beyaz dut ağacı görmek yaşanan sıkıntıların sona ermek üzere olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Siyah Dut Ağacı Görmek

Rüyada siyah dut ağacı görmek kişinin yakın zamanda mal, rızk, menfaat ya da huzur kazanacağına işaret edebilir. Bolluğu ve bereketi simgeleyen bu rüya pek çok alim tarafından hayra yorulmaktadır. Kişinin uzun zamandır ulaşmak istediği başarıya kavuşabileceği ya da bir süredir görüşemediği sevdikleri ile yeniden görüşebileceği yorumu da çıkartılabilir. Ancak rüyada siyah dut ağacı görmek hakkında yapılan en net yorum bu rüyanın mal ve menfaat kazanımı ile ilgili olduğudur. Rüyasında kara dut ağacı gören kişiler yakın zamanda kazanç elde edebilir, ev ya da araba satın alabilir, işinde terfi edebilir ya da maaşı zamlanabilir. Eğer kişinin çalışmakta olduğu bir işi yoksa bu rüya onun çok yakında iş bulabileceği anlamına da gelmektedir.

Rüyada Dut Toplamak

Eğer bir kişi rüyada dut toplamak eylemini görüyorsa rüyayı gören kişi kariyerinde istediği noktaya erişebilir. Uzun süredir hayal edilen kariyerin yakında elde edilebileceğini göstermektedir. Bununla beraber rüyayı gören kişinin konfor içerisinde ve zengin bir şekilde yaşayabileceğine de işaret etmektedir. Yani genel olarak rüyada dut toplamak olumlu olarak yorumlanabilen bir durumdur. Kişinin hayatına huzur ve mutluluk getirir.

Rüyada Dut Yemek

Rüyasında dut yediğini gören kişi, bol yiyecek ve içeceğe kavuşur ve büyük menfaatlere ulaşır şeklinde yorumlanır.

Rüyada Beyaz Dut Yemek

Rüyada beyaz dut yemek genel olarak hayra yorulmaktadır. Çünkü pek çok rüya alimcisine göre beyaz dut yemek kişinin bol miktarda rızk elde edeceğine işaret eder. Ancak bazı rüya yorumlayıcıları da rüyada beyaz dut yemek olumsuz anlama gelir şeklinde düşünmektedir. Bu yorumculara göre bu tarz bir rüya gören kişiler hayal kırıklığı yaşamak üzere olabilir.

ruyada dut yemek
Rüyada siyah dut yemek, iyiliğe sağlığa yorumlanmaktadır.

Rüyada Siyah Dut Yemek

Rüyada siyah dut yemek iki farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Bu yorumlardan biri şöyledir; eğer rüyayı gören kişi bir hastalığa sahipse yakın zamanda iyileşerek sağlığına tekrardan kavuşacaktır. Diğer bir yoruma göre ise eğer rüyayı  gören kişi sağlıklıysa uzun bir süre daha sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilecektir.

Rüyada Kırmızı Dut Yemek

Rüyada kırmızı dut yemek tıpkı beyaz renkli dut yemek ve görmek gibi olumlu olarak yorumlanmaktadır. Pek çok rüya alimcisine göre kırmızı dut huzuru temsil etmektedir. Bu nedenle rüya sahibinin dini açıdan rahatlayacağı, dini sorumluluklarını yerine getireceği ve daha düzenli ibadet edebileceği sonucu ortaya çıkabilir. Ayrıca rüyada kırmızı dut yemek rüya sahibinin yaşadığı zorlukların bitmek üzere olduğu anlamına da gelmektedir.

Rüyada Beyaz Dut Görmek

Rüyada beyaz dut görmek pek çok kişi tarafından hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi bir başkasından iyilik görecektir. Ayrıca rüyada beyaz dut görmek kişinin yaşantısının bolluk ve bereket kazanacağına da işaret etmektedir.

Bir başka yorumcuyu göre rüyada beyaz dut meyvesinin görülmesi rüya sahibinin bütün hayatı boyunca mutlu ve bereketli bir şekilde yaşayacağı anlamına gelmektedir. Bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz; beyaz dutun rüyada görülmesi kişinin maddi açıdan zenginleşeceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Siyah Dut Görmek

Rüyada Siyah Dut Görmek

Rüyasında siyah dut görmek, ticaret erbabı için, kârlı bir ticarete ve ticaretten kazandığı bol para ile mal ve menfaat sağlayacağı makama ulaşacağına işarettir. Bazen de bu Rüyası eşiyle kendi
aralarında (karı koca arasında) geçecek bir münakaşaya (tartışmaya) işaret olarak yorumlamıştır Cafer-i Sadık (r.a.).

• Bazı tabirciler ise, Rüyasında mevsimi dışında (mevsimsiz) siyah dut yediğini görmek, Rüya sahibinin, eşiyle tartışmasına (yani evinde geçimsizlik olduğuna) işaretle yorumlanır.

Dutu yemeksizin görmek de aynı yorumla yorumlanır.

• Mevsiminde siyah dut yemek ya da görmek, Rüya sahibinin kâr ve kazancının artacağına işaret olarak yorumlanmıştır.

Rüyada Karadut Görmek

Ünlü rüya yorumlayıcılarının bakış açılarına göre bir kişinin rüyasında kara dut görmesi, o kişinin aile içerisinde bir takım sorunlarla karşılaşılabileceği anlamına gelmektedir. Rüyada kara dut görmek aynı zamanda rüya sahibinin çıkarları doğrultusunda hareket eden biriyle tanışacağı ve bu ilişki sonucunda zarar göreceği anlamına da gelmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulursa rüyada kara dut görmek, beyaz ve kırmızı dut görmeye kıyasla daha olumsuzdur.

Kısacası rüyada karadut görmek, kazancınızın, rızkınızın artacağına ve zengin olacağınıza işaret eder.

Rüyada Karadut Görmek Câfer-i Sâdık (r.a.)’ın yorumu:

Bir kimsenin Rüyada kara (siyah) dut görmesi, mala ve menfaate işaretle yorumlanır demiştir. Rüyada karadut görmek bazen de eşler (karı-koca) arasında ortaya çıkacak bir ağız kavgasına (tartışmaya) işaretle yorumlanır demiştir Câfer-i Sadık (r.a.).

Rüyada Beyaz Dut Görmek

Rüyasında beyaz ve tatlı dut yediğini görmek, rüya sahibi çok cömert bir hayırsever kişiden büyük bir hayır ve menfaat görür veya göreceğine işaret eder şeklinde tabir olunmuştur.

Rüyada Kırmızı Dut Görmek

Kişinin rüyasında kırmızı renkli dut meyvesini görmesi beyaz renkli dut görmek gibi hayırlı yorumlanabilir. Çünkü rüyada kırmızı dut görmek huzura yorulmaktadır. Bu nedenle kırmızı dut gören kişinin hem aile hayatında hem de dini inançlarında olumlu gelişmeler yaşanabileceği söylenir. Rüyasında kırmızı dut gören kişinin ilişkilerinde yaşadığı sorunlar sona erer ve dini bir uyanış yaşar. Böylece kişi daha huzurlu bir hayata kavuşmuş olur.

Bir kimsenin rüyada kırmızı dut görmesi, borcunu ödemeye işaret olarak yorumlanır. Rüyada kızıl (kırmızı) dut topladığını görülmesi, dini borçlarını ödeyip Cenab-ı Hakkın rızasını kazanacağına işarettir.

• Rüyada kırmızı veya kızıl dut görmek, mal ve paraya da yorumlanır demişlerdir bazı yorumcular.

• Bir kimsenin rüyada kızıl veya kırmızı dut ağacından bu dutlardan yediğini görmesi, rüya sahibi kimsenin, bol para ve helal mal kazanacağına işarettir demişlerdir.

Rüyada Dut Silkelemek

Rüyada dut silkelemek ve rüyada yerden dut toplamak kişinin karşılaşacağı zorluklara ve sıkıntılara rağmen başarı elde edebileceğini göstermektedir. Bu kişi yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeden yolunda ilerlemeye devam ederse arzu ettiği hayata sahip olabilecektir. Bu nedenle rüyada dut silkelemek kişinin er ya da geç hayallerine kavuşabileceğini gösterir.

ruyada kuru dut gormek
Rüyada dut kurusu görmek, din alimlerince maddi kazanıma ve bahtın açıklığına yorumlanır.

Rüyada Dut Kurusu Görmek

Kişinin rüyasında kuru dut meyvesini görmesi pek çok alim tarafından olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Ünlü rüya tabircilerine göre rüyada dut kurusu görmek kişinin önünde pek çok kazançlı yolun açılacağı anlamına gelir. Kişinin bahtının açılacağı ve çok şanslı olacağı da yapılan yorumlar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra rüyada kuru dut görülmesi yakın zamanda bol kazancın elde edilebileceği anlamına da gelebilir. Keyifsiz, sıkıcı ve zorlukların yaşandığı günler sona erebilir. Kişi en nihayetinde arzuladığı huzurlu hayata kavuşabilir. Buna ek olarak dut kurusunu rüyasında gören bir kişi uzun zamandır görüşmediği bir yakınıyla da tekrardan arasını düzeltebilir.

Rüyada Dut Satın Almak

Rüyada dut satın almak genel olarak oldukça hayırlı bir şekilde yorumlanmaktadır. Bu yorumların en popüleri kişinin şansının açılacağı yönündedir. Rüyasında dut satın alan kişiler çok yakın zamanda çok sevinecekleri haberlerle karşılaşabilir ya da iş ve özel hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Bunun yanı sıra rüyada dut satın almak eylemi rüya sahibinin hayır bir evlat olduğu anlamına da gelmektedir. Bu yorumdan kişinin annesine ya da babasına bir yardımının dokunacağı ya da aile ilişkilerini daha da iyi hale getirebileceği anlamı çıkartılabilir.

Rüyada Birine Dut Vermek

Rüya yorumlayan alimlerin çıkarımlarına göre bir kişinin rüyada birine dut vermesi o rüyayı gören kişi için hayra yorumlanmaktadır. Çünkü rüyada birine dut vermek kişinin bol kazanç elde edeceğini ve kazandığı parayı sevdikleri ile paylaşacağı anlamına gelir. Bu rüyadan rüyayı gören kişinin yardımsever bir yapıda olduğu çıkarımı yapılabilir. Buna ek olarak rüya sahibinin çevresinde sevdiği ve parasını paylaşabileceği pek çok kişinin var olduğu anlamı da çıkarılmaktadır.

Rüyada Duman Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu