Hz. İbrahim’in (a.s.) Yaptığı Dualar

Hz. İbrahim’in (a.s.) Yaptığı Dualar

Arapça Okunuşu:

rabbi-c’al hâzâ beleden âminen verzuk ehlehu mine-ssemerâti men âmene minhum bi(A)llâhi velyevmi-l-âhir(i)(s)

Türkçe Anlamı:

“Ya Rab! Burasını güvenli bir belde kıl, buranın halkını, onlardan Allah’a ve ahiret gününe iman edenleri, çeşitli ürünlerle rızıklandır!”

(Bakara/126)


Hz. İbrahim’in (a.s.) Yaptığı Dualar2

Arapça Okunuşu:

35. …rabbi-c’al hâzâ-lbelede âminen vecnubnî vebeniyye en na’bude-l-asnâm(e)

36. Rabbi innehunne adlelne kesîran minennâs(i)(s) femen tebi’anî fe-innehu minnî(s) vemen ‘asânî feinneke ğafûrun rahîm(un)

37. Rabbenâ innî eskentu min zurriyyetî bivâdin gayri zî zer’in ‘inde beytike-lmuharrami rabbenâ liyukîmûssalâte fec’al ef-ideten mine-nnâsi tehvî ileyhim verzukhum minessemerâti le’allehum yeşkurûn(e)

38. Rabbenâ inneke ta’lemu mâ nuhfî vemâ nu’lin(u)(k) vemâ yahfâ ‘ala(A)llâhi min şey-in fî-l-ardi velâ fî-ssemâ/-(i)

39. Elhamdu li(A)llâhi-llezî vehebe lî ‘alâ-lkiberi ismâ’île ve-ishâk(a)(c) inne rabbî lesemî’u-ddu’â/(i)

40. Rabbi-c’alnî mukîme-ssalâti vemin zurriyyetî(c) rabbenâ vetekabbel du’â/-(i)

41. Rabbenâ-ğfir lî velivâlideyye velilmu/ minîne yevme yekûmu-lhisâb(u)

Türkçe Anlamı:

“Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut!

Rabbim! Çünkü onlar, insanlardan birçoğunu şaşırtırlar.

Bundan böyle kim benim izimden gelirse, o beridendir.

Kim de bana isyan edip karşı çıkarsa, şüphesiz Sen, çok bağışlayan, çok acıyansın! Ey Rabbimiz!

Ben, soyumdan bazısını Senin kutsal evinin yanındaki ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim.

Ey Rabbimiz! (Bunu) namazı kılsınlar (diye yaptım).

Bundan böyle insanların gönüllerini onlara akıt, onları çeşitli ürünlerle rızıklandır.

Belki şükrederler. Ey Rabbimiz! Sen, bizim gizlediklerimizi de, açıkça yapıp ettiklerimizi de bilirsin.

Allah’a, ne yeryüzünde, ne de gökyüzünde bir şey gizli kalır.

Bana, ihtiyarlığımda İsmail ve İshak’ı ihsan eden Allah’a hamdolsun!

Şüphesiz benim Rabbim, duayı işitendir.

Ey Rabbim! Beni ve soyumu, namaz kılanlardan eyle!

Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz!

Beni, anne babamı ve bütün müminleri hesabın gerçekleşeceği gün bağışla!”

(lbrahim/35-41)


Hz. İbrahim’in (a.s.) Yaptığı Dualar3

Arapça Okunuşu:

83. Rabbi heb lî hükmen veelhiknî bi-ssâlihîn (e)

84. Vec’al lî lisâne sidkin fî-l-âhirîn(e)

85. Vec’alnî min veraseti cenneti-nne’îm(i)

86. Vağfir li-ebî innehu kâne mine-ddâllîn(e)

87. Velâ tuhzinî yevme yub’asûn(e)

88. Yevme lâ yenfe’u mâlun velâ benûn(e)

89. İllâ men eta(A)llâhe bikalbin selîm(in)

Türkçe Anlamı:

“Ey Rabbim! Bana hüküm ver, beni güzel ve doğru insanların arasına kat!

Bana sonrakiler arasında güzelce anılmayı nasip et!

Beni naîm cennetinin varislerinden biri yap!

Babamı bağışla, şüphesiz o yanlış yolda gidenlerdendi.

İnsanların diriltilecekleri gün beni utandırma!

O gün, Allah’a temiz bir kalple gelmenin dışında, ne mal ne de çocuklar fayda verir.

(Şuara/83-89)


Hz. İbrahim’in (a.s.) Yaptığı Dualar5

Arapça Okunuşu:

Rabbi heb lî mine-ssâlihîn(e)

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbim! Bana Salih olanlardan bir çocuk ihsan et!”

(Saffat/100)


Hz. İbrahim (a.s.) ile oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) Kâbe’yi Yaparken Ettikleri Dua

Hz. İbrahim’in (a.s.) Yaptığı Dualar4

Arapça Okunuşu:

127. …rabbenâ tekabbel minnâ(s) inneke ente-ssemî’u-ralîm(u)

128. Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke vemin zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke veerinâ menâsikenâ vetub ‘aleynâ(s) inneke ente-ttevvâbu-rrahîm(u)

129. Rabbenâ veb’as fîhim rasûlen minhum yetlû ‘aleyhim âyâtike veyu’allimuhumu-lkitâbe velhikmete veyuzekkîhim(c) inneke ente-l’azîzu-lhakîm(u)

Türkçe Anlamı:

Ey bizim Rabbimiz! Kabul buyur bizden! Daima işiten, daima bilen Şensin, ancak Sen!

Ey bizim Rabbimiz!

Hem bizi yalnız Sana boyun eğen Müslüman kıl, neslimizden yalnız Sana boyun eğen Müslüman bir topluluk vücuda getir, bizlere ibadetlerimizin yollarını göster, tövbe ettikçe bize rahmetinle bak!

Öyle tövbeleri çokça kabul eden, öyle çokça bağışlayan Şensin, ancak Sen!

Ey Bizim Rabbimiz! Hem de onlara içlerinden üzerlerine ayetlerini okuyan, kendilerine kitabı ve hikmeti öğreten, içlerini ve dışlarını temizleyen bir peygamber gönder!

Öyle güçlü olan, öyle yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunan Şensin, ancak Sen!”

(Bakara/127-129)

 

Kuran Okumadan Önce Okunacak Dua Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu