Ticaret ve Alışveriş Duası

Çarşıya, pazara giderken okunacak dualar, alışverişe giderken okunacak dualar, iş yerine giderken okunacak dualar, iş yerini açarken okunacak dualar, hayırlı alışveriş ve ticaret için okunacak dualar, 

İnsanların çarşı-pazara giderken, alış-verişe çıkarken, ticaret ile uğraşanların işyerlerini açarken hayırlı alışveriş ve ticaret temennilerinde bulunarak dua etmeleri güzel bir davranış örneği teşkil etmektedir.

Peygamberimiz (s.a.v.) çarşı pazara gidince şöyle dua etmiştir:

Ticaret ve Alışveriş Duası

Arapça Okunuşu:

Bismillâh. Allâhümme innî es’elüke hayra hâzihis-sûkı ve hayra mâ fîhâ ve e’ûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ. Allâhümme innî e’ûzü bike en ıısîbe fîhâ yemînen fâciraten ev safkaten hâsiraten.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ın adıyla. Allah’ım! Şu pazarın ve içinde olanların hayrını, yararını istiyorum, onun ve içindekilerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah’ım! Pazarda yalan yeminle (aldatılmaktan) veya zarara uğramaktan sana sığınırım.”

(Hâkim, Dua, /, 539)

Peygamberimiz (s.a.v.), çarşı pazara çıkarken;

çarşı pazara çıkarken

Arapça Okunuşu:

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehülhamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyun lâ yemût. Biyedihi’l-hayru ve hüve ‘alâ külli şeyin kadîr.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, birdir ve ortağı yok¬tur, mülk O’nundur ve hamd O’na aittir, yaşatan, öldüren O’dur, O daima diridir, ölmez, hayır O’nun elindedir ve O her şeye gücü yetendir” derse Allah ona binlerce sevap yazar ve binlerce günahını siler, cennette de bir ev ihsan eder.”

(Tirmizî, De’avât, 36; Hâkim, Dua, I, 538)


Türkçe olarak şu dua da yapılabilir.

“Ey yüce Rabbimiz! Geçimini temin etmek ve helâlinden rızık elde etmek için çalışan bizlere sağlık ve afiyet içinde bir iş günü daha ihsan eyledin.

Hamdolsun verdiğin bunca nimetlere, sağlık ve afiyete.

Ya Rab! ‘Doğru tüccar kıyamette peygamberler, şehitler ve Sıddıklar ile beraberdir’ müjdesine erebilmeyi, daima doğruluktan ayrılmamayı nasip eyle.

Ticaretimizde, alışverişlerimizde daima doğruluk ve güven hâkim olsun.

Bizler helâl rızık kazanma peşindeyiz.

Harama tevessül etmekten, kazançlarımıza haram karıştırmaktan muhafaza eyle.

Kimseyi aldatmayı bizlere nasip eyleme.

Kazançlarımızı bereketli eyle.

İsraftan, cimrilikten, acizlikten, tembellikten, ahlâksızlıktan, haddi aşmaktan, azgınlıktan sana sığınırız.

Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme.

İşlerimizi bizlere kolaylaştır, güçleştirme.

İşlerimizi kesata ve başarısızlığa uğratma.

Ya Rab! Darlıktan, bereketsizlikten, aldatmak ve aldanmaktan, hak yemekten, kul hakkından bizleri koru.

Bizleri açlık, yokluk, kıtlık ve sefahatten muhafaza eyle.

Kanaat eden, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı bizlere lütfeyle.

Milletimizi, vatanımızı her türlü afet ve musibetlerden koru.

Hastalara şifa, borçlulara eda, dertlilere deva ihsan eyle.

Nefislerimizi ve nesillerimizi harama el uzatmaktan ve haram kazançtan muhafaza eyle.

Daima helâl rızık lütfeyle. Yaptığımız dualarımızı kabul eyle. Âmin.”

Rüyada Abluka (Kuşatma) Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu