Sıkıntıdan Kurtulma Duası

Yemek Tarifleri

Sıkıntıdan Kurtulma Duası, Sahabeden Ebû’d-Derdâ (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

Kim, şu duayı gündüzün başında okursa akşama kadar; akşamleyin okursa, sabaha kadar kendi başına, ehline ve malına bir musibet gelmez:

Sıkıntıdan Kurtulma Duası

Arapça Okunuşu: “Allâhümme! EnteRabbî. Lâilâheillâente.‘Aleyketevekkeltüveente Rabbül-‘arşil-‘azîm. Mâşâallahü kâne vemâ lem yeşe’ lem yekûn. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-‘aliyyil-‘azîm.

A’lemü ennallâhe ‘alâ külli şey’in kadîr. Ve enne’llâhe kad ehâta bi külli şey’in ‘ılmâ. Allâhümme! İnnîe’ûzübikeminşerrinefsîveminşerri küllidâbbetin, ente âhizün bi nâsiyetihâ.

Inne Rabbî ‘alâ sıratın müstakîm.”

Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Sana güvendim ve Sen yüce Arş’ın sahibisin. Allah’ın dilediği olur, O’nun dilemediği de olmaz. Güç ve kuvvet sahibi ancak yüce ve ulu Allah’tır. Bilirim ki, Allah’ın her şeye gücü yeter. Ve Allah, her şeyi ilmi ile kuşatmıştır.

Allah’ım! Nefsimin şerrinden ve senin yönetimin altındaki bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Şüphesiz Rabbim (yaptığı her işte) doğru yoldadır.”

(Taberânî, ed-Dua, No: 343,1, 129)

Güzel Dualar yazımıza göz atın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu