Trend

Rüyada Zina Yapmak Ne Demek, Neye İşarettir?

Rüyada zina yapmak, diyanet ve ihya tabiri olarak, İslam âlimleri ve rüya yorumcularına göre değişik şekillerde yorumlanmaktadır. İslam âlimlerince kötüye, mal kaybına, sağlığın bozulacağı şeklinde yorulmuştur.

Rüyada zina iftirasına uğradığını görmek ne anlama gelir? Rüya yorumcuları zinayı hayra ve iyiye yorulmaktadır. Kirmani(r.a)‘ya göre kişi başarılı, bulunduğu mevkide yerini sağlamlaştıracağını, şansa sahip olunacağını belirtmişlerdir. Ebu Said Vaaz (r.a) Buyurmuştur ‘ki; Her iki yorumunda görülme şekli, yerine göre değişik anlamlara gelebileceği için bu duruma göre yorumlanmalıdır.

Rüyada Zina Yapmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada zina yapmak kötü yorum içerir. Bu nedenle rüyada zina yapıldığını ya da yaptığını gören kimse için rüya hayır olarak yorumlanmaz.

Rüyada zina yapmak hainlik olarak ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra rüyada zina yaptığını gören bir kimse günahlarını artırmış demektir.

Bu nedenle bu tür rüyalar adeta uyarıcı niteliğindedir. Rüyasında zina gören kimse erkek ise bu durumda servetini boşa harcayacaktır.

Eğer zina yapan bir kadın ise haram mal yemeye işaret etmektedir. Rüyasında bir tanıdığı ile zina yapan kimse rüya sahibi ve görülen kişi arasında bir takım gizli işlerin olacağı anlamına da gelir.

Rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu görmek, yardım ve büyük bir mevkie işaretle tabir olunur.

 • Eğer bu rüyayı gören kimse, uyandığında bu münasebetin guslü gerektiren bir belirtisini üzerinde (kilotlunda ve sâirede) görürse bu rüya geçerli değildir. Yorumu yoktur. Çünkü bu rüya şeytani rüyadır.
 • Rüyada düşmanıyla cinsel ilişkide bulunduğunu görmek, düşmanınıza veya düşmanlarınıza galip geleceğinize işaret olarak yorumlanır.
 • Dost ve arkadaşınızla cinsel ilişkide bulunduğunuzu görmek, onlara faydalı ve yararlı olacağınıza işaret eder.
 • Rüyasında çıplak biriyle cinsel ilişkide bulunduğunu gören kimse, endişeden kaygı ve tasadan, sıkıntıdan kurtulur, şeklinde tabir olunur.
 • Kendi hanımıyla cinsel ilişkide bulunduğunu gören kimsenin, iş hayatında kendisine hile yapan kimselere galip geleceğine ve onların hilesinden etkilenmeyeceğine işarettir.
 • Cennet hurileriyle cinsel ilişkide bulunduğunu gören kimsenin, din yönünden yükseleceğine, ferah ve sevinçli bir hayat süreceğine işarettir.

Rüyada Zina Etmek

Rüyada zina etmek rüya yorumcularının bazılarına tarafından sağlıklı olunacağına, kazanç elde edileceğine yorulmaktadır. Diğer rüya yorumcularına göre işlerde başarı gösterileceğine, yeni para kazanma yöntemlerine ulaşılacağına, yeni bir işe kavuşulacağına delalet ettiği bildirilmiştir.

Bir kimsenin ölmüş olan karısıyla cinsel ilişkide (cinsî münasebette) bulunduğunu görmesi, iyi sayılmaz. Bu rüya hayra işaretle yorumlanmaz demişlerdir rüya yorumcuları. Ama bilinmeyen (tanımadığı, ölmüş) bir kadınla cinsel ilişkide (cinsî münasebette) bulunduğunu görmek, iyi rüya olarak yorumlanmış, muradına erer rüya sahibi denilmiştir.

Hayatta olan (yaşamakta olan) hanımı ile cinsel ilişkide bulunduğunu görmeyi iyiye yorulmuştur. Rüya sahibinin hanımına iyilikte bulunacağına işaretle yorumlanmıştır.

Dinden uzak (dinin emir ve yasaklarını yapmayan) bir insanın rüyada bir fahişe (zina eden) bir kadınla beraber olduğunu (zina ettiğini cinsî münasebette bulunduğunu) görmesi, onun (rüya sahibinin) kazancının haram olduğuna veya malının haramdan toplanıp birikmiş olduğuna işarettir.

 • Bu rüyayı gören kimse şayet dindar biri ise, o zaman yorum, ilim ve berekete işarettir demiştir Kirmani hazretleri.

îbn-i Kesîr’in yorumu:

Cinsel ilişki rüyası, hayra ve sevince işaret eder demiştir. Yine denmiştir ki, cima (cinsel ilişki) rüyası, din ve dünya hayatı yönünden rüya sahibinin muradına ermeye işarettir şeklinde yorumlamışlardır. (Farklı yorumların olması, görülen rüyanın değişik ve farklı durumlarından olmaktadır. Bu unutulmamalıdır.)

Yine Bazı yorumcular, rüyasında bakire (kız olan kız) bir hizmetçi ile münasebette bulunduğunu görmek, hayra ve makamının yükseleceğine işarettir. Bazıları da, rüyasında bir hizmetçi ile münasebette bulunmayı, bir kedere uğramaya fakat, bu keder ve sıkıntıdan çabuk kurtulmaya işaret olarak yorumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyada cinsiyet organı ile kendi kendine cinsî münasebet yaptığını görmesi, iyi sayılmaz.

Rüya sahibinin, cimrilik gibi kötü bir hastalığı olduğuna yani cimri bir kişi olduğuna, çevresindeki yardım edilmesi gereken insanlara yardım etmediğine, malını, mülkünü, parasını gereksiz yerlere harcadığına, saçıp savurduğuna, günaha battığına ve eşiyle aralarının açılıp onu boşayacağına işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

 • Bu rüyayı fakir bir kişi görürse, o zaman yorum şöyledir: Rüyayı gören fakir kişi, şiddetli bir hastalığa yakalanır ve yakalanacağına işarettir.

Bazı yorumcular, bu rüyayı, rüya sahibinin, kendisine nikahı haram olan (asla evlenmesi caiz olmayan) bir kadına yaklaşmasına, yaklaşmak istemesine işarettir.

Rüyada cinsel organı olmayan bir erkek görmek, çocuğunun olmayacağına, nesiliz, evlatsız kalınacağına işarettir.

 • Rüyada kadın cinsel organı görmek, mal, servet sahibi olmaya, saygı ve hürmet göreceğine, üzüntü ve kederden, sıkıntıdan kurtulacağına işarettir.
 • Rüyada cinsel organının büyüdüğünü görmek, zenginliğe, geçim bolluğuna işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında kendi karısının cinsel organını gören kimse, sıkıntı ve bunalımdan kurtulur şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında birden fazla erkek cinsel organı gören kimsenin pek çok evladı olacağına işaret ile tabir olunur.
 • Rüyasında erkek cinsel organı görmek, çok ünlü (meşhur) biri olmaya ve çocukları olmaya işarettir.

Rüyada Zinadan Kaçmak

Rüyada zinadan kaçmak, bazı rüya tabircilerine göre parasal yönden istismar eden bir kişiden, özellikle yakın bir kişiden kurtulmaya, kazancın haramdan arınmasına delalet etmektedir. İslami rüya tabircisi İmâm-ı Nablusi (r.a)Hazretleri Buyurmuştur ‘ki; güven içerisinde yaşanacağına, çok sevinilecek haber alınacağına, gönül dünyasında yeni tanışmalar olacağına, imrenilen bir duruma erişileceğine tabir edilmektedir.

Rüyada Zinadan Sakınmak

Rüyada zinadan sakınmak rüya yorumcularınca istenen, dilenen makam mevkie ulaşılacağını, maddi kazanca vasıl olunacağına, bol ve bereketli kazançlı olacak iş sahibi olunacağına, çalışmış olduğu işlerde yapacağı atılımlar sayesinde yerinin sağlamlaşarak üst konumuna geleceğine, malı ve mülkü kazanırken dikkatli olacağına tabir edilmektedir.

Rüyada Zina Yapıp Pişman Olmak

Rüyada zina yapıp pişman olmak din âlimlerince kişinin günah ve haramdan sakınması gerektiğine, şüphe duyduğu şeyler konusunda malını ve kalbini temizlemesi gerektiği, bol sadaka vermesi gerektiğine yorulur. Ebu Saidü’l-Vaaz (r.a) Buyurmuştur ‘ki; Rüya âlimleri ise zina yapılan kişinin tanıdık olması halinde bu kişi ile sorunlar yaşanacağına, parasal kayba uğranacağına, aile içerisinde huzursuzluk yaşanacağına yorulmaktadır. Zina edilen kişi tanıdık olmaması ise kişinin başka insanlara meyil ederek geçiminde huzursuzluk yaşayacağına, dini görevlerin aksatıldığına yorumlanmaktadır.

Rüyada Zina Yapan Birini Görmek

Rüyada zina yapan birini görmek rüya âlimlerince kişilerin arzularının karşılanacağına, yeni bir işe girildiğinde kazanç elde edileceğine, zarar edilen işlerin sonunda kazanç elde edileceğine yorulur. İbni Cerir (r.a) Buyurmuştur ‘ki; Zina yapan kişinin tanınan bir kişi olması o kişi ile bir işe girileceğine ve bu işte oldukça dikkat edilmesi gerektiğine, bu kişi ile başarı kazanılması için girilen işlerde sıkıntı yaşanacağına delalet etmektedir. Rüya tabir eden kişilere göre ise yeni bir insanla tanışılacağına, bu kişi ile sonu hayırlı olacak bir sürece girileceğine, manevi kazanç elde edecek fırsatlarla karşılaşılacağına yorulmaktadır.

Rüyada Zina Yapmamak

Rüyada Zina Yapmamak rüya âlimleri ve rüya yorumcularına göre farklı şekilde tabir edilmektedir. Rüya âlimleri tarafından yapılan yorumlarda kişinin işlerinde iyiye gidecek, yapılacak hayırlar yerine ulaşacağını, manevi derecenin artacağını göstermektedir. Buhari Şerhi (r.a) Buyurmuştur ‘ki; Rüya yorumcuları tarafından kazanılacak her mertebenin kişiye ve ailesine hayırlar getireceğine, çok istenen şeyler hakkında fazla ısrarcı olunmaması gerektiğine, aile içerisinde yardım edilmesi gereken insanların bulunduğuna tabir edilmiştir.

Rüyada Aldatılmak

Rüyada aldatıldığını gören bir kimse Allah tarafından yardıma uğrayacaktır. Bunun yanı sıra eğer bir kişi rüyasında karısını aldatıyor ise bu durumda haksızlık yapmış ve kalp kırmış demektir.

Rüyada aldatan kimse harama bulaşmıştır. Aynı zamanda rüyasında eşini aldatan kimse büyük para kaybeder.

Rüyada aldatıldığını gören kimse Allah tarafından bir güçlük ile karşılaşacaktır. Bu nedenle aldatılan kişi sabır etmelidir.

Rüyada eşini ya da sevgilisini aldatan kimse maddi anlamda büyük kayıplar yaşayacaktır.

Rüyada aldatan kimse kendisi aldanır. Bu nedenle eğer kişi ticaret hayatı ile uğraşıyor ise bu durumda işleri ters gidecek ve maddi kayıplar yaşayacaktır.

Rüyada Yakını İle İlişki

Rüyada Yakını ile ilişki, Rüyada bazen kişiler hiç olmayacak şekilde cinsel birliktelik yaşadıklarını görebilmektedir. Bu durum çoğu zaman psikolojik olarak yorumlanır. Psikolojik olarak yorumlandığında rüyada zina yapmak saklı kalmış bir takım duyguların ortaya çıkması olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada zina yapan kişiler genel olarak günlük hayatlarında sır dolu olan ve toplumdan uzak yaşamaya çalışan içe kapanık kişilerdir.

Bu nedenle bu durum kişilerin iç yaşantısına da işaret eder. Rüyada bir kimsenin çok yakın birisi ile ilişkiye girmesi kötü giden durumlardan tanıdıkların da etkilenmesine işarettir.

 

Rüyada Kefen Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir Yorum

 1. Selam Aleykum
  Ben ruyamda evimizin önunde
  Secde halinde bir kadin gordum
  Kadin secde halindeydi yanilmiyorsam secde etmiyordu
  Kadinin secde halinde oldugu yer temiz yer diyildi
  Onunla zina etmemek icin
  Nefsimle mucadele etdim
  Ancaq yenik dustum
  Ve o kadinla
  Zina etdim
  Kadinla tamamen beraber olmadan boşaldim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu