Rüyada Yenge Görmek

Rüyada Yenge Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya Tabirleri

Rüyada Yenge Görmek, rüya tabircileri tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin hayırlı bir izdivaç içinde olabilmeleri için birçok insanın çaba gösterdiğine delalet edilmiştir. Özellikle geçmişlerinde mental ya da psikolojik sorunlar yaşamış olan kimselerin rüyalarında yengelerini görmeleri, bu hayırlı izdivaç için en çok onların uğraştığına ve yakın bir zamanda da kendilerine çok hayırlı ve usturuplu bir kısmet bularak getirecek olmalarına yorumlanmıştır. Kendisine daha önce gösterilmiş kısmetleri çeşitli nedenlerden dolayı kabul etmeyen rüya sahipleri, bu kısmete hayır diyemeyecekler, bu sayede de mutlu bir yuva kurabileceklerdir.

Rüyada Yenge Görmek Diyanet

Diyanet’e göre rüyada yengenin görülmüş olması, rüyayı görmüş olan kimselerin yakın zamanda çok uğurlu zamanlar yaşayacaklarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin yaşadıkları bu uğur ve talih, hem iş hem de ilişkilerini çok olumlu olarak etkileyecektir. Bugüne kadar bir işyerinde çalışmalarını ya da sürekli olarak biri ile ilişkisini doğru ve mutlu şekilde sürdüremeyen rüya sahipleri, bu rüyayı görmelerinden sonra yaşayacakları olaylar sayesinde çok mutlu zamanlar yakalayacaklardır.

Rüyasında yengesini gören kimse, akrabasından hiç unutamayacağı şekilde bir şer göreceğine işarettir.

Rüyada Yenge Görmek İhya

İhya’ya göre rüyada yengelerinden birini görmek, rüya sahiplerinin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:

  • Rüyayı görmüş olan kimseler eğer kadınsa, yengeleri sayesinde daha önce yapmış oldukları ve artık saklayamayacaklarını düşündükleri bir durumun üzerini yengeleri ile beraber örteceklerdir. Yengelerinden görmüş oldukları bu faydayı hayatları boyunca unutmayacak olan rüya sahipleri, uzun vadede kendilerine içlerinden gelerek bir iyilik ya da hoşlarına gidecek bazı şeyler yapabilirler.
  • Erkek kimselerin bu rüyayı görmeleri ise yengelerinin kendilerinden bir istekte bulunacağına ve rüya sahiplerinin bu isteği başta yerine getirmek istemeyecek oluşuna delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, kendilerine sunulan bu teklifi güzel bir biçimde değerlendirmelilerdir. Eğer iyice ölçüp biçmezlerse sıkıntı yaşayacakları bazı durumların içinde kendilerini bulabilirler.

Rüyada Yenge Görmek İhya

Rüyada Yengeyle Konuşmak Görmek

Yengeyle sohbet ettiğini rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kimselerin, özellikle de kadın rüya sahiplerinin çok dolu olduğuna ve artık bu doluluk sebebi ile biri ile konuşmak zorunda hissettiklerine delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kimseler, biri ile içindekileri paylaşabilmek için çok beklemiş ve düşünmüş olabilirler. Ancak bu beklentilerinin sonunda yengeleri ile konuşmak isteyeceklerdir. Yengeleri de kendilerini geri çevirmeyecek ve kendilerinin yaşadıkları tecrübeler sayesinde rüya sahiplerine çok güzel öğütler vereceklerdir.

Rüyada Boşanmış Yengeyi Görmek

Aileden ayrılmış olan yengenin rüyada görülmüş olması, rüyayı görmüş olan kişilerin geçmişe dönerek yaşamış oldukları bazı güzel zamanları hatırlayacak olduklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, özellikle aileleri ile ilgili güzel ve özel hatıraları hatırlamaktan kendilerini geri tutmayacak, geri tutmamaları sayesinde de birçok insanın aralarında sıkıntı olduğunu düşündükleri ya da rüya sahiplerinin ailelerinden koptuğunu sandıkları anlarda onlara kanıtlayacak birçok şeyi geri planda tutacaklardır.

Rüyada Yengeyle Tartıştığını Görmek

Rüyada yengeyle kavga ettiğini görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin yakın zamanda kısmetlerinin kapanacak oluşuna delalet sayılmıştır. Kişilerin kısmetleri hem gönül ilişkileri hem de kaderleri manasında kapanacaktır. Bu durum dolayısıyla bir süre ne yapması gerektiğini seçemeyecek olan rüya sahipleri, ilk çıkar yolunu kendilerinden yaşça ve tecrübece fazla kimseler ile konuşmak olarak göreceklerdir. Neyi nasıl yapması gerektiğini bilemeyecek olan rüya sahipleri, eğer başkalarından öğüt isterlerken bu öğütleri yerine getirmeyeceklerse başkalarının da zamanını almamalı, kendi bildiklerini yapmaya devam etmelilerdir.

Rüyada Yenge İle İlişki

Yengenle ilişkinin olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin yapmamaları gereken bazı hareketlerde bulunacaklarına yorumlanmıştır. Hem maddi hem de manevi anlamda yanlış işlere yönelecek olan rüya sahipleri, uzun vadede neden böyle hataların içine girdiklerini bilemeyecekler, kendilerini diğer insanlardan farklı ve eksik görmeye başlayacaklardır. Rüyayı görmüş olan kimselerin bu durumdan kurtulabilmeleri, ancak aile bireylerinden olan ve çok kudretli bir kimsenin diğer insanların ağzını kapatmasından sonra gerçekleşebilecektir.

Rüyada Abi Ve Yenge Görmek

Rüyada Abi Ve Yenge Görmek

Ağabeyinle yengeni rüyada görmek, rüya sahiplerinin ağabeyleri ile yengelerinin hayatlarına katkılarının olacak olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, mesafe olarak ağabeylerinden çok uzak bir yerde yaşıyorlarsa ani olarak alacakları bir taşınma kararı ile hayatlarını onlara daha yakın bir yere taşıyacaklardır. Kişilerin aldıkları bu karar, uzun vadede canlarını sıkabilir. Bu nedenle de eğer rüya sahiplerinin seçim ya da tercih gibi bir durumları varsa karar almadan önce mutlaka biraz beklemeli, yaşantılarının kalanında yapacaklarını ölçüp tartmadan hiç hareket etmemelilerdir.

Rüyada Dayı Ve Yenge Görmek

Dayı ve yengenin rüyada görülmüş olması, birçok din alimi tarafından rüyayı görmüş kimseler adına iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

  • Birçok din alimi, bu rüyayı görmüş olan kişilerin yakın zamanda dayıları ve yengeleri ile bir diyalog içine gireceklerine ve bu konuşmanın sonrasında da çok sinirleneceklerine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer sinirlerine hakim olamazlarsa, aile bağları dayıları ve yengeleri dolayısıyla zayıflatılmak için çok uğraşılacaktır.
  • Bazı din alimleri ise bu rüyayı görmüş olan kişilerin yengesinden ve dayısından alacakları destekler ile büyük işler başaracak oluşlarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, başarılı ve tanınan bir iş insanı olmalarından sonra gelecekten geçmişe baktıkları zamanlarda yanlarında yalnızca yenge ve dayılarının olduğunu göreceklerdir. Bu nedenle de onların sözlerini mümkün mertebe dinlemek için çaba göstermelilerdir.

Kurban

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu