Rüyada Su Kanalı Görmek

Rüyada Su Kanalı Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada su kanalı görmek, su yolu ve su arkı görmek, duruma göre, kanalın görünüş şekline göre yorum kazanır. Kanal Rüyası iyiye işaret ettiği gibi, bazı kere de şerre (kötülüğe) işaret etmektedir.

• Bir kimse, Rüyasında bir kanaldan (su arkından) su aktığını ve akan bu suyun kendi bağ ve bahçesine veya tarlasına akıp suladığını görmesi, iyi bir Rüya olarak yorumlanır. Bu Rüyası, onun (Rüyayı gören kimsenin) eğer bekâr ise, pek yakında evleneceğine, şayet evli ise, çocuğu olacağına işaretle yorumlanır.

Yine bağını, bostanım veya tarlasını sulamak için Rüyasında ark açıp (kanal yapıp) su akıttığını gören kimsenin bu Rüyası da aynı şekilde tabir olunur. Yani, bekâr ise, evlenir, evli ise, çocuğu olur şeklinde tabir edilir.

• Bir kimse, Rüyasında görse ki, bir su kanalını (su yolunu veya su arkını) tahrip ediyor, bozup kullanılmaz, faydalanılmaz bir hâle sokmuş, sokuyormuş olduğunu görse, bu rüya iyiye yorumlanmaz. Rüyayı gören kimsenin, hanımını boşayacağına ve hanımından ayrılacağına işaret eder.

• Yukarıdaki yorumunu verdiğimiz tarlasına su akıtmakla ilgili Rüyanın yorumu, kendisine ait suyu akıtmakla, kendisine ait kanalı açmak ile ilgilidir. Kendisine ait bir kanal (su arkı-su yolu) yapmak, kendisinin hakkı olan suyu akıttığını görmek, hayırla yorumlanıyor, evleneceğine veya çocuğu olacağına işaret ediyor.

• Bir kimse, Rüyasında herhangi bir (belirsiz) su kanalları (arklar, su yolları) yaptığını görse, görülen bu Rüya, Rüyayı gören kimsenin, halkın (insanların) mallarından hile yoluyla hile yaparak, dalavere çevirerek menfaat elde etmeyi düşünüp dolap çevirdiğine işaret eder.

• Bir kimse, Rüyasında kendisi için bir su arkı (su yolu) yaptığını ve başka bir kimseye ait olan suyu veya sudan bu arka su verdiğini, su akıttığını görse, gördüğü bu Rüya hayırlı değildir. Görülen bu Rüya iyiye yorulmaz. Bu Rüyayı gören kimse, halka (insanlara, komşularına) ihanet eder, veya ihanet edeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada Su Kanalı Görmek İmam Nablusi yorumu:

Rüyada kanal (su arkı, su yolu, su kanalı) görmek, rızka işaret eder. Rızkın geliş yerlerine ve rızkın sebeplerine ve vasıtalarına işaret eder. Bu sebeple görülen Rüya, halka ait su kanalıyla ilgili ise, yorumu da halka (insanları ve kamuyu ilgilendirir) ve halkın (kamu insanının) hayatıyla ilgilidir. Görülen Rüya, rüyayı gören kimsenin kendi özel hayatıyla ilgili ise, yorumu da Rüya sahibinin (Rüyayı gören kimsenin) rızkına ve maişetine (geçimine) işaret eder.

• Bir kimse, rüyasında ammenin (kamunun) ilgisi bulunan, ülke veya çevre halkının yararına çalışan bir su kanalından suyun veya suların, kanaldan taşıp dışarıya aktığını ve halka zarar verdiğini veya vereceğini görmüş olsa, bu rüyası, o çevre halkının (insanının) üzerine bir belâ ve musibetin geleceğine ve ora halkının uğrayacağı sıkıntı ve üzüntüye işaret eder şeklinde tabir edilir.

Doğumu Kolaylaştıran Dua

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu