Rüyada Soğan Görmek

Rüyada soğan görmek genel olarak iyi değildir. Hayırlı işlere tabir edilmez. Genelde haram mala veya bazen de kötü söze işaret eder. Rüya sahibi iyi huylu bir kişiyse rüyanın hayra, kötü huylu kişiyse haram yoldan mal edinmeye delalet eder.

Rüyasında soğan gören kimse gözyaşı dökecektir. Rüyada soğan görmek kişinin üzüntülü bir dönem içerisinde olduğu ve bir takım olaylardan dolayı kederli olduğu anlamına gelmektedir.

Rüyada görülen soğan aynı zamanda endişe olarak da yorumlanır. Rüyada soğan görmek kimi yorumcular için helal ve zorlu kazanç olarak da yorumlanır. Soğan maldır.

Rüyada soğan görmek kişinin helal kazancında gözü olan ve işine engel olmak isteyen bir takım kişilerin olduğuna ve bu kişilerin kem gözlü olduğuna da işaret etmektedir.

Soğanı görüp yememek hayırlı işlere delalet eder. Yolcu kişinin rüyasında soğan görmesi yolculuk sırasında selamet ve sağlığa işaret eder.

Rüyada Soğan Görmek İhya

Rüyada soğan görmek, pek iyi değildir. Hayra yorumlanmayan bir rüyadır. Rüyada soğan görmek, haram mala ve bazen de, kötü söze işarettir. Rüya sahibi iyi bir insan ise, rüya hayra, değilse, haram mal toplamaya işaret eder denmiştir. Pişmiş soğan yemek, eninde sonunda tövbe etmeye işaretle yorumlanır.

Rüyada Soğan Görmek Diyanet

Diyanet’in rüyada görülen soğan için yorumu, çok zor edinilecek mallar olarak yapılmıştır. Rüya sahiplerinin meslekleri ve kazançları ne olursa olsun ellerinde para tutamamaları nedeniyle bir birikim veya yatırımları olmayacaktır. Rüya sahipleri bu durumun değerini gençken anlamayacak ancak yaşlılıklarında çok sıkıntı çekecektir. Bu nedenle de yaptıkları harcamalara karşı dikkat etmeleri gerekir.

Rüyada Soğan Ekmek Görmek

Rüyada soğan ekmek yiyen kişi bir sır saklıyor demektir. Kişinin saklamış olduğu bu sır hem kendisine hem de çevresindekilere zarar vermektedir.

Rüyasında soğan ekmek yiyen bir kimse Allah katında günah işlemiş olduğundan dolayı işlemiş olduğu bu günahı bilmekte ve başka kişiler ile bu sırrı paylaşmaktan korkmaktadır.

Rüyada Çürümüş Soğan Görmek

Rüyasında soğanların çürümüş olduğu gören kimse sıkıntılarından yavaş yavaş kurtuluyor demektir.

Kişi kimselere anlatmadığı sıkıntılarına tek başına çözüm bulmuş ve refaha kavuşmuştur.

Fakat kişinin önünde dikkat etmesi gereken zamanlar vardır. Bu nedenle kişinin dikkatli davranması ve sıkıntılarını yavaş yavaş atlatacağını bilmesi gerekir.

Çürümüş soğan bazı rüya tabircileri için güç kaybetmeye ve yaşlılığa da işaret etmektedir. Çürümüş soğan yiyen kişi aile içerisindeki irtibatını kaybedecektir.

Rüyada Soğan Yemek

Rüyada soğan yemek, kötü işere delalet eder. Soğan yediğini gören kişi hasta ise vefat eder. Hasta kişi az miktarda soğan yerse vefat eder, çok miktarda soğan yerse iyileşeceğine delalet eder. Kötü kokulu sebzelerden birini yediğini gören kişinin gizli saklı olan şeylerinin ortaya çıkacağına ve ev halkı tarafından bu şeylerin öğrenileceğine işaret eder.

Rüyada Yeşil Soğan Görmek

Rüyada görülen taze soğanlar, rüya sahiplerinin zor bir hayat yaşamalarına delalet edilmiştir. Bazı rüya alimleri, rüyasında yeşil soğan gören kimselerin devamlı olarak maddi sıkıntılar çekeceğini, bu yaşanan maddi sorunların kişilerin özel hayatlarını da etkileyeceğini söylemiştir. Bazı din alimlerine göre ise rüya sahiplerinin çocukları sakat doğabilir. Bu nedenle de kişiler, ömürlerinin sonuna kadar çocuklarına bakmak zorunda kalabilir. Bu nedenle de devamlı olarak boğuşmak zorunda oldukları sorunları olacaktır.

Rüyada Yeşil Soğan Görmek İhya

Rüyada yeşil soğan görmek zorlu kazanca işaret eder.

Rüyada Kuru Soğan Görmek

Kuru soğanların rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin sürekli olarak üzüleceği olaylar yaşamasına yorumlanmıştır. Bazı din alimlerine göre, bu rüyayı görmüş kişilerin gençliklerinde yaptıkları hataların sonuçları ömürleri boyunca kendilerine yük olacak, evlenip yuva kurduklarında ya da yaşlandıklarında dahi çekecekleri kahırlar bitmeyecektir. Bazı rüya tabircileri ise, kişilerin tedirgin ve endişeli olarak yaşayacakları yorumunda bulunmuşlardır. Çocukluklarında yaşadıkları üzücü olayların yansıması tüm hayatlarına olacaktır. Eğer rüya sahipleri, bir kuru soğan tarlasında olduklarını rüyalarında görüyorlarsa, kendilerini çok mutsuz edecek bir eşleri olacak ve ömürleri boyunca eşlerinden eziyet göreceklerdir.

Rüyada Kuru Soğan Görmek Diyanet

Diyanet’in kuru soğanın rüyada görülmesi için yaptığı yorum, kötü sözler duymak ve kötü haberler almaktır. Evlat sahibi olan kimseler, kendi çocuklarının yapmış oldukları kötü şeyleri öğrenebilir ve bu nedenle utanç duyabilir. Çocuğu olmayan kişiler ise bu kötü söz ve durumları çok yakınlarında olan biri ile ilgili duyacaklardır. Bazı farklı alimler için de kişilerin eline geçecek toplu ve çok yüksek meblağda bir paranın olduğu, ancak bu paranın hara olması nedeniyle girdiği hanenin huzurunu kaçıracağı yorumunda bulunmuşlardır.

Rüyada Taze Soğan Görmek

Rüyada toplanmış taze soğanlar görülmesi, din alimleri ve rüya tabircilerince farklı biçimlerde yorumlanmıştır:

 • Rüya sahiplerinin çok uzun zamandır beklediği bir hayalleri gerçekleşebilir. Bu hayal gelecekleri ile ilgili kurdukları bir hayalle ilgili de olabilir, sahip olmak için çok uzun zamandır bekledikleri bir şeyi almaları olarak da gerçekleşebilir.
 • Rüya sahipleri eğer, bir yerden dikilmiş ve olgunlaşmış taze soğanları topladıklarını görüyorlarsa kazançları bollaşacak ve helal para kazanacaklardır.
 • Bazı rüya tabircilerine göre de bu rüya, kişilerin etrafında kötü niyetli insanların olduğuna ve bu insanlardan uzak durmaları için uyarı niteliğinde bir rüyadır. Eğer kişiler, dostları ile düşmanlarını birbirinden ayıramaz ve düşmanlarını kendilerinden uzak tutmazlarsa kazandıkları mallarını kaybedecek ve çok büyük maddi sıkıntılar altında kalacaklardır.
 • Bazı din alimleri için rüya sahiplerinin gördüğü taze soğanları toplamaları ve birine vermeleri, gerçekleşmesini istedikleri hedefler için doğru yolda olduklarını ve çalışmayı bırakmamaları gerektiğine yorumlanmıştır. Kişiler işledikleri sevaplar sayesinde doğru yoldan sapmayacak ve istedikleri her şeyleri gerçekleşecektir.

Rüyada Soğan Doğradığını Görmek

Rüya sahiplerinin soğan doğramaları, bazen eşleri ile yaşayacakları sıkıntılara, bazen de kendi sağlıklarının bozulmasına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin çok stres altında çalıştıkları bir meslekleri varsa, işleri nedenliyle hasta olabilirler. Bu hastalık süreci, kişiler işlerini değiştirene kadar bitmeyecektir. Bir iş sahibi olmayan ya da huzurlu bir işe sahip kişilerin aile huzurları bir yanlış anlaşılma sonucu bozulabilir. Bu nedenle de tartışma sırasında kişilerin sakin kalmaları ve eşlerini düzgünce dinlemeleri tavsiye edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, doğradıkları soğanlarla yemek yaptıklarını görüyorlarsa bugüne kadar sahip olmak istedikleri bir eve sahip olabilirler. Bu evi aldıktan sonra da evlerinden neşe, mutfaklarından da aş eksik olmayacaktır.

Rüyada Kuru Soğan Temizlemek

Rüyada kaba soğan soymak, genellikle rüya sahibinin iyi kalpliliğine ve yardımseverliğine yorumlanmıştır. Bu özellikleri sayesinde rüya sahipleri, ihtiyaç sahibi olduğunu düşündüğü herkese yardımlarda bulunacak, okula gidemeyen çocukları okutacak ve işsiz kimseleri iş sahibi yapacaktır. Başta yaşadığı yer olmak üzere, önce yakın çevrede daha sonra da toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından tanınacaktır. Rüyasında kuru soğan yıkadığını görmüş kişilerin ise çok para kazanacağı delalet edilmiştir. Soğanların üzerinde hiçbir pislik kalmayacak şekilde yıkayan kişiler, çok yakın bir zamanda yüksek tutarlı bir anlaşmaya imza atabilir, bu anlaşma sayesinde de kısa zamanda zengin olabilir.

Rüyada Soğan Toplamak

Rüyada tarladan toplanan soğanlar, rüya tabircileri tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır:

 • Rüya sahiplerinin birinden zarar görmesine yorumlanmıştır. Bu zarar kişinin düşmanlarından da fiziksel olarak gelebilir, sevdikleri kişilerden manevi olarak da gelebilir. Ancak kişiler bu zarardan sonra bir süre kendilerine gelemeyecek ve olanları sindirmek için çok gayret edeceklerdir.
 • Birtakım başka tabircilere göre bu rüya, kişilerin yaşayacakları bir sorun karşısında büyüklük göstermelerine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bu sorunu kimle yaşarsa yaşasın yüce gönüllülük gösterecek ve karşısındaki kişiyi affedecektir.
 • Bazı din alimleri için ise bu rüya inzivaya çekilmek olarak delalet edilmiştir. Rüya sahipleri iş yerlerinde yaşadıkları yoğunluk nedeniyle dinlenmek isteyecek, bu nedenle de her şeyden uzaklaşacaktır.
 • Bu rüya için yapılmış olan son yorum, kişilerin emek verecekleri birtakım olayların varlığıdır. Kişiler bir beladan kurtulmak için ya da birine kavuşabilmek için emek verecek, verdikleri emeklerin karşılığını da fazlasıyla alacaklardır.

Rüyada Kuru Soğan Almak

Bir yerden kuru soğan almak rüyasının görülmesi, bazı tabirciler için haksız yere suçlanmaya ve haksız da olunsa ceza çekmeye yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bir konu hakkında gerçekten suçlu olsalar dahi, farklı ve herhangi bir suç işlemedikleri bir konu üzerinde suçlanacaklardır. Eğer rüya sahibi, birinden kuru soğan aldığını görüyorsa, bazı alimler için yardım görecek ve bu gördüğü yardımlarla sorunlarını başından atma fırsatını elde edecektir. Eğer rüya sahibi, tanımadığı birinin tarlasından izinsiz olarak soğan aldığını görüyorsa, ailesine karşı yanlış bir tavırda bulunacaktır.  Bu tavır nedeniyle de ailesiyle arası açılacak, edilen kavgalar sonucu konu evlatlıktan redde kadar uzayacaktır.

Rüyada Kuru Soğan Toplamak

Rüyada kuru soğan toplamak cefa çekmeye fakat çekilen bu cefa nedeni ile sabır göstermeye işaret etmektedir.

Rüya sahibi sıkıntılı bir dönem içerisinde fakat bu sıkıntısını kabullenmiş durumdadır.

Rüyasında kuru soğan topladığını gören kimse helal kazancı benimsemiş kimsedir. Bu kişi aynı zamanda içine kapanık olduğuna da işaret etmektedir.

Rüya sahibi sıkıntılı bir dönem içerisinde olmasına rağmen bu sorunları başkası ile paylaşmadan tek başına halletmeye çalışacak ve sıkıntılarını gizli tutacaktır.

Rüyada Kuru Soğan Yemek

Rüya sahibinin soğan yemesi, birçok din alimi tarafından farklı olarak yorumlanmıştır:

 • Rüyayı görmüş kişilerin alacakları malların ve mülklerin işareti sayılmıştır. Rüya sahipleri sahip olacakları her şeyi hem çalışarak hem de ailesinden destek görerek elde edecektir. Hayatları boyunca da çok zor durumda kalacakları maddi sorunlar yaşamayacaklardır.
 • Eğer rüya sahiplerinin yedikleri soğan acıysa ve kişilerin ağızlarının yanmasına neden oluyorlarsa, rüya sahipleri çok yakın bir zamanda çok para kaybedeceklerdir. Bu kayıp kumar veya içki nedeniyle olabilir. Bu nedenle de kişi beraber zaman geçirdikleri kişilere karşı çok dikkatli olmalıdır.
 • Hasta veya kanser ve verem gibi tedavisi uzun süren bir hastalığa sahip kişilerin rüyalarında soğan yediklerini görmeleri, çok yakın zamanda tedavilerinden sonuç alacaklarını ve tamamen iyileşme haberlerinin geleceğine yorumlanmıştır. Eğer kişiler ellerinde soğan tutup da yemezlerse, iyileşmelerinin daha geç gerçekleşeceği yorumu yapılmıştır.

Rüyada Soğan Soyduğunu Görmek

Rüyada Soğan soyduğunu gören kişi birine yalakalık ve yaltaklık eder.

Rüyada Çok Soğan Görmek

Ayrılık ve hüzünle birlikte sağlamlığa işaret eder.

Rüyada Pişmiş Soğan Yemek

Rüyada pişmiş soğan yediğini gören kişi eninde sonunda tövbe eder.

Rüyada Arpacık Soğanı Görmek

Rüyada arpacık soğanı görmek ve ye­mek, bol rızka kavuşmaya veya açık bir ortamda dedikodu dinleyeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Ada soğanı Görmek

Rüyada ada soğanı görmek, hayra (iyiye) yorumlanmaz.

• Rüyasında ada soğanı görmek, kötü bir arkadaş, kötü bir dost veya kötü bir akrabaya işaretle yorumlanır. Rüya sahibinin bunlara karşı dikkatli olması gerekir. Çünkü gördüğü rüya kendisine bir uyarı niteliğindedir ki, kötü binleriyle karşı karşıya gelmek durumundadır.

 

Rüyada Yılan Görmek Rüya Tabirleri yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

3 Yorum

 1. Ruyamda kuru sogani baskasina verdim biraz filizlenmiş ama o kişi soganı keserken sogan başka birşey oldu bir kuzunun kuyruk yaği gibi

 2. Yorumun…ben ayrıldığım erkek arkadaşımı sürekli rüyamda görüyorum biz tekrar konuşuyoruz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu