Rüyada Sinek Görmek

Rüyada Sinek Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya Tabirleri

Rüyada sinek görmek, çok küfür etmeye, zayıf, miskin ve alçak bir kişiye işarettir. Rüyada kimseye sinekten bir fayda dokunsa, o kimseye eskiden anılmış insanlar tarafından bir fayda erişir. Sineği yediğini gören kimse, kötü bir rızka kavuşur. Sineğin karnında olan şey, alçak bir kimseden maldır.

Sineğin karnına girdiğini gören kimse, akılsız bir kavimle oturur, kalkar ve arkadaşlık yapar ve onlardan devamlı olmayan haram mala erişir.

Sineğin büyüğü, halka zarar veren ve malı israf eden bir düşmandır. Baş ucunda bir kara sineğin uçtuğunu görse, o kimseyi herhangi bir hususla tehdit eden bir reis tarafından onun üzerine istila ve hâkimiyeti isteyen kudret ve hilesi zayıf bir düşmana delâlet eder. Halbuki rüya sahibi de bundan korkmaz.

Yolculuğa çıkmak isteyen kimsenin rüyada üzerine bir sineğin konduğunu görmesi, yolunun kesileceğinden korkulduğundan dolayı yolculuğa çıkmasın ve bundan sakınsın.

Kulağına sinek veya sivri sineğin girdiğini gören kimse hayra ve berekete nail olur. Kara sinek öldürdüğünü gören kimse, rahata ve vücut sağlığına nail olur.

Misafir olan kimsenin başında kara sineğin konması, malının gitmesine delâlet eder. Sineği malından bir şey üzerine konduğunu görse, o kimsenin malının çalınmasına, hırsızların saldırısına uğramasından korkulur.

Rüyada Sinek Görmek İhya

Rüyada sinek görmek, sahte arkadaşlık, yalancı arkadaş ve başını kavgadan kurtaramamak anlamına
tabir edilir.

• Rüyada görülen sinek, zayıf fakat, insanı rahatsız edici bir düşmana işaret eder denilmiştir. Bir başka yoruma göre zayıf fakat, inatçı birine işaretle yorumlanmıştır. Bazı yorumcular, sineği görmek, faydasız, hiçbir yararı dokunmayan (olmayan) bir insana işaret eder demişlerdir.

• Rüyasında çok sayıda sinek görmek, sinir bozucu bir durumla karşılaşmaya işarettir denilmiştir.

• Rüyasında ağzına, burnuna sinek girdiğini görmek, yukarıda vasıfları sayılan kötü adamdan gelecek bir menfaate
işarettir. Kulağına sinek kaçtığını görmek, kötü ve yaramaz bir adamın, rüya sahibinin aleyhinde dedikodu cinsinden söylediği kötü sözler duyup üzüleceğine işarettir.

Rüyada Sinek Yemek

Rüyada sinek yemek, gören kimse, helâl olmayan bir malı yer. Ağzında sineğin olduğunu gören kimsenin, eşkıyaların iltica edip sığındıkları bir adam olduğuna delâlet eder. Malına kara sineğin düş-tüyünü görse, hırsızların onu çalmasından korksun.

Rüyada Sinek Öldürmek

Rüyada sinek öldürmek, gören kimse, rahata ve vücut sağlığına nail olur. Sineklerin evinde toplandıklarını gören kimsenin düşmanlarının kendisinin kötü gördüğü bir şeyi işlemelerine delâlet eder.

Rüyada sinek, şiddetli bir düşman ve zayıf bir askerdir. Bazen de sineklerin toplanması, temiz ve güzel rızka delâlet eder. Bazen de kendisinde hastalık bulunan bir kimse için ilâca delâlet eder. Bazen de sineği görmek, kötü amele ve kötü görülüp zemmedilmeyi icap ettiren bir işte bulunmaya delâlet eder.

Rüyada Kara Sinek Görmek

Rüyada kara sinek görmek, kötü amele, fena işlere işaretle yorumlanır denilmiştir. Bir kimsenin rüyada kara sinek görmesi, onun (rüya sahibinin) kötü bir işte bulunup insanlar tarafından ayıplanacağına işaret eder.

• Rüyasında bir kara sinek yediğini görmek, onun (rüya sahi-binin) haram bir mal yiyeceğine veya kazancına haram karıştıracağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Kişinin rüyada karnına (ağzına) bir kara sinek girdiğini görmesi, rüya sâhibi kişinin, akılsız bir adamla veya akılsız bir toplulukla arkadaşlık kuracağına işaret eder.

• Bir kimsenin rüyada kulağına bir kara sinek girdiğini görmesi, iyi sayılmıştır. Bu rüya berekete işarettir.

• Rüyasında bir kara sineği öldürdüğünü gören kişi, rahata ve vücut sağlığına kavuşur şeklinde yorumlanmıştır. Çünkü sinek insana çok rahatsızlık verir, ancak onu herhangi bir şekilde defetmek veya öldürmek suretiyle insan rahata kavuşabilir denilmiştir.

• Bir kimsenin rüyada herhangi bir malının üzerine kara sinek konmuş olduğunu görmek, iyi değildir. O malın hırsızlar tarafından çalınacağına işaret eder. Çünkü sinekler de hırsızlar gibi, üzerine konduğu şeyden bir şeyler götürür denilmiştir.

Rüyada Sivrisinek Görmek

Rüyada sivrisinek görmek, pek iyi sayılmaz. Bunun da tabiri diğer sineklerin rüyası gibidir.

• Kişinin rüyada sivrisinek görmesi, alçak tinetli, zayıf, cimrilik hastalığına tutulmuş, hakir (aşağılık) bir düşmana
işarettir. Çünkü sivrisinek yaradılış itibariyle çok zayıf fakat, insana çok rahatsızlık veren bir mahluktur.

• Bir kimsenin rüyada evine sivrisineklerin girdiğini görmesi, üzüntüye, kedere ve sıkıntıya işaretle yorumlanır. Zira,
sivrisinekler insana rahatsızlık vererek sıkıntıya sokar, insanın keyfini ve neşesini kaçırarak kederlenmesini, üzülmesini meydana çıkarır şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyasında burnuna bir sivrisineğin girdiğini ve çıkmadığını gören kimse, büyük bir bela ve meşakkate düşer ve düşeceğine işaretle yorumlanır denilmiştir. Eğer sivrisineğin çıktığını görürse, o zaman yorum, bela ve sıkıntıdan kurtulacağına yorumlanmıştır.

Aile Duaları

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu