Rüyada Pirinç Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya Tabirleri

Rüyada pirinç görmenin birbirinden farklı anlamları bulunmaktadır. Bu anlamlar hem olumlu hem de olumsuz görüşler barındırmaktadır. Rüyada pirinç görmenin manası esasında pirincin nasıl görüldüğüne göre değişmektedir. Rüyada pirinç görmek ile ilgili en yaygın görüş ise bu rüyanın hayırlı bir rüya oldu yönündedir. Rüyasında pirinç gören bir kişi için bol kazanç sağlayacağı ve rızkını helal yollardan kazanacağı rivayet edilmektedir. Kişi rüyasında pirinç görmüşse kişi için hayatını helal yollardan kazandığı ve karakterinden ödün vermeyerek helal yollardan şaşmayacağı anlamı bulunmaktadır. Bu rüya kişinin haram lokma yemeden bolluk ve bereket içerisinde güzel bir hayat süreceği rivayet edilmektedir.

Pirinç bolluğu ve bereketi simgelediği için rüyada pirinç görülmesi genellikle hayırlı olarak görülen rüyalardandır. Kişinin rüyasında pirinç görmesi gereksinim duyduğu bazı şeylere harama el uzatmadan sahip olacağı anlamına da gelir. Câferi Sâdık (r.a) tabirine göre; rüyada pirinç görmek 3 farklı tabir barındırmaktadır. Bu tabirlerden ilki mal, ikincisi hacet ve üçüncüsü ise menfaat olmaktadır.

Rüyada Pirinç Görmek İhya Rüya Tabiri

Rüyada pirinç görmek, elde edilecek (kazanılacak) helal mala, ve bu malın kolayca kazanılacağına veya kolay,
meşakkatsiz para kazanmaya işaretle tabir edilir.

• Pirinç görmek, bazen de, uzun ve neşeli geçecek bir seyahat ve bu seyahatten elde edilecek mala (zenginliğe) işaretle yorumlanır.

• Rüyada çiğ pirinç görmek, bazen de, zor ve yorularak, meşakkat ile elde edilecek mala ve zenginliğe işaret eder.

• Rüyada pişmiş pirinç görmek ise, çok mala ve artan paraya (zenginliğe) işarettir, şeklinde tabir edilir.

Rüyada Pilav Görmek

Rüyanızda pilav görmek, iş hayatınızda büyük başarı elde edeceğinize işarettir.

Rüyada Pirinç Pilavı Yemek

Kişinin rüyasında pirinç pilavı yediğini görmesi rüyayı gören kişi için bir uyarı niteliği taşımaktadır. Zira rüyada pirinç pilavı yediğini görmek kişinin ileriki zamanlarda kendisini bir kargaşanın, bir tartışmanın içerisinde bulabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca kişinin söz konusu olan bu tartışma ya da kargaşa yüzünden zarar göreceği ve hayatının kötü yönde etkileneceği görüşürüz bulunmaktadır. Kişinin rüyasında pirinç pilavı yediğini görmesi ileriki zamanlarında psikolojik olarak kötü etkileneceği Bir takım olayların içerisinde kalabileceği anlamına gelebilir. Dolayısı ile rüyasında pirinç pilavı yediğini gören kişilerin daha temkinli ve dikkatli davranması önemlidir.

Rüyanızda pilav yediğinizi görmek ise, işlerinizde fevkalade netice alacağınıza, çok çok başarılı olacağınıza ve dolayısıyla zengin olacağınıza işaretle tabir edilir.

Rüyada Pirinç Pilavı Pişirmek

ruyada pirinc pilavi pisirmek

Kişi rüyasında pirinç pilavı yaptıysa bu rüya başlarda olumsuz gibi görülen bir olayın olumlu bir şekilde sonuçlanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Eğer kişi rüyasında pirinç pilavı pişirdiğini görmüşse başta olumsuz gibi değerlendirilen bir durumdan olumlu bir sonuç alınacağı çıkarımı yapılmaktadır. Buna bir örnek olarak kişinin sevgilisinden ayrılması fakat bu ayrılığın sonrasında daha hayırlı olayların vuku bulmasına sebep olması verilebilir. Bu sebeple rüyada pirinç pilavı pişirmek başta olumsuz gibi görünen bir olay sonrasında rüya sahibine hayırlı kapılar açacaktır.

Pilav pişirdiğinizi görmek, yeni bir işe teşebbüs edeceğinize (atılacağınıza ve başlayacağınıza) işaretle yorumlanır.

Rüyada Pirinç Yıkandığını Görmek

Eğer kişi rüyasında pirinç yıkadığını görmüşse bu rüyanın anlamı kişinin bazı olaylar akabinde kendini suçladığı yönündedir. Rüyasında pirinç yıkadığını gören bir kişi için gerçekleştirdiği hatalı bir davranışın akabinde olumsuz olarak sonuçlanan bir olaydan dolayı kendisini sorumlu tuttu ve dolayısıyla hatalı davranışından kaynaklı olarak vicdan azabı çektiği yorumu yapılmaktadır. Bu rüyayı gören kişi söz konusu olan olayda bizzat suçlu olmamasına rağmen düşünceli ve duyarlı bir yapısı olması sebebiyle üzüntülü günler geçirecektir.

Rüyada Çuvalla Pirinç Görmek

Rüya içerisinde çuvalla pirinç görmek olumlu olarak değerlendirilen rüyalardandır. Eğer kişi rüyasında çuvalla pirinç görmüşse bu kişi için ileriki günlerin beraberinde bolluk ve bereket getireceği söylenmektedir. Rüyasında çuvalla pirinç gören kişi için ortaya atılan bir diğer tabir ise kişinin sahip olacağı bolluk ve bereketten dolayı hayatının geri kalanında maddi sıkıntı yaşamayacağı şeklindedir.

Rüyada çuvalla pirinç görmenin diğer bir anlamı ise çok çocuk sahibi olmaktır. Rüyasında çuvalla pirinç gören kişi için çok sayıda evlat sahibi olacağı rivayet edilmektedir. Aynı zamanda bu kişi için uzun ve sağlıklı yıllar yaşayacağı, bu yıllar boyunca torunlarını da göreceği şeklinde görüşler bulunur.

Ayrıca rüyada patlıcan görmek ile ilgili bilgilere bakabilirsiniz.

Rüyada Pirinç Görmek Diyanet

Bir kişinin rüyasında pirinç görmesi diyanete göre sahip olacağı malı ve mülkü ve sıkıntılı günler geçirerek kazanacağı anlamını taşımaktadır. Eğer kişi rüyasında pişmiş pirinç görmüşse diyanete göre buraya kişinin bolluk ve bereket sahibi olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bazı görüşler ise rüyasında pirinç gören kişilerin düşünce ve fikir konusunda kendisini geliştireceğine ve çevresindeki insanlardan daha üstün bir konumda olacağına delalet etmektedir. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; kişinin rüyasında pirinç görmesinin altında yatan mana rüya sahibinin gördüğü miktar kadar zahmet çekerek elde edeceği mal ve mülk olmaktadır.

Rüyada Haşlanmış Pirinç Yemek

Eğer bir kişi rüyasında haşlanmış pirinç yemişse bu rüya hayra yorulur. Rüyada haşlanmış pirinç yemenin manası temiz kazanç demektir. Rüyasında haşlanmış pirinç yiyen bir kişi için hayatı boyunca helal lokma yiyeceği ve boğazından haram mal geçmeyeceği rivayet edilir.

Rüyada Dökülmüş Pirinç Görmek

Rüyada dökülmüş pirinç gören bir kişi için yakın bir zamanda cereyan edecek bir tartışma ya da kavga esnasında arabulucu rolü üstleneceği rivayet edilmektedir. Rüyasında dökülmüş pirinç gören kişi söz konusu olan bu tartışma esnasında ortamı sakinleştirecek ve sorunun çözülmesinde rol oynayacak. Rüyada dökülmüş pirinç görmenin başka tabirciler tarafından farklı yorumlara da bulunmaktadır. Bazı rüya tabircileri rüyada dökülmüş pirinç gören kişilerin yakın bir zamanda hayalini kurduğun şeylere kavuşacağına fakat bu sebepten kaynaklı olarak çevresindeki bazı insanlarla arısının bozulacağına delalet ettiğini savunmaktadır.

Rüyada Bembeyaz Pirinç Görmek

ruyada bembeyaz pirinc gormek

Bir kişinin rüyasında bembeyaz bir pirinç görmesi hem olumlu hem de olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Rüyasında bembeyaz bir pirinç gören kişinin yakın bir zamanda üzüntü duyacağı bir olay yaşayacağı fakat bu üzüntülü olayın kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin bu üzüntülü olayın sonlanması akabinde sahip olduğu olanakları doğru bir şekilde değerlendirerek büyük kazançlar elde edeceği de rivayet edilmektedir.

Rüyada Pirinç Haşlamak

Eğer bir kişi rüyasında pirinç haşladığını görmüşse bu rüyanın manası bolluk ve helal kazanç olmaktadır. Rüyasında pirinç açıklayan bir kişi için bol rızık ve bol kazanç sahibi olacağı söylenmektedir. Eğer kişi rüyasında pirinç kavuruyorsa bu dünyada rivayet edilen ise kişinin mallarının ve kazancının artacağı olmaktadır.

Rüyada Pirinç Lapası Görmek

Rüyada pirinç lapasının görülmesi rüya sahibinin hasta olması durumunda hastalığının daha da kötüye gideceğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin kötüye giden hastalığından dolayı keyifsiz ve sıkıntılı günler geçireceği rivayet edilir. Rüyada pirinç lapası görmenin altında yatan diğer bir rivayet ise sürekli uyumak isteyen miskin kimselerin bu miskinlikten kurtulacakları ve sürekli olarak uyuma isteğini geri de bırakacakları şeklindedir.

Rüyada Pirinç

Rüyasında pirinç gören kişilerin büyük mal ve mülk sahibi olacağı rivayet edilmektedir. Aynı zamanda rüya sahibi olan bu kişiler hayatlarında güzel başarılar elde edecek ve hayırlı arkadaşlıklar kuracaktır.  Rüyada pirinç görmek genellikle olumlu olarak değerlendirilmektedir. İmamı nablusi (r.a) yorumuna göre ise; rüyada pirinç görmenin anlamı pirincin pişmiş olup olmadığına göre değişmektedir. Eğer rüyada görülen pirinç pişmemiş pirinç ise rüya sahibinin meşakkatli ve zorlu yollardan geçerek mal sahibi olacağı anlamı çıkmaktadır. Fakat bu mal ve mülkün beraberinde keder getireceği de rivayet edilmektedir. Eğer rüyada görülen pirinç pişmişse bu rüya ise ticarete işaret olmaktadır. Rüyasında pişmiş pirinç gören bir kişinin ileriki zamanlarında ticarete atılacağı ve kazançlar sağlayacağı rivayetler arasında bulunmaktadır.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu