Trend

Rüyada Ölü Görmek

Rüyada ölü görmek, hayırlara yorumlanmaktadır. Genellikle rüyada ölü birini gören kişinin beklediği kişinin veya uzun süredir görmek isteyip göremediği bir kişi ile karşılaşmasına delalet etmektedir. Aynı zamanda rüyada ölü fare görmek, gelmesi çok istenen bir kişinin hayırlı bir şekilde ve en kısa zaman içerisinde geleceğine de yorumlanabilmektedir.

Rüyada Ölü Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

Rüyada ölü yılan görmek, Nablusi(r.a)‘ya göre genellikle hayra yorumlandığı için korkulmaması gereklidir ve genel anlamda uzaktan misafire delalet etmektedir.

Bir kimsenin rüyada ölmüş bir kimseyi iyi bir durumda görmesi, iyi sayılır. Bu görülen rüya hayra yorumlanır demişlerdir.

• Bir kimsenin rüyada ölmüşlerinden birini güler yüzlü veya gülerken görmesi, o ölünün veya ölmüşlerinin ruhları için yapılmış bir hayırdan fayda ve yarar gördüğüne veya yarar gördüklerine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

• Rüyasında ölmüşlerinden biriyle veya birkaçıyla görüştüğünü gören kimse, uzun bir yolculuğa (veya bir seyahate), veya Haç yolculuğuna çıkmasına veya çıkacağına işarettir.

• Bir kimsenin rüyada ölünün, yani ölmüşlerinden birinin, kendisine (rüya sahibine) bir haber getirmesi veya bir şey haber vermesini görmesi, iyidir. Rüya sahibinin bu rüyası ayniyle çıkar ve çıkacağına işarettir demişlerdir.

• Bir kimsenin rüyada bir ölmüşünü veya herhangi bir ölüyü güzel bir şekilde (hal ve durumda) veya beyaz ya da yeşil bir elbise ile, yani yeşil veya beyaz bir elbise giymiş olduğu halde güler yüzlü veya sevinçli olarak görmesi, çok iyi sayılır. Bu rüya hayırlı bir rüyadır. Bu ölünün görüldüğü gibi, ahirette, nimetler içinde bulunduğuna, ahiret yaşamının çok güzel ve rahat olduğuna işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada Ölü Görmek İhya Rüya Tabiri

Rüyada ölü yada ölmüş bir yakınınızı yada tanıdığınızı diri yada canlı bir şekilde görmek ilk başta biraz ürkütücü gibi görünse de rüya tabiri kaynaklarına bakıldığı zaman hayra yorumlandığını görebilirsiniz.

  • Halk arasında yaygın olarak bilinen bir deyiş vardır O da şudur ki; Ölünün her zaman diri anlamına geldiğidir yani ölü diri getirir derler.
  • Bu sözden yola çıkarak rüyasında ölmüş bir kimseyi görmek uzaktan sevdiğiniz bir insandan yada tanıdığınızdan haber alacaksınız demektir.
  • Bu güzel rüyanın bir başka yorumları şunlardır; Seyahat etmek, evlenmek ve dini açıdan eksik olmaktır.
  • Rüyada ölü birisini görmek gerek aile hayatınızda gerekse iş ve arkadaş ortamında güzel gelişmeler yaşanacağının kanıtıdır.
  • Hayırlı haberlerin çok kısa zamanda alınacağına yorumlanır.

Rüyada ölmüş bir akrabayı ve yakını görmek rüya sahibinin maddi açıdan bolluğa erişmesi ve uzun ömre sahip olmasına delalet eder.

  • Rüyada ölü yada ölüm görmek mantımken ürpertici olsa da aslında tam tersidir.
  • Bu rüyan olumlu ve hayırlıdır.
  • Rüyada ölü görmek, çok sevdiğiniz birisine kısa zamanda kavuşacağınız demektir.
  • Halk arasında rüyada birisin ölü olarak görmek o kişinin gerçekte daha uzun yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada Ölü Görmek Diyanet

Rüyada ölü görmek çok sevilen birisinin geleceğine işaret eder. Ölü diriyi simgeler.

Rüyada ölü görüldüğü zaman gelende insanlar korkar ama aslında hiç korkulmaması hatta sevinmek gerekir çünkü ölü görmek hayırlara vesile olur ve yorumlanır. Yani ölü tam tersidir. ‘’ DİRİ’’ demektir!

Rüyada ölüp dirildiğini görmek, hayallere ve isteklere kavuşmaya, ölü birisine bir şeyler vermek veyahut almak bolluk ve berekete, maddi sıkıntılardan arınarak huzurlu yaşamaya, ölü bir kadının doğum yapmasını görmek ise uzun zamandır hiç göremediğiniz bir akrabanızdan haber almaya, ölmüş bir adam görmek çok sevdiğiniz bir dostunuzu kaybetmeye, ölü bir insanın tekrar dirilmesi güzel haberlere ve bozulan işlerinizin tekrardan yoluna gireceğine delalet eder.

Rüyada ölü bir yakınını yada akrabayı canlı olarak görmek il aşta biraz ürkütücü biri görünmesine rağmen

aslında bu tip rüya tabirlerinin hayra yorumlandığını özellikle söylememiz gerek. Halk dilinde ölü diri getirir derler.

Bu sözden yola çıkarak rüyada ölmüş birisini görmek uzak akrabadan ve birisinden haber almaya, yolculuğa çıkmaya yada evliliğe hayırlı işlere tabir olunur.

Rüyada Ölüleri Diri Görmek

Rüyada ölüleri diri görmek, heyecan ve mutluluğa delalet eder. Rüyasında ölüleri diri gören kişilerin çok mutlu olacağına ve kişinin çok heyecanlanacağı olaylar yaşayacağına tabir olunur. Rüyada ölüleri diri görmek aynı zamanda huzura, esenliğe, ferahlığa ve hayırlara vesile olacak gelişmeler yaşamaya delalet etmektedir.

Rüyada Ölüyle Konuşmak

Rüyada ölmüş biriyle konuşmak, hayır içinde görülmektedir. Genellikle rüyayı gören kişinin huzurla dolmasına, kafasındaki soru işaretlerinden kurtulmasına ve rahata ermesine tabir edilmektedir. Hayatı sorunlarla dolu geçen kişilerin sorunlarının çözüleceğine, kişinin rahat bir nefes almasına ve maneviyat duygusunun da güçlenmesine işaret etmektedir.

Rüyada Ölmüş Birinin Eve Gelmesi

Rüyada ölmüş birinin eve gelmesi, rüyayı gören kişinin kalbinin kırılacağı olaylara şahit olacağına ve sonuçta üzüleceğine alamettir. Genelde rüyayı gören kişinin yakın bir dostu tarafından ya da aile üyelerinden biri tarafından zorda bırakılacağına da yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişilerin kalbinin kırılacağı, dostu veya aile üyelerinden biri yüzünden işlerinin bozulacağı ve maddi anlamda zorlanacağına delalet etmektedir.

Rüyada Ölü Birini Canlı Görmek

Rüyada ölü birini canlı görmek, rüyayı gören kişinin maddi ve manevi sıkıntıları varsa bunlardan kurtulacağına, işlerinin yolunda gideceğine ve aile üyeleri arasındaki bağların daha da kuvvetleneceğine tabir edilmektedir. Rüyada ölü birini canlı görmek aynı zamanda kısa süre içerisinde alınacak sevinçli bir habere, bu habere bağlı mutluluk ve sevinç duygusu yaşayacağına ve maddi olarak yükseleceği anlamına gelmektedir. Genel olarak hayra ve kısmete yorumlanan rüya aynı zamanda dinine bağlı, yardımsever, sevap işlemeyi seven kişilere de işaret etmektedir.

Bir kimsenin rüyada ölmüş olan bir insanın güler yüzlü olarak dirildiğini görmesi, sevince işarettir. Eğer yüzü gülmüyor, güler yüzlü değil de kederli ve asık suratlı ise, iyi değildir. O zaman yorum üzüntü ve kedere
işarettir denmiştir.

• Rüyasında ölmüş karısının dirilmiş olduğunu gören kişi, fakirliğe düşer ve düşeceğine işarettir denmiştir.

• Rüyasında ölmüş oğlunun dirildiğini gören kişi, düşmanını affeder ve affedeceğine işarettir demişlerdir.

• Rüyasında ölmüş kızının dirildiğini gören kimse, üzüntüden kurtulur şeklinde yorumlanır denmiştir.

• Bir kadın Rüyasında ölmüş olan oğlunu dirilmiş olarak görse, onun bir kızı olur ve olacağına işarettir denmiştir. Ölmüş olan kızının dirildiğini ve yaşıyormuş olduğunu gören kadın, erkek bir çocuk doğurur ve doğuracağına işarettir.

Rüyada Ölüye Sarılmak

Rüyada ölüye sarılmak, genel anlamda pek hayra tabir edilmez. Rüyasında bir ölüye sarıldığı gören kimse ona hayrı olmayacak kişilerden hayır beklemektedir. Ancak bu kişilerin hayırdan çok zarar getireceğine ve rüyayı gören kişiye hayal kırıklığı yaşatacağına delalet etmektedir.

Rüyada Ölü Öpmek

Rüyada ölü birini öpmek, umuda ve şansa alamettir. Rüyasında ölü öpen biri heyecanla başladığı bir iş yarım kaldığı ve kişi tam ümitlerini tükettiği anda o işte tekrar bir yükselişe ve başarıya koşacaktır. Maddi ve manevi açıdan kişiler umutlanacak ve umutlarının karşılığını alacaklardır. Rüyada ölü öpmek, gerçekleştirilmek istenen hayallere, iş ve ev hayatında yapılmak istenen şeylere karşı çok yetersiz kalındığına ama umutların yeniden canlanacağı tabir olunur.

Rüyada Ölü Gömmek

Rüyasında bir ölüyü gömdüğünü gören kimse, hapislik gibi, fakirlik ve sıkıntı çekmek gibi ve işlerinin bozulması gibi kötü ve sevilmeyen bir durumla karşılaşacağına işarettir.

Rüyada Ölü Üzerine Ağlamak

Bir kimsenin Rüyasında ölü üzerine feryat ederek ağladığını görmesi, vaaz ve nasihate işarettir.

• Rüyasında ölü üzerine bağırarak (sesinin çıktığı kadar) ağladığını görmek, iyi değildir. Ağlayan kişinin bir fitne uyandırmasına veya bir fitne uyandıracağına işarettir demişlerdir. Bazıları da bu rüyayı, hidayetten, doğru yoldan sapıklığa veya dinden yüz çevirmeye işaretle yorumlamışlardır.

Bazı yorumcular, rüyada feryat ederek, bağırıp çağırarak ağlamayı dinleyen, duyan ve işittiğini görmek, çalgı aletleriyle yapılan veya yapılacak bir düğüne işarettir demişlerdir.

• Rüyada ölü üzerine parayla tutulmuş kadınların ağladığını görmek, hal ve durumun değişmesine, evin harap ve
perişan olmasına işaret eder. Hatta bir Hadis-i Şerif gereğince çirkin (kötü) amel ve işler yapılmasına işarettir. Zira
ölü üzerine bağırarak feryat ile ağlamak din yönünden iyi sayılmamaktadır demişlerdir.

Rüyada Ölü Yıkamak

Rüyada ölü yıkadığını görmek, onun borcunu ödemeye işaretle yorumlanır.

• Rüyada ölünün kendi kendini yıkadığının görülmesi, o ölünün geride bıraktığı aile efradının, üzüntü ve kederden
kurtulmalarına işaret olarak tabir olunur.

• Rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, ölünün borcunu vererek ödemeye işarettir denmiştir.

• Rüyasında ölü tarafından kendisinin yıkandığını görmek, ailesiyle torunlarıyla birlikte büyük bir hayra, mala, zenginliğe ve evlada kavuşmaya işarettir demişlerdir.

Bazı tabir ve yorumcular, rüyada temiz bir su ile yıkanan bir ölü görmeyi, onun dünya malı bakımından fakir düştüğüne, fakat ahiret zenginliği bakımından iman sahibi olmasına işaretle yorumlamışlardır.

Rüyasında ölü yıkayıcı görmek, iyi değildir. Hastalık ve üzüntü ile yorumlanır.

Rüyada 5 (beş) Sayısı Ne Anlama Gelir

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu