Rüyada Melek Görülür mü?

“Rüyada melek görülür mü?” sorusu, rüyasında farklı bir deneyim yaşayanların araştırdığı konudur. Öyle ki sanıldığı gibi rüyada melek görmek, manevi dünyamızda özel anlamlara işaret eder. Melekler birçok konuda görevlendirilmiş ruhani elçilerdir. Nurdan yaratılmış bu ruhani varlıklar Allah tarafından insanlara haberci yani bir nevi elçi olarak atanmışlardır. Meleklerin bu kutsal görevi yerine getirmek için çok güçlü olarak donatılmışlardır. Bu özellikler Kuran’da şöyle ifade edilmiştir:

“Yeri ve gökleri yoktan var eden ve ikişer, üçer ve dörder kanatla melekleri elçi olarak gönderen Allah’a hamdolsun. O, yaratmakta dilediği arttırmayı yapar. Allah, şüphesiz ki her şeye gücü yetendir.” Fatır Suresi 1. Ayet.

Rüyada melek görülmesi bir meleğin başka bir kılıkla görünmesi şeklinde olabilir. Ancak daha çok melek olduğu düşünülen farklı insanların görülmesi şeklinde olabilir. Bu haberci rüyalara örnek olacak hadiselerde daha fazla merak edilen bir konudur.

Bir İnsan Melek Görebilir mi?

Melekler duyu organlarıyla hissedebileceğimiz ya da görebileceğimiz varlıklar değillerdir. Bilinen anlamıyla melekleri görebilmemiz mümkün değildir. Fakat bu durum meleklerin varlığından şüphe etmemizi gerektirmez. Hadislerde nurdan yaratılmış ruhani varlıklar olarak aktarılan melekleri varoluş biçimleriyle göremeyiz. Meleklerin insanlara görünmesi Allah’ın buyruğuyla gerçekleşebilecek bir şeydir. Ancak farklı görünümlere bürünerek görülebildikleri bazı hadislerle ve ayetlerle aktarılmıştır. Ekseriyetle insanların melekleri ışık huzmesi ya da yıldız şeklinde görebildiği düşünülmektedir. Kimi hadislerde buna dair örnekler de görülüyor. İnsanların melekleri görmesine dair bazı ayet ve hadisleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Üseyd Bin Hudayr isimli sahabe, Medine’de ilk Müslüman olan insanlardan biridir. Hadise göre bir gece Kur’an okurken gökyüzünde bir takım parıltılar gördü. Gördüğü parıltıyı Hz Muhammed’e (SAV) anlattığında Efendimiz, “Ey Üseyd, onlar meleklerdi, seni dinlemeye gelmişlerdi, eğer okumaya devam etseydin onlar seni dinlemeye devam ederdi ve bütün insanlar onları görürdü” buyurdu. Hadiste anlatılan olaya göre meleklerin bir takım cisimlerin görünümünde insanlara görünmesi mümkündür.
  • Cebrail’in farklı görünümlerde Peygamber Efendimizle görüştüğü bilinmektedir.
  • Meryem Suresinde ise Hz Cebrail’in Hz Meryem’e bir insan suretinde göründüğü ve Hz Meryem’in onu insan sandığı belirtilmiştir.
  • Kavminin helak edileceği kendisine bildirilirken Hz. Lut’a yabancı misafirler görünümünde melekler gelmiştir.
  • Cibril Hadisesinde Hz. Cebrail, sahabelere insan suretinde görünmüştür.
  • İbrahim bir oğlu olacağı müjdesini insan kılığında kendisine gelen meleklerden almıştır.

Melekler Rüyalara Girer mi?

“Melekler rüyalara girer mi?” sıkça merak edilen bir konudur. Rüyalarda meleklerin görünmesi konusu yine meleklerin insanlara görünüp görünmemesiyle doğrudan ilgilidir. Meleklerin gerçek görünüşleri ancak Allah’ın peygamberlerine bahşettiği bir özelliktir. Ancak farklı görünümlere bürünerek yine Allah’ın izni doğrultusunda meleklerin rüyalarda görünmesi mümkün olabilir. Rüyada görülen ya da daha doğru bir tabirle işitilen meleğe örnek olabilecek en önemli hadise ezanın ortaya çıkışına vesile olan hadisedir. Ezan’ı rüyasında gören Abdullah Bin Zeyd adlı sahabe ezanın vahyiyle anılmaktadır. Peygamber Efendimizin Sadık Rüya olarak adlandırdığı bu rüya Müslümanlara ezanı müjdelemiştir.

Kimi zaman da insanlar rüyalarda aldıkları güzel haberleri kendilerine iletenleri melek olarak tanımlamak isterler. Bu noktada kişinin gerçek hayatta tanımadığı insanları görmesi etkili olmaktadır. Ancak görülen rüyada işaret edilen gerçek olaylar varsa sadık rüyalar olarak adlandırılabilir.

İnsanların karşılaşabileceği iyi melekler dışında kötü niyetli olan varlıklar, yani şeytan ve cinler de söz konusudur. Bu konuda Peygamber Efendimizin önemli bir uyarısı da bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz, şeytani rüyalar için “Şeytan, rüyalarda insanı kandırır; tesirinde kalmayın!” buyurmuştur. Hadiste görülebileceği üzere şeytanın rüyalara etki edebileceğini de anlıyoruz.

Rüya Meleği Kimdir?

İslamiyet’te rüya meleği olarak özellikle vazife tayin edilmiş bir melek yoktur. Ancak Allah’ın izni dâhilinde insanlara melekler tarafından kimi bilgiler ilham edilebilir ve bu rüyada da gerçekleşebilir. İslamiyet’te rüyalar üç şekilde tanımlanır:

  • Rahmanî Rüyalar
  • Şeytanî Rüyalar
  • Nefsanî Rüyalar

Rahmanî Rüyalar, aynı zamanda Salih Rüyalar olarak da bilinir. Ezan’ın ortaya çıkışına vesile olan hadise Rahmanî Rüyalara örnektir. İnsanların gelecekten haber aldığı rüyalar olarak bilinirler. Hz. Yusuf’un tabir ettiği rüyalar da bu gruba dâhildir. Rüya meleği olarak vazifelendirilen meleklerin bu rüyaların görülmesinde katkısı olduğu düşünülebilir.

Şeytanî Rüyalar, şeytanın vesveseleri ve kötü niyetli dokunuşlarını gösteren, sakıncalı rüyalardır. Peygamber Efendimizin uyarısı, bu rüyalara karşı dikkatli olmamız yönündedir.

Nefsanî Rüyalar ise tamamen maddi dünyanın kaygıları, ya da yaşanan olayların bir nevi tekrarı ya da psikolojik durumumuzun bir yansıması olarak gördüğümüz rüyalar olarak bilinir.

Rüyadan Bağırarak Uyanmanın 5 Sebebi

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu