Rüyada Kuyu Görmek

Rüyada Kuyu görmek rüya Alimlerine göre etrafında kendisi için kötü emeller besleyen kişilerin varlığına işaret eder. Rüyada kuyuya düşen birini görmek, mal veya para artmasını çekemeyen kişilerin bulunduğuna yorumlanır. Rüyada kuyudan kurtulmak ise, aile huzurunun bozulması için fırsat kollayanlara delalet etmektedir.

• Bir kimsenin rüyada kuyudan su içtiğini görmesi, hanımının malından faydalanmasına, karısının malından istifade
etmesine işarettir. Kuyunun suyunun taştığını görmek, karısının selamette olduğuna fakat, malının zarara uğrayıp telef olacağına (malını kaybedeceğine) işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada Kuyu Görmek Ne Anlama Gelir, Neye İşarettir?

• Rüyasında kuyunun suyu ile bitkilerini suladığını gören kişi, zengin bir kadınla evlenir. Suladığını gördüğü bitkiler, meyve veya tane verirse, rüya sahibinin evladı olacağına işarettir denilmiştir.

• Rüyasında kuyuya saldığı kovanın boş çıktığını, hiç su almadığını görmek, azalarında (organlarında) noksanlık olan bir çocuğa (bir çocuğu olacağına) işarettir şeklinde yorumlanır denmiştir. Bazıları da, görülen bu rüya çocuğun anne karnında öleceğine işaretle yorumlamışlardır.

Rüyada Kuyu Görmek Kirmani Yorumu:

Bir kimsenin rüyada kuyudan su içtiğini görmesi, o kimsenin hastalanacağına işarettir.

• Rüyasında kuyuya indiğini gören kimse, ya hapse girer veyahut ölür ve öleceğine işarettir. Şayet bu rüyayı gemide olan bir kimse görürse, suya düşer. Eğer kara yolculuğu yapan biri ise, kötü kişiler tarafından yolu kesilir şeklinde yorumlanır.

• Kişinin rüyada bir kuyunun kenarında durup ondan su çekmek için işe başladığını (teşebbüs ettiğini) görmesi, onun bir yolculuğa çıkacağına veya mala ve nimete kavuşarak hayra nail olur ve olacağına işarettir.

• Bir kimsenin rüyada bir kuyunun kapandığını görmesi, o kimsenin (rüya sahibinin) hanımı hasta ise, veyahut lohusa ise şifa bulacağına ve iyileşerek sağlığına kavuşacağına işaretle yorumlanmıştır.

Kirmani(r.a)’ya göre bu kişilerin varlığını bilip ona göre hareket etmesi kişinin huzuru açısından çok önemlidir. Rüya yorumcuları ise kuyuda kendi yansımasını gören kişileri aile hayatına kavuşacağına, çocuk bolluğuna yorulmaktadır.

Rüyada Kuyu Görmek İhya

Rüyada kuyu görmek, değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kuyu görmesi, bazı yorumculara göre,
hilekarlığa ve halkı (insanları) aldatmaya işarettir.

• Bazı yoruma göre rüyada su dolu bir kuyu görmek, kuyu kadına işarette, suyu da kadının malına işaretle ve kovası da koca ile yorumlanır denmiştir.

Rüyada Kuyu Görmek Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Rüyada kuyu görmek, erkek için hayırlı bir zevce (hanım) ve zenginlik (yani zengin bir eş)’tir. Buna işarettir. Bu rüyayı bir kadın görürse, iyi huylu, güzel ahlaklı bir kocaya işarettir demiştir. Rüyada görülen kuyu suyu, mala ve zenginliğe işaret eder şeklinde yorumlamıştır Ebu Said.

Rüyada Kuyu Görmek Cafer-i Sadık (r.a.)’m yorumu:

Kişinin rüyada kuyu görmesi, şu beş cihetten biriyle yorumlanır:

1. Evliliğe işaretle,

2. Alim, ilim sahibi olmaya işaretle,

3. Asalet sahibi büyük bir zata işaretle,

4. Ölüm (ölüme) işaretle,

5. Hile ve hilekarlığa işaretle. Kuyu görmek, bunlardan birine işaretle yorumlanır demiştir Cafer-i Sadık hazretleri.

Rüyada Kuyu Görmek İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada bir kuyu kazıp içinden su çıktığını görmesi, zengin bir kadınla evlenip, ona hile yaparak aldatmasına ve aldatacağına işaretle yorumlanır demiştir. Şayet kazdığı kuyudan suyun çıkmadığını (yani su çıkmadığını) görürse, fakir bir kadınla evleneceğine (yani evleneceği kadının fakir olacağına) işaretle yorumlanır demiştir.

• Bir kimsenin kuyudan su içtiğini görmesi, o kimsenin (yani rüyayı görenin) hile yaparak insanları aldatarak mal elde edeceğine (yani haram servet, haram mal mülk edineceğine) işarettir şeklinde yorumlamıştır Nablusi.

• Rüyada kuyu gören kişinin, hapse girmeye veya kaba bir adamla karşılaşmaya da işaretle yorumlamıştır Nablusi hazretleri.

• İlim sahibi (ilimle uğraşan) bir insanın rüyada kuyudan dilediği (istediği) kadar su çektiğini görmesi, onun ilminin artacağına işarettir. Bu rüyayı gören kişi, fakirse zengin olur. Bekarsa evlenir. Hanımı hamile ise, selametle doğum yapar kurtulur.

• Bir kimsenin rüyada evindeki kuyu suyunun dışarıya aktığını görmesi, o kimsenin (rüya sahibinin) malından zarar
edeceğine veya malının bir kısmını kaybedeceğine işaretle yorumlanır demişlerdir.

Rüyada Boş Kuyu Görmek

Rüyada boş kuyu görmek İslami yorumu nedir? Din Alimlerince kişinin şanının artacağına, işlerinde başarı gösterileceğine delalet olunur. İmâm-ı Cafer-i Sâdık (r.a) Buyurmuştur’ki; rüyayı kişinin sıkıntı çekeceğine, bilmeden etrafındakilere zararının dokunacağına, bu zararın fark edileceğine, fark edilen bu zararın karşılanması gerektiğine yorulmaktadır.

Rüyada Kuyuya Bakmak

Rüyada kuyuya bakmak, bir kısım rüya yorumcusu ise kişinin bir müddet yalnız kalacağına, sevinç duyulacak gelişmelerin olacağına, umulmadık bir müjdeye haber alınacağına, sıkıntı duyulacak işlerle karşılaşılmasına karşın bu durumun kişinin hayrına olacak şekilde çözüleceğine yorulur.

Rüyada Karanlık Kuyu Görmek

Rüyada karanlık kuyu görmeniz rüya âlimleri ve rüya yorumcuları arasında ittifak sağlanamamış bir konudur. Rüya âlimleri kişinin yüreğinde gizli kalan korkuların feraha ulaşacağına, sıkıntı duyulan konulardan emin olunacağına, hoşuna gidecek gelişmeler yaşanabileceği şeklinde yorumlar.

İmâm-ı Nablusi (r.a) Hazretleri Buyurmuştur ‘ki; rüyayı gören kimse için, maddi ve manevi kayıplar yaşanabileceğine, girişilen işlerde bela ve musibetle karşılaşılacağına, gizli düşmanlığa, ne kadar çabalanırsa çabalansın ulaşılmak istenen hedefe varılamayacağını değerlendirir.

Rüyada Kuyu Kazmak

Rüyada kuyu kazmak Ebu Saidü’l-Vaaz (r.a) tarafından kadına, ilme, zenginliğe, rüya sahibinin hileye maruz kalacağına, umulmadık çareye ulaşacağını buyurmuştur. Rüya yorumcuların az bir bölümü ise yakınları tarafından sorun çıkartılacağına, bu sorunların kişiye sıkıntı çıkaracağını düşünmektedir. Rüya yorumcularının çoğunluğunun kanaati ise kişinin çok çaba göstermesi gerektiğine, başarı, mutluluk ve huzur için çok emek sarf etmesi ile bunları kazanacağını yönündedir.

Rüyada Kuyu Taşması

Rüyada kuyu taşması nasıl yorumlanmaktadır? Rüya yorumculara göre varlığı ile sıkıntı doğuran ve kişiye hiçbir kazanç sağlamayan insanlardan uzaklaşılacağına, kişinin etrafından sağlayacağı kazanca, kendi varlığı ile zenginliğe ulaşacağına, içinden çıkılması güç durumların kendiliğinden çözüleceği anlamına gelir.

Rüyada Kuyu Suyu İçmek

Rüyada kuyudan su içmek rüya yorumlayanlar kişilerin tamamı maddi kazancı artması, sağlıklı günlere, çaba sarf etmeden kazanç konularında fikir birliğine varmıştır.

Rüyada Susuz Kuyu Görmek

Rüyada susuz kuyu görmek rüya yorumcuları verilen sözlerde durulmasına gerektiğine, sevindirici habere, şüphe duyulan bir hususta emniyet sağlayacağına yorulur.

Rüyada Dipsiz Kuyu Görmek

Rüyada dipsiz kuyu görmek rüya yorumcuları tarafından kişilerin maddiyata önem vereceğine, maddi kazanç konusunda zorluk çekmesine rağmen kısa sürede feraha ulaşılacağı anlamına gelebileceği bildirilmiştir.

Rüyada Su Dolu Kuyu Görmek

Rüyada su dolu kuyu görmek rüya âlimleri tarafından kazancın maddi ve manevi seviyede tam kararında olacağı, beklenmeyen bir maddi kazanca, gelecek konusunda endişe taşınmaması gerektiğine, başka kişilerden gelecek yardımı göstermektedir.

Rüyada Erik Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu