Trend

Rüyada Kurt Görmek

Rüyada Kurt Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyasında kurt görmek, kişinin rüyayı hangi zamanda, nasıl ve ne şekilde gördüğü çok önemlidir. Genel olarak alimlerce rüyada kurt görülmesi, gücü ve asaleti temsil ettiği şeklindedir. Rüyada kurt görülmesi gücü, cesareti ve asaleti simgeler. Rüyayı gören kişinin genel yaşamında güçlü olduğu, hayatını planlayabileceği ve kendi hayatını kolayca yönlendirebileceği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin kendi hayatında akıllıca hareket edip, başarılı olabileceği anlamına da gelir. Başka bir rivayete göre rüyada kurt görülmesi, rüyayı gören kişinin etrafındaki insanları üzeceği, kıracağı ve hatta iftira atacağı şeklinde de rivayet edilir.

Rüyanın İçeriği

Rüyada Kurt Görmek Ne Anlama Gelir?

Hayırlı işlerin olacağına, hayırlı işlerden iyilik doğacağına işaret edilir. Başka bir tabirle, rüyasında kurt gören kişinin güçlü bir karakteri olduğu, etrafındaki insanlar tarafından saygı duyulan, sözü dinlenen bir kimse olduğu rivayet edilir.

Rüyada kurt görülmesi, en çok cesaret ile yorumlanır. Bazı alimlerin yorumuna göre rüyada kurt görülmesi, iyiye işaret etmez. Rüya sahibinin sahip olduğu malı kaybedeceği şeklinde yorumlanır. Hiç beklemediği bir anda beklemediği insanlar tarafından kötü şeyler göreceğine rivayet edilir.

Rüyada kurt görmek ile ilgili farklı yorumlar bulunmaktadır. Bu noktada en doğru rüya tabirlerini bulmanızı sağlayacağız. Yazımızda rüyada küçük kurt görmek ve rüyada siyah kurt görmek gibi rüyaların tabirlerini görebilirsiniz.

Rüyada Kurt Görmek İmam Nablusi Yorumu: (ihya)

İmam Nablusi yorumuna göre; Rüyada görülen kurt, zalim bir düşman ve yalancı bir hırsızdır. Kendi evinde bir kurt olduğunu gören kimsenin evine bir hırsız girer. Bir kimse rüyada bir kurdun kendi ineğini terbiye ettiğini görse, o kimse hırsız neslinden yere atılıp terkedilmiş bir çocuğu bulup büyütür ve terbiyesini üzerine alır. Fakat çocuk büyüdükten sonra o kimsenin malının gitmesine ve işlerinin dağılmasına sebep olacak hareketlerde bulunur.

Bir kimse rüyada kurt görse, suçsuz kimseyi suçlar. Bir kim senin rüyada kurdun öküze döndüğünü görmesi, hırsız bir çocuğun insaflı ve güzel bir kimse olmasına delâlet eder. Rüyada kurt görmek, bazı tabircilere göre o kimse reisinden hoş bir söz işitir yahut huyu ve iyiliğe kavuşur derler.

 • Kurt, senenin günlerine delâlet eder. Çünkü kurtlar nehri geçerken birbirlerinin arkası sıra dizilip intizamlı bir şekilde geçerler. Nihayetinde senenin zamanları da birbirini takip ederler.
 • Kurt, işini aşikâre yapan hırsız bir düşmana delâlet eder. Bir kimse rüyada kurt olduğunu görse, o kimse sevinç ve ferahlığa kavuşur.
 • Kurt sütü, korkuya ve bir işin gitmesine delâlet eder.

Rüyada Kurt Görmek ihya

Rüyada Kurt Görmek Diyanet

Rüyada Kurt Görmek Diyanet, gaddar (zalim) bir düşmana ve yalancı bir hırsıza işaretle yorumlamışlardır.  Rüyasında bahçede kurt görmek, hain bir adama, gaddar bir düşmana işaretle yorumlanmıştır. Kurdu görmek, aile ve akrabaya yalan, hile ve düşmanlığa delalet eder. Bir kimsenin rüyada bir köpek ile bir kurdun bir yerde birleştiklerini görmesi, aile ve akrabalarına nifak ve hile etmesini alamettir. Kurt, kahredici zalim bir kimsedir. Ya da zayıf bir hırsız, yahut yalancı ve muhalif bir adamdır. Kurt ile uğraştığını gören kişi  (anlatıldığı gibi) bir kimse ile uğraşır.

Rüyada Kurt Isırması

Kişinin rüyasında bir kurdun kendini ısırdığını görmesi, genel olarak iyiye yorumlanmaz. Bir kurdun kendini ısırdığı gören kişinin, yaşamı içerisinde büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağı, bu durumun kendisine çok zarar vereceğine delalet eder. Rüya sahibinin yaşayacağı geçim sıkıntısı gibi, ya da iş hayatında başarısız olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyasında kendisini bir kurdun ısırdığını gören kişinin, olumsuz bir takım sorunların meydana geleceği, kişiye bildirilir.

Rüyada Dişi ya da Erkek Kurt Görmek

Erkek kişinin rüyasında dişi kurt görmesi, asaletli ve sadık olan bir kadın ile evleneceği anlamına gelir. Erkek kurt görmesi, herkes tarafından taktir edilen hayırlı işler yapılacağı anlamına gelir.

Rüyada Dişi Kurt Görmek

Rüyayı gören şahıs erkek şayet, akil ve yürekli bir kadınla yaşam boyu sürecek bir evlilik gerçekleştireceği, kendisini yaşamı süresince güvende hissedeceği anlamına gelir. Rüyayı gören şahıs bayan şayet, dar dönemleri aşmak için kendisine duyduğu güvenin yeterli olduğu, sevdiği bireylerin atlatacağı badirelerde yardımcı güç olarak rol oynayacağı manasını taşır.

Rüyada Erkek Kurt Görmek

Rüyayı gören şahıs bayan şayet, kendisine art çıkan bir adamın varlığını haber veriyor demektir.
Eğer bu rüyayı bir erkek görmüş şayet, ailesini el üzerinde tutan, akil, yürekli ve iyi karakterli bir şahıs olduğu neticesine varılır.

Rüyada Küçük Kurt Görmek

Rüyada Küçük Kurt Görmek

Rüyada küçük kurt görmek ile ilgili farklı yorumlar bulunmaktadır. Rüyayı gören kişi, hem mal ve refaha kavuşabilir hem de ailesi ile farklı sorunlar yaşayabilir. Bunun dışında rüyayı gören kişinin, yakın zamanda refah seviyesinin yükselmesinden dolayı çekemeyenler olacaktır. Rüya sahibi, parlak ve aydınlık geleceği ile bu kişilerin daha çok ilgisini çekecektir. Bu durumda kıskanç kişiler, kötü davranışlar sergileyebilir.

Rüyada Küçük Kurt Görmek İhya

Rüyada görülen kurtçuklar, rüyayı gören şahıstan faydalanmak için etrafında bulunan, ayrıyeten bir hedefi olmayan insanların zenginliği olarak yorumlanır. Bunun beraberinde sorun, hastalık, parasal zayi gibi türlü zor hallere karşı bir ikaz kalitesi de taşır.

Rüyada Siyah Kurt Görmek

Rüya sahibini zor günler bekleyecektir. Bu rüyadan sonra birçok iftira söz konusu olabilir. Rüyayı gören kişi, yakın çevresinde bulunan kişilere dikkat etmeli ve ona göre adım atmalıdır.

Rüyada Siyah Kurt Görmek İhya

İçgüdüsel tutum modelini, parasal ve fiziki konulara olan yaklaşımı temsil eder. Kurt kara olduğunda, seksüel yahut fiziki bir teması yahut bu hususta bir niyeti meydana koyar.

Rüyada Kurt Avlamak

Rüyada kurt avlamak, huzur demektir. Rüyayı gören kişi, en kısa sürede sorunlarını aşacak ve huzurlu olacaktır. Bu dönemde vereceği kararlar ve atacağı adımlar, rüya sahibinin yararına olacaktır. Karar vermeden önce çok iyi düşünülmeli ve buna göre hareket edilmelidir.

 • Rüyasında kurt avladığını görmek, hayra ermeye, reis (başkan) olmaya işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada Kurt Öldürmek

Rüyada Kurt öldürmek, Bu konuda sert yorumlar bulunmaktadır. Rüya sahibi, ilerleyen süreçlerde dini olarak şüphe duyabilir ve dini konuları daha çok araştırabilir. Bu durumda rüyada kurt öldürdüğünü görmek, kötü olarak yorumlanmaktadır.

 • Rüyasında kurt öldürdüğünü görmek, düşmanı yenilgiye uğratmaya, düşmanına galip (üstün) gelmeye işarettir.

Rüyada Silahla Kurt Vurmak

Böyle bir düş iş ile ilgili alanda rakip olan bireylerin teker teker alt edileceği anlamına gelir.

Rüyada Kurt Avlayanları Görmek

Rüya sahibinin kendisinin bulunmadığı kurt avını görmesi yahut rüyasında işitmesi, düşmanlarının yakında olduğuna işaret eder. Bu nedenden dolayı her daim tetikte olmak ve yeni bir girişimde bulunmak konusu ile ilgili epey titiz davranmak lazım olur.

Rüyada Ölü Kurt Görmek

Rüya sahibinin kendi kendisine halletmek istediği işlerde başarısız olacağı anlamına gelir. Destek verilen iş yahut projenin de başarısız olması muhtemeldir. Projenin geliştirilme sürecinde aktif olan şahıslardan biri başarısızlığa uğrayabilir yahut keyfi bir şekilde takım arkadaşlarını yarı yolda bırakabilir.
Eğer rüyada ölmüş kurt görmek düş sahibini üzmüş şayet bu düş, daha iyi bazı iletişimi için egodan vazgeçilmesi gerektiği biçiminde yorumlanır.

Rüyada Kurt Saldırısı Görmek

Rüyada Kurt Saldırısı Görmek

Kötü anlama gelen rüyadır. Rüya sahibi, bu rüyadan sonra sorunlarla karşılaşacaktır. Birçok konuda sorunlar ortaya çıkacak ve huzursuz edici olacaktır. Aynı zamanda rüya sahibi, yakın zamanda gerçekleşecek bir olayda ezilebilir. Gideceğiniz bir organizasyon varsa, çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Rüyada Kurdun Hırlaması

Rüya sahibinin öfkesini ve saldırganlığını temsil eder. Rüya sahibi uyanıkken kendini tehdit altında hissediyor ve başkalarının geri çekileceğini umarak sınırlarını göstermek istiyor olur.

Rüyada Kurt Eti Yemek

Hayatta kalmak için ne pahasına olursa olsun mücadele eden düş sahibinin, gururunu hiçe saymasını gerektirecek olaylarla karşı karşı kalabileceğini gösteren bir düş olarak yorumlanır.

Rüyada Kurt Kovalamak

Kurdun, düş sahibinden uzağa doğru koşması, kişinin yalnız kalma arzusuna işaret eder. Rüya sahibi, büyük ihtimalle şahsi problemler yahut sorumluluğu altındaki zorluklarla kafaya çıkmak için yalnız kalma talebi içerisinde olur.

Rüyada Kurdun Kovalaması

Bir kurt yönünden kovalanmak, birinin takıntı yahut bağımlılığının sıkıntılı bir temasa sebep olduğunu gösterir. Rüyayı sahibi, kendi hayatının kontrolünü sağlamak konusu ile ilgili çaresiz hissedebilir.

Rüyada Yaralı Kurt Görmek

Yaralı kurt, egoya atıfta yer alır. Günlük yaşamda bir engelden diğer engele çarpan düş sahibinin, ileri geri devamlı gelgitler yaşadığını, kendi gözündeki imajının ve başkalarının algılayışının zedelendiğini gösterir.

Rüyada Kuduz Kurt Görmek

Kuduz kurt, takımdaki birinin haramilik edeceğini ileri sürer. Planlanan yönün tersine hareketler yapan bu şahıs yüzünden bütün ekibin, ortakların etkilenmesi ve amacın dışına çıkılması söz hususu olur.

Rüyada Aç Kurt Görmek

Hayra yorulmayan rüyalardandır. Hırslı bir rakiple uğraşmak mecburiyetinde kalınacağı, düşmanca bir davranışa karşı tedarikli olmak gerektiği biçiminde yorumlanır.

Rüyada Dev Kurt Görmek

Dev kurtların rüyaya girmesi, itimat duygusunu temsil eder. Kendinden ve projesinden güvenilir olan düş sahibi, bu kurdun saldırgan olması durumunda, üstlenmiş olduğu bu sorumluluğun düşündüğünden daha zorlu olacağını ayrım etmelidir.

Rüyada Kurt Kavgası Görmek

Rüyada Kurt Kavgası Görmek

İki yahut daha çok kurdun dövüş ettiğini görmek, düş sahibinin yaşamda kalma mücadelesinde karşısına sıkı bir düşmanın çıkacağını, eş, iş yahut sağlıkla ilgili bir hususta güçlü bir düşmana karşı savaşması gerekeceğini gösterir.

Rüyada Uluyan Kurt Görmek

Kurdun uluması, dikkat çekmesinin haricinde bir kaygı uyandırmıyorsa, düş sahibinin tanıdığı birinin yardım ve dayanak için ağladığı anlamına gelir. Eğer ürperten bir uluma söz hususu şayet, düş sahibinin etrafında kendisine zarara sokmak talip birinin varlığını haber veriyor demektir.

Rüyada Kurdun Koruması

Rüya sahibinin ansızın, ihtimal dışı bir kaynaktan yardım ve dayanak alacağı anlamına gelir. Bu şahıs tekrar beri yanlış değerlendirilmiş olur.

Rüyada Evcilleşen Kurt Görmek

Rüyayı gören kişinin içerisinde bulunduğu ortamlarda düşmanca yaklaşımlar olsa dahi bu ortamlar karşı uyumunu sürdürme becerisini yansıtır. Bu doğrultuda bir düş, büyük iş toplantılarını eskiden bildirir.
Bu düş bunun yanı sıra dostlar arasında, büyük ihtimalle erkek olan bir şahıs yönünden korunmaya dair işaret kalitesi de taşır.

Rüyada Konuşan Kurt Görmek

Kurtların konuştuğu rüyalar türlü anlamlar taşır. Rüyadaki kurt konuşmaya başladığında verdiği mesajlara alaka göstermek lazım olur. Bu şekilde bir rüyada kurt görmek, rüyayı gören kişinin öz benliğini simgeler. Verdiği mesaj, belirli eylemleri gerçekleştirmeyi engel olan mazeretleri belirtir. Alt beynin farkındalığına yansıyan, fakat zihnin şimdilik kelimelere dökmediği hususları, rüyadaki kurttan dinledikten sonra uyanınca hemen not alabilmek lazım olur. Bunlar unutulmaması gereken sözlerdir; fakat yazılmadığı takdirde çok kısa sürede hafızadan silinir.

Rüyada Yaşlı Kurt Görmek

Yaşlı kurtlar, aile büyüklerinden artan, parasal değerden ziyade ruhani ağırlığı olan mirası simgeler. Anne babanın bıraktığı asil bir ad yahut şerefli bir duruşun rüyaya yansımasıdır.
Büyük bir talih işareti de taşıyan bu düş bunun yanı sıra düş sahibinin özgüvenine yönelik bir takdir ifadesidir.

Rüyada Kurt Sürüsü Görmek

Rüyada Kurt Sürüsü Görmek

Genellikle aileyi simgeler. Kurt sürüsü rüyalarında, aidiyet duygusu ve aile üyelerinin nasıl davranmasının beklendiği vurgulanır. Rüyada hissedilen his korkunç şayet söz hususu aile değil, bazı çeteler yahut göz ürkütücü kümeler olur. Bunun beraberinde rüyada arkadaşça davranan bir grup kurt görmek, düş sahibinin çevresindeki insanların reel kişiliğini sakladığı anlamına gelir. Samimi olduğu izlenimi veren bireylerin karanlık yanları olabileceğine dair ikaz verir.

Rüyada Yalnız Kurt Görmek

Karşısına çıkan yalnız bir kurt rüyayı gören kişiyi korkutmuyorsa, seçimlerin neticesinde girilecek yolda yalnız kalınacağını gösterir. Çevresindekilerinin desteği gerekmeksizin, işleri kendi başına halletme isteğini simgeler.
Görülen yalnız kurt ürkütüyorsa, dostlar arasında bir hain olduğunun göstergesidir. Bu düş, düş sahibine ansızın bir şekilde hainlik edecek birini işaret eder.

Rüyada Kurt Başı Görmek

Kurt kafasını kesilmiş yahut bir yere asılmış halde görmek, düş sahibine ilişkin bazı sırların açığa çıkacağını gösterir. Bu sırlar yaşamda kalmak konusu ile ilgili anahtar öneme sahip olur. Rüyayı gören kişinin kendisine sakladığı sırlar konusu ile ilgili daha titiz olması için bir ikaz kalitesi taşır.

Rüyada Kurt Postu Görmek

Farkında olsa dahi olmasa dahi, düş sahibinin ruhunda kurtlara ilişkin özellikler taşıdığını gösterir. Olumlu ve negatif yönleri ile bir kurt nüvesinde olmak, çoğunluklu olarak hayırlı bir şekilde yorumlanır. Çünkü kurtlar, simgeledikleri değerlerle hayranlık uyandırırlar.

Rüyada Kurt Kemiği Görmek

Hem hayra üstelik şerre yorulabilecek bir rüyadır. Rüyadaki olayların seyri bu noktada önemlidir. Kemiğin bulunması bir durumun kötüye gitmesine niçin oluyorsa kaybedilecek bir mal, statü yahut huzur kayıbı anlamına gelir. Ancak kemiğin bulunması rüyadaki işlerin yoluna girmesini sağlıyor şayet ele geçecek bir fırsat, doğacak bir talih olarak yorumlanır.

Rüyada Kurt Kapanı Görmek

Kurt kapanı çoğunlukla iyi yorumlanmaz. Karşılaşılacak bir hainlik yahut komplo konusu ile ilgili önlem alabilmek gerektiğine dair bir işaret olarak değerlendirmeli, bilhassa iş bölümünde yaşanacak keskin düşüşler için tedarikli olunmalıdır.

Rüyada Kurt Dövmesi Görmek

Rüyayı gören kişinin enerjisindeki gizemi yansıtır. Bu aralar, sahip olmak dilenen şeyler hakkında girişimde bulunmanın tam zamanı olur.

Rüyada Kurt İzi Görmek

Rüyada toprakta yahut karda kurt izleri görmek, tek başına, cesurane zorlukların üstüne yürüyen düş sahibinin karşısına çıkan izleri aklıyla ve ferasetiyle yorumlayarak dayanıklı adımlar atan bir şahıs olduğuna delalet eder. İyi bir satranç oyuncusu gibi, öngördüğü zorluklara karşı eskiden alınmış tedbirlerle cevap vereceği, başarıyı elde edeceği biçiminde yorumlanır.

Rüyada Kurt Yavrusu Emzirmek

Güçlü bir karakterin, şerefli bir duruşun simgesi olan bir rüyadır. Neredeyse teşekkür anlamına gelir. Rüya sahibinin kendine olan güven ve saygı seviyesinin yükseleceği ve duruşundaki kararlılığı bozmaması gerektiği biçiminde yorumlanır.

Rüyada Kurt Sütü Görmek

Kurt sütü, kaçmak üzere olan bir fırsat için kaygı ve kaygı içerisinde olmak anlamına gelir. Rüya sahibinin sütü gördüğünde hissettiği duyguya göre, sıkıntılar haklı yahut beyhude olur. Eğer kurt sütü ferahlık hissettirdi şayet düş sahibinin sahip olunan sorunlarının çözümü ile ilgili bazı pozitif ilerlemelerle karşılaşacağı; sorun verdi şayet, endişelerinin haklı olduğu biçiminde yorumlanır.

Rüyada Kurdun Bir Bebeğe Dönüşmesi

Bir bebeğe yahut yavru bir köpeğe dönüşen kurt rüyası, düş sahibinin yardımcı ve besleyici karakterine işaret eder. Rüya sahibi bir süredir yalnız kalmış halde şayet, bu düş romantik olarak bir birlikteliğe hazır olduğunu, bundan sonra bir bağlantı arayabileceğini yansıtır.

Rüyada Yavru Kurt Görmek

Rüyayı gören kişinin acemiliğini temsil eden bir rüyadır. Yapmak üzere olduğu bir hareketin, bizzat için zararlı olduğuna dair uyarıdır.

Rüyada Kurt Yavrusu Sevmek

Kurt yavrusunu okşayan düş sahibi için bu düş, aileye katılacak olan yeni bir kişinin habercisidir. Gelin, damat yahut bebe olarak müjdelenen bu düş, gelecek kişinin hayırlı olduğuna dahi delalet eder.

Rüyada Evde Kurt Görmek

Düşmanca yaklaşımı olan birinin haneye yaklaşma talebi olarak düşünülür ve hayırlı yorumlanmaz. Eski yahut yeni bütün tanıdıklara karşı açıkgöz olmak, herkesi tekrar ölçmek gereken bir önlem devresi için ikaz olarak kabul edilir. Rüyasında evinde bir kurt bulunduğunu gören kimsenin evine bir hırsız gireceğine işaretle yorumlanmıştır.

 • Rüyada bir kurdun evine girdiğini görmek, üzüntü ve kedere veya evinin harap olmasına işarettir denilmiştir.

Rüyada Evin Kapısında Kurt Görmek

Karşılaşılacak bir sinsilikle ilgili yorumlanır. Bazı güvenilmez şahıslar, kötü hedefler ile düş sahibinin evine girmenin bir yolunu arıyor olur.

Rüyada Beyaz Kurt Görmek

Beyaz kurtlar, yüreklilik ve zafer anlamına gelir. Elde edilecek başarının temizliğini, kazandıracağı gücün ve itibarın büyüklüğünü söylem eder.

Rüyada Sarı Kurt Görmek

Altın yahut sarı renkte kurt, risk alabilmek için yüreklilik gerektiği anlamına gelir. Hedeflere ulaşmak ve kazanç elde etmek için alınması gereken tehlikeler konusu ile ilgili kendinden güvenilir hareket edilmelidir. Özellikle, göze alınması gereken kayıpları en üye indirmek için ruhun derinlerine bakmayı öğütler. İçinden geldiği gibi hareket etmek konusu ile ilgili düş sahibini cesaretlendirir.

Rüyada Gri Kurt Görmek

Saf niyetleri temsil eder. Aldığı kararlara sadakatli artan düş sahibini onaylamayan şahıslar dahi tutarlı tavırlara saygı işitmek mecburiyetinde kalacak ve zaman içinde ortak zeminde buluşulacaktır.

Rüyada Mavi Kurt Görmek

Mavi bir kurt, en karanlık saatlerde dahi ışığın var olduğuna dair iyi bir işarettir. Rüya sahibi içsel bilgeliğine güvenmek sureti ile bütün olumsuzluklardan kurtulabilir.

Rüyada Kahverengi Kurt Görmek

Başarı için kolay olmak gerekliliğini gösterir. Çevredeki insanlarla kaynaşmak ve şimdilik olmasından daha sosyal olmak, düş sahibini bir üst düzeye taşıyacaktır.

Rüyada Kırmızı Kurt Görmek

Hedeflere ulaşmak için bir hiddet ve şiddet göstergesidir. Özellikle geçmişte başarısız olunan bir hususta tekrar bir talih elde edilecektir. Bu tekrarlama sırasında mutlak ve adil bir yaklaşım göstermek lazım olur.

Rüyada Kırmızı Gözlü Kurt Görmek

Rüyayı gören kişinin asıl olan bir gerçeği inkar ettiğini, bir arzuyu bastırdığını gösterir. Gizlenmiş yahut bastırılmış fikriyat su yüzüne çıkacak ve düş sahibinin bütün değerleri için ürkütücü ve zarar verici hale gelecektir. Sakin ve sağduyulu davranmak için gayret gösterilmesi lazım olur.

Rüyada Kurtla Birlikte Yatmak

Bir kurtla beraber uzandığını yahut seviştiğini görmek, birinin düş sahibine bir dayanak sağladığını ve onu koruduğunu gösterir. Bu tür bir düş, bu kişinin sağladığı yardımın ayrım edilmeyeceğini söyler.

Rüyada Kurt Köpeği Görmek

Rüya sahibinin önderlik, saygınlık ve adillik gibi özelliklere sahip biri olduğu anlamına gelir. Birden çok kurt köpeği görülmesi durumunda etrafta rüyayı gören şahıs için savaşmaya hazır bir ademoğlu topluluğu olduğu anlamında yorumlanır.

Rüyada Kurt Adam Görmek

Rüyayı gören kişinin gerçekleri göremeyecek kadar, önyargılı, duygularına göre hareket eden biri olduğu düşünülür. Kararlarını alırken hafıza ve mantık üstüne temeller atması gerektiği, yoksa para kaybı ilkin olmak suretiyle türlü konularda zarara uğrayacağı biçiminde yorumlanır.

Rüyada Kurt Olduğunu Görmek

Rüyada kurda dönüşmek, saygınlık, kazanç ve talih işareti olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişinin kıymetli fırsatlarla karşılaşacağı, yürekli hamlelerle bu fırsatları hayatını değişiklik yapmak için kullanacağı anlamına gelir.

 

Rüyada Köpek Görmek Rüya Tabirleri yazımıza göz atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

7 Yorum

 1. Esselamın aleyküm öncelikle rüyamız hayır olsun inşallah ben ikindi vakti uyudum ve rüyamda sahil kenarında küçük küçük Beyaz renkte yavru kurt sürüsü gördüm bunların bazılarını saldırmasın diye ayaklarımla popolarına vurarak kovaladım yorumunuzu bekliyorum saygılar.

 2. Esselamu aleykum. Yolda yürürken üzerime kurt geliyor. Ben yoldan geçen birine sesleniyorum. Oda yardıma geliyor. Kurt sonra kaçıyor

 3. Rüyamda kurt gördüm sewdigim biri kurdu sagmaya başlayınca kurt uluyordu sonra ben sagiyorum kurdu uluması duruyor ve bı litre kadar süt alıyorum neredeyse taşacak şekilde ve karsidan bı kadın tanidik biri bana ters ters bakıyordu ?

 4. Rüyamda kurt sürüsünün köyüme saldırdığını ama kimseye zarar vermediğini gördüm

 5. Beğendiğim hatta hayatıma istediğim bir kızı kurt şeklinde gördüm. Güzeldi. Yatağımda oturuyordum ve oda yatağın yanında dizlerimin dibinde oturur vaziyette idi.
  Güzel yüzünü okşuyodum.. O da usulca bana bakıyodu. Ama güzeldi..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu