Trend

Rüyada Koyun Görmek

Rüyada koyun görmek, kişinin yakın zamanda yapacağı hayırlı bir evliliğe dalalet eder. Rüyada koyun gören kimse, kısa süre içinde toplum içinde sevilen ve sayılan bir ailenin kızı ile evlenilir ve mutlu bir hayat sürülür. Rüyada koyun gütmek, ayrıca bazı İslam alimlerine göre rüyada koyun görmek kişinin kısa süre içinde bir kız evladı olmasına ve bu kızın iyi yetiştirilmesine hanım bir kız olarak yaşamasına dalalet etmektedir.

Bir kimse rüyada evinde derisi soyulmuş bir koyun görse, o evde bir kişi ölür.

Koyun eti yediğini gören kimse, büyük bir hayra erişir. Rüyada koyun görmek, iyi itaatli halktır.

Koyun, ganimet, zevce, evlat, emlâk, ziraat ve meyveli ağaca delâlet eder. Koyun, şeref, güzel mal ve iffet sahibi kadınlara, keçi de namussuz ve rezil kadınlara delâlet eder. Çünkü keçinin arka tarafı açık, koyunun ise kuyruğu ile örtülüdür.

Rüyada Koyun Görmek Ne Anlama Gelir?

Bir koyun bulduğunu, gören kimse, velayet, reislik, mülk, hüküm ve nimete nail olur. Beyaz Koyun hayra delildir. Siyah koyun da öyledir, ancak beyaz koyunun hayra delâleti daha çoktur.  Koyunun baş ve bacaklarını gören kimse, ganimet malına erişir.

Rüyada Koyun Görmek İhya

Rüyada görülen koyun, kadına delâlet eder. Bundan dolayı rüyada bir koyuna rasgeldiğini gören kimse, bir kadın alır. Bir koyunun, kendi önünde yürüdüğünü ve ona yetişemediğini gören kimse, bir kadının peşine düşer fakat onu almaya muvaffak olamaz.

Rüyada Koyun Görmek Cafer-i Sadık (r.a) Yorumu:

Bu rüyayı gören kişi kısa zaman içinde kızını bir devlet büyüğünün oğlu ile evlendirir. Ve onların mutluluğuna ortak olur. Bazı alimlere göre ise bu rüya hayırsız evlada ve bu nedenle babanın sıkıntı çekmesine anne baba nasihati almayan kötü alışkanlık sahibi erkek çocuğa da tabir edilmektedir. Rüyada koyunun kaçtığını gören kişinin kısa süre içinde kızı bir erkek ile kaçar ve onaylanmayan bir evlilik yapar.

Rüyada Koyun Görmek Yusuf Tavaslı Yorumu;

Bir kimsenin rüyada koyun görmesi, asalet sahibi, her yönüyle mükemmel olan bir kadına işaret eder. Bu rüyayı gören kimse, böyle bir kadına sahip olur, yani bu gibi meziyetleri olan bir hanımı olur veya olacağına işaret eder.

 • Rüyasında koyunun gelip evine girdiğini görmek, bolluk, bereket ve sevince ermeye işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında koyunun kendisine (rüya sahibine) tasladığını (kafa) attığını gören kimse, hanımının (eşinin), hilekârlığı ve fena davranışıyla karşılaşır veya karşılaşacağına işarettir.
 • Bir kimsenin rüyada bir dişi koyunu olduğunu görmesi veya alması, o kimsenin (rüya sahibinin) itibar sahibi (saygınlığı olan) ve iyi huylu bir eşi (hanımı) olduğuna veya olacağına işaret eder şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında dişi koyun kestiğini ve etinden yediğini görmek, arzularına kavuşmaya ve muradının olacağına, rüya sahibi bekârsa, evleneceğine işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında koyun aldığını gören kimse, muradına erer, maksat ve amacına ulaşır ve istedikleri gerçekleşeceğine işarettir denmiştir.
 • Rüyasında evinden bir koyunun çıktığını (çıkıp gittiğini) görmek, zarar ve ziyana, mal kaybetmeye veya malının çalınmasına işarettir şeklinde yorumlanır.
 • Bir tane koyunu olduğunu görmek, bir yıl içerisinde elde edeceği ferah ve sevince işaret eder demişlerdir.
 • Gebe (hamile) bir koyunu olduğunu rüyada görmek, mal ve para kazanmaya, bu kazanç ziraat ürünlerinden olabileceği gibi, ticaretten de olur şeklinde yorumlanmıştır.
 • Rüyasında koyununun öldüğünü görmek, iyi değildir. Üzüntü ve kedere düşmeye veyahut eşinden ayrılmaya işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında koyunun melediğini (koyun melemesi) duyduğunu görmek, iyi bir kimseden, saygınlığı olan bir zattan iyilik görmek ve menfaat elde etmeye işarettir.
 • Rüyasında koyun başı görmek, nimete ermeye ve uzun ömürlü olmaya işarettir şeklinde yorumlamışlardır.
 • Rüyasında koyuna bindiğini görmek kişinin, geçimi için bol rızka erdiği gibi, kısmeti de bol olur şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada Koyun Görmek İmam Nablusi Yorumu;

Rüyada davar (koyun) görmek, helal mal ve servete (zenginliğe) işarettir. Davar koyuna verilen bir isimdir.

• Rüyasında davar (koyun) güttüğünü gören kimsenin bu rüyası, kendisinin malının çoğalacağına işaretle yorumlanır.

• Rüyasında davar (koyun) eti yediğini görmek, üzüntü ve kedere işaret olarak tabir olunur.

Rüyada Koyun Sürüsü Görmek

Rüyada koyun sürüsü görmek, ayrıca bazı alimlere göre bu rüya dini konularda ilim irfan sahibi kadına tabir edilmektedir. Rüyada evde koyun görmek, dinini iyi bilen ve gereklerini dört dörtlük yapan bir eş ile evlenmeye tabir edildiği gibi havai ve çevresine zararlı bir erkeğin böyle bir kadın ile evlenerek düzelmesine de yorulmaktadır. Rüyada koyunlara rastladığını veya onlara malik olduğunu gören kimse, büyük bir ganimete erişir. Koyunları önüne katıp sürdüğünü gören kimse, vali olur.

Koyunların yün ve sütlerini aldığını gören kimse, vali bulunduğu yerden birtakım kimselere delâlet eder. Koyunların bir yerde toplu olarak gören kimse, mal yığar. Rüyada koyunlara malik olmak, elde edilecek ganimet malına delâlet eder. Koyunların bir yerde toplu olarak durduklarını görse, bir iş için o yerde toplanan birtakım erkeklere delâlet eder. Koyunları karşıladığını görse, münakaşa veya bir kavgada kendisine karşı gelecek kimselere galip gelir. Bazı tabirciler, çok olan koyunlar, bitli insanlara delâlet eder, dediler.

Bir kimse rüyada koyunları karşı tarafa geçirdiğini görse, akılsız birtakım kimselere delâlet eder.  Rüyada koyun sürüsünü gören kimsenin, sevinci devam eder.

Rüyada Koyun Kesmek

Rüyada koyun kesmek genellikle kızına söz kesmeye ya da nişanlamaya tabir edilmektedir. Koyunun üzerinde kırmızı kurdele bulunması durumunda ise kızın evlendirilmesi ve mutlu bir yuvaya sahip olarak anne babasını sevindirmesine tabir edilir. Ayrıca çok sayıda alime göre aile içinden bir kadının küçük çocuklara Kur’an öğretmesi ve ders vermesi olarak ta tabir edilmektedir.

Rüyada Koyun Sevmek

Rüyada koyun sevmek ne anlama gelir? Bu rüya genel olarak aşık olmak ya da bir kadına sevdalanmak olarak tabir edilmektedir. Başka birinin ahırındaki ya da evindeki koyunun sevilmesi haram bir kadına göz koymaya ve günah işlemeye tabir edilir. Ayrıca çok sayıda dini yorumcuya göre bu rüyayı gören kişinin ruh halinin bozulmasına ve Allah yolundan uzaklaşmasına tabir edilmektedir.

Rüyada Koyun Sütü Görmek

Rüyada koyun sütü görmek bir genç kız tarafından görülüyor ise en kısa sürede evlenir ve hemen bir kız evlat sahibi olur. Erkek tarafından görülmesi durumunda ise kısa süre sonra çocuğunun olmasına tabir edilmektedir. Rüyada koyun sütü içmek görmek, diğer sütü helâl olan keçi ve sığır sütü içmek gibi, helâl mala işaretle yorumlanır.

Rüyada Koyun Gütmek

Rüyada koyun gütmek ne anlama gelir? Bu rüya genellikle öğretmen olmaya ders vermeye insanlara faydalı olmaya tabir edilmektedir. Fakat bazı alimlere göre ise kişinin birden fazla kadınla evlenmesine ve onlar arasında huzuru sağlayabilmesine hak geçirmemesine yorumlanmaktadır. Rüyada koyun güttüğünü gören kimse, Arap olan halka vali olur. Koyunların yünlerini kırktığını gören kimse, üç gün ihtiyatlı davransın ye evinden dışarı çıkmasın.

Rüyada Koyun Sağmak

Rüyada koyun sağmak bazı alimlere göre kadının mirasından faydalanmaya ve bu şekilde iş sahibi olmaya yorulmaktadır. Rüyada bir koyunu sağdığını gören kimse, o sene bir hayra erer. Rüyada koyun sağmak, güzel ilişkiye, yaltakçı lığa, siyasete ve rızık temin etmeye delâlet eder. Tabirde sağılan hayvan muteber tutulur. Eğer bir köle rüyada efendisinin sığırını sağdığını görse efendisinin hanımıyla evlenir.

Bir sığırı sağıp sütünü içtiğini görse, fakir ise zengin ve şerefi şanı yüce olur. Eğer zengin ise zenginliği artar. Kan sağdığını gören kimseye haram mal erişir. Sağmak, hile ve sihir gibi şeylerle de tabir edilir.

Sağdığı memeden sütün aktığı miktar nispetince dünya kendisine meyleder. Rüyasında koyun sağdığını görmek, kadından (zevcesinden)  mala kavuşmak, kadın malından (eşinin malından) faydalanıp istifade etmeye işarettir.

Rüyada Koyun Satın Almak

Rüyada koyun satın almak kısa süre içinde yapılacak yeni bir işe ve bu işten kazanılacak helal paraya tabir edilmektedir. Ayrıca eşler arasındaki para sıkıntısının beraber çözülmesine de tabir edilir.

Rüyada Koyun Kuyruğu Görmek

Rüyada koyun kuyruğu görmek, yemin etmeye ve bazı isteklere delâlet eder. Bazen bolca nimet, faydalı ve hayırlı evlâda delâlet eder. Bazı kere de kadın malı ile tabir edilir.

Rüyada Koyun Ağılı Görmek

Rüyada koyun ve keçi ağılı görmek, rızıklara ticaret ve menfaate delâlet eder. Bazen da bu rüya mahzen ve kasabada malı muhafazaya, bazen de rüya sahibinin ailesini, hizmetçisini topladığı evine yahut ticaret kastettiği sokağına ya da kendi hayvanı ile ektiği hayır ve menfaat umduğu tarlasına delâlet eder.

Rüyada Koyun Bacağı Görmek

Rüyada koyun bacağı görmek, bacağın ince yeri, yetim malına delâlet eder. Bundan dolayı rüyada koyun ve sığır bacağının ince yerini emdiğini gören kimse, yetim malı yer. Bazı tabirciler rüyada koyun ve sığır bacağı yediğini gören kimse, halkın ileri gelenlerinden mal yer. Çünkü koyun insandan sonra hayvanların en iyisidir.

Rüyada Koyun Tırnağı Görmek

Rüyada Koyun Tırnağı Görmek, Rüyada davar (koyun) tırnağı görmek, ilme, rızka ve zenginliğe işaretle tabir olunur. Rüyada davar tırnağı gören kişi, yer değiştirir. Yani bulunduğu yerden, başka bir yere göç etmesi kendisi için zorunluluk ve mecburiyet getirdiğine veya getireceğine işaret olarak yorumlanır.

• Sapıklık içinde bulunan sapık biri Rüyasında davar tırnağı görse, bu kişinin Rüyası kendisi için hayra işarettir. Kişinin bu Rüyasını Nablûsî, hidayetine, din yönünden doğru yola kavuşacağına sapıklıktan kurtulacağına işaretle yorumlamıştır.

• Bir kimse Rüyasında davarları (koyunları) görmeksizin sokakta ve ev aralarında seslerini duysa ve tırnaklarını görse, o yerde yağmurların olacağına ve seller meydana geleceğine işaret olarak yorumlamıştır Nablûsî.

Rüyada Koyun Yüzücüsü Görmek

Rüyada koyun yüzücüsü gören, kahredici sultana yahut halkın malını alıp onlarda gizlenen polise delâlet eder.

Rüyada Dişi Koyun Görmek

Rüyada görülen dişi koyun, itibarlı, saygı değer, ahlâkı güzel, zengin bir kadına işaret ile tabir olunur. Kişinin Rüyada dişi bir koyun görmesi, Rüya sahibi kişinin iyi huylu, ahlâkı güzel, zengin ve saygı değer, itibarlı bir zevceye (hanıma) sahip olacağına işaret eder.

• Rüyasında kişinin, dişi bir koyun kestiğini ve etini yediğini görmesi, onun evleneceğine veya maksat ve muradına kavuşmasına işaret olarak yorumlanır.

• Rüyada semiz etli dişi bir koyun görmesi, zengin ve asalet sahibi bir kadına işaretle yorumlanır.

• Rüyada kişinin dişi bir koyun kestiğini görmesi, bazen bir kadından mal sahibi olmaya, bazen bir kızla evlenmeye, bazen de bir kadına iftira etmeye işaret olarak yorumlanır.

• Rüyasında dişi bir koyunun kuzuladığını (doğurduğunu) görmesi, Rüya sahibinin muradına ereceğine, istek ve dileğinin gerçekleşeceğine, bolluk ve berekete işaret eder.

• Bir kimsenin Rüyasında kendisine dişi bir koyunun tos attığını görmesi, eşinin (zevcenin) fenalığına ve hilekârlığına işaret olarak tabir olunur.

• Kişinin Rüyada dişi bir koyundan bir şey aldığını görmesi, kadın tarafından mal sahibi olmaya işaretle yorumlanır.

• Rüyada dişi siyah bir koyun gören, Arap ırkından bir kadına işaret olarak tabir olunur. Beyaz koyunda beyaz ırktan beyaz kadınına işaret olarak yorumlanır.

• Kişinin Rüyada birçok dişi koyun (dişi koyun sürüsü) görmesi, iyi huylu kadınlara ve bazen de memuriyetten mahrum kalmaya, memuriyetten çıkarılmaya (atılmaya) işaret olarak yorumlanır. Bazen de dişi koyunları görmek, eşleri (zevceleri) kaybetmeye, onların ölümüne veya ayrılmaya işaret eder denmiştir.

• Kişinin Rüyada dişi koyun eti yediğini görmesi, bir kadına mirasçı olacağına, o kadından miras yönüyle mal elde edeceğine işarettir.

• Rüyada görülen dişi koyunun yünü ve sütü elde edilecek mala işarettir. Rüyada dişi bir koyunun kendi evine girdiğini görmek, o senenin bolluk, bereketli olacağına işarettir. Rüya sahibi bolluk ve berekete kavuşur şeklinde yorumlanır.

• Dişi bir koyunu olduğunu ve doğurduğunu görmek, muradına ermeye ve dişi koyununun eve girdiğini görmek ise; o yılın bolluk ve bereketli olacağına işaretle tabir edilmiştir.

 

Rüyada Yün Görmek Rüya Tabirleri Yazımıza Göz Atın.

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

2 Yorum

 1. 35 yaşında evli bir bayanım Rüyamda gerçekte 6 yıl önce ölmüş olan annemin yeni öldüğünü duyuyorum ve evine gidiyorum üzülüyorum ağlamak yok o sırada bahçeye bakıyorum orada zırhlı araçtan inen insanlar gördüm ve o insanlar kapımızı çalarak evi sirkeli suyla sildigimi etraftan şikayet aldığımı söyledi ler ben onları gecistir dim gittiler birde baktım ki orada beyaz anne koyun ve yavruları marul yiyorladi o sırada yanımdan annemin tavşanıymis güya siyah bir tavşan uzaklastı bende üzüldüm ama 5 dakika sonra yine geldi ben de hem sevindim hemde onu sevdim uyandım yorumlarsanız çok sevinirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu