Rüyada Kemik Görmek

Rüyada Kemik Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya Tabirleri

Rüyada kemik görmek rüyayı gören kişi için ömür boyu rahat geçinecek mülke sahip olmaya işarettir. İnsan veya hayvan kemiği fark etmeksizin rüyada kemik görmek mala yorulur. Kimi âlimler rüyada kemik görmeyi güvenilir dost olarak da tanımlar. Kemik bir nevi gücün, zenginliğin, makam ve mertebenin rüyada görünen halidir. İmamı Caferi-i Sağdık Hz. katıldığı bir sohbette rüyasında kemik gören kişiye; hayırlı bir iş ve sevinçli bir haber müjdelemiştir.

Rüyada Kemik Görmek Diyanet

Rüyada Kemik Görmek diyanet, çok mal, rahat geçim ve hizmetçiler, evcil hayvanlar gibi, insanın rahatını sağlayan şeylere işarettir. Rüyada görülen kemikler, bunlardan birine veya birkaçına işaret eder denilmiştir.

Rüyada Kemik Görmek Kirmani yorumu:

Bir kimsenin Rüyada kırılmış bir kemiği sarıp sarmalayıp bağladığını görmesi, onun mal mülk sahibi olmasına, güç ve kuvvete başarılara ermesine işaret eder. Kemiği kırıp küçük parçalara ayırması ise, bazen hayra, bazen de şerre işaretle yorumlanır demişlerdir.

Rüyada Kemik Görmek Salimi yorumu:

Rüyada kemik görmek, şunlardan biriyle yorumlanır: Din, mal, büyüklük, mevki, makam ve itibar. Kemik Rüyası bunlardan biriyle veya bir kaçıyla yorumlanır. Bazı yorumcular, insan ve hayvan kemiği görmeyi, mala işaretle yorumlamışlardır.

Rüyada Kemik Görmek imam-ı Nablüsi yorumu:

Rüyada herhangi bir kemik görmek, mala işarettir. Rüyayı gören kişi için, kıyafettir, büyük işlerdir, malın dayanağıdır, bunlara işaretle yorumlanır demiştir.

Rüyada Kemik Görmek Ebü Said’il Vaiz yorumu:

Rüyada bir insanın bütün kemikleri (iskeletim) görmek, sünnete uymaya ve mal kazanıp zengin olmaya işarettir.

• Kişinin Rüyada birtakım kemikleri olduğunu, bunların kendisine ait olduğunu görmesi, bir kısım hayvanları, evleri, dükkanları olacağına işarettir. Çünkü Rüyada görülen insan kemikleri, ekin mahsullerine, hizmetkarlara, her türlü mahsullere ve kullanılan, faydalanılan her şeye işarettir.

Rüyada Etli Kemik Görmek

Rüyada kemik görmek gibi etli kemik görmek de mala işarettir. Kemiğin üzerindeki etin hacmi malın bolluğunu gösterir. Kemikli et rüyasını gören evli yetişkinler için mülke yorulurken bekârlar için evliliğe yorulur. Rüyada etli kemik görmek kısa vadede alınacak hayırlı haber anlamına gelir.

Rüyada İlikli Kemik Görmek

Rüyada İlikli Kemik Görmek

Rüyada görülen ilikli kemik eti yenen bir hayvana aitse; rüya sahibi helal rızka kavuşur ve maddi sıkıntıları son bulur.

  • Rüyada görülen ilikli kemik eti yenmeyen bir hayvana aitse rüya sahibi haram maldan uzak durmalıdır.
  • Rüyada görülen ilikli kemik tanıdık birine aitse rüya sahibi ihtiyaca muhtaç kişilere yardım eli uzatacaktır.  

Rüyada Kemik Parçaları Görmek

Rüyada insan veya hayvan kemiği parçaları görmek helal mala ve kazanç getirecek vasıtaların ortaya çıkacağına işarettir. İmam Nablusi Hz. rüyasında kemik parçaları gören bir yakınına; yapmayı düşündüğü hayır işiyle ilgili tavsiyelerde bulunmuştur. Hiç malı olmayan birisinin rüyasında kemik parçaları görmesi dinine karşı duyduğu itimadın ve görevlerini yerine getirme isteğinin var olduğuna işaret eder.

Rüyada Ölmüş İnsan Kemiği Görmek

Rüyasında ölmüş bir yakının kemiğini görmek aile hayatına mutluluk getirir. İşler yoluna girerken rüya sahibi unvan ve prestij kazanır. Kısa sürede yaşanan sorunlar geçmişte kalacak ve kazanç iki katına çıkacaktır.

Rüyada mezarlık ziyareti yaparken insan kemiği görmek maddi zorlukların biteceği şeklinde yorumlanır. İmamı Gazali Hz. tabirine göre rüyada kemik görmek; muhtaç kişilere uzanacak yardım elidir. Varsa aile içinde yaşanacak huzursuzluklar tatlıya bağlanacak ve büyük başarılar hayırlı kazanç getirecektir.

Rüyada Pişmiş Kemik Görmek

İş hayatında fayda sağlayacak adımların atılması olarak yorumlanan rüyada pişmiş kemik görmek geçimi sağlayacak ekmeğin rahat bir şekilde kazanılmasına işaret eder. Rüya sahibi uzaklardan beklediği haberi alacak ve yeni ortaklıklar kurmak için hazırlıklara başlayacaktır. İş yerinde karşılaşılacak zorluklar yerini kolaylıklara bırakacaktır.

Rüyada Tavuk Kemiği Görmek

Rüyada tavuk görmek evin hanımına, tavuk kemiği görmek evin hanımından alınacak müjdeli habere işaret eder. İş hayatında başarıdan başarıya koşacak olan rüya sahibi, bu vesileyle aile hayatını da düzene sokacaktır. Rüyada;

  • Bütün tavuk kemiği helal para ve kazancın
  • Kırılmış tavuk kemiği iş hayatında yeni bir atılımın ve
  • Etli tavuk kemiği yapılan hataların kısa sürede telafi edileceğinin alametidir.

Rüyada kemiği kırmak veya ufalamak hayır işlemeye delalettir. Kırılan kemiği sararak iyileşmesine vesile olmaksa güç, enerji, mal, mülk ve makama işaret eder.

Rüyada Ayak Kemiği Görmek

Rüyasında ayak kemiği gören kişi bir yakınıyla tartışmaya girer. Ter dökülen, emek verilen ve zaman harcanan bir işte helal kazanç elde edilir. Kendisine rüyada ayak kemiği görmek nasıl yorumlanır diye soran birine İbn-i Sirin Hz. şu cevabı vermiştir; büyük başarıların altına imza atmak istiyorsan zorluklara göğüs germeyi de bilmelisin.

Rüyada Kemik İliği Görmek

Rüyada kemik iliği rüya sahibi için rahat bir hayat, bolluk ve berekettir. İş hayatında yaşanan zorluklara veya yaşanacak hastalıklara sahip olunan manevi güç ve aile desteğiyle göğüs gerilecektir.

Rüyada İskelet Görmek

Rüyada İskelet Görmek

Rüyada yığın halinde iskelet görmek mala kavuşmaktır. İskelet gören rüya sahibi korkmuşsa elde ettiği zenginlik kısa süreli olacaktır. Rüyaların tersinin çıktığına inanalar içinse iskelet, dirilik yani yeni bir can demektir. Rüya sahibi evliyse bir mirasa konar, evli değilse evlilik kararı alır.

• Rüyada görülen iskelet, eti yenen bir hayvana ait iskelet ve kemik ise, helal bir mala kavuşmaya işarettir. Eğer eti
yenmeyen bir hayvan iskeleti ve kemikleri ise, haram mala işaretle yorumlanır.

Eğer iskelet bilinen ve tanınan birinin iskeleti ise, onun malından yemeye ve istifade etmeye işarettir. Eğer bilinmeyen birinin iskeleti ise, genel olarak menfaat elde etmeye işaret eder.

Rüyada İnsan Kemiği Görmek

Rüyasında insan kemiği gören kişi genç bir erkekse başarılı bir işe yorumlanır. Rüya sahibinin kadın olması halinde hayır işlemeye vesile olacak bir olay yaşanacaktır. Cabir ül Magribi Hz rüyada insan kemiği görmek için mal, mülk ve helal kısmete işaret etmiştir.

Rüya tabir ederken olumlu düşünmek ve manevi duygularla hareket etmek gerekir. Âlimler, rüyanın akan suya anlatılmasının daha etkili olacağı konusunda fikir birliğine varmıştır.

Rüyada Kemer Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu