Rüyada Kavun Görmek

Rüyada Kavun Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kavun görmek, onurlu, asil ve evlât sahibi bir şahıs ile deyim edilir. Tamamen yetişmiş ve yetişkinleşmiş kavun görmek, bedenin diriliğine ve selamete delâlet eder. Bazı kez de rüyasında bir kimsenin kavun aldığını görmesi mühim ve Kur’an tilâvet eden kimseye, ilme ve işçi ve hoş methe, ülfet ve muhabbete delâlet eder. Yine bazı tabirciler, kavunu, çocuğa, fazlası dahi hoş olan şeylere işaret olduğunu söylemişlerdir.

Bazı tabircilere göre de kavunu, zengin onurlu ve Arap olmayan bayanlara delâlet eder denilmiştir. Bir erkek, rüyasında bir bayanın kendine kavun verdiğini görse, erkek evlâdının olacağına delâlet eder. Kavun görmek, bazı kez de devlettir, şayet onu yediğini görürse, toplu mala işarettir.

Rüyada Kavun Görmek İhya

Rüyasında kavun gören şahıs, sık sık üzüntüye düşer, üzülür ve kederlenir biçiminde yorumlamıştır. Uykuda görülen kavun rüyası, üzüntülü gam ve acılı, hastalık çeken bir kimseye işaretle yorumlanır demiştir.

Rüyada Kavun Görmek Kirmani’nin yorumu:

Bir kimsenin Rüyada kavun görmesi ve yemesi, hastalığa işarettir. Rüya sahibi hastalanır yahut ailesinden biri hastalanır biçiminde yorumlanır.

Rüyada kavun görmek, kavunu koparmak, toplamak ve yemek, hastalığa yani, düş sahibinin hasta olacağına işaretle yorumlanır demiştir.

Rüyada Kavun Görmek Ebü Said’il Vaiz’in yorumu:

Rüyasında kavun gören şahıs, sık sık üzüntüye düşer, üzülür ve kederlenir biçiminde yorumlamıştır.

• Uykuda görülen kavun Rüyası, üzüntülü gam ve acılı, hastalık çeken bir kimseye işaretle yorumlanır demiştir.

• Rüyasında bir kavun bulduğunu ve onu yediğini gören kimse, çaresi olmayan bir derde düşer biçiminde yorumlamıştır Ebü Said.

Rüyada içi boşalmamış ve sağlam kavun görmek ve yemek bedenin sıhhat ve afiyetine delâlet eder.

Rüyada Kavun Görmek İbn-i Şirin’in yorumu:

Bir kimsenin Rüyada elini semaya (göğe) doğru uzatıp bir kavun aldığını görmesi, mal ve nimete ermesine, zenginliğe kavuşmasına işaretle yorumlamıştır.

• Bir kimsenin Rüyada tam manasıyla yetişmiş ve yetişkinleşmiş bir kavun görmesi, bedeninin sıhhat ve sıhhatte olduğuna işarettir demiştir. Bu dahi ibn-i Şirin hazretlerinin yorumudur.

Rüyada Hamile Kadının Kavun Görmesi

Rüyada gebe bir kimse kavun görüyorsa fazlalık ve bereketle yorumlanmaktadır.

Rüyada Sarı Kavun Görmek

Rüyada Sarı kavun görmek, iyi ve iyi övgüye sahip kadınlar yahut erkeklerdir. Sarı kavun görmek, kendileri için hoş ve methedilen ve hayır ile yâd edilen bazı erkek ve bayanlara alâmettir. Sarı renkte bir kavun görmek hastalıklara ve sıkıntılara işaret eder iken, diğer renktekiler huzura ve hoş işlere delalettir.

Rüyada Yeşil Kavun Görmek

Rüyada Yeşil kavun görmek, şehre, çocuğa, zevceye ya da erkek hizmetçiye delâlet eder. Yeşil kavun görmek, senin bereket ve bolluğuna ve rüyayı görenin vücudunun kuvvetli olmasına delâlet eder. Genel olarak yeşil kavun ülkeye yahut çocuğa yahut eşe yorumlanır.

Rüyada Kırmızı Kavun Görmek

Rüyada al kavunun görülmesi, her çeşitli süs, ziynet ve bezeğe alâmettir.

Rüyada Kavun Almak

Rüyanızda kavun alabilmek düş sahibi için kısmetinin açılacağını, ailecek mesut olmak ve mal ile rızkının artacağı manasına gelmektedir. Kavun aldığını gören şahıs, yakın vakitte mesut bir haberi duyacağını gösterir. Rüyasında yeşil kavun aldığını gören şahıs, zengin bir yerden bir çağrı alacağını gösterir. Çünkü yeşil kavun varlıklılık ve refahı sembolize eder ve mülkiyeti arttırır.

Rüyada Kavun Satın Almak

Rüyada kavun satın alabilmek, acı ve yorucu işlere rivayettir. Kişinin çok maharetli olmayan insanlarla iş hayatında çalışmak mecburiyetinde kalmasına delalet edilmiştir. Bir bölüm düş yorumcusuna göre rüyada kavun satın alabilmek, el emeği ile kazanılan paranın basit harcanmasına söylenti edilir. Kişinin sıkıntılardan kurtulması olarak dahi değerlendirilmiştir.

Rüyada Pazardan Kavun Almak

Rüyanızda pazardan kavun alabilmek bekâr için evlilik manasına gelir.

Rüyada Kavun Tohumu Görmek

Rüyada kavun tohumu görmek Rüyada tohum görmek, Salih ve hayırlı nesle; kavun tohumu görmek şayet, gam ve kedere ve şiddetin kalkmasına, sızı ve hastalıkların iyileşip deva bulmasına yorulur.

Rüyada Kavun Yemek
Rüyada Kavun Yemek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kavun Yemek

Rüyada kavun yemek Rüyanızda yemek için kavun kesmek İç ve dış iyiliğine, bilim ve irfana, hoş işçi işarettir. Sıkıntıda olan birinin rüyasında kavunu kesip yediğini görmesi, sıkıntıdan kurtulacağına delâlet eder, şayet rüyayı gören bu şahıs ya da yakın bir hasımı hapisteyse, hapisten çıkar, hastaysa deva bulur.

Rüyada Kavun Yemek, tatlı yahut ekşi kavun yemek biçiminde iki biçimde yorumlanır. Rüyada tatlı kavun yemek, dertlerin artacağına, işlerin rast gitmeyeceğine delalet eder. Kimi alimler, rüyada kavun yemenin kısmen yaşanacak üzüntülü hallere işaret ettiğini belirtmişlerdir. Rüyada ekşi kavun yediğini görmek, bireyin kısmetinin yakın vakitte kapanabileceğine, problemler yaşamasında delalettir.

Mevsiminde tatlı kavun yemek, rüyayı gören bireyin işlerinin yoluna gireceğine, bol caiz kazançlar elde edeceğine işaret eder.  Rüyada mevsiminde kavun yediğini gören şahıs bu kavundan kaç adet yahut kaç tabak yerse o kadar sıhhatli, huzurlu biri olacak demektir. Eğer düş sahibi bu kavunun hepsini bitiremez ve kavundan arta çoğalan parçalar olduğunu görürse o vakit çoğalan kavun miktarı kadar borca gireceği biçiminde yorumlanır.

ibn-i Şirin demiştir ki: Kavun yemek, gam ve kederden halâs olmaya (kurtulmaya) delâlet eder.

Rüyada Kelek Kavun Yemek

Rüyada kelek kavun yemek, sizi ve başarılarınızı çekemeyenlerin size zararının dokunacağına işaret eder.

Rüyada Hamile Kadının Kavun Yemesi

Rüyasında gebe bayanın yetişkinleşmiş kavun görmesi, bu onun doğumunun yaklaştığını gösterir, şayet gebe bayan rüyasında kavun yediğini görürse, doğumunun basit olduğunu ve çocuğun sıhhatli olacağına deyim edilir. Yine gebe birinin rüyasındaki kavun görmesi, bollukla yorumlanır.

Rüyada Kavun Çekirdeği Görmek

Bir kimsenin Rüyada kavun çekirdeği görmesi, mal ve menfaate nail olmasına (ermesine) işaret eder. Başka bir yoruma göre de, kız evladı sahibi olmasına işaret eder biçiminde yorumlanır denilmiştir.

Rüyada kavun çekirdeği görmek, bir rivayete göre mal ve çıkar ile; bir rivayete göre de kız çocuk ile yorumlanır. Rüyada Kavun Çekirdeği, yakın tarihte yaşanmış bir vakanın, düş sahibinin başına gelebileceği manasına gelir.

Tabirciler, bu vakası bireyin yakınlarının birinin esasen geçtiğini ve bunun bir hastalık olma ihtimalini  belirtmişlerdir. Rüyada kavun çekirdeği görmek, sıhhatin yerine gelebilmesi için çabalamanın mühim olduğuna delalettir.

Rüyada Ağaç Kavunu Görmek

Rüyada ağaç kavunu görmek, çoğunlukla iyiye yorulur. Şöyle ki: Rüyada ağaç kavunu görmek, asil, onurlu, çocuk sahibi olacak bir eşe işarettir. Bazen de Müslüman ve Kur’an okuyan kimseye, bilim ve çaba sahibi, hoş huylu, ahenkli ve sevgi sahibi kimseye işarettir.

Bazı tabircilere göre, ağaç kavunu görmek, çocuk olacağına işarettir diyerek yorumlamışlardır. Bazı tabirciler de, ağaç kavununu antipatik görerek bununla alakalı rüyayı nifaka işaretle yorumlamışlardır.

  • Rüyada yeşil ağaç kavunu görmek, o yılın bolluğuna ve rüyayı gören kimsenin sıhhatli olacağına dahi işarettir.
  • Rüyada sarı ağaç kavunu görmek şayet, gene o yılın bolluğuna işaretle birlikte hastalık olacağına dahi işarettir.
  • Rüyasında kendi odasında ağaç kavunu bulunduğunu gören bir bayan, hürmete yaraşır, saygı kıymet bir erkek çocuk sahibi olacağına işaretle deyim olunur.
  • Rüyasında bir bayan yönünden kendine ağaç kavunu verildiğini gören bir adam, kendisinin bir erkek çocuk sahibi olacağına işarettir.
  • Rüyasında bir kimseye ağaç kavunu attığını gören kimse, rüyasında o ağaç kavunu attığı kimse ile akrabalık kuracağına ve ona damat olma isteğinde olduğuna işarettir.
Rüyada Kavun Tarlası Görmek
Rüyada Kavun Tarlası Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kavun Tarlası Görmek

Rüyada kavunlarla dolu tarla; Evhamlı bazı insanlara işarettir. Kişinin rüyasında kavun tarlası görmesi, birbiri ardınca ortaya gelecek fazlalık, rızık ve faydalara işarettir. Kavunlarla dolu tarla görülmesi nesli pak ve huzurlu bir aileyi temsil eder.

Rüyada Kavun Tarlası Görmek, her bakımdan hoş işlerde bulunmakla ve hayırlı işlerde yer almakla ilişkilidir. Kimi tabirciler, rüyada kavun tarlası görmenin çok iyi vakitlerde yaşanılacak kederlere tekabül ettiğini belirtmişlerdir. Bazı yorumcular, rüyada kavun tarlası görmenin zamansal olarak bir yerde bulunmanın çok kötü olacağına işaret etmişlerdir.

Rüyada Kavun Kesmek

Rüyada Kavun Kesmek Rüyada kavun kesmek, moral bozucu olayların yaşanmasına sebep eder. Bazı alimlere göre rüyada kavun kesmek, iş hayatında yaşanacak lezzetsiz hadiseler manasına gelir. Bunun beraberinde pekçok alime göre rüyada kavun görmek, farklı bir olayla karşılaşmak biçiminde deyim edilmiştir. Yorumcular bu farklı durumun bir sorun yahut mesut haber olacağı konusunda rivayetlerde bulunurlar.

Rüyada Kavun Kesmek İhya

Rüyada Kavun Kesmek, vatana, millete hayırlı bir çocuk yetiştirmeye, işlerin yolunda gitmesi için çok vakit harcanacağına delalet eder. Rüyada kavun kesmek, sebep sahibi kimselerle girilen yol ve alınan yük manasına gelir. Alimler rüyasında kavun kestiğini gören insanın bir yolculuğa çıkabileceğine ve bu yolculukta hayatının bütünü değişebileceğine hikmette bulunmuşlardır.

Rüyada Dilimlenmiş Kavun Görmek

Rüyada Dilimlenmiş Kavun Görmek Rüyada dilimlenmiş kavun yemek, bireyin disiplinle fiilen büyük işler başaracağına hikmettir. Yine bu rüyanın anlamı, çok fiilen bir yerlere varmakla söylem edilir. Genel anlamda rüyada dilimlenmiş kavun görmek, bazı vakitlerde yaşanan lezzetsiz olaylara anlam edilir. Rüyada dilimlenmiş kavun yediğini görmek, hayırlı bir insanla tanışmaya ve onunla bir alış veriş yapılacağına delalettir.

Rüyada Çürük Kavun Görmek

Rüyada Çürük Kavun Görmek Rüyada çürük kavun görmek, yaşanılan bir durumun kişide iz bırakacağına söylenti olunur. Hayırlı insanlarla tanışmaya dahi tekabül eden çürük kavun tersi olarak yorumlanır. Birçok bilen çürük kavun görmenin düş içerisinde dahi insana huzur vereceğini belirtmişlerdir. Kişinin reel yaşamında mesut olma noktasını yakaladığını ve huzuru kendi isteklerinde aradığını işaret etmişlerdir.

Rüyada Kavun Bulup Yemek

Kavun bulup yemek, dermanı bulunmayan bir hastalığa tutulmaya, kavun satmak yahut vermek, hastalıktan kurtulmaya­ işaret olarak yorumlanır. Kavun rüyası, üzüntü, acı, gam ve hastalık çeken ve çok mahkumiyeti olan bir kimseye işarettir. Hapiste olan bir kimsenin rüyada kavun yediğini görmesi, hapisten çıkacağına işaret eder.

Rüyada Kavun Toplamak

Rüyada kavun topladığını gören bireyin, her geçen gün daha çok para kazanarak parasal halini toparlayacağına işaret eder. Rüya sahibinin kendi çabalarıyla ve mücadelesiyle başarılar elde ederek iyi yerlere geleceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada Kavun İkram Edilmesi ve Yemek

Rüyada kavun sunma edilmesi hayırlı ve güzle bir yaşama, korkularınız yenmeye ve hayatın değişmesine, makul bir iş yaparak takdir edilmeye ve şöhretin yükselmesine delalet eder. Rüyada kavun sunma edilmesi ve yememek şayet bazı konularda tereddütte kalmaya, mutsuz olmaya deyim edilir.

Rüyada Kavun İkram Etmek ve Yenmesi

Rüyada kavun sunmak ve yenmesi yakın vakitte uzaktan gelecek bir şahsa yorumlanır. Rüyada sunma edilen kavun sevilen bir şahsa, bu kişiyle yakın vakitte geçilecek iletişime yorumlanır.

Rüyada Kavun Yedirmek

Rüyada kavun yedirmek, mesut olmaya, şükretmeye, yaşamı severek yaşamaya, yaşama güzle bakmaya ve kendinizi güvende hissetmeye, huzur bulmaya, şükretmeye delalet eder.

Rüyada Kavun Satmak

Rüyada kavun satmak, düş sahibinin geçim problemi yaşayacağına, borçlarının artacağına, hayallerini gerçekleştiremeyeceğine işaret eder. Bir diğer rivayete göre rüyada kavun sattığını görmek, tatile gidileceği, keyfe ve neşeye kavuşulacağı manasına gelmektedir. Rüyada kavun satılması, bireyin ailesinin desteğini üzerinden çekeceğine, tamamıyla ümitsizliğe ve huzursuzluğa düşeceğine yahut yaşayacağı bir hastalıktan kurtulacağına işarettir.

Rüyada Birine Kavun Vermek

Rüyada birine kavun veren bireyin, iş hayatında kaybedeceğine, yakın birinin ölüm yahut hastalık haberinin alınacağına, eş vakitli pek çok duyguyu yaşayıp kararsızlığa düşeceğine delalet eder.

Rüyada Kavun Seçmek

Rüyada kavun seçmek, kuvvetli şahıslarla tanışmaya, aile içerisinde yaşanan problemlerin sona ermesine ve iş hayatında rahat bir soluk almaya delalet eder. Rüya sahibinin rastgele bir sıhhat problemi varsa sağlığa kavuşacağına, çok talihli ve nasiple olacağına ve problemlerinin yakın vakitte biteceğine işaret eder.

Rüyada Kavun Çalmak

Kişinin rüyada kavun çaldığını görmesi işlerini aksattığına ve ehemmiyet vermediğine bu nedenden de haksız bir kazanç sağlayacağına işaret eder.

Rüyada Ölmüş Birinin Kavun Vermesi

Rüyada ölmüş birinin düş sahibine kavun vermesi; tüm işlerin mutluluk ve mutlulukla biteceğine, işlerinin çok iyi bir şekilde ilerleyeceğine, aile bireylerinden birine yardım edileceğine ve şansının açılmış olacağına yorulur. Bir diğer inanca göre aile arasında tartışmalar yaşanacağına, üçkağıtçı ve dümenci insanlarla karşılaşılacağına delalet eder.

Rüyada Kavun Bahçesi Görmek

Rüyada kavun bahçesi görmek, düş sahibinin iş hayatında yaptığı işlerde kararsızlığa kapılarak başarısız olacağına, aile ilişkilerini bozmak talip kötü gayeli yakınlarıyla yüz yüze gelerek zor halde kalacağına ve elindeki mal varlığını hırsızlar yüzünden kaybedeceğine delalet etmektedir. Bir diğer rivayete göre; bireyin hayatının bundan ileri evresinde işlerinin yolunda gideceği, kendisini daha iyi ve daha kuvvetli hissedeceği, zorlukların ve kavgaların bundan sonra biteceği biçiminde yorumlanır.

Rüyada Karpuz Görmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu