Rüyada Kafa (Baş) Görmek

Rüyada Kafa Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kafa (Baş) Görmek, Rüyada baş görmek, bir toplumun, bir milletin başkanı, en büyüğü, âmiri, reisi anlamına işaret eder. Bazı yorumcular: Rüyada baş görmek, mala ve servete işaret eder şeklinde yorumlamışlardır. Bu yorumlar, insan başı ile ilgilidir. İnsan başı görmek, büyük adam, reis, başkan, âmir, şöhret, itibar, mal, servet gibi şeylere işarettir. Rüyada baş görmek, büyük adamla veya reislik, amirlik, başlangıç ve her işin evveli gibi şeylerle tabir olunur.

 • Rüyada büyük bir baş görmek, bir rütbeye ermek, çok mal elde etmek, saygınlık gibi güzel şeylere işaret eder.
 • Rüyada insan başı görmek, itibarlı, saygınlık elde etmek, şöhretli ünlü biri olmak, büyük saygın adam olmak gibi iyiye işaretle yorumlanır.
 • Rüyada kendi başını hayvan başı olmuş gibi görmek, meşakkat çekmek, zorluğa, sıkıntıya düşmek şeklinde yorumlanır.
 • Rüyada başından saç veya bir şey aldığını görmek, kendinden üst olan âmirden veya idareciden bir menfaat elde eder diye tabir olunur.
 • Rüyada başının yükseklere, gök ve semaya doğru yükseldiğini görmek, şeref ve mevkiinin artmasına, mal ve menfaat elde edeceğine işarettir.
 • Rüyada başını bir mızrağa dikilmiş görmek, şan ve şerefin artacağına işaretle yorumlanır.
 • Rüyada başını tıraş edilmiş görmek, zafer ve başarıya, güç ve kuvvete işaretle, rüyayı gören kadın ise, bu rüya keder ve üzüntüye işarettir.
 • Bir kimse rüyada, kendi başını fil başı olmuş görmesi, zafer ve başarıya, terakki (yükselme) ve idareci olmaya ehilse vali olur, değilse hayra ve menfaat kavuşur şeklinde yorumlanır.
 • Rüyada fil başı görmek, elde edilecek yüce bir rütbe ve mevki ile tabir olunur.
 • Rüyada kendi başının koç başı olduğunu görmek, doğruluk ve dürüstlük işareti olarak yorumlanır.
 • Rüyada koç başı görmek, düşmanlarına galip geleceğine işaretle tabir olunur.
 • Rüyada koyun başı görmek, cehalet, bilgisizlik ve beceriksizlik ile tabir olunur.
 • Rüyada bir kimse kendi başının koyun başı olduğunu görmesi, aldatılacağına, tuzağa düşürüleceğine, yoldan çıkarılacağına ve iğfal edileceğine işaret eden bir uyarı niteliği ile tabir edilir.
 • Rüyada kurt başı görmek, yükselmekle ve yüksek bir rütbe, mevki ve makamla tabir olunur.
 • Rüyada kuzu başı yediğini görmek, mal ve zenginlik elde edileceğine işaretle tabir olunur.
 • Rüyada bir kuşun başını görmek, sefere ve yolculuğa çıkılacağına işaretle yorumlanır.
 • Rüyada bir Aslan başını yediğini görmek, lider olmak, hükümdar olmak ile yorumlanır.
 • Rüyada kesilmiş baş görmek, mal sahibi, itibar sahibi, saygın kişilik kazanmakla, bazen de iflas edileceğine, mal ve iş kaybına işaretle yorumlanır.
 • Rüyada bir kaç tane başı birden görmek, aile sahibi bir kaç çocuk (evlât) sahibi olmaya veya evlenmeye, yuva kurmaya ve de para, servetle tabir edilir.
 • Başında ateş olduğunu rüyasında gören kimse, büyük mevki ve makam sahibi olacağına, büyük dereceye ereceğine işarettir.
 • Rüyada bir koyunun başını yediğini görmek, bir mevki ve rütbe sahibi olunacağına veya mal elde edileceğine işarettir.

Bazı rüya tabircileri: Rüyada kendi başının eti yenen bir hayvan başına benzediğini görmenin iyiye işaret olarak yorumlandığını ve eti yenmeyen bir hayvan başına sahip olduğunu görmek ise, hayra ve iyiye yorumlanmadığını söylemişlerdir. Bu da bir yorum ölçüsüdür.

Rüyada Kafa (Baş) Görmek Kirmânî’nin yorumu:

 • Rüyada hayvan başı görmek, mala sahip olmaya ve amirlik, başkanlık gibi yüksek makam sahibi olmaya işarettir. Rüyada eti yenen hayvan başı görmek, helâl mala işaret eder, eti yenmeyen hayvan başı görmek, haram mala işaret olarak yorumlanır demiştir.
 • Bazı yoruma göre: Rüyasında kendi başını tandıra soktuğunu görmek, rüyayı gören kişinin, insana hiç hayra dokunmayacak faydasız kimselerle arkadaşlık yapacağına ve yaptığına işarettir.
 • Rüyasında başının topluca (kalınca) ve gürbüzce (semizce) olduğunu görmek, rüya sahibi kimsenin bazı hayırlar yapacağına işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyasında elinde ikiye ayrılmış bir baş olduğunu görmek, rüya sahibinin, anne ve babasından birinin vefat edeceğine (öleceğine), eğer baştaki görmüş olduğu yarığın düzeldiğini görürse, anne ve babasından birinin hastalanacağına ve sonra da iyileşeceğine işarettir.
 • Rüyasında düzgün bir baş ile konuştuğunu görmek, rüya sahibinin âdil, insaflı ve vicdanlı, olgun bir kişi olacağına işarettir. Eğer gördüğü bu başta kötü bir hal varsa veya kötü bir söz söylemiş olursa, yorum tersiyle yapılır. Adaletsiz, insafsız, vicdansız ve kaba bir kişi olduğuna işarettir.

Rüyada Kafa (Baş) Görmek İsmail el’Eş’âs’ın yorum:

 • Rüyasında başının (boynunun) vurulduğunu görmek, rüya sahibi kişinin büyük bir servet sahibi olacağına, eğer rüyayı gören kişi, boynunu vuran kişiyi tanıyorsa, ondan hayır ve menfaat göreceğine işarettir.
 • Rüyasında başının kesik olduğunu ve kesik başının tekrar yerine konduğunu görse, bu rüya, onun kaybettiği malına veya anne-babasına veyahut topluluğunun reisine kavuşacağına;
  yada şahadet (şehitlik) mertebesine ulaşacağına işarettir.

Rüyada Kafa (Baş) Görmek Ebû Saîd-il’ Vâiz’in yorumu:

 • Rüyada görülen başın büyümesi, şeref ve itibarın, saygınlığın artacağına işarettir. Başın küçüldüğünü görmek, bu yorumun tersiyle tâbir edilir.
 • Yine aynı yoruma göre; bu rüyayı gören kişi, eğer bekar ise, evleneceğine de işaret eder, eğer zengin biri bu rüyayı görse, çok çocuğu olacağına da işaret eder.
 • Rüyâsmda başının aşağıya doğru eğilmiş olduğunu görmek, hor ve hakir görülen, aşağılık bir duruma düşeceğine ve zarara uğrayacağına işaret eder.
 • Rüyâsmda başının topraktan veya çamurdanmış olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin, Allâh’m yasak ettiği fiil (işlerden birini işleyeceğine işaret eder.
 • Rüyâsmda başında ateşten bir ışık görmek, iki yoruma işaret eder:
 1. Büyük derece, büyük kısmet;
 2. Yada büyük üzüntü ve kedere işaret eder.

Rüyada Kafa (Baş) Görmek Danyel (A.S.)’ın yorumu:

Rüyada baş görmek, bir milletin büyüğüne işarettir. Rüyasında elinde kesik bir baş bulunduğunu görmek, rüya sahibi kişinin, büyük bir kimseden yardım alacağına ve menfaat göreceğine işaret eder. Aynı zamanda kendisine (rüya gören kişiye) hayır ve menfaat kapıları açılıp ticareti sayesinde malı artar veya mevki ve makamı yükselip itibarı artacağına işaretle yorumlanır.

 • Rüyasında boynuna herhangi bir şey vurulmadan, başının kendi kendine vücudundan ayrılmış olduğunu görmek, rüya sahibinin yakınlarından ayrılacağına ve sıkıntıya düşeceğine işaret eder şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında boynunun vurularak başının gövdesinden ayrıldığını görmek, rüyayı gören kişinin, büyük hayır ve nimete ereceğine, eğer rüyayı gören kişi köle ise, âzâd edilip hürriyetine kavuşacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi, borçlu biri ise, borcunu ödeme fırsatı elde ederek, borcunu öder ve her yönden rahat ve selâmete çıkacağına işarettir.
  Rüyayı gören hasta biri ise, ya şifa bulup iyileşir veya vefat ederek kurtuluşa erer şeklinde yorumlanır.

Rüyasında boynunun ve başının büyük kalabalık bir topluluk önünde vurulduğunu görmek, rüya sahibinin büyük bir günah işleyeceğine ve cezaya uğrayacağına işarettir.

Rüyada Kafa (Baş) Görmek İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu:

Rüyada baş görmek, rüya sahibi kişinin bir işin başına geçmesine veya geçeceğine ve sermaye elde etmesine veya sermaye elde edeceğine işarettir.

 • Rüyasında kendi başının bulunduğu durumdan daha büyük bir hale gelmiş olduğunu görmesi, rüya sahibinin kendi babasının şan ve şerefinin artmasına veya itibar ve saygınlığının artacağına işarettir.
 • Rüyasında kendisinin iki veyahut üç başı olduğunu, yani kendisini üç, yada iki başlı görmek, rüyayı gören kişi, eğer binleriyle bir hususta mücadele halinde ise, düşmanına
  galip (üstün) geleceğine, eğer fakirse, zengin olacağına, zengin ise, Salih bir evlat sahibi olacağına, eğer bekârsa, evleneceğine ve muradına ereceğine işaretle yorumlanır.
 • Bir kimsenin rüyasında, başını açık olarak görmesi iyi sayılmaz, hayra yorumlanmaz. Bu rüyayı gören kişinin Allah Teâlâ’ya âsi olacağına işaret eder.
 • Rüyasında başının aşağıya sarkarak bükülmüş olduğunu görmek, rüya sahibi kişinin bir kusur ve hata işlemiş olduğunu ve bu hatasından pişmanlık duyup vazgeçeceğini ve halini düzeltme yoluna gideceğine işarettir. Ve aynı zamanda rüya sahibi kişinin ömrünün uzun olacağına da işarettir.

Rüyada Sakal Kesmek

RÜYA TABİRLERİ SÖZLÜĞÜ
ABCÇDEFGHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
0-9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Yükleniyor...
Başa dön tuşu